donderdag 15 oktober 2015

Bergoglio verwierp de brief van de 13 kardinalen en negeert George Kardinaal Pell:

De brief, die door 13 kardinalen werd ondertekend, die allemaal op de Synode aanwezig zijn, bevatte specifieke klachten over de ‘versmachtende’ procedure die werd ingesteld om een specifiek resultaat te verzekeren. De brief die op 5 oktober werd afgegeven, werd natuurlijk volledig genegeerd door Bergoglio.

Kardinaal Pell heeft het desondanks niet nagelaten om ook zijn gedacht te zeggen. Rorate is dit te weten gekomen omdat de Poolse bisschoppen hiervan notitie genomen hebben, want het werd gecensureerd door de “secretaris-generaal” Baldisseri. Kardinaal Pell klaagde o.a. over de commissie die werd samengesteld om het Relatio te schrijven.

Bron: De Valse Profeet

Link:

http://valseprofeet.com/2015/10/13/bergoglio-verwerpt-brief-van-kardinalen-en-negeert-oproep-kardinaal-pell/

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat is maar allemaal slappe koffie.

Kijk eens hier he. Satan voert de beslissende strijd met de Kerk.

De reden dat ik boos ben is omdat Rorate-Caeli veel meer verschikkelijke details geeft over deze verworpen brief aan Bergoglio dan hier verteld wordt:

De brief is door 13 kardinalen ondertekend. Alle 13 zijn op de synode aanwezig. En Bergoglio verwerpt hun brief.

---
Wie zijn die 13?

Zijn dat stokoude versleten kardinalen zoals Danneels, die geen officiële functie meer vervullen in de Congregaties? Zijn dat oer-conservatieven die "verstijfd" in de "dwangbuis" van de pre-concilliaire Kerk vastgeroest zitten of in een "stoffig museum"?

Deze brief is echt niet zo een onnozele petitie waarvan het belang in het aantal ‘likes’ op facebook gemeten wordt – dat 13 van de Vaticaanse TOP.

Het loont echt even de moeite de CV’s van die 13 na te gaan, om de ernst in te schatten van wie Bergoglio zich hier distantieert.

Dat zijn:

Kardinaal Caffarra - Aartsbisschop Bologna – Lid van Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen en Voormalig Voorzitter van het Pontificaal Instituut voor de Studie van het Huwelijk en Familie.

Kardinaal Collins - Aartsbisschop Toronto – Lid van de Congregatie van het Katholiek Onderwijs

Kardinaal Dolan - Aartsbisschop New York – Voor wat het waard is: Time Magazine plaatst hem in de top 100 machtigste mensen ter wereld. Initiatiefnemer van de “Manhattan Declaration” – die alle christenen tot Burgerlijke ongehoorzaamheid oproept, in zake abortus en homohuwelijk etc (zoals Cafarra ook doet)

Kardinaal Urosa - Aartsbisschop Caracas – die naast vele andere dingen ook regelrecht tegen President Hugo Chávez durft en kan rijlen.

Kardinaal DiNardo - Aartsbisschop Galveston/Houston – Lid van de Pontificale Raad voor Cultuur – bekritiseerde de Universtieit van Notre Dame toe te laten dat Barrack Obama er een speech mocht geven op de Graduatie Ceremonie – omdat Obama pro-abortus is – door Bergoglio zelf aangesteld als lid van de Congregatie van de Economie.

Kardinaal Njue - Aartsbisschop Nairobi – door Bergoglio aangesteld als lid van de Congregatie van het katholiek onderwijs.

Kardinaal Sgreccia - zwaargewicht in de katholieke bioethiek - Emeritus van de Pontificale Academie voor het Leven onder JPii, die stamcel onderzoek, abortus, en contraceptie veroordeeld heeft.

Kardinaal Erdö - Aartsbisschop Boedapest EN (1) Voorzitter van de Europese Bisschoppen Conferentie, EN (2) Generaal Relator van de Synode voor de Familie (2014) !!!! EN (3) Lid van de Congregatie voor Cultuur en (4) Lid van het Staatsecretariaat – en doet zich grote moeite om Hongarije na de val van het Communistische Regime, te herkerstenen.

Kardinaal Müller (Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer) - Niemand minder dan de Prefect van de Inquisitie, en lid van de Congregatie voor de Oosterse Kerken.

Kardinaal Napier (Durban - Voorzitter-Delegaat van de Synode (2014) – Lid van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, en (zoals Kardinaal Pell en DiNardo) door Bergoglio zelf aangesteld tot Lid van de Congregatie voor de Economie)

Kardinaal Pell - Secretaris van de Congregatie van de Economie

Kardinaal Sarah - Prefect van de Congregatie van de Eredienst

(En dit zijn er maar twaalf. Sandro Magister van wie dit bericht oorspronkelijk stamt weet het blijkbaar ook niet goed.)

Of het nu volledig ben of niet, het doet er niet toe. De ernst van het feit dat Bergoglio hun brief naast zich neer gelegd heeft is niet onder woorden te brengen. Bergoglio heeft zich van een aantal bijzonder belangrijke figuren in de top van het Vaticaan gedistantieerd.

Ook al zijn er een aantal door Bergoglio zelf aangesteld. Ofwel weet Bergoglio niet wie hij moet aanstellen om het klusje te klaren ofwel is iedereen tegen Bergoglio, afgezien van een troepje Jezuïeten – of Bergoglio wordt door een troepje Jezuiete Marionetten totaal gemanipuleerd.

Anoniem zei

Belangrijkste punten in de brief die Bergoglio verwerpt:

Procedureel:
- Het Instrumentum Laboris heeft te veel invloed op de geplogenheden tijdens de synode en het eindrapport.
- De syondale procedures zijn niet transparant.
- De discussies en het stemmen is gesplitst tussen de verschillende groepen, en is geen kwestie voor de hele synode.
- Het ontbreken aan medezeggenschap vanwege de synode vaders in het opstellen van het eindrapport is "ongemakkelijk" (om het licht uit te drukken)

Inhoudelijk:
- de synode is opgericht om het Huwelijk en de Familie te herwaarderen - maar de synode is nu overschaduwd door een nadruk op echtscheiding.
- De brief verwijst ook naar de implosie van de protestantse kerken precies omwille van hun laksheid omtrent de onontbindbaarheid van het huwelijk.

Dus: de brief kraakt niet alleen het proces en methode af, het zegt ook dat inhoudelijk de synode PRECIES HET TEGENOVERGESTELDE geworden is van haar oorspronkelijke bedoeling.

En de tekst is hier in haar geheel te lezen.
http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/10/synod-week-2-begins-13-cardinal-letter.html

Anoniem zei

De Mini Schaduw Synode:

Bergoglio gaat constant om raad vragen bij een groepje die niet bij de synode horen die zich in het Casa San Martha verschuilen. Aangezien Skorka met zijn vrouw er een appartement heeft, kan je al zeker zijn van een die bij de “outside guests” horen.

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/10/explosive-revelation-miniature-shadow.html

BERGOGLIO IS TOTAAL DOOR EEN SATANISCHE GROEP GECOMPROMITTEERD EN GEMANIPULEERD.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer