vrijdag 9 oktober 2015

Opnieuw barst een homoseksuele-doofpot in Rome open:

"Het geval van de Karmelieten in Rome: de stilte betekent instemming met de homo-ketterij" 

"Il caso dei Carmelitani di Roma: il silenzio-assenso che favorisce l’omoeresia"

L’accusa è gravissima. I superiori dell’ordine avrebbero infatti protetto con il silenzio almeno un padre della Curia generalizia, sospettato di frequentare da molto tempo ambienti della prostituzione maschile nell’adiacente Villa Borghese. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ingresso laterale della Curia, in via Aniene, grazie alla complicità di qualche addetto alla portineria, sarebbe stato lasciato appositamente incustodito per permettere il via vai notturno a frequenti ospiti clandestini.

De beschuldiging is zeer ernstig. De oversten van de orde zouden met hun stilte ten minste één pater van de Generale Curie van de orde beschermd hebben. Deze pater wordt ervan verdacht, sedert lange tijd, actief te zijn in mannelijke prostitutie netwerken, in het nabije park van de Villa Borghese. Bovendien, zoals gerapporteerd door de Corriere della Sera, zou de portier van de zij-ingang van de Curie, via Aniene, medeplichtig geweest zijn door met opzet frequent, nachtelijke clandestine 'bezoekers' toe te laten.

Bron: Corrispondenza Romana

Link:

http://www.corrispondenzaromana.it/il-caso-dei-carmelitani-scalzi-di-santa-teresa-davila-a-roma-il-silenzio-assenso-che-favorisce-il-dilagare-dellomoeresia/

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Het lijkt de abdij van GRimbergen wel!

Anoniem zei

Deze rotzooi werd reeds hedenochtend op www. katholisches.info zeer gedetailleerd besproken.
In de zijingang werd de bewakingsinstallatie uitgeschakeld en ook de lichtmelder om steeds vrije en niet-opvallende toegang te hebben.
De betroffene uit de leiding (curia)van de orde werd verwijderd, maar om geen opspraak te geven in een en-bloc-operatie waar nog zeven andere serieuze en in hun parochie geliefde priesters verwijderd werden.
Veel protest van de gelovigen- een nietszeggende en beschonigende brief van de leiding van de orde van de ongeschoeide karmelieten- en ondertussen de ganse publicatie van de doofpotoperatie.
Ellendige schooiers.

Wat zei Guido Dierickx SI ook weer:
"...De Kerk kan in gesprek met de wereldse maatschappij alleen bestaan door deskundigheid en profiel..."

The Guardian Angel zei

Het is werkelijk schandalig.

Intussen werd de beschuldigde samen met 3 anderen gestraft, maar ook 3 onschuldige paters werden gestraft.

Hoe typisch!

Geen enkele reactie van de Generale Curie, geen reactie van de Kardinaal-Vicaris, geen reactie van de Vaticaanse Congregatie voor de Instituten van Gewijd leven en als klap op de vuurpijl, géén reactie van Bergoglio.

Waarom verwondert ons dit niet?

Bergoglio is overduidelijk leidend lid van de Homo-Maffia!

Het is duidelijk, dat Rome allang geen katholieke stad meer is. Het Vaticaan nog veel minder!

http://www.katholisches.info/2015/10/09/schweigen-foerdert-die-homohaeresie-neuer-homo-skandal-in-rom/

Anoniem zei

Posten,jongens, en in Vlaanddeen en in Nedrland voortvertellen;
de vertaalmachines inzetten en in de hele wereld verspreiden.
De top van de kerkruîne kan dol heen en weer springen- wij hebben onze plicht te doen bij de verdediging van het geloof en zoals ik de vele posters van de Katholieke Actie Vlaanderen en bijzonder @The Guardian angel ken, wordt de daad hier bij het woord gevoegd.

Sub tuum presidium

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer