zaterdag 31 oktober 2015

Danneels-Gate 42: Godfried 'kardinaal' Danneels is een talmoedist!


1 Maart 2005 - Cardinals Meet With Jewish Leaders


NEW YORK - With Pope John Paul II more frail than ever, Roman Catholic cardinals and bishops from around the world told a conference of Jewish leaders Monday that the Vatican's unprecedented outreach to Jews over the last several decades will continue. [Paus Johannes Paulus II ligt op sterven, maar enkele 'kardinalen' gaan nog snel even het potentiële 'aftreden' van paus Johannes Paulus II in New York met het World Jewish Congress bedisselen.]

Opening their meeting with a prayer for the pope's recovery, church leaders affirmed declarations of the Second Vatican Council that transformed Catholic thinking about Jews, including the rejection of any collective Jewish responsibility for the death of Christ. 


Blijkbaar heeft het Tweede Vaticaans Concilie, in de verklaring Nostra Aetate, de joden van een collectieve schuld aan de dood van Christus vrijgepleit. Echter, hier wordt iets beweerd, dat de Kerk nooit gezegd heeft.

De joden hebben natuurlijk schuld aan de godsmoord, maar over welke joden gaat het?


Uit de Heilige Schrift:

Rom 11:1  Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin.
Rom 11:2  Neen, God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had. Of weet gij niet, wat de schrift door Elias zegt, toen deze zich bij God over Israël beklaagde:
Rom 11:3  "Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren omver geworpen; ik alleen ben overgebleven, en ze staan me naar het leven."
Rom 11:4  Welnu, wat antwoordt hem de godsspraak: "Zeven duizend mannen heb Ik Mij voorbehouden, die de knie niet voor Baäl hebben gebogen."
Rom 11:5  Zo is er dan ook in deze tijd een overschot gebleven door de uitverkiezing der genade.
Rom 11:6  Maar is het door de genade, dan is het niet om de werken; anders zou de genade geen genade meer zijn.
Rom 11:7  Wat volgt daaruit? Wat Israël blijft zoeken, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen onder hen hebben het wèl verkregen; de overigen echter werden verhard.
Rom 11:8  Zó staat er geschreven: "God gaf hun een geest van loomheid; ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag."
Rom 11:9  En David zegt: "Hun tafel zij hun een valstrik en net, Een struikelblok en een straf.
Rom 11:10  Mogen hun ogen worden verduisterd, zodat ze niet zien; En krom hun de rug voor altijd."
Rom 11:11  Ik vraag dan: Zijn ze gestruikeld, om te blijven liggen? Zeer zeker niet! Maar dank zij hun val, is de redding aan de heidenen ten deel gevallen, om hèn naijverig te maken.
Rom 11:12  Welnu, wanneer hun val een schat werd voor de wereld, en hun getalverlies een schat voor de heidenen, -hoeveel te meer zal hun voltalligheid het dan zijn!


Dit betekent dus, dat God de joden niet collectief verstoten heeft. Zevenduizend joodse mannen, met hun vrouwen en kinderen heeft God uitverkoren! De anderen zijn wel schuldig aan de godsmoord en ook zij, die de godsmoord blijven verdedigen tot op de dag van vandaag!


This year marks the 40th anniversary of that document Nostra Aetate, or "In Our Age," which laid out the church's teaching on Judaism. [De Leer van de Kerk over het jodendom is wel meer dan alleen maar Nostra Aetate.]

"That which happened during the passion of Christ cannot be blamed on the Jews of the time and certainly not on the Jews of today," said Brazilian Cardinal Claudio Hummes, addressing about 100 people at the Museum of Jewish Heritage, a Holocaust museum in Manhattan.
['Kardinaal' Hummes vergist zich hier. De veroordeling van Christus gebeurde in de vorm van een 'democratisch' assisenproces. De joodse 'volksjury' is dus zeer zeker verantwoordelijk voor de terdoodveroordeling van Christus.]

"We must be very careful in our catechism and our teaching not to teach in any way an interpretation of the Gospel that can stimulate anti-Semitism," Hummes said through a translator.
[Christenen zijn niet anti-semitisch. Christenen zijn de nieuwe joden! De Christenen zijn door hun geloof geënt op de boom van het Oude Testament.] 

John Paul is credited by many with doing more than any other pontiff to reach out to Jews. He was the first to visit a synagogue, he prayed at Judaism's holiest site - the Western Wall - and he repeatedly condemned anti-Jewish prejudice as sinful. [De moeder van paus Johannes Paulus II was trouwens een joodse en zelf bezocht hij als kind de joodse school.]

Jewish leaders have become anxious about who will succeed John Paul and have been reaching our to his possible successors. Hummes and Belgian Cardinal Godfried Danneels were among the cardinals at the symposium who have been mentioned as potential candidates.

The meeting was organized by the World Jewish Congress, which represents Jewish communities in more than 80 countries and is perhaps best known for compelling governments, banks and corporations to pay billions of dollars to settle Holocaust-related claims.

Also among attendees were Cardinal Walter Kasper, who leads the Vatican's office for relations with Jews, and French Cardinal Jean-Marie Lustiger, a confidant of John Paul's and a Jewish convert.

Church leaders at the meeting said they were encouraged that John Paul appeared Sunday at the window of his hospital room, and agreed that despite his increasing infirmity they did not expect him to resign.

Danneels said he spoke with John Paul a few weeks ago, and the pope "has very clear, lucid judgment at the moment."

"He should not be obliged to step down," Danneels said.
[Ketterij. Een paus kan niet verplicht worden om af te treden!]

Cardinal Angelo Scola of Venice said the pope's perseverance gave the world "a vision of Christian" teaching that "life is important, not only because of usefulness."

"Suffering is a strong part of this attitude," he said.

Vatican officials have built relations with Jews worldwide through many interfaith meetings, inter-religious committees and visits to Israel. Most of the rabbis and Jewish community leaders at this week's event are affiliated with Orthodox Judaism. Kasper said the Vatican has regular contact with Orthodox Jews in Israel but has had fewer discussions with the Orthodox in the United States, so these meetings are encouraging.

Rabbi Israel Singer, chairman of the World Jewish Congress, noted that some Orthodox had resisted interfaith dialogue out of concern that it was more of a "public relations exercise" [!] than a true commitment to resolve differences.


He credited John Paul with allaying those fears. "The pope has opened the door to all faiths," he said.


Bron: Haaretz

Link:

http://www.haaretz.com/news/cardinals-meet-with-jewish-leaders-1.151740

1 opmerking:

Anoniem zei

Het mag niet als een verrassing komen.

We zien al sinds Vat ii dat Joden het theologisch ‘beleid’ in het Vaticaan sturen alsook Zionisten die het politiek ‘Beleid’ sturen.

Kijk naar een paar van de belangrijke verschillen tussen Jodendom en Christendom om te zien hoe het Katholicisme tot een Jodendom omgevormd wordt;

1/ Joden erkennen Christus niet als de Messias / Verlosser. Het Vaticaan heeft er sinds Vat ii alles aan gedaan om dit ‘detail’ (Christus Messias) uit het Katholicisme te verwijderen, zodat het ‘nieuwe katholicisme’ het oude jodendom wordt.

Eerst met de verbastering van de mis. De Oude Mis was het sacrament waarin lichaam, bloed, ziel, en goddelijkheid van Christus aanwezig is, en door de communie worden de gelovigen er deel aan. De nieuwe mis doet dit niet meer. De schuldbelijdenissen, de vergiffenissen van de zonde, de oorzaak van de zonde (nl. de duivel) als ook de bestrijding van de zonde (o.a. St Michiel) zal grotendeels uit de conciliaire liturgie verdwenen en ketterijen zoals “het bloed dat voor u en voor ‘allen’ wordt vergoten” hebben hun intrede gemaakt. De nieuwe mis slaagt er dus niet in het ‘Nieuwe Verbond’ te materialiseren of in andere woorden; de nieuwe mis doet alsof het Oude Verbond nog steeds bestaat (terwijl het Nieuwe Verbond niet bestaat).

Nodeloos de totale verwaarlozing van het sacrament van de biecht te vermelden. De ontbinding van het huwelijk past in dezelfde trant; het katholiek huwelijk op een Joods huwelijk te doen lijken, dat niets meer dan een louter zakencontract is, terwijl het sacrament verwaarloosd wordt.

2/ Het Vaticaan heeft sinds Vat ii er alles aan gedaan de katholieke priester tot een Joodse priester te herleiden.

Sinds de verwoesting van de Tweede Tempel en de verhuis van de Menora en de Ark van het Verbond naar Rome, zijn de Joden hun priesterschap kwijt. Zonder Menora of Ark van het Verbond is er geen sprake van Jodendom, maar van Talmoedisme. Nu; ze willen dit priesterschap terug, want zonder priesters is er ook geen eredienst aan de God die ze aanbidden, aangezien alleen de Katholieke Kerk priesters heeft, is het daar waar ze hun priesterschap kunnen vinden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer