zaterdag 24 oktober 2015

Danneels-Gate 31: Danneels: 'Kerk heeft besloten om te luisteren'

De bisschoppensynode over het gezin heeft de veranderingen onderstreept die de kerk momenteel ondergaat inzake bijvoorbeeld homoseksualiteit en gemengde huwelijken. Dat heeft kardinaal Godfried Danneels tijdens een persconferentie in Rome gezegd. [Leugens van Godfried 'kardinaal' Danneels! Op de Synode werden deze onderwerpen nog niet eens besproken! Bonny geeft zelf toe, dat wanneer hij iets te berde wilde brengen, hij meteen het deksel op de neus kreeg!]

De Kerk die gezien wordt als een instituut "dat niet anders doet dan praten en opleggen", heeft besloten om te luisteren, aldus Godfried Danneels. Voor heikele thema's als gemengde huwelijken of homoseksualiteit is er echter nog geen definitief antwoord van de kerk. [Leugens en ketterij! Deze dingen werden door de Kerk zéér zeker al definitief beantwoord!]

Sinds 4 oktober buigen 360 deelnemers, onder wie aartsbisschoppen en kardinalen, zich in Rome over de plaats van het gezin in de katholieke kerk en de nuances hierbij per continent.

"De voorbije synodes domineerde de stem van Europa de debatten, maar voortaan telt ook de stem van Afrika", stelde de voormalige aartsbisschop. "Ik heb het gevoel dat we van 'ik' naar 'wij' zijn gegaan. De kerk is niet langer een blok beton, elk land heeft zijn ideeën en de onenigheden worden niet langer verzwegen zoals dit vroeger het geval was. De kerk is een groot schip dat traag een andere weg inslaat." [Een richting die Danneels natuurlijk niet bevalt!]

'Meer tijd nodig' [De Synode toont duidelijk aan dat de Kerk 'Katholiek' is, dus universeel! Het gaat er niet aan toe zoals bij de Anglicaanse sekte! Danneels denkt dat hij de Kerk is!]


De deelnemers aan de synode - die startte met de outing daags voor aanvang van een Poolse theoloog van het Vaticaan als homoseksueel - hebben de voorbije weken een tekst opgesteld, die voortgaat op de bijzondere synode van 2014. De finale versie wordt zaterdag ter stemming voorgelegd.

"De tekst zal het accent leggen op de noodzaak om de voorbereiding en begeleiding van koppels naar het huwelijk te verbeteren", zegt de Antwerpse bisschop, Johan Bonny, daarover. "De bisschoppen geloven in het huwelijk tussen man en vrouw, gestoeld op een sterk engagement." Ook de kwestie van de gemengde huwelijken, bijvoorbeeld tussen twee personen met verschillende religie, en de communie voor [hertrouwd] gescheiden mensen - wat nu [en nooit] niet toegestaan is binnen de Kerk - kwamen aan bod, net als de homoseksuele koppels. Maar die thema's zijn te belangrijk om in enkele weken een definitief antwoord aan te reiken, aldus Bonny [Bonny liegt. Deze thema's kwamen niet aan bod.]. "De tekst is een opening. Het was in sommige taalgroepen, bijvoorbeeld de Franstalige, soms onmogelijk om bepaalde onderwerpen op de tafel te leggen. We hebben dus meer tijd nodig, maar we hebben een proces van verandering opgestart sinds de verkiezing van paus Franciscus." [Deze ketters geven nog niet op! Maar, deze goddeloze lieden beseffen niet, dat de tijden en niet de Kerk aan het veranderen zijn!]

Bron: Knack/Belga/RR

Link:

http://www.knack.be/nieuws/wereld/danneels-kerk-heeft-besloten-om-te-luisteren/article-normal-620119.html


DE WAARHEID IS, DAT DANNEELS, BONNY, VAN LOOY, KASPER, MARX EN DE REST VAN DE HOMO-MAFFIA NUL OP HET REKEST GEKREGEN HEBBEN!

DIT BLIJKT BIJVOORBEELD OOK UIT HET INTERVIEW MET KURT KARDINAAL KOCH:

http://www.bonifatius.tv/home/interview-mit-kurt-kardinal-koch_5257.aspx

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Danneels ziet zijn levenswerk in stof uit elkaar vallen.

Hij heeft zijn hele leven lang leugens zitter vertellen over de katholieke Leer versus het huwelijk, en familiaal leven. En nu hij meende dat de Kerk klaar was, al dat zondig gedrag als norm te institutionaliseren heeft hij het deksel luidruchtig op zijn neus gekregen.

Niemand nog die er over zal twijfelen wat toegestaan is en wat niet.

Niet dat Danneels niet terug gaan komen en interviews afleggen en toch beweren dat dit en dat bereikt is, als ik de voorbereidende teksten zie, zie ik een zware verstrenging van de pastoraal - aan de doctrine is er uiteraard niets veranderd.

Het woord 'homo' of 'abortus' is zelfs niet een gevallen op de synode. ZOOOOOO zwaar hebben de sodomieten het deksel op de neus gekregen.

Anoniem zei

@ Anoniem 18:53

We zullen zien. Maar inderdaad, het Danneelsisme en Kasperisme is dood.

De kans bestaat erin dat Bergoglio toch gaat doen wat hij wil, maar dan denk ik dat zijn Argentijns paspoort bovengehaald zal moeten worden.

We zullen zien. Geen vellen verkopen eer de beer geschoten is.

Anoniem zei

Op de eerste Synode voor de Familie verleden jaar haalden de modernistische passages nipt niet de gewenste 2/3-meerderheid.

Nu 2015, bij de tweede Synode voor de Familie, na nog meer trucs en gesjoefel om de modernistische standpunten erdoor te krijgen, na nog meer selectie der deelnemers en persoonlijke uitnodigingen van Bergoglio aan modernisten, na nog meer promoten van met de kerkelijke leer en traditie niet overeenstemmende uitspraken, na nog veel meer autoritaire beslissingen: nu halen de trouw tot de leer en de traditie staanden een 2/3-meerheid voor hun standpunt.
De totale nederlaag van de modernisten en van Franciscus.
De foto's van eergisteren en gisteren bijvb. op de pausvriendelijke en zeer breed en vroeg geînformeerde Website www.kath.net liegen er niet om.
Verbouwereerd, platgevloerd, verlangzaamd: de gezichtsuitdruk van Frniciscus zegt alles;
De redevoering die hij gisteren zaterdag hield (eveneens op kath.net 24.10.2015) zegt het eveneens: lege woordhulzen, gedraaide formuleringen, alles totaal onduidelijk en compleet rond de pot draaiend.
De totale nederlaag op open veld;
en op het einde dan de uitspraak: dat alles toch de moeite waard gewezen is: "... hij weet nu beter wat men hierover denkt".
(Dat schijnen Danneels en Bonny nog niet eens te weten).
Niets illustreert het niet-meer-verder-weten van Bergoglio en zijn Compagnons als het afscheidsgeschenk dat hij aan iedere synodedeelnemer liet meegeven:
een boekje met de titel "De reuk van de herder", geschreven door een modernistische italiaanse jezuiet Pater Spadaro, tevens ghostwriter voor bergoglio.
(De titel gaat terug op een uitspraak van bergoglio, dat "de herders de reuk van de schapen moeten aannemen").
Het débâcle wordt nu nog belachelijk op de koop toe.

Wanneer ik echter aan de korte "spirituele" toespraak van Danneels denk, waar hij het over de "vele kleine herdertjes" had, en dan ook aan deze boektitel, besluipen mij ongoede gevoelens:
er lopen in Vlaanderen en in Noord-Amerika zoveel mensen rond, die in hun kinder- en jeugdjaren "de reuk van de herders" hebben moeten insnuiven tot in het bestialische toe, dat dit gevaarliojk wordt- om het nu eens zeer treffend op zijn brussels te zeggen: "wried dangereus" (en het woord "wreed" is hier helemaal juist op zijn plaats).

Overigens: de grote internationale webdiensten blokletteren sedert gisterenavond alles zeer venijnig en groot uit:
geen doorbraak voor homo-en andere -filievormen, geen tegemoetkoming aan in nieuwe verbinding (overspel)levende getrouwde, geen verweking van de kerkelijke leer...
De door vrijmetselaars en wereldse linksen gedomineerde persorganen snuiven van woede- in fel contrast daartegenover het verzoetend commentaar van E. van Liere op Tertio (zelfs kort, zonder extrabetaling auf kerknet gezet) en het gezever van Danneels en Bonny.
Wat voor klungels!

Anoniem zei

Een kleine nota en Passant:

Na het buitensmijten van de poolse homopriester Charamsa (en zijn schorsing met verbod om priesterkleding te dragen):
hoe zit het nu met de westvlaming Wim Vangheluwe, die foto's op Facebook zette van de Pont d'Arts in Parijs met de hangsloten van de liefde aan de smeedijzeren reling, en met een hoop fpto's van een colombiaanse jongeman?
En met de uitspraken van Pieterke Delanoy voor zijn priesterwijding in de Gazetten betr. zijn "niet problemen hebben met het celibaat";
nu betekent "coelebs" in het latijn "alleen levend" en niet: "zonder vrouw".
DeKesel heeft tenminste nog geluk dat de Synode zo geêindigd is- anders zou hij de brugse seminarist Vincent Orroi na diens annonce op gay-romeo dan toch uiteindelijk voor niets buitengezet hebben.
Jongens, jongens, wat voor een circus!

Maar hierin geef ik Danneels zeer uitzonderlijk gelijk:
"De kerk moet nu luisteren..."-welaan: de noordbelgische bastaardkerk moet inderdaad luisteren, en wel naar Gods woord en de aloude leer met de Traditie van de Hl. Kerk; niet allen "horen" maar ook "gehoorzamen";
en de bandieten in deze mafia op de eerste plaats.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer