woensdag 7 oktober 2015

Infantiele tussenkomst van Luc Van Looy op de Synode

Tekst van de tussenkomst van Luc Van Looy tijdens de Synode:


Allereerst wil ik u, Heilige Vader, bedanken voor een bijzondere zin in Evangelii Gaudium. Het komt mij voor dat deze gedachte van het grootste belang is: “De Heilige Geest heeft een oneindige verbeelding, juist als Geest van God is Hij in staat om zelfs de meest complexe en onontwarbare knopen van de menselijke geschiedenis te ontwarren” (EG 178) [Van Looy bedankt Bergoglio niet voor Evangelii Gaudium, maar slechts voor één bijzondere zin. Dat die zin inderdaad 'bijzonder' is, daar zijn we het met Van Looy mee eens. Het gaat weer over de 'god van de verrassingen'...]. Hij kan de complexe problemen oplossen van arme gezinnen, van mensen die leven in de marge, van mensen die gescheiden zijn van elkaar omwille van oorlog en van diegenen die het vertrouwen in elkaar zijn verloren. Ook de knopen van de Synode kan Hij ontwarren. [Allemaal gepraat. Geef eens een paar voorbeelden...]

Gezinnen in migratie en op de vlucht lijden omwille van sociale uitsluiting [Met andere woorden: "De Europeanen zijn racisten!"]. Ze leven in armoede en kunnen niet deelnemen aan het sociale leven  [Wat een infantiel geleuter! Iemand die met niets naar hier komt, heeft ook niets en zal er eerst wat voor moeten werken. Eén van de economische regels is, dat we niet in luilekkerland leven". Bisschop Van Looy met zijn 7.500 euro per maand, mét kost en inwoon natuurlijk wél! Maar, staatsambtenaar Van Looy vergeet, dat niet iedereen zo door de staat gepamperd wordt!]. Het is moeilijk om burgerrechten te krijgen in Westerse landen [Wat een gezwans! Ga eens burgerrechen in Saoedi-Arabië aanvragen!]. Ze hebben geen inkomen en zijn dikwijls niet welkom in de omgeving waarin ze terecht komen [De staat zorgt anders goed voor deze migranten!]. Onzichtbaar lijden, armoede en boosheid [De hormonen-bommen!] groeien in onze steden omwille van de werkloosheid, in het bijzonder bij de jongeren [In Spanje is 70% van de (katholieke) jongeren werkloos. Dat heeft niets met 'sociale uitsluiting' te maken! Maar, wél met het onverantwoord geknoei van onze politici!]. We weten allemaal dat commercie, industrie, banken en technologie vandaag alomtegenwoordig zijn en dat hun vrijelijk verkeer geen grenzen kent. Voor mensen daarentegen zijn er strikte grenzen [Dit klopt voor Europeanen mét een paspoort.]. Het is hoog tijd dat we de wereld vertellen dat mensen het belangrijkste zijn [Van Looy, ga je gang! Over God praten we natuurlijk niet!]. We mogen deze gezinnen in migratie of op de vlucht niet opgeven en aan zichzelf overlaten [Dat is nou eenmaal het kapitalistische systeem. Ieder voor zich!]. Hoe hen een geloofwaardige hoop geven? (EG 86) [Heeft Van Looy er al eens aan gedacht om al deze migranten tot het Katholieke Geloof te bekeren?]

In de parabel is de Samaritaan God zelf die de christelijke gemeenschappen uitnodigt om Zijn liefde uit te dragen naar alle mensen [Van Looy gaat hier helemaal de mist in. Hij schijnt te denken, dat de autochtonen de allochtonen moeten helpen, maar in de parabel is het net omgekeerd. In Judea wordt een jood door rovers overvallen. Er kwam een priester en leviet langs en die hielpen niet. Typisch voor priesters zoals laatst ook te zien was op de Italiaanse televisie waar priesters en prelaten op het Sint-Pietersplein de vreemdelingen weigerden te helpen. Maar, het was een Samaritaan, een buitenlander, die de jood in zijn eigen land hielp. Dus, in de parabel zijn het de buitenlanders die de binnenlanders helpen. Dat detail heeft Van Looy blijkbaar gemist! Daarenboven gaat de parabel van de Barmhartige Samaritaan niet over helpen en elkaars zakken vullen, maar over de vraag: "Meester, wat moet ik doen, om het eeuwige leven te verkrijgen?"].

Christenen zijn niet enkel geraakt door de berooide en gewonde mens aan de kant van de weg, ze helpen hem metterdaad en nemen hem ook mee naar de herberg, dat wil zeggen: naar de instelling, naar de Kerk, naar de school en het ziekenhuis, en ook nadien blijven ze betrokken en volgen ze hem op. [Dus Van Looy gaat tot bekeren over?]

De Kerk heeft de mogelijkheden om op een zeer effectieve wijze aanwezig te zijn bij gezinnen in migratie en op de vlucht. Met haar internationaal netwerk kan zij, met behulp van de ervaring van de lokale Caritas-organisaties, structuren creëren van solidariteit die de armoede elimineren en die ervoor zorgen dat ethische en sociale regels gerespecteerd worden. [Jammer. Van Looy ziet de Kerk dan toch maar als OCMW!]

Dienstbaarheid, diaconie, is de weg naar de geloofwaardigheid van de Kerk [Wat te denken van pedofiele priesters en bisschoppen? Zijn die ook geloofwaardig? In plaats van de armen proberen rijk te maken, zou men beter eerst proberen om daar eens orde op zaken te stellen!]. Dank zij het Tweede Vaticaans Concilie hebben we permanente diakens [Dit mocht natuurlijk niet ontbreken! Wij pleiten voor de afschaffing van het permanent diaconaat, aangezien een getrouwde clerus vreemd is aan de Kerk. Wie werd er trouwens diaken? Gebuisde priesters en uitgetreden seminaristen, die na te trouwen, dan maar diaken werden. Het aantal diakenwijdingen zit trouwens in dalende lijn!].

Kunnen we niet meer focussen op het diaconaat en op de dienstbaarheid om gescheiden gezinnen te helpen? [Wat houdt hen nu tegen? Vroeger kwam de pastoor overal in de huizen, minstens een keer per jaar. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie ziet men nooit nog een priester huisbezoeken afleggen!] Hoe kunnen we hoop geven aan gebroken gezinnen, wat ook de oorzaak van de breuk moge zijn? [En met dergelijke huwelijksperikelen gaan die diakens zich bezighouden? Wel, veel succes toegewenst! Dat ze dan maar oppassen, dat ze niet door de politie worden buiten gedragen!] De kreet van gezinnen in nood moet gehoord en beluisterd worden door de christelijke gemeenschap en door de parochies. Mensen die zich bevinden in groot lijden zijn geliefd door God, de [G]goede Herder. Zij verdienen onze volledige aandacht zonder onderscheid van origine, geslacht, leeftijd, sociale status, religie of de gebroken situatie waarin ze zich bevinden [Wel Van Looy, wat houdt je tegen?]. Jezus ging, zoals de [G]goede Herder, op zoek naar het verloren schaap, verloren bij vergissing of opzettelijk. Ook Mozes ging terug naar het ontrouwe volk om het naar het beloofde land te leiden.

Dit brengt ons bij het thema van de barmhartigheid. Wie zijn wij om te oordelen, om mensen uit te sluiten die leven in situaties die eenheid onmogelijk maken? [Dit is ketterij! "Wie zijn wij..." inderdaad, maar hij spreekt hier namens de Kerk! Als Van Looy het hier over de Communie voor de hertrouwd gescheidenen heeft, dan is dit ketterij. Wie zich bewust is van een doodzonde, kan niet communiceren. Punt. De Kerk sluit niemand uit, maar dat doen de betrokkenen zelf! Zijzelf snijden zich door hun zonden van Gods Genade af! Net zoals elke mens er zelf voor kiest om naar de hel te gaan!] Wie zijn wij om niet de middelen te gebruiken die we ter onzer beschikking hebben om hoop en vreugde te brengen bij gezinnen die al hun rechten kwijt zijn omwille van oorlog en armoede? [Dit betreft niet het zielheil van de betrokkenen!] We moeten vertrekken van het feit dat God zijn Zoon gezonden heeft naar alle mensen om hen te redden, niet om hen te oordelen [Dit klopt in eerste instantie. Zolang men leeft, kan men nog tot inkeer komen. Wie in doodzonde sterft, is verdoemd!]. Zijn barmhartigheid vult ons hart wanneer we concrete mensen ontmoeten die uitgesloten zijn en in ballingschap leven. Wat zij nodig hebben is onze concrete liefde die komt langs de liefde die God ons geeft. [Mensen hunkeren naar het Woord van God, niet naar de 'liefde' van een bejaarde 'bisschop'! Met 'liefde' moeten bisschoppen en zeker Vlaamse bisschoppen, zoals de ervaring ons leert, altijd goed oppassen! Het projecteren van 'liefde' op anderen is niet zonder risico, zoals uit het geval Roger Vangheluwe blijkt!]

Mgr. Luc Van Looy,
bisschop van Gent,
voorzitter van Caritas Europa


ZOALS VERWACHT, IS DEZE SYNODE TOTAAL TIJDVERLIES!

ALS DIT HET NIVEAU VAN DE TUSSENKOMSTEN IS? AMAAI!!!

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een oetlul.

Vandaag heeft een Canadeze 'aartsbisschop' opgeroepen tot het toelaten van vrouwelijke diakens.

Luc 'de zwijger' Van Looy had tenminste opgeroepen kunnen hebben vrijmetselaars amnestie te verlenen, zodat er tenminste een Frans of Belgische politicus kon zijn die zich katholiek zou kunnen noemen, of bisschop voor de part. Misschien dat niet elke bisschop een vrijmetselaar is, ... sommigen zijn zelfs daar te lui voor.

Anoniem zei

Hij bedankte Bergoglio voor die bijzonder mooie zin uit Evangelii Gaudium.

Maar – ten eerste:

Van Looy kan zelfs in het aanzien van de auteur – Bergoglio zelf - Evangelii Gaudium (178) niet goed citeren. In tegenstelling van wat Van Looy zegt, staat er in Evangelii Gaudium:

“Het kan gezegd worden van de H. Geest dat Hij oneindige creativiteit bezit, gepast voor een goddelijk verstand, die weet hoe hij de knopen van de menselijke toestanden kan ontbinden, zelfs de meest complexe en ondoorgrondelijke.”

En ten tweede:

Het zou zo erg niet zijn indien Van Looy niet zo een door-God-verlaten gatlikker was; hij probeert Bergoglio te feliciteren door hem met zijn geweldige zin uit EG te vlijen terwijl Begoglio die zin niet eens geschreven heeft, maar gekopieerd heeft uit de ‘Insegnamenti’ van Johannes-Paul ii, (24 April 1991): Insegnamenti, 14/1 (1991), 853.

En ten derde:

Bergoglio haalt altijd allerlei citaten uit context, en vermengt citaten uit verschillende bronnen, om met een typische post-modernistische collage van gedachtes iets totaal anders te zeggen.

Bergoglio pleitte voor een evangelisatie waarin de mens in zijn sociale relaties met elkaar de armsten niet verdrukt, en probeert het op post-modenistische trans-humanistische wijze uit te leggen. Maar het is uiteindelijk oersimpel; 1 van de 4 ‘zonden die de Hemel om wraak aanroepen’ is de verdrukking van armen.

De vier: (i) sodomie (en ongepast gebruik van het huwelijk, lust, verspillen van zaad, etc.), (ii) moord (en zelfmoord), (iii) verdrukking van de armen (en ondergeschikten, vreemdelingen, weduwes en wezen), en (iv) oneerlijkheid in het uitbetalen van loon.

Waarom encycliek na encycliek verspillen om een simpel precept van de Kerk te herhalen? Het feit dat de armen niet verdruk kunnen worden zou duidelijk mogen zijn.

Maar waarom alleen over de armen spreken, wanneer er drie andere zonden zijn die de hemel om wraak aanroepen.

En ten vierde:

Van Looy kan ook heel selectief met citaten zijn, en ze uit verschillende contexten plukken en ze samen te voegen tot iets wat iets totaal anders betekent.

Hij concentreert zich specifiek op die zonde die de hemel om wraak aanroept, waarin de vreemdeling verdrukt wordt.

Die categorie zonden komen uit Exodus xxii. In vers 21, staat dat je de vreemdeling niet zal verdrukken omdat jullie (de joden) ooit ook vreemdeling in Egypte waren. In vers 22, staat het van de weduwe en wees.

Vaak wordt Vers 21 (de verdrukking van vreemdeling) niet in de Wraakroepende Zonde opgenomen want; het probleem van de verdrukking van de vreemdeling slaat eigenlijk op de xenofobie tussen Joden onderling. Zoals in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, waarin die jood in elkaar geslagen werd, en geen enkele jood uit Jeruzalem zich om hem bekommerde omdat het slachtoffer niet uit Jeruzalem kwam. In het verhaal van de Barmhartige Samaritaan hebben de Joden dan weer problemen met de Joden uit Samaria. Het gaat hem dus over Joden onderling, niet over de relaties tussen Joden en anders-gelovigen. De katholieke traditie leert ons dat we voorzichtig moeten zijn met vreemdelingen. Er te veel binnenhalen is nooit goed.

Van Looy – met zijn betoog – probeert de brug te slaan tussen Exodus xxii; 21 en de massale volksverhuizing die anders-gelovigen binnenhaalt en dat de sociale doctrine van de Kerk ons leert barmhartig te zijn. Maar de sociale doctrine van de Kerk zegt niet dat we zo ver moeten gaan met onze barmhartigheid dat we ons tot de Islam gaan bekeren.

Van Looy mag zo veel pleiten voor de inclusie van de vluchtelingen in de sociale zekerheid (scholen, ziekenhuizen etc) als hij wil, indien er de capaciteit niet is, zal hij het geld moeten vinden een paar ziekenhuizen, scholen, kerncentrales, watervoorzieningen, etc, te bouwen – want als het geld op is, houdt de barmhartigheid van de Sociale Zekerheid vanzelf op. Barmhartigheid is geen absoluut, zeker niet het soort barmhartigheid dat gekocht wordt.

Anoniem zei

Kunnen ze bij Caritas niemand beter vinden? Of heeft Van Looy de job via zijn logebroeders gekregen.

Anoniem zei

De H. Geest zou oneindig creatief zijn in het ontwarren van knopen die mensen gebonden hebben?

Laat me niet lachen. Ik ben er zeker van dat de H. Geest zijn jasje niet moet uitdoen, om zelfs de beste knoop te ontwarren die de mens door zijn domheid gecreëerd heeft, zelfs de verhakkelde taal van Van Looy.

Alexander de Grote had dat probleem wel, maar hij heeft de Gordiaanse Knoop met zijn zwaard in twee gehakt en het was ook opgelost.

Probeert Van Looy te zeggen dat een huwelijk ontbonden kan worden omdat de H. Geest ‘creatief’ is, of omdat de H. Geest Van Looy geïnspireerd heeft het huwelijk te behandelen zoals Alexander de Grote de Gordiaanse Knoop behandeld heeft? Erop los hakken.

Mattheus xviii: 11-20

(11) Want de Zoon des Mensen is gekomen het verlorene te behouden. (12) Want denkt u? Indien iemand 100 schapen heeft, en 1 dwaalt af, laat hij de 99 niet in de steek in de bergen om het ene afgedwaalde schaap te vinden? (13) En als het dan zo is dat het schaap vindt, ik zeg u, amen, verheugt hij zich niet meer over het ene schaap dat hij gevonden heeft dan de 99 die niet afgedwaald waren? (14) Zelfs zo, de Vader in de Hemel heeft de wil niet dat er maar 1 van de kleinen verloren gaat (15) Maar indien je broeder je beledigd, gaat het hem dan zeggen, tussen jou en hem alleen. En hij zal je horen en je zal een broeder terugwinnen. (16) En als hij je niet hoort, neem dan 1 of twee, opdat uit de mond van 2 of 3 getuigen elk woord geldt. (17) En als hij niet naar hen wil luisteren; zeg het tegen de Kerk. En als hij de Kerk niet wil horen, laat hem dan voor je zijn zoals de heiden en de tollenaar. (18) Amen, ik zeg je, wat jullie op aarde binden zal in de hemel gebonden zijn; en wat je op Aarde zal ‘ontknopen’ zal in de hemel ‘ontknoopt’ zijn. (19) Ik zeg het jullie opnieuw, indien twee toestemming op aarde, betreffende de dingen die ik jullie vraag, zal aan hen gedaan worden door de Vader die in de hemel is. (20) Want daar waar er twee of drie in mijn naam samen ben, daar ben Ik in hun midden.


Van Looy wat heb jij en je logebroeders bij ‘de Zwijger’ en bij Caritas hierop te zeggen.

Mattheus xviii gaat verder met het 7 x 70 maal. Maar er moet eerst berouw zijn, eer er iets vergeven kan worden.

En het is het berouw dat bij die lui ontbreekt.


Helaas voor hen begint hoofdstuk xviii als volgt:

(1) Op dat uur, kwamen de leerlingen naar Jezus, zeiden; “Wie denk Jij is groter in het koninkrijk van de hemel? (2) En Jezus riep een klein kind naar zich toe, en plaatste hem in hun midden, (3) en zij, Amen, Ik zeg jullie, tenzij jullie je bekeren en zoals kleine kinderen worden, zullen jullie het Koninkrijk der Hemelen niet binnentreden. (2) Eender wie zich daarom nederig maakt zoals dit kleine kind, zal de grotere zijn het Koninkrijk de Hemelen (5) en iedereen die een dergelijk klein kind ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij.

(Barmhartigheid is dus beperkt tot het ontvangen ‘dergelijke’ kleine kinderen)

(6) Maar hij die 1 van deze kleinen die in Mij geloven zal schandaliseren, voor hem zou het beter zijn dat een molensteen rond zijn nek gehangen werd, en dat hij verdronken werd in de diepte van de zee. (7) Wee de wereld omwille van schandalen. (het is onvermeidelijk) dat schandalen komen, maar desalniettemin, wee die man door wie het schandaal komt. (8) En als je hand, of je voet schande brengt, snij het af, en werp het weg. Het is beter dat men verlamd door het leven gaat, meet twee handen en twee voeten in het eeuwig vuur gegooid te worden. (9) En als je oog je schande brengt, pluk het uit, en werp het weg. Het is beter om met een oog het Leven binnen te gaan, dan met twee ogen in de hel gegooid te worden. (10) Zie ertoe dat je geen schande brengt op een van deze kleinen, voorwaar ik zeg je, hun engelen in de Hemel zien het gezicht van mijn Vader die in de Hemel is.


Hebben jullie al berouw voor de pedofiele priesters, voor de gelovigen die je misleidt, voor het verraad van de sacramenten.....

Anoniem zei

Totaal zot geworden en dit ook nog voor groot publiek demonstrerend.

Het wordt langzaam zeer vervelend:
Opnieuw met de goede oude Quintus Horatius Flaccus:
"Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi" (Epist. I,2,14).

Verbum non amplius addam (Sat. I,1,121)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer