maandag 12 oktober 2015

Forse kritiek van vooraanstaande Kardinalen op Synode

Dertien vooraanstaande kardinalen hebben in een brief aan de paus forse kritiek geuit op de gang van zaken rond de gezinssynode. Tot de ondertekenaars, onder wie George Pell, Gerhard Müller, Robert Sarah, hoort ook kardinaal Wim Eijk.

‘Problematische elementen’

In hun brief, die kardinaal Pell vorige week aan de paus overhandigde, uiten de kardinalen onder meer hun zorgen over het werkdocument. Dat voldoet vanwege zijn “problematische elementen” niet “als een leidende tekst of als basis voor een einddocument.” Daarnaast ontberen de nieuwe procedures voor de synode “openheid en echte collegialiteit” en beantwoorden zij niet aan de “traditionele geest en het doel van een synode.”

Gebrek aan inbreng

Het gebrek aan inbreng door de synodevaders in de samenstelling van de commissie die het werkdocument schreef “heeft aanzienlijke onrust gecreëerd”, aldus de kardinalen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat “een aantal synodevaders het gevoel hebben dat het nieuwe proces ontworpen lijkt om tevoren bepaalde resultaten over belangrijke discussiepunten te faciliteren”.

Gekaapt

Hun belangrijkste en “dringend” genoemde conclusie is dat verschillende synodevaders vrezen dat de synode die bedoeld was ter ondersteuning van huwelijk en gezin, gekaapt wordt door de kwestie van de hertrouwd gescheidenen. “Als dat zo is, zal dit onvermijdelijk nieuwe en nog fundamenteler kwesties oproepen over de vraag hoe de Kerk voortaan het Woord van God, haar leer en discipline moet interpreteren en toepassen.”

Waarschuwing

Zij wijzen naar de “ineenstorting” van de vrijzinnige protestantse Kerken in de moderne tijd, “versneld door hun loslaten van fundamentele elementen van het christelijk geloof en praktijk in naam van pastorale aanpassing.” “Dat maant tot grote voorzichtigheid in onze eigen synodale discussies”, aldus de brief.

Complottheorieën

Volgens sommige waarnemers was de onaangekondigde toespraak die paus Franciscus vorige week dinsdag hield een reactie op de brief. De paus maande de synodevaders “niet toe te geven aan de samenzweringshermeneutiek, die sociologisch zwak en geestelijk nutteloos is.”

Openlijke afwijzing

Volgens Voice of the Family, een internationale koepel van Katholieke gezins- en prolifeorganisaties, betekende de toespraak van de paus een openlijke afwijzing van de brief van de kardinalen. Dat zal het ongemak over zijn eigen rol in het synodale proces alleen maar verhogen, aldus Voice of the Family in een verklaring. Die deelt de zorgen van de dertien kardinalen.

Alleingang

De organisatie wijst op de Alleingang van de paus zonder zich rekenschap te geven van de toenemende zorgen onder de synodevaders. Andere waarnemers wijzen op de tegenstelling tussen het handelen van de paus enerzijds en zijn uitspraken over decentralisatie en collegialiteit anderzijds.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/forse-kritiek-van-vooraanstaande-kardinalen-op-synode


Aangezien er geen consensus mogelijk is, wordt de kans, dat er een eindrapport komt, met de dag kleiner. Waarschijnlijk gaat de discussie verder na de Synode en probeert Bergoglio nu tijd te winnen.

Indien Bergoglio nu een machtswoord zou uitspreken, dan zou eindelijk eens bekend worden wat hij eigenlijk wil. Maar, Bergoglio durft niet uit zijn pijp komen!

1 opmerking:

Anoniem zei

GA, je weet ook dat het eindrapport al 3 weken geleden afgewerkt is. Vreemd dat het nog niet uitgelekt is.

Als de geruchten waar zijn, krijgt elke bisschop die trouw is aan de geloofsleer spreekverbod opgelegd. De besprekingen maken tot gevolg geweldige vooruitgang. Ze zijn al drie dagen vooruit op hun origineel programma omdat het aantal sprekers zwaar gereduceerd is. De Afrikanen krijgen helemaal geen kans meer ergens kortbij de microfoon te komen.

Het hele gebeuren is gekaapt door de Jezuieten, die zelfs spotprenten op hun blogs en twitter verspreiden die de draak steken met de bisschoppen die spreekverbod gekregen hebben.

Bergoglio zijnde een Jezuiet is eerst en vooral gehoorzaam aan zijn overste. Paus? Ha! Mijn kat is meer paus dan Bergoglio, want mijn kat doet tenminste wat hij wil.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer