woensdag 28 oktober 2015

De 'spin' van Kerknet: "Synodevaders oneens over interpretatie slotdocument"

Alle deelnemers van de bisschoppensynode zijn tevreden over het slotrapport van 94 paragrafen, dat op het einde van de bijeenkomst met tweederde meerderheid werd gestemd. Maar volgens 'I.Media' bestaan er heel verschillende interpretaties van de tekst van dat rapport, en in het bijzonder de paragrafen die betrekking hebben op hertrouwde echtgescheidenen [Merk op, dat dit het enige is waarover er nog door de  neo-modernisten 'gediscussieerd' kan worden! Alle andere 'controversiële' elementen zijn uit de tekst verdwenen!]. "Sommigen zien hierin een bevestiging van de huidige leer van de Kerk, die hen elk sacrament verbiedt [Duidelijk!], terwijl anderen hierin de mogelijkheid zien voor een opening naar de toegang tot de communie [Hier is géén sprake van!]. Nog anderen menen dat de tekst vooral ruimte laat voor paus Franciscus. [Bergoglio staat vrijwel alleen, en heeft geen enkele speelruimte! Hij werd klemgezet en kan geen kant op!]"

'I.Media' schrijft dat Adolfo Nicolás, de algemene overste van de jezuïeten die behoorde tot de werkgroep die het slotrapport heeft opgesteld, ervan overtuigd is dat de paragrafen vooral ruimte laten aan paus Franciscus: "Dit is een slotdocument waardoor paus Franciscus de handen vrij heeft. De paus kan doen wat hij goed, opportuun en noodzakelijk acht. Het document laat de deur geopend." Pater Nicolás vestigt er in het bijzonder de aandacht op dat de drie paragrafen over hertrouwde echtgescheidenen telkens met tweederde meerderheid werden goedgekeurd. Daarom ook betekenen zij een belangrijke bemoediging voor paus Franciscus om de ingeslagen weg van barmhartigheid te blijven bewandelen. [Als er ergens een deur 'geopend' is, dan zou Adolfo Nicolás die deur beter kunnen sluiten, want het tocht in de Kerk. Adolfo Nicolás, alias de 'Zwarte Paus', zou beter zijn mond houden. De jezuïeten hebben op een schandalige manier de Synode gekaapt en houden de gelovigen met hun ketterse moraal gegijzeld.]

Kardinaal Reinhard Marx beklemtoonde tijdens de persconferentie van de Duitse bisschoppen van zaterdagavond dat er tijdens deze synode een betekenisvolle stap voorwaarts is gezet [Marx, als je iets te zeggen hebt, zeg het dan of zwijg!]. Maar de Australische, meer behoudsgezinde curiekardinaal Georges Pell, waarschuwt voor verkeerde interpretaties en beklemtoont dat de integrale visie van de apostolische exhortatie 'Familiaris Consortio' van paus Joannes Paulus II het referentiepunt is. Daarin wordt benadrukt dat hertrouwde echtgescheidenen 'als broer en zus' moeten samenleven om toegelaten te worden tot de communie.

Bron: Kerknet

Zo moeten we de interpretatie en de blijdschap van Georges Kardinaal Pell dan ook begrijpen!

DE DOOR DE JEZUÏETEN IN HET GEHEIM GEPREPAREERDE 'RELATIO FINALIS' WERD DOOR DE KATHOLIEKE BISSCHOPPEN EN KARDINALEN VERWORPEN!!!

BERGOGLIO STAAT IN ZIJN BLOOTJE!!!

DAT BERGOGLIO ZIJN OPDRACHTGEVERS MAAR GAAT MELDEN, DAT DE KATHOLIEKEN ER NIET IN TRAPPEN!!!
 

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer