zaterdag 17 oktober 2015

Danneels-Gate 27: De 'New Age' Toespraak van Maffia-baas Godfried 'kardinaal' Danneels over 'Het Huis van de Barmhartigheid' op de Sodomieten-Synode:


ROME (KerkNet) - In zijn tussenkomst op de bisschoppensynode over het gezin in Rome - die hij zelf spiritueel [!] eerder dan theologisch of kerkrechtelijk noemde - had kardinaal Godfried Danneels het over het 'Huis van de barmhartigheid'. Het is de plaats waar God woont en waar zijn Geest in ons leeft. Hierna volgt de integrale tekst van zijn tussenkomt.


Heilige Vader, broeders en zusters in Christus,


Mijn tussenkomst is niet theologisch, kerkrechtelijk of pastoraal; ze is spiritueel [Esoterisch bedoelt hij zeker of New-Age-achtig!].

Algemeen is er in onze westerse landen veel welvaart [Zeker met een dik staatspensioen!]; er is sociaal beleid en zorg voor de armen; de medische wetenschap boekt grote vooruitgang en de zorg in de ziekenhuizen is van grote kwaliteit. Men doet veel op materieel vlak voor echtparen en families. Om al die redenen zou in het Westen iedereen, of toch bijna iedereen, gelukkig moeten zijn. En toch!

Ondanks al deze in spanningen vanuit de maatschappij blijft uit het hart van elke mens de kreet van de profeet weerklinken: “Uit de diepten roep ik tot u, Heer” (Psalm 130).

Dag na dag blijven alle mensen dezelfde twee vragen stellen:
- Waar vind ik een plaats waar er iemand echt naar mij luistert?
- Wie spreekt tot mij eens een bevrijdend woord?

[Wie erop hoopt, dat dit van een Vlaamse 'bisschop' zou komen, is eraan voor de moeite!]

Gelukkig is er diep in elke man, in elke vrouw een verborgen plaats waar iemand woont, iemand die altijd luistert en een verlossend woord aanreikt. Het is de plaats waar God woont; waar zijn Geest in ons leeft. Die plaats heet: ‘Het huis van de barmhartigheid’. [Dus, God woont diep in ons, in 'het huis van barmhartigheid'. Mij is dit 'huis' totaal onbekend! Blijkbaar heeft Danneels nooit gehoord, dat het lichaam van een gedoopte een Tempel van de Heilige Geest is!]


Uit de Heilige Schrift:

1 Co 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, die in u woont, en dien gij van God hebt ontvangen; ook dat gij uzelf niet toebehoort,
1 Co 6:20  daar gij duur zijt gekocht? Verheerlijkt dus God in uw lichaam!Maar nu komt het:

[Danneels:] Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid (rahamin) kent het woord ‘hart’ niet, maar gebruikt het woord ‘schoot’ (uterus). Want binnen die ‘schoot van de barmhartigheid’ is er tederheid en geborgenheid, die zelfs meer is dan die van de echtelijke intimiteit. In Gods huis is de mens geborgen als in een moederschoot. De mens is er thuis. Daar wordt echt geluisterd en gesproken. In het ‘Huis van de barmhartigheid’ woont God: Hij luistert, spreekt, geneest en vergeeft met de tederheid van een moeder. Zelfs als de situatie van haar kind uitzichtloos is, weet een moeder hoe moeder te zijn. [Merk op hoe Danneels een vrouwelijke component aan God toeschrijft! Deze tekst is vunzige smeerlapperij!]

Wanneer ongelovige 'kardinalen' Hebreeuws gaan spreken, dan moet er automatisch een belletje gaan rinkelen!

En inderdaad. Bergoglio heeft het ook altijd over 'barmhartigheid' (rahamin) en dan de schoot (uterus). God woont volgens Danneels in de ‘schoot van de barmhartigheid’...

En we zullen het even voor hem aanvullen:

Rahamin - rehem - matrix - womb - schoot...

Dit opent voor ons immense spirituele horizonten.

This opens before us immense spiritual horizons. 


Wij beschuldigen hier Godfried 'kardinaal' Danneels
formeel van ketterij en apostasie!

Dit is eerst en vooral plagiaat!

En ten tweede is dit Talmoedisch, Kabbalah en New Age Jodendom!

En hier is de bron:

Link:

http://www.shmuel-trigano.fr/texts-in-English/RAHamim.pdf

En Danneels gaat verder:

God woont daar, als een Herder, de grote Herder [Neen! God woont daar niet!]. Maar er zijn er ook ‘kleine herders’. De priesters op de eerste plaats, maar er zijn vele leken die ook herder zijn. Is er man of een vrouw aan wie niet een lammetje is toevertrouwd? Die kleine herders behoren tot het huispersoneel van het ‘Huis van de barmhartigheid’. Aan alle kleine herders uit Gods weide, priesters en leken, zij dank gebracht. [DIT IS JOODSE NEW AGE!!!]

Duizenden mensen hebben de laatste maanden vragen, suggesties en verlangens ingezonden ter voorbereiding van deze Synode. Dit alles komt uit hart. Vanuit die plaats, waar echt wordt geluisterd en diep wordt gesproken [Vergelijk met het 'gefluister' van Bergoglio! DIT ZIJN ESOTERISCHE JODEN!!!]. Het is de plaats waar God woont: het ‘Huis van de barmhartigheid’. Dank aan allen die ons hun zorgen hebben gedeeld. Dank ook aan de priesters en alle andere kleine herders.

+ Godfried Kardinaal [en apostaat] Danneels
12 opmerkingen:

Anoniem zei

Toen hij het neefje van Vangheluwe ging vertellen dat hij zijn mond moest houden was hij ook niet theologisch, kerkrechtelijk, of pastoraal.

Danneels weet niet eens wat de woorden betekenen; hij is nu al goed in de 80 en moet nog de eerste keer iets theologisch, kerkrechtelijk of pastoraal zeggen of doen.

Anoniem zei

"H. Vader, Broeders en Zusters..."

Wat doen die vrouwen daar?

Anoniem zei

Het eerste dat ik lees is dat Geluk hangt van een dik staatspensioen en een goed ziekenhuis af, .... men had mij anders een spirituele speech beloofd.

Anoniem zei

"Dag na dag blijven alle mensen dezelfde twee vragen stellen:
- Waar vind ik een plaats waar er iemand echt naar mij luistert?
- Wie spreekt tot mij eens een bevrijdend woord? "

Inderdaad, dat is precies ook wat het neefje van Vangheluwe denkt.

Anoniem zei

"Het is de plaats waar God woont;" (diep in ons hart)


Onze Vader die in de hemel zijdt
Geheiligd zij Uw Naam.
Uw rijk komen en Uw wil geschiede.

God wooont niet in het huis van barmhartigheid, dat huis is zeker niet in mijn hart. Misschien dat hij de derde tempel van Jeruzalem bedoeld.

En inderdaad, in zijn speech direct gevolgd door het hebreeuwse woord.

Roeach is ook een hebreeuws woord.

echtscheiding is ook heel hebreeuws.

kinderoffers en pedofilie kennen ze ook.

The Guardian Angel zei

en homoseksualiteit bij liberale joden ook!

Inderdaad, de puzzelstukjes beginnen in elkaar te vallen...

Anoniem zei

Ja, maar laten we even terugdenken aan de Schillebeeckx controverse.

Kardinaal Ratzinger heeft Schillebeeckx proberen te excommuniceren en Danneels heeft er een stokje voor gestoken.

We weten al lang dat Danneels bezeten is van zijn Joodse versie van het Katholicisme, en alle ketterijen die dit met zich meebrengt.

We weten al lang dat Danneels, om het licht uit te drukken, maconnieke sympathieeen heeft.

We weten ook dat er geen 2 artikelen in de geloofsbelijdenis staan waar Danneels in gelooft.

We weten ook dat Danneels nog voor het eerst het Woord van God uit het Evangelie moet verkondigen. Het enigste hij ooit gedaan heeft is theoretische analyses van zijn ongeloof rond te strooien.

Bijvoorbeeld: "Het is de plaats waar God woont; waar zijn Geest in ons leeft. Die plaats heet: ‘Het huis van de barmhartigheid’."

Of eigenlijk eender welk ander citaat van Danneels. Dat is je reinste onzin. Bullshit. Wartaal.

Dat is toch niet het verkondigen van het woord van God. Waar heeft de man het over.

Als je zo op straat rondloopt en dergelijke dingen zegt, sluiten ze je op in een psychiatrische instelling. Het is alleen dat Danneels deze krankzinnigheden als 'geloof' heeft geuit, dat ze hem met ruist gelaten hebben.

The Guardian Angel zei

Danneels is niet krankzinnig! Hij is van zijn geloof afgevallen!

Danneels verkondigt een Talmoedisch 'jodendom', dat fundamenteel anti-katholiek is!

Binnen het Talmoedische denkkader past hetgeen Danneels zegt, perfect!

IDEM VOOR BERGOGLIO!!!

Bergoglio heeft het 'Jaar van de Barmhartigheid' afgekondigd!

Bergoglio bedoelt niets christelijks, maar wel dit!

Een Talmoedisch concept!

Anoniem zei

Zo ook de minisynode in het Casa San' Martha met Skorka aan tafel.

Anoniem zei

Als Danneels niets theologiach, kerkrechtelijk of pastoraal wil zeggen wat doet hij dan op de synode?

Of is de synode niet theologisch, kerkrechterlijk of pastoraal?

Anoniem zei

Kardinaal Joseph Ratzinger schrijft hier mooi de waarheid over het ontvangen van
De Heilige Communie!

http://aleteia.org/2015/10/13/pope-benedict-already-settled-the-question-of-communion-for-the-divorced/

Anoniem zei

Vraagt zich af in hoeverre de in het Vaticaan opgelegde SYNODE-METHODIEK van vorig jaar en van dit jaar een kopie is van de uit de zestiger jaren stammende Delphi-Techniek? Kortom, hoe leg je een groep kardinalen en bisschoppen door schijnbare discussierondes een reeds vooraf vaststaand resultaat als consensus op. Daarbij dient men o.m. de verschillende posities in de groep zoveel mogelijk tegen elkaar in stelling te brengen (transparant noemen ze dat) en vervolgens dienen de gekend zijnde of geworden tegenstanders van de mening die het eindresultaat moet zijn, zoveel mogelijk monddood gemaakt te worden door hun geponeerde meningen vooral te ridiculiseren of bepaalde stempels op te drukken als conservatief, dogmatisch, rechts etc. Meer weten van de fyne luyden en hun methodes? lees dan door!

http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Delphi_Change_Agents.htm

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer