woensdag 7 oktober 2015

Johan Bonny 'out' zich op de Synode als schismatieker

Tekst van de tussenkomst van Johan Bonny tijdens de Synode:


1. Volgens sociologisch onderzoek [Hier zie je al meteen het referentiekader van Bonny. Niet het Evangelie, maar wél 'sociologisch onderzoek'...] staan het huwelijk en het gezin hoog aangeschreven als waarde, ook in de hedendaagse westerse cultuur. Onder zowel christenen als andersdenkenden leeft een oprecht verlangen naar authentieke vriendschap [= de Gay-Agenda!], naar duurzame relaties, naar kinderen en kleinkinderen, naar dragende familieverbanden. Dat verlangen is voor de Kerk een positief aanknopingspunt bij de verkondiging van het Evangelie [Bonny draait het om. Het uitgangspunt is een bevel van God, geen 'verlangen' van mensen!]. Tegelijk leven in onze samenleving twijfels over de haalbaarheid en de duurzaamheid van huwelijk en gezin (IL 65) [Grove leugens!]. Het is daarom belangrijk dat de Kerk een overtuigend woord [!] laat horen ten gunste van de keuze voor het huwelijk en voor kinderen, en van de etappes of het groeipad [!] in het maken van die keuze. In dat licht verdient ook het burgerlijke huwelijk als institutionele vormgeving van huwelijk en gezin de nodige waardering (IL 63;66;102). Onze tijdgenoten rekenen bovendien op de Kerk als partner in de uitbouw van sociale structuren en wettelijke kaders die het huwelijk en het gezinsleven ten goede komen. Op dat punt mag de Synode een krachtig en zo nodig een tegendraads signaal uitsturen [Hoezo "tegendraads"?].

2. Ook onder gelovigen is het sacramentele huwelijk de facto niet langer het enige model van huwelijk en gezinsleven [Dit is ketterij!]. De ervaringen van onze tijdgenoten zijn op dat punt heel divers en verscheiden [Onze "tijdgenoten" zijn niet per se 'gelovigen'!]. Meer dan vroeger volgen hun levensverhalen een persoonlijk parcours [Het pad van het egoïsme is niet het pad van God!]. Naast risico’s en beperkingen, brengt deze ontwikkeling ook mogelijkheden en kansen mee. Het is belangrijk voor de Kerk om de waardevolle of constructieve elementen in deze ontwikkeling naar voren te halen (IL 56;98), om de ‘zaden van het Woord’ die in levensverhalen sluimeren, te waarderen (IL 56;99), om de geleidelijkheid te erkennen in het groeiproces dat mensen doormaken (IL 60), om de ‘goddelijke pedagogie van de genade’ te eerbiedigen en te bevorderen in de levensweg die God met mensen aflegt (IL 62), om in de ‘symfonie van verschillen’ ook een ‘praeparatio evangelica’ te begroeten (IL 83), en vooral om alle uitsluitingen te beëindigen (IL 72;121). Voor echtparen en gezinnen is de weg van het [E]evangelie vandaag de weg van de dialoog en het wederzijds respect. [Bla, bla, bla...]

3. Bisschoppen ontmoeten in hun lokale kerken zeer diverse vragen en noden waarop zij vandaag een pastoraal antwoord moeten geven. Wereldwijd hebben gelovigen en pastores van de Synode en de vragenlijst gebruikt gemaakt om hun dringende vragen aan de bisschoppen en aan de paus voor te leggen. Die vragen verschillen duidelijk van land tot land, van continent tot continent. Door die vragen loopt echter een rode draad, namelijk het verlangen dat de Kerk in ‘de grote stroom van de barmhartigheid’ [De Schelde zeker!] zou gaan staan (IL 68; 106). Het is belangrijk dat de Synode aan de plaatselijke bisschoppen de ruimte en de verantwoordelijkheid zou geven om gepaste antwoorden te formuleren op de pastorale vragen die leven in het deel van het Volk van God dat aan hun herderlijke zorg is toevertrouwd [Ten eerste is dit de zaak van de biechtvader, niet per se van de bisschop. Ten tweede wil Bonny zich onttrekken aan het gezag van de Paus. Dit neigt naar schisma!]. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor de afzonderlijke Bisschoppenconferenties [Bonny weet zeer goed, dat elke beslissing van een bisschoppenconferentie eerst door Rome moet zijn goedgekeurd om rechtsgeldig te zijn. Dus, wat wil hij eigenlijk?].  De Synode gaat niet enkel over ‘de familie als Kerk’, maar ook over ‘de Kerk als familie’. Elke familie weet wat het betekent te werken aan eenheid in verscheidenheid, met geduld en creativiteit. [Woorden en nog eens woorden!]

Mgr. Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen
Bisschoppenconferentie van België


Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/TussenkomstJohan_Bonny_Synode.pdf2 opmerkingen:

Anoniem zei

Als dat het argument van de homolobby is, kunnen we op beide oren slapen - hetgeen diegenen die de speech gehoord hebben ook gedaan zullen hebben, zelfs voor zijn speech beëindigd was.

Maar ja, er is dan ook geen argument ten voordele van hertrouwen of getrouwde homo's. Zelfs Bonny zegt het in deze speech zonder het zelf te beseffen.

Maar kijk he. Zelfs indien deze synode een bevestiging wordt van hetgeen we al 2000 jaar wisten, zal Bonny toch terug uit Rome komen en gewoon verder boeren. Zijn geleuter zal in Rome alleen zijn carrière bevestigen, en eenmaal terug thuis, zijn media geilheid bevredigen.

Er is toch één zin die mij opviel in zijn anders doodsaai ge-bla-bla:

"Bisschoppen ontmoeten in hun lokale kerken zeer diverse vragen..."

Maar, Bonny vlucht trouwens vanaf het moment hij een gelovige tegenkomt, want die zou hem wel eens met de Catechismus rond de oren kunnen slaan – of met “Sociologish Onderzoek” voor mijn part.

Anoniem zei

Vondel beschreef in zijn oneelstuk "Lucifer" de duivels-helpers Belial en Beelzebuub als twee grote domkoppen.
De oude Vondel had meer als gelijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer