dinsdag 13 oktober 2015

De schismatieke, Post-conciliaire Bastaard-kerk valt volledig door de mand!

Net zoals Krzystof Charamsa, de homoseksuele Vaticaanse prelaat, niet werd ontslagen omwille van zijn homoseksuele daden, maar omwille van "een slechte timing" van zijn outing, zo ook neemt 'pater' Federico Lombardi S.J. nu de persaccreditatie van priester Nicholas Gregoris af, omdat hij aartsbisschop Paul-Andre Durocher onrechtstreeks van ketterij heeft beschuldigd.

Let wel, men neemt priester Nicholas Gregoris zijn persaccreditatie af! En voor het overige niets! De schismatieke, Post-conciliaire Bastaard-kerk durft op basis van inhoudelijke argumenten de discussie niet aangaan, omdat ze daar in Rome weten, dat ze zélf ketters en schismatiekers zijn!!!

Let wel, journalisten die 'moeilijke vragen' stellen aan Katholieke Aartsbisschoppen aangaande homoseksualiteit en journalisten die openlijk de Leer van de Kerk in vraag stellen, die neemt men hun persaccreditatie niet af!


Vatican revokes Catholic priest’s press credentials after he challenged archbishop


Amid continuing concern about the Vatican press office’s “manipulation” of the family synod’s message, a priest who has been covering Vatican news for over 15 years had his credentials revoked last week, and was told to leave the premises “immediately.” The revocation came after he had challenged an archbishop following the October 6 press conference over comments claiming that allowing Communion for the divorced and remarried is up for debate.

Archbishop Paul-Andre Durocher made the comments in response to a reporter’s question about whether the matter pertained to Church discipline – which could potentially change – or doctrine, which is fixed.


“To be quite honest, there might be differences of opinion on that,” Durocher said. “Let’s be honest. Is that a question of doctrine or is that a question of discipline? I think that’s probably going to be one of the questions that will be debated in the small groups.”

"If you want doctrine, go read Denzinger,” he added.
 

De reactie van aarsbisschop Paul-Andre Durocher komt hier op neer, dat hij de hertrouwd gescheidenen de Communie wil geven, ook al is dit in strijd met de doctrine. "Mensen die doctrine willen hebben kunnen 'Denziger' lezen." zegt hij.

Heinrich Denzinger, Enchiriodion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum is het 'Compendium van de Geloofsbelijdenissen en kerkelijke uitspraken in zake geloof en zeden'.

Aartsbischop Paul-Andre Durocher refereert hier aan Denzinger als "een stoffig museum", om Bergoglio te parafraseren. Een museum waar niemand in geïnteresseerd is.

Denzinger is natuurlijk de grote vijand van de neo-modernisten, omdat hierin de Doctrine ligt vastgebijteld!

De uitspraak van Aartsbischop Paul-Andre Durocher is natuurlijk ronduit schandalig en ergerniswekkend, omwille van het feit, dat ze van groot misprijzen getuigt voor de Katholieke Leer! 

As Archbishop Durocher walked back after the press briefing, Father Nicholas Gregoris approached him and questioned him on the remarks.

“I told him that I think it was very dangerous to say the Church can change her teaching on the divorced and Communion,” Father Gregoris told LifeSiteNews. In particular, the priest told Archbishop Durocher that “conciliarism is a heresy,” referring to the idea that Church councils can establish doctrine independently of the pope.

Father Gregoris noted that he was “agitated” by the archbishop’s remarks, but argued that “speaking passionately” is not a crime.


Father Gregoris and others present indicate that Archbishop Durocher said little in response, and then walked away.
“[He said] nothing substantive in response to my critiques,” the priest said. “He just basically ignored me, turned his back on me.” [Zo kennen we onze Post-conciliaire Bastaard-bisschoppen! Net zoals Danneels deuren in mensen hun gezicht dichtgooit en Bonny 'lastige' bezoekers kwaad op straat zet en Van Looy nooit tijd heeft! De Kesel geeft trouwens iedereen altijd gelijk en Hoogmartens zegt nooit iets!]

“As a bishop, as one who is part of the Magisterium, he did the Magisterium no service by what he did,” he said. “It’s embarrassing, and it’s ridiculous. We should be able to hear the truth from our bishops.”
[Bisschoppen moeten de Ware Leer verkondigen en Haar niet onderuit halen!]

On October 7, when Father Gregoris returned to the Sala Stampa for the press briefing at 1:00 p.m., he was stopped and told he must hand over his press badge. “They said I’m no longer welcome in the Sala Stampa and I had to leave,” Father Gregoris related.

“They gave me no explanation,” he said. “[Press spokesman] Fr. Lombardi didn’t say anything to me. It was just two of his representatives.” He said it was “embarrassing,” especially given that he was wearing a Roman collar, and that it happened in front of colleagues. [Tot zover de 'Bergogliaanse Barmhartigheid'!]

Father Gregoris is in Rome as a freelancer, reporting for Catholic World Report, Ireland’s Catholic Voice, and The Catholic Response, and has written previously for numerous media including L’Osservatore Romano, the Vatican’s own newspaper.

He says he has visited Rome since his youth, and has a doctorate in theology from a pontifical college in Rome. He was ordained a priest in 1997 and began covering Vatican events in 1999. At last year’s Extraordinary Synod on the Family, he wrote for Catholic News Service.


On Tuesday, Father Gregoris published an article in Catholic World Report expressing concern over an intervention Pope Francis made in the Synod hall that he believed undermined Cardinal Peter Erdo’s strong report opening the Synod on Monday. Towards the end of the article he criticized Archbishop Durocher’s comments on Communion for the divorced and remarried. ['Rome' straft tegenwoordig gelovigen die de Waarheid zeggen en schrijven! Bergoglio voert een waar schrikbewind en hoopt zo de kritiek op de gang van zaken te doen verstommen!]

“I think it’s a very bad sign if we can’t have freedom of expression,” he told LifeSiteNews. “I don’t think emotion is a crime. If someone speaks passionately to me about a topic, I’m not going to take it personally. We can disagree, we should have freedom of expression.” [Bijzonder wrang natuurlijk! Bergoglio had net iedereen opgeroepen om "zijn gedacht te zeggen". Helaas vertolkte deze priester niet "zijn gedacht", maar de Leer van de Kerk en dat wordt hem in Rome natuurlijk niet in dank afgenomen! Dictator Bergoglio, die naar eigen zeggen, géén Renaissance prins is... Inderdaad, daar is ie te bot voor!]

“I don’t think the Vatican should act like the Gestapo, the politburo,” he added. “They’ve made a mountain out of a mole hill – they’ve made it worse.” [Het hoge woord is eruit: Vatican = Gestapo]

Father Gregoris also noted that several journalists had approached him after the incident and “thanked me for having the courage to say what I said.”


Archbishop Durocher responded to LifeSiteNews’ request for comment saying, “I had nothing to do with this and have no comment to make.” The Vatican press office did not respond to a request for comment. [De doofpotters!]

LifeSiteNews has learned that another reporter for an orthodox U.S. Catholic magazine was denied accreditation after Father Gregoris lost his credentials. [!!!]

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/breaking-vatican-revokes-catholic-priests-press-credentials-after-he-challe


HETZELFDE BEDROG, DAT WE HIER MEEMAKEN,
HEEFT HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE OOK OM ZEEP GEHOLPEN!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Ja goed, GeStaPo. Met de GeStaPo waren de spelregels tenminste duidelijk, hier veranderen de spelregels de hele tijd.

Maar indien ze toch ambitie hebben als de GeStaPo te handelen dan moeten ze een centrale regie hebben, anders gaan ze op eigen houtje handen en gaan elkaar neerschieten. Dat zou pas een bloedbad worden.

Nu zullen ze ook wel in de angst leven - of tenminste ze zouden dat toch moeten - want de repercussie op dergelijk driest gedrag kan gigantisch zijn.

Ik zeg, ze zouden ongerust moeten zijn - aan de foto van Tweedle-dum, Tweedle-dee en Tweedle-twit te zien (Van Looy, Bonny en Danneels) zou de glimlach iets ingetoomd moeten zijn, want verkoop het vel van de beer niet until the fat lady sings.

Anoniem zei

Vreemd he. Vorig jaar heeft Bergoglio nog laten weten dat "iedereen" in de hemel komt. En hij benadrukte "IEDEREEN".

Het lijkt mij dat het daarom gemakkelijker is zijn hemel binnen te treden dan zijn persconferentie.

Hoe staat het ook weer in de Bijbel?

Het is gemakkelijker een kameel de persconferentie binnen te smokkelen dan voor een kritische journalist het rijk der hemelen te betreden - Of was het anders om? Matt 19:24; (Nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling 2016)

Anoniem zei

Toen bij ons een jonge modernistische kapelaan een 'Nieuwe' wind door onze kerk joeg, begreep ik als jonge tiener mijn frustraties niet. Mijn brave maar gemoderniseerde ouders stonden erop dat ik naar de zondagsmis ging. Daar bleven in die tijd iedere zaterdagavond een tiental volwassenen in het portaal en ik was hen dankbaar want ik hoorde om een of andere onuitgesproken reden bij hen. Hun ogen gaven hetzelfde gevoel weer. Veel jaren lang geen blijf geweten met die frustraties. Een intellectueel leider had daar misschien een bewuste groep kunnen van maken.

Zoals bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdsgenoot, toen KSA-leider, maar hij groeide ondertussen uit tot verantwoordelijke voor priesteropleiding in Hasselt.
Dierbare verraders, overal rondom. Zien en niet willen weten, de oren sluiten! Of zoals mijn vader dikwijls zei: "geloven en toch niet geloven". Een onwaarschijnlijke nachtmerrie.

Wanneer hij af en toe, samen met de huidige deken, de 'viering doet', kan ik mijn gevoelens nauwelijks beschrijven.
Vooral angst en hartpijn, soms vechten tegen tranen.

Toch blijf ik verbaasd kijken naar de duistere inkapseling van de Kerk. Het is van een grootheid die het verstand nog steeds dreigt te verlammen, verdoven.

We werden Joden in Berlijn, Christenen in Syrie, vreemden in eigen familie.

Anoniem zei

"If you want doctrine, go read Denzinger,” he added.

Eigenlijk he, er staat genoeg in Denzinger waar de neo-modernisten van zullen smullen. De geloofsbelijdenissen om maar bij het begin te beginnen.

Ik geloof in de God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en Aarde en in Jezus Christus Zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de H. Geest, en geboren uit de Maagd Maria....Vandaar zal hij komen oordelen.... etc

Als je ze op de Synode gaat vragen wat ze daar nog van geloven, dan vraag je je af, of Paul-Andre Durocher misschien bedoeld heeft dat het Enchiridion van Denzinger afgeschaft zal worden, of tenminste nu niet meer van toepassing is.

En eigenlijk he.

Dat klopt.

Ze zullen zo goed als alles wat in het Enchiridion staat moeten afschaffen, om hun neo-modernistisch katholicisme te vestigen.

Neem ‘kardinaal’ Danneels. Heeft indertijd Schillebeeckx nog van de excommunicatie gered. En Schillebeecks ging tegen allles in wat er in de geloofsbelijdenis staat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer