zaterdag 17 oktober 2015

Kerknet: "Bid Debateer met 'bisschop' Bonny"

Op 7 november blikt het weekblad 'Kerk&Leven' met Johan Bonny terug op de gezinssynode, waar hij de Belgische Kerk vertegenwoordigt. 'Kerk&Leven' organiseert op de Boekenbeurs een boeiende ontmoeting met de Antwerpse bisschop. Bonny neemt nog tot 25 oktober deel aan de internationale bisschoppensynode over het gezin. Hij vertegenwoordigt er de Belgische Kerk. Liefst 279 deelnemers buigen er zich over de hedendaagse kerkvisie op het gezin.

Bij zijn terugkeer gaat mgr. Bonny, op uitnodiging van 'Kerk&Leven', het debat aan met onze lezers, op zaterdag 7 november, van 10 uur tot 12 uur op de Boekenbeurs in Antwerpen. Wil u er graag bij zijn? Vertel dan welke vraag over het gezin u graag aan mgr. Bonny wil stellen, via secretariaat.kl@kerknet.be. De redactie selecteert de lezers die het gesprek kunnen bijwonen, op basis van de ingezonden vragen [Men vreest dus blijkbaar enige commotie!]. Wie niet geselecteerd wordt, is hoe dan ook welkom om 12 uur tijdens een publiek moment met de Antwerpse bisschop. En uiteraard wordt u tijdens de hele Boekenbeurs hartelijk ontvangen op de stand van 'Kerk&Leven' en uitgeverij Halewijn.

Bron: Kerknet

BONNY, DE KERK IS GEEN PARLEMENT!!!3 opmerkingen:

Anoniem zei

ik zou zeggen: vragen maar! waarom bent u pro sodomie? waarom hebt u aartsbisschop Léonard altijd tegengewerkt? waarom wilt u de onveranderlijke leer van het huwelijk veranderen? waarom neemt u deel aan syncretistische vergaderingen, gebeden en dergelijke? wat is uw band met roger vangheluwe? wat hebt u gedaan tegen pedofilie en sodomie bij de antwerpse clerus? enzovoorts...

Anoniem zei

Bonny,

Waarom bent u voor het homo-huwelijk terwijl de Bijbel dit verbiedt?

Wat met Jef Barzin van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' die uw deken in Antwerpen is?

Anoniem zei

Hoe hovaardig kan je zijn?

Zend je vraag in. Wij censureren de vragen. Wij zullen je vertellen indien je welkom bent om Bonny een vraag te stellen. (die houding alleen al stinkt naar de chauvinistische en arrogante attitudes van vrijmetselarij die de waarheid censureren)

Is dat de nieuwe vorm van evangelisatie? Is dat de houding van een herder die zijn schapen hoedt? Je levensvragen worden gecensureerd.

Iedereen die dergelijke uitnodiging serieus neemt, kan niet katholiek genoemd worden. En iedere onnozelaar die meent dat Bonny überhaupt in staat is een serieus antwoord te geven zal bedrogen uitkomen. Kijk he, indien je Bonny vraagt wat zijn schoenmaat is, krijg je nog geen klaar antwoord.

Maar niet gevreesd, indien je kritische vragen niet aan bod komen: zaterdag 7 november, van 10 uur tot 12 uur op de Boekenbeurs in Antwerpen.

Waarlijk. Je kan het eigenlijk niet verzinnen. Bonny gaat naar de boekenbeurs.

Boekenbeurzen zijn voor 1 zaak nuttig; je zal er alleen maar de door-de-vrijmetselarij-gepromote boeken vinden. Zodoende weet je welke boeken anti-katholiek en immoreel zijn en welke boeken als doel hebben de mensen slechte ideeën te geven. Boekenbeurzen zijn altijd door de plaatselijke loges georganiseerd.

Jij mag misschien niet met een pro-katholieke vraag de bisschop lastig mogen vallen, maar het feit alleen dat de bisschop welkom is op de boekenbeurs spreekt boekdelen. (geen woordspeling bedoeld)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer