woensdag 7 oktober 2015

Ecokerk, de lobbygroep van de groene-stroom-producenten, overhandigt een 'klimaatdossier' aan minister Joke Schauvliege

Een 25-man sterke delegatie van solidariteitsorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede overhandigde gisteren aan minister Joke Schauvliege in een biologische moestuin op het dak van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel een eisenbundel in het vooruitzicht van de klimaattop van eind dit jaar in Parijs. Marcel Cloet, voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, schetste in zijn inleiding het zwaartepunt van het klimaatdossier: "De armste mensen worden nu al het sterkst getroffen door klimaatverandering [Voorbeelden?]. Klimaatverandering kan decennia ontwikkelingsinspanningen tenietdoen [Wat te denken van oorlogen?]. We dagen u uit om maatregelen te nemen en te handelen ten gunste van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling." [Bla, bla, bla...]"We rekenen op een ambitieus, bindend en rechtvaardig klimaatakkoord komt", vulde Ecokerk-stafmedewerker Karel Malfliet aan. Hij pleitte voor een clausule rond mensenrechten in het akkoord van Parijs, en het bijstellen van de limiet voor maximale opwarming van de aarde naar 1,5 graad Celsius: "De limiet van 2°C is meer een limiet van de politici dan van de wetenschappers. Als de gemiddelde temperatuurstijging op aarde boven de 1,5°C klimt, zou dat resulteren in extreme verliezen en de onmogelijkheid voor landen en gemeenschappen om zich aan te passen.” [Deze eco-militanten doen net alsof het klimaat een centrale verwarming is! Hoe idioot!]Tijdens de ontmoeting werd een lans gebroken voor een versnelde omschakeling naar hernieuwbare energie, ook in ons land (door Chis Derde van groenestroomproducent De Wase Wind) [ECOKERK = LOBBYGROEP VOOR DE GROENE-STROOM-PRODUCENTEN!!!!!!!!!]; eigen reductiedoelstellingen én internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden als investeringen in conflictpreventie (Paul Lansu van Pax Christi International) en verplichtende regels voor de private sector voor de sociale en ecologische schade die ze aanrichten (Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen).In haar antwoord kondigde de minister aan dat voor de toekomstige groene energieprojecten een vereenvoudigde procedure wordt ingevoerd, waardoor geschikte inplantingsplaatsen voor windmolens [HIER GAAT HET OVER! SUBSIDIES! GELD VOOR DE GROENE-STROOM-PRODUCENTEN! MAAR, GEEN CENT VOOR DE IJSBEREN EN DE ARMEN!] in een enkel besluit worden vastgesteld worden en niet langer voor elke aanvraag apart moet onderzocht en vergund worden. De minister beaamde dat een belangrijk deel van het klimaatgeld voor adaptatie bestemd moet zijn. Ze verwees naar het onderhandelingsmandaat dat de Europese milieuministers op 18 september overeenkwamen: "Europa is altijd al voortrekker geweest in de klimaatonderhandelingen en zal dat blijven. Binnen de VN-onderhandelingen speelt de EU ook een bemiddelende rol om andere landen op een lijn te krijgen. Een bindend akkoord voor alle landen zou de belangrijkste stap voorwaarts zijn." [DIT ZOU EEN RAMP ZIJN!]

De minister huldigde het bewustmakingswerk door de campagnes van de organisaties: "Politieke klimaatakkoorden kunnen niet werken zonder steun van een bevolking die kiest voor ecologisch burgerschap". [Inderdaad, de bevolking als eigen slavenmeester. Zo werkt indoctrinatie!]

Bron: Kerknet 

Deze figuur van de temperatuur van de laatste 15.000 jaar toont zeer duidelijk aan, dat er geen sprake is van een klimaatopwarming! Laat staan, dat die door de mens zou zijn veroorzaakt!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

"... biologische moestuin op het dak van ..." Over klikmaatstop gesproken.

Maar vertel me eens, hoe kan een moestuin iets anders zijn dan 'biologisch'?

Maar even serieus:

"De armste mensen worden nu al het sterkst getroffen door klimaatverandering. [Voorbeelden?]

GA; U vraagt dus om voorbeelden. Heel simpel; belasting.

Belastingen, in welke vorm dan ook, ongeacht hoe laag ze ook moge zijn, slaan de armsten het eerst en het hardst rond de oren.

(I)
Ecotax als percentage van BNP zit in Europese landen tussen 3 en 6 %. De VS heft slecht 1% ecotax als percentage van het BNP. Ecotax is een uitvinding van het IMF. Dat wordt aan die andere onnozelaars opgedrongen. Europa, zijnde het schoothondje van de VS smult speelt maar al te graag zo een onnozelaar.

De Scandinavische landen lopen met ecotax er met hun voeten door, maar vooral omdat taxatie reeds zeer hoog is in Scandinavië.

(II)
Met Ecotax als percentage van alle belastingen en taxen, steken Griekenland, Portugal, Turkije, en andere landen steken er met kop en schouders bovenuit omdat hun BNP’s laag liggen en zodoende ecotax (70% van alle ecotaxen is op autobrandstof) zwaar doorweegt in het BNP.

Groot-Brittannië heeft ook een hoog percentage ecotax als perctage van alle taxen, maar alleen omdat het een veel gunstiger belastingregime heeft. Er wordt niet zo veel belasting geheven, daarom weegt ecotax zwaar door in het totaal van alle taxen.

In andere landen, neem bv. Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, etc, is ecotax 8-14% van alle belastingen.

Besluit:

De Ecotaxen slaan de armsten het hardst rond de oren, omdat de armsten (zij het de landen, of de individuen), ongeacht hun inkomen, die taxen toch moeten betalen.

En wat wordt er met dat geld gedaan? Dat wordt op de beurs verhandeld.

---
Bron: de website van het IMF:
Documentenserie: “Controlling Pollution. Using Taxes and Tradable Permits.”

De besluiten zijn natuurlijk mijn eigen besluiten, omdat het IMF alleen geïnteresseerd is in het financieren van de handel in milieuvergunningen en groene-investeringen. Maar die handel is zo smerig... het weinige ik ervan af weet geeft mij al letterlijk koude rillingen. Het is verraad, het is diefstal, het is moord, en dat op grote schaal; genocide.

Anoniem zei

Wat de minister zegt over de hoofdrol die Europa speelt op wereldniveau in de promotie van de groene agenda is bull-shit. Europa doet wat Amerika haar opdraagt. Amerika zelf doet niets. Heeft zelfs het Kyoto verdrag niet getekend. Maar Europa is er als de kippen bij het vuile werk van de VS op te knappen, en zichzelf in de voeten te schieten.

Anoniem zei

Alles wat je over stijgend zeewater hoort is bull-shit.

De eco-radicalen spreken over een stijging van zee-niveau van 30cm tot 120cm over de komende 100 jaar,en dat zou iets te maken hebben met smeltende gletsjers, en met temperatuurstijging van de atmosfeer tussen 2 or 4 graden C – of waar spreken ze over? Eco-radicalen zijn ideologen. Geen wetenschappers. Een wetenschapper kent en respecteert de wetten van elementaire fysica. Een ideoloog verzint de wetten, alsook de metingen.

Historische temperatuur fluctuaties tonen dat zeewater 6m stijgt wanneer wereld temperaturen stijgen met 1 graad C.

Vergeet die stomme gletsjers en ijskappen, en bereken de thermische expansie van water.

Alleen al omwille van de thermische expansie van water zou het zeeniveau 10 keer meer (per graad C) moeten stijgen dan eco-radicalen voorspellen, tenminste indien de temperatuursvoorspellingen enigszins zouden kloppen.

Aangezien de voorspelling over de komende 100 jaar “2 tot 4 graden C” is, moet omwille van expansie de zee jaarlijks tussen 12 tot 20 cm voor 2 graden en tussen 24 tot 40 cm stijgen en niet die paar millimeters waarmee ze ons bang willen maken. (hoe kan men trouwens zeeniveau op een millimeter nauwkeurig meten?)

---
Maar dat is niet waar de minister over spreekt;

(I)
Hij haalt zeewaterstijging en verzuipende negerkes maar aan om zijn politiek te rechtvaardigen die erin bestaat grond te verkopen om windmolens te planten op plaatsen waar voorheen geen windmolens geplaatst mochten worden. Hij gaat de vergunnigsprocedure versimpelen, zodat diegenen die nog betaald willen worden om een windmolen op zijn grond te plaatsen, dit nog snel kan doen met een versnelde vergunningsprocedure, want over een paar jaar bestaat zullen de subsidies weggevallen, en zal er niets meer aan groene energie te verdienen zijn.

(II)
De totale koolstof voetafdruk van een windmolen - productie, onderhoud en afbraak over een life-cycle van 20 jaar - ligt hoger, dan de windmolen over 20 jaar aan koolstofuitstoot bespaart.

Belangrijker echter; de prijs van een windmolen - fabricatie en onderhoud over 20 jaar - is amper minder dan de prijs van elektriciteit je kan verkopen over een periode van 20 jaar - tenminste als een vat olie 100 Dollar zou kosten.

Met de lage olieprijs, is elektriciteit ook goedkoper en verdient de windmolen nog minder. Velen hebben zich reeds failliet verklaard omwille van de olieprijs – hun zakenmodellen rekenden op minstens 100 dollar per vat om winst te kunnen maken. Met olie aan 48 dollar per vat is de windmolen verlieslatend – ZELFS met subsidie. Die subsidies zijn reeds zwaar verminderd, en zullen in de toekomst waarschijnlijk totaal verdwijnen.

De energie vereist om de windmolen de bouwen en te onderhouden is amper lager dan de energie de windmolen produceert. In andere woorden; een wereld die alleen door windmolens aangedreven zou zijn, heeft niet genoeg energie om windmolens te bouwen.


(III)
Er moet daarom gewaarschuwd worden voor het voorstel van de minister.

Wanneer iemand het je gemakkelijk komt maken om hopen geld te verdienen zegt men in het in het Engels; “if it is too good to be true, it probably is”. Groene energie is alleen winstgevend omwille van de subsidies. Zonder subsidies – geen winst.

Dus pas op eer je denkt nog snel een stuiver te verdienen met een windmolen alleen omdat de minister de vergunningsprocedure versimpelt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer