dinsdag 27 oktober 2015

Kardinaal Pell 'zeer tevreden' over rapport

Kardinaal George Pell: “De synode zelf is veel, veel beter dan het ergste dat we hebben gevreesd.” [Dat hoor je inderdaad veel in Rome: "Het had nog veel erger gekund!" Maar, is dit hét criterium voor de kwaliteit van een Katholiek document? "Het had nog veel erger gekund!" Dit wijst op een fundamenteel probleem daar in Rome. Is Rome nog wel Katholiek? Vraag blijft natuurlijk ook of we hier zomaar genoegen mee moeten nemen?] 

Het rapport "drukt goed uit wat de huidige pastorale praktijk en leer van de Kerk is op het vlak van seksualiteit, huwelijk en gezinnen”, zo staat volgens CNA in de verklaring te lezen.

“Geen doctrinaire ontwikkelingen, geen doctrinaire verrassingen, geen doctrinaire achterwaartse salto’s. Geen veranderingen in praktijk of discipline”, maar veeleer een “prachtige uiting van lof op grote gezinnen en op het getuigenis van gelukkig getrouwde echtelieden en hun kinderen als bemiddelaars van evangelisatie”.

Volgens gloria.tv zei de kardinaal bij een bijeenkomst van de Federatie Una Voce dat de paragraaf over het geweten op het laatste moment is herschreven: “Je moet die bestuderen, maar hij is in de grond goed.”

De synode richtte zich volgens de kardinaal niet op de kwestie van de hertrouwd gescheidenen, noch op het idee van het geweten of op de acceptatie van homoseksualiteit: “De katholieke leer wordt helder weergegeven.”

Hij geeft toe dat de taal van het rapport “anders” is, en omslachtig. Zelf zou hij het niet geschreven hebben. “Sommigen zullen zeggen dat het verschrikkelijk is, maar het is niet verschrikkelijk. [De taal is inderdaad hermetisch en we kunnen hier dan ook niet tevreden mee zijn, omdat de neo-modernisten met hun praatjes, dit weer zullen aangrijpen om hun gelijk te halen! Nergens wordt echtscheiding veroordeeld. Nergens wordt het samenwonen veroordeeld! Nergens wordt overspel veroordeeld! Nergens worden voorbehoedsmiddelen veroordeeld! Nergens wordt abortus veroordeeld!]

De uiteindelijke versie is volgens Pell bijna een wonder, vergeleken met het concept: “De synode zelf is veel, veel beter dan het ergste dat we hebben gevreesd.” [Klopt. De tekst is veel beter dan die van vorig jaar, maar is niet goed genoeg. Het is niet de Katholieke Kerk die spreekt, maar het is de verwijfde Post-conciliaire Bastaard-kerk die spreekt. Men durft niet te benoemen waar het over gaat! Het grootste probleem is dat er niet over zonde en doodzonde, biecht en hel wordt gesproken! Vraag blijft natuurlijk wat Bergoglio er nu mee gaat doen?]

“Er staat daar niets dat de communie voor de hertrouwd gescheidenen goedkeurt. Er is niet dat een ‘proces van penitentie’ goedkeurt. Er is daar niets dat zegt dat homoseksuele activiteit gerechtvaardigd is.”

De kardinaal weet niet hoe de tekst uitgelegd of ‘gespind’ gaat worden. Hij zei wel er zeker van te zijn dat er pogingen zullen worden gedaan “er iets uit te maken”.

Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zou volgens Pell gezegd hebben dat “er geen doctrinaire fout staat in iets dat er is gepubliceerd".

Kasper-voorstel 'beslissend afgewezen'

Volgens de Amerikaanse commentator George Weigel versterkt het eindrapport, mits goed gelezen, "de klassieke leer en sacramentendiscipline" van de Kerk. Het 'Kasper-voorstel' om hertrouwd gescheidenen onder voorwaarden tot de sacramenten toe te laten, is volgens hem "beslissend afgewezen" door de synodevaders.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-pell-zeer-tevreden-met-synoderapport


Echter,

Het punt is niet of hertrouwd gescheidenen ter Communie kunnen gaan of niet, hét probleem is dat hertrouwd gescheidenen, mét of zonder Communie, naar de hel gaan, aangezien ze in permanente staat van doodzonde leven en dus niet kunnen biechten aangezien ze geen absolutie kunnen krijgen.

Met andere woorden, hertrouwd gescheidenen die ter Communie gaan, eten zich een weg naar de hel omdat ze het Heilig Sacrament onwaardig ontvangen. Ze plegen dus heiligschennis!

Hertrouwd gescheidenen die ter Communie gaan, stapelen de doodzonden op elkaar en kunnen deze niet biechten! Hun ziel wordt pekzwart! 


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Het kan natuurlijk zijn dat hij tevreden is omdat het op voorhand geschreven relatio niet gepubliceerd is, maar dat de behoudensgezinde kardinalen ook medezegenschap gehad hebben in het schrijven van het slot relatio.

Maar ja, dat is nog geen reden om te vieren.

Dat is zo een beetje als een voetballer die own-goal scoort in een wedstrijd die eindigt in 0-1. Deze voetballer mag wel de wedstrijd verloren hebben, maar hij heeft wel het winnende doelpunt gescoord.

Anoniem zei

Het is veel erger dan we hadden kunnen vrezen.

U zegt het zelf:

“Nergens wordt echtscheiding veroordeeld. Nergens wordt het samenwonen veroordeeld! Nergens wordt overspel veroordeeld! Nergens worden voorbehoedsmiddelen veroordeeld! Nergens wordt abortus veroordeeld!”

Door het niet meer te veroordelen wordt het in stilte toegestaan.

In andere woorden:

Overal mag echtscheiding. Overal mag cohabitatie. Overal mag overspel. Overal mogen voorbehoedsmiddelen. Overal mag abortus. Alles mag.

Practisch gezien;

Ergens terug in de bisdommen zegent een priester een homokoppel, of huwt ze zelfs. Wie gaat hem tegenhouden of veroordelen, aangezien het niet meer veroordeeld wordt? En zelfs indien deze priester in woelig water terecht zou komen, vertelt hij de bisschop botweg; “Je zegt zelf toch dat het een kwestie van mijn geweten is.”

Het ambigue taalgebruik heeft de schuurpoort van de ALLES-KAN ALLES-MAG mentaliteit wagenwijd opengezet.

En dan zal er volgend jaar weer nieuwe synode komen waar het reeds ambigue taalgebruik dat – eerlijk gezegd al sinds Vat II – de Kerk binnengesmokkeld is, nog ambiguer zal worden zodat niemand nog weet welk document het autoritaire is. Het is dan dat de voorspelling van Akita pas echt waar gaat worden: zelfs indien men de intentie heeft te onderzoeken wat de correcte autoritaire kerkelijke leer is, zal men het niet kunnen achterhalen, omdat de hele leer zo verhakkeld is dat niemand het nog kan begrijpen.

Deze synode mag misschien geen bom onder Kerk gezet hebben, deze synode heeft in ieder geval een de facto schisma verzekerd. Misschien geen de jure schisma, maar zeker een de facto schisma. Misschien nu nog niet. Maar in ieder geval in de nabije toekomst.

En tot slot, het is belachelijk, dat twee synodes later, synodes die zich voorgenomen hadden de problemen en moeilijkheden van het katholieke gezin in de moderne wereld te behandelen, dat men nog moet beginnen deze problemen in kaart te brengen.

De synode documenten zeggen zelfs niet iets in de trant van de Apostel Paulus die diegenen bemoedigt die toch in Christus geloven, ook al leven ze in een ongelovig land. Of het eerste vers in het Boek Job, spreekt over Job die in een heidens land woont, maar toch gelooft, en zodoende in hoger aanschijn staat, omdat hij het niet gemakkelijk heeft.

Hadden ze echtscheiding, homohuwelijk, abortus etc, goedgekeurd, dan zou er een terugslag gekomen zijn, maar nu ze akkoord gegaan zijn niets te doen – noch aan het verdedigen en toepassen van de kerkelijke leer, noch aan het afbreken van de kerkelijke leer, is het veel erger dan we hadden kunnen vrezen.

Anoniem zei

@ Anoniem 10:38

Wat de documenten wel zeggen over de gezinnen zeggen die volgens de katholieke leer leven:

"we kunnen daar begrijp voor opbrengen"

Echt he. Ik verzin het niet. De kardinalen en zo, kunnen er begrip voor opbrengen indien men volgens de katholieke leer leeft.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer