maandag 12 oktober 2015

Synode over het Gezin - Tussenkomst 2 van Luc Van Looy

"EEN GOEDE OPVOEDER SLUIT GEEN ENKELE DEUR"


Van Looy:

Een vader had twee zonen. De ene vroeg zijn deel van de erfenis en verliet het huis. De andere weigerde om zijn broer als broer te erkennen toen die terugkwam. De vader stond voor een dilemma. Hij moest kiezen en hij koos voor een welkomstfeest voor de zondaar, voor barmhartigheid en volledige integratie van de verloren zoon. Tegelijkertijd nodigde hij de andere zoon uit aan de familietafel.

DEZE UITLEG IS TOTAAL KETTERS!!!

"EEN WELKOMSTFEEST VOOR DE ZONDAAR"???

DE VADER KOOS NIET VOOR "EEN WELKOMSTFEEST VOOR DE ZONDAAR"!!!

MAAR HIJ KOOS VOOR EEN WELKOMSTFEEST VOOR DE ZONDAAR...

DIE TOT INKEER IS GEKOMEN!!!


Uit de Heilige Schrift:

Luk 15:17  Toen kwam hij tot inkeer...

Luk 15:18  Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u...

Luk 15:21  De zoon sprak tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten.

Luk 15:32  Neen, feest en vreugde moet er zijn; want uw broer hier was dood, en is levend geworden, hij was verloren, en is teruggevondenVan Looy: 

Beste broeders bisschoppen, we lezen de Schrift vandaag anders, precies zoals we ook de tekenen van de tijd vandaag anders lezen [Inderdaad! Door de bril van de Satan!]. Dat komt omdat we leven in verschillende contexten en ook elke historische context anders is. Maar nog altijd willen we dat iedereen aan één tafel zit. [Klopt niet! Indien de verloren zoon niet tot inkeer zou zijn gekomen, dan had hij geen recht om aan de tafel te zitten!]

Als herder en als bisschop wil ik dat iedereen samen kan zijn [Dit is satanisch!]. Daarom doe ik een oproep voor een pedagogische benadering van de realiteit die ons nu bezig houdt. Ik kies niet voor een diplomatisch compromis of voor het verlangen de andere te overtuigen van mijn interpretatie. Niet zozeer een theologische of een sociologische benadering, maar wel een pedagogische benadering van een vader die van zijn twee zonen evenveel houdt en ze allebei vergeeft [De vergiffenis van de vader is in deze context secundair en duidt op de vergevingsgezindheid van God. Inderdaad, God vergeeft de zondaar die tot inkeer komt, maar de zondaar die blijft volharden in de zonde, wordt zonder pardon in de hel geworpen! Punt 1: INKEER!!!]. Zijn barmhartigheid kan hen overtuigen om aan dezelfde tafel te zitten. Hij hield een groot feestmaal omdat ze allebei verdwaald waren én teruggekomen waren. [Wat een totale verdraaiing van de parabel!]

Een pedagogie is altijd geïncarneerd en concreet [Wat is een 'geïncarneerde pedagogie'?]. Ze beantwoordt concrete vragen. We moeten de wijsheid hebben om noch de ene noch de andere te verliezen. Het [E]evangelie geeft ons een fundamentele visie, terwijl de toepassing verschillende accenten toelaat. De oudste zoon had een andere visie op gezinsleven en autoriteit. Toch waren hij en zijn jongere broer allebei welkom aan de tafel van de vader. De vader blijft in het centrum. Hij weet hoe hij met beiden moet omgaan. Ze waren elk op hun eigen manier zondaars. In zijn grote barmhartigheid weet de vader hoe hij zijn gezin kan verenigen. Hij sluit geen enkele deur, integendeel: hij engageert zich om de deur voor allebei open te houden. Een goede opvoeder sluit geen enkele deur. [Dit is ziek geleuter!]

+ Luc Van Looy

Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Tussenkomst_Mgr_Van_Looy_op_synode_over_het_gezin_10_oktober_2015.pdf 


Werkelijk boosaardig is dit!

Men wil het zondebesef afschaffen!

Onvoorstelbaar hoe deze lieden zo openlijk door de mand vallen! Deze lieden gaan openlijk in tégen de geopenbaarde Leer van Christus!

Van Looy is onmiskenbaar door de duivel bezeten!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Nog een geluk, dat de post-conciliaire bastaard-kerk in Vlaanderen goed is in zondigen!

Anoniem zei

Ze lezen de schrift anders vandaag omdat ze geen Latijn meer kennen, en omdat ze de Vulgaat met een groepje joden, protestanten en agnosten constant zitten te hervertalen, tot het punt dat de Bijbel helemaal niet meer te begrijpen valt.

Vroeger was het Vulgaat nog zo een beetje het woord van God, tegenwoordig konden ze evengoed Harry Potter voorlezen in de kerk, en geen kat die het verschil zou merken.

Anoniem zei

"Als herder en als bisschop..."

Of hij een bisschop is, valt te betwijfelen, aangezien hij de ene ketterij na de andere eruit slaat, ook al wordt hij ervoor betaald, maar een herder is hij zeker niet.

Anoniem zei

[Wat is een 'geïncarneerde pedagogie'?] vraag je je af.

Dat is de nieuwe vertaling van de Nieuwe Testament. Je weet wel, Christus die geincarneerd is, en Christus de pedagoog. Zo krijg je de 'geïncarneerde pedagogie'.

En ik probeer hier niet grappig te zijn, wat zou hij anders met het begrip bedoelen?

Anoniem zei

GA, wat jij "ziek gezeur" noemt is veel erger dan dat.

Van Looy spreekt als de Vader (God dus) met die twee kastaars aan tafel MOET zitten of hij het nu wil of niet. De Vader (God dus) zit in het midden van de twee, alsof hij de twee uit elkaar moet houden of ze slaan op elkanders gezicht. Het zijn twee zondaars zoals Van Looy zegt, maar God is zo barmhartig dat hij die twee zondaars met Hem aan tafel laat zitten.

Kan je je het tafereel inbeelden? Je hebt die twee zonen die alle twee overtuigd zijn van huh gelijk, die daar met een lang gezicht zitten mopperen, alle twee zondig, geen enkel berouw, en raad eens, ... HET IS FEEST !!!

Denk je dat Bisschop Fellay denkt dat hij nu ook welkom is op dat feest? Of hanteert Van Looy de parabel waar de koning die een feest voor zijn zoon geeft maar niemand kan vinden om mee te komen feesten. Matt 22:1-14 Dan worden de knechten erop uit gestuurd om eender wie uit te nodigen om mee te komen feesten, maar er zit dan daar iemand die geen feestkleed aan getrokken heeft (en nog altijd de soutane draagt), en die wordt buiten gegooid.

Anoniem zei

"... hij engageert zich om de deur voor allebei open te houden."

Als de synode geen serieuze bedoening zou zijn, zou ik denken dat het een grap was.

Het lijkt mij erop dat volgens Van Looy de vader weinig keuze heeft. Als hij geen autoriteit over de twee zonen uitoefent, en met zijn voeten moet laten spelen, moet hij zich niet "engageren" om die twee de laten doen wat ze willen. Ze kunnen dat ook zonder het engagement van de Vader.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer