zondag 11 oktober 2015

Global Warming: "Al Gore (Nobelprijswinnaar) is wrong again"6 opmerkingen:

Anoniem zei

Geachte, global warming is een feit, geen theorie die men moet geloven. U doet gewoon aan cherry picking en kiest er die nieuwtjes uit die zogezegd de theorie van global warnming ontkennen. Ze zijn echter stuk voor stuk simpel weerlegbaar wanneer met naar ALLE feiten kijkt en niet enkel de toevallige selectie die u maakt. Wat u doet is wetens en willens de waarheid geweld aandoen. Welke agenda dient u eigenlijk? Die van de olielobby? Die van het huis van Saoud en van de Wahabieten? Uw leugenachtige berichtgeving is in alle geval een echte Katholiek onwaardig.
Aldo Lijsterman.

The Guardian Angel zei

En wat zijn dan ALLE feiten?

Anoniem zei

Verwoestijning en daarmee verbonden waterschaarste nemen globaal toe. Feit. Zeespiegelstijgingen worden waargenomen en objectief gemeten. (vraag het b.v. maar aan de inwoners van de Malediven). Feit. De globale gemiddelde temperatuur stijgt continu de laatste 100 jaar. Dit is gemeten. Feit. Deze temperatuursstijging verloopt parallel met de verhoogde uitstoot van broeikasgassen sinds einde 19e eeuw. Feit. Dit zijn onontkenbare langetermijn tendenzen die bezig zijn. Deze worden niet tenietgedaan door een tijdelijke schommeling van de grootte van ijskappen. Het is trouwens daar niet de oppervlakte die een indicatie geeft van global warming, maar wel de dikte van het pakijs en die neemt af (gemeten). Feit. Ik ben een wetenschapper die zich al een hele tijd in de materie verdiept en ik baseer me op meetwaarden. U bent een gelovige en u baseert zich op wat u al dan niet wenst te geloven. U mag voor mijn part geloven wat u wilt, maar dit geloof ontkracht de meetbare en gemeten feiten niet.
Aldo Lijsterman.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Alles wat u zegt, is gelogen over de hele lijn.

Uw 'argumenten' werden eerder al op deze blog ontkracht.

Anoniem zei

@GA: mijn argumenten zijn nog nergens ontkracht; hoogstens een beetje verdacht gemaakt door lieden die een andere agenda nastrven. Iets verdacht maken is niet zo moeilijk, je moet alleen een vermoeden van verdachtmaking lanceren, de toehoorders/lezers doen de rest van het werk (deze blog is hier een treffend voorbeeld van). Ik heb op deze blog nog geen metingen/cijfers/ onafhankelijke verifieerbare bronnen gezien die "mijn" argumenten (en die van 99% van alle klimaatwetenschappers) ontkrachten. Hoogstens wat verdachtmakingen. Het is echter duidelijk dat u meer voelt voor complottheorieën dan voor de meer voor de hand liggende verklaringen.
Ik raad u dan ook volgende lectuur aan: http://nl.hoax.wikia.com/wiki/Complottheorie en
http://skepp.be/nl/zin-en-onzin-rond-klimaatverandering
Aldo Lijsterman.

The Guardian Angel zei

Heel grappig.

Toon mij eens concreet aan, dat de zeespiegel stijgt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer