zondag 25 oktober 2015

Danneels-Gate 33: De 'vrijheid tot dwalen' in perspectief...

20 mei 1985 - Rector Pieter De Somer, paus Johannes Paulus II en Godfried 'kardinaal' Danneels
op de Oude Markt in Leuven

Rector Pieter De Somer zei in zijn toespraak tot paus Johannes Paulus II:

"In die hoedanigheid beschouwt de K.U.Leuven het als haar plicht gevestigde waarden bestendig in vraag te stellen en zo nodig aan te passen aan de taal en het denken van de tijd. Dit leidt onvermijdelijk tot botsingen tussen dwaling en orthodoxie, en soms tot de overgang van dwaling naar orthodoxie."

"Wetenschappelijke vorsers van eender welke discipline moeten over de vrijheid beschikken om het ongekende in kaart te brengen (…). Hun dient ook de vrijheid tot dwalen te worden toegekend."

Het was echter een publiek geheim, dat de speech grotendeels geschreven was door vertrouweling en ghostwriter Herman Servotte, zelf een priester. Ondanks zijn priesterschap had Servotte net als De Somer namelijk vooral de modernisering en autonomie van de universiteit voor ogen.

Wan­neer Herman Servotte in 1981 afzag van verdere belei­ds­func­ties aan de K.U.Leuven zette hij zich volop in voor de Leu­vense Uni­ver­si­taire Parochie (1982−2000) en heeft deze vakkundig om zeep geholpen.


Een Katholiek moet altijd voor ogen houden,
dat hij de Waarheid al kent!


1 Co 3:19  Immers de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: "Hij, die de wijzen in hun eigen arglistigheid vat." 


1 Co 3:20  En eveneens: "De Heer weet, dat de gedachten der wijzen ijdel zijn." 
 Los van andere calamiteiten binnen de Kerk, dient te worden gezegd dat in latere jaren Godfried 'kardinaal' Danneels als Grootkanselier van de KULeuven, De Somers standpunt altijd heeft gehuldigd. Elke keer dat Rome zich moeide, was het de 'kardinaal' die als eerste de klappen opving en de universiteit 'verdedigde'.

De 'dwaal-speech' zou echter De Somers laatste moment de gloire zijn;

slechts vier weken later zou hij na 17 jaar rectorschap op 67-jarige leeftijd overlijden aan kanker. 


Psa 10:4  De zondaar trekt honend zijn neus op voor Jahweh,

En denkt maar: "Hij straft niet; er is geen God!"  


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer