woensdag 14 oktober 2015

'Flater van de Week' door Johan Bonny op Radio Vaticaan:

"Kijk naar Jezus: Hij heeft eigenlijk weinig gezegd. Wat hij ons leerde, wordt vooral duidelijk via zijn levensstijl, zijn voorbeeld." zei Johan Bonny.

Hoe zou je met dergelijke lieden een serieuze discussie kunnen voeren?

Volgens Johan Bonny was Christus een man van weinig woorden.

Vanwaar komt die dikke Bijbel dan???

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Als Jezus niet veel gezegd heeft, mocht Bonny het weinige weten wat Hij wel gezegd heeft. Jezus heeft ooit iemand "addergebroed" genoemd. Ahwel, dat slaat op Bonny. Maar misschien dat Bonny dit ontgaan is.

Anoniem zei

Bonny toont dat hij de Bijbel nooit aandachtig gelezen heeft. Maar dan, hij had erger kunnen zeggen; hun bastaard theologie komt op de ontkenning van Christus neer, zo een beetje zoals de moslims en de joden. Dat Bonny vindt dat Jezus een eervolle vermelding waard is toont dat hij tenminste niet erger is als jood of moslim.

Anoniem zei

Dat hij maar goed luistert naar kardinaal Sarah!
Hopelijk komt hij dan als een bekeerling terug naar België!
En zoniet, dat hij dan maar weg blijft!
Deze pipo heeft al genoeg aangericht in de Vlaamse kerken.

Anoniem zei

Je bent toch echt wel achterlijk. De woorden van Jezus staan in de evangelies, en dat is een 100-tal pagina's van de 2000.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

En waar was Christus dan in het begin?


UIT DE HEILIGE SCHRIFT:

Joh 1:1 In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God;
Joh 1:2 Het was bij God in het begin.
Joh 1:3 Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan.
Joh 1:4 In wat bestond, was Hij het leven, En het Leven was het licht der mensen;
Joh 1:5 Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.
Joh 1:6 Er kwam een mens, van God gezonden; Johannes was zijn naam.
Joh 1:7 Hij kwam tot getuigenis, om van het Licht te getuigen, Opdat allen door hem zouden geloven.
Joh 1:8 Hijzelf was niet het Licht, Maar hij moest getuigen van het Licht.
Joh 1:9 Het waarachtige Licht, Dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld.
Joh 1:10 Hij was in de wereld, En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, Erkende de wereld Hem niet.
Joh 1:11 Hij kwam in zijn eigen bezit; Ook de zijnen ontvingen Hem niet.
Joh 1:12 Maar aan allen, die Hem ontvingen, Gaf Hij de macht, Gods kinderen te worden: Aan allen, die in zijn Naam geloven,
Joh 1:13 Die niet uit bloed, Noch uit de wil van vlees of man, Maar die uit God zijn geboren.
Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van den Eengeborene uit den Vader, Vol van genade en waarheid.

Anoniem zei

7 toespraken van onze Paus Franciscus zonder zelfs maar één vermelding van de naam Jezus!

http://thewildvoice.org/pope-francis-speeches-no-jesus/


En hier op de Jezuïten site:
http://www.inalledingen.org/

De tien tips van Paus Franciscus voor een gelukkig leven
1. Leef en laat leven

2. Geef jezelf aan anderen

3. Wees vriendelijk, nederig en kalm

4. Ga op een gezonde wijze om met vrije tijd

5. Reserveer zondagen voor familie, niet voor werk

6. Zorg voor waardig werk voor jonge mensen

7. Draag zorg voor de schepping

8. Laat het negatieve los

9. Ga de dialoog aan, in de eerste plaats vanuit het voorbeeld van je leven
10. Zet je in voor vrede

Anoniem zei

Aan anoniem 14 Oktober 2015 21:19

Fout.
Voor mij ligt "Die Bibel"-"Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift"-Gesamtausgabe:
in totaal 1456 pagina's, waarvan de evangelies ca. 144 pagina's beslaan dwz. 10%.
De evangelies bestaan voor ca. 40% uit woorden van Jezus;
reeds zeer vroeg in de christenheid werd bemerkt, dat er bij de evangelies drie grote stammen zijn: Johannes, Markus en de gemene stam van Lukas en Mattheus;
de bij deze laatsten weergegeven woorden, die niet bij Markus voorkomen, noemt men de "Logienbron" (Source Q): veel strenger als het Markusevangelie.
De wijze waarop de woorden van Jezus aaneengeketend zijn, vertoont zeer veel gelijkenis met het Thomasevangelie; het laatste bestaat bijna alleen uit woorden van Jezus, en voor een niet klein deel uit alleen daar weergegeven woorden (omvang: ongeveer 40% van het Mattheusevangelie (en ongeveer twee derde van de daar weergeven woorden van Jezus).
Papyrus Egerton 2 en Papyrus 11710, het Petrusevangelie, het Freer-logion en de vele apokryphen wil ik er niet nog bijtellen.

Nog interessanter is -en hier Staat Bonny nu helemaal in zijn blootje- dat 70% van de teksten van de evangelies uit citaten van het Oude Testament bestaat- de Psalmen, de Boeken der Wijsheid (zeer veel Jezus Sirach)en de profeten, allen vooraan Isaîas, ook Jeremias en Ezechiel, en de 5 Boeken van Mozes: kortom: de "tena'kh" of stam, hat fundament van het joods geloof.
Door de woorden van Jezus minder belangrijk te schatten als zijn manier van leven, begaat Bonny de grote fout de eenheid van woord en daad uiteen te divideren, het offer van het kruis door de Logos en zijn vooraankondiging in het Oude Testament niet te waardigen.
M.a.w. men maakt van Jezus "een goede mens" waar Hij de Messias, Im,anuel, God-is-met-ons is.
Bonny heeft zichzelf door ketters gedoe en uitspraken op 27 december 2014 geêxciommuniceerd.
En met deze uitspraak heeft Bonny getoond: hij is een idioot zonder enig verstand van het Nieuwe Testament.

"Wanneer de Kerk wil bestaan tov. de maatschappij, moet ze zich bezinnen op 2 essentiêle factoren: deskundigheid en profiel" (Guido Dierickx SI).
Me dunkt dat U en Bonny hier niet veel deskundigs te zeggen hebben en van het profiel (bij U plat, bij Bonny onwetend en roza gekleurd) zwijgen we beter.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer