vrijdag 2 oktober 2015

Bergoglio onthulde een esoterisch monument tijdens een 'verrassings-bezoek' aan de St. Joseph's University, van de jezuïeten, in Philadelphia. De crypto-jood Augustin 'kardinaal' Bea, de bedenker van 'Nostra Aetate', was trouwens ook een jezuïet!

Het esoterische monument “Synagoga and Ecclesia in Our Time”, dat blijkbaar een personificatie van de synagoge en de Kerk moet voorstellen, en een herdenking is van 50 jaar Nostra Aetate, werd door Bergoglio 'ingezegend'.

Rabbi Abraham Skorka van Buenos Aires, de vriend van Bergoglio, woonde de potsierlijke vertoning ook bij.

Link:


http://en.radiovaticana.va/news/2015/09/28/pope_francis_makes_surprise_visit_to_st_josephs_university/1175330

Surrealistisch!

Totaal absurd!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Je kent het verhaal van de 10 maagden, 5 wijs, en 5 stom.

Wel, de 5 wijzen zijn de Kerk, de 5 stomme zijn de synagoge.

Tegen middernacht roept er iemand; “Kom de bruidegom komt eraan.” De is natuurlijk Christus die met Zijn Kerk huwt. Ondertussen zijn de lampen van de stomme maagden uitgegaan, en vragen of de wijze maagden niet een beetje olie willen lenen, waarop de wijze maagden zeggen; “loop naar de pomp want er is niet genoeg voor iedereen. Ga maar wat meer kopen.” En de stomme maagden gaan snel de olieverkoper uit bed bellen, en tegen de tijd ze terug kwamen was de deur op slot. “Laat ons erin. Laat ons erin!”, riepen ze.” Waarop Christus zegt; “Maar ik weet niet wie jullie zien.”

Anoniem zei

1/4
Ecclesia en Synagoge is een klassiek thema in de katholieke kunst en iconografie.

De eerste afbeelding van Ecclesia en Synagoge komt voor in het Sacramentarium (een pre-tridentijns missaal) van Drogo, zoon van Karel de Grote (830).

Normaal zal de personificatie van Ecclesia een kelk en een lans dragen, terwijl Synagoge een bijbelrol en blinddoek draagt. Synagoge draagt een blinddoek omdat de joden niet willen zien dat Christus de Messias is.

Paulus zegt in ii Cor 3: 12/13-16: “Wij zijn geheel anders dan Mozes, die een bedekking (blinddoek) over zijn gelaat deed, opdat de kinderen van Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen (De Messias). 14. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijf dezelfde bedekking (blinddoek) over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden omdat zij (de blinddoek) slechts in Christus verdwijnt.”

Gisteren heeft GA nog een stukje geschreven over hoe katholieken zonen van Abraham zijn, en helemaal geen zonen van Mozes. Dat is precies dat. Ik zeg altijd dat er geen verschil is tussen een Jood en een Moslim. Dat is hetzelfde. De jood mag zich wel de zoon van Mozes noemen maar en de moslim de zoon van de illegitieme zoon van Abraham, maar uiteindelijk erkent geen van beide de Verlossing die de Messias biedt.

Nu zie ik in dit standbeeld van beeldhouwer Joshua Koffman, dat Synagoge niet alleen haar blinddoek kwijtgespeeld is, maar zelfs een kroon draagt, terwijl Ecclesia niet alleen de lans die het serpent doodt kwijtgespeeld is, maar ook de “Kelk van Mijn Bloed, van het Nieuwe- en Altijddurende Verbond, (Mysterie van het Geloof) dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden”, in plaats waarvan ze nu een boek gekregen heeft.

De blasfemie en ketterij is ongelooflijk. Maar eigenlijk vertolkt het standbeeld wel waar die lui in geloven.

Laat er dus geen twijfel over bestaan: Supersessionisme is niet alleen meer bij de tijd, zelfs de twee-verbondstheologie is ook niet meer bij de tijd. Dit standbeeld zegt dat het Nieuwe Verbond niet eens bestaat.

Anoniem zei

2/4
Eigendomsrecht en Heerschappij van het Volk.

Toen ik het standbeeld voor het eerst zag, dacht ik dat Ecclesia een afbeelding van Karel de Grote was, omdat ik de associatie maakte tussen de Ecclesia en Synagoge in het Sacramentarium van Drogo en de ware toedracht van de Donatio Constantini.

Aangezien ik niet wist het standbeeld ‘Ecclesia en Synagoge’ voorstelde, leek het mij dat het Karel de Grote was die een contract aan een jood gaf. (Het feit alleen dat ik er op eerste zicht geen Bijbel in zag, spreekt boekdelen)

Om dit te begrijpen zal je de ‘Concordantia Catolica’ van Nicholas Cusanus moeten lezen. Cusanus legt uit dat de Donatio Constantini (een contract) nooit bestaan heeft, en zelfs indien het wel bestaan zou hebben, het geen belang gehad zou hebben in de Suprematie van Petrus, noch in de eis van de Paus dat hij over de hele wereld heerst.

Wat telt is dat het volk Christus als Koning en de Paus als de vicaris van Christus op Aarde aanvaardt; democratie in de theologische en filosofische betekenis van het woord. De mens is de creatie van God en heeft van God heerschappij over de Aarde gekregen. Er is geen koning of Paus die deze heerschappij van het volk kan vervreemden. Dus regeert de koning en de paus met de toestemming van het volk. Regeren betekent eerst en vooral ‘het Gemene Best’ bevorderen. Christus is en blijft het opperste gezag, en iedereen die op Aarde wil heersen zal dat onder Christus en volgens Christus moeten doen.

Cusanus gaat verder; toen Karel de Grote klaar was met veroveren en stabiliteit in het gebied gebracht had, zei het volk dat hij wel een goede koning zou zijn, en over hen mocht regeren ter bevordering van het gemene best, naar het voorbeeld van Christus. Ze noemden Karel de Grote; “Imperator” (heerser) Net zoals op een conclaaf de kardinaal paus wordt op de seconde dat de winnende stem uitgebracht wordt, nog voor de stemmen geteld zijn, omdat het de VRIJE WIL van het college van kardinalen is, zo ook werd Karel de Grote ‘heerser’ op het moment het volk die wens uitsprak. Dat hij naderhand naar Rome gegaan is, om door de paus tot keizer gekroond te worden is een louter formaliteit.

Karel de Grote heeft ook zijn rijk aan de Paus gegeven – symbolisch zijn rijk aan Christus gegeven heeft, omdat hij onder Christus en volgens Christus zou heersen. De Paus zei dat hij niet erg geïnteresseerd was om wereldlijk leider te zijn, en dat hij zijn job als keizer mocht houden, en de nodige verdragen zijn opgesteld om de verstandhouding tussen Paus en Keizer te regelen. (dit is de ware toedracht van de Donatio Constantini).

Voor Cusanus is dit de correcte basis voor een Scheiding van Kerk en Staat, waarin de Kerk boven de Staat is, en Christus heel bovenaan in de hiërarchie. Wetten die de Staat opstelt moeten compatibel zijn met de Geopenbaarde Waarheid, de Katholieke Traditie en Geloofsleer. Karel de Grote heeft het Karolingische Recht op het Romeins recht gestoeld, omdat vele Kerleraren (Augustinus, Ambrosius, Hiëronymus) verklaard hebben dat Cicero en Seneca de perfecte basis voor het Katholieke Natuurrecht leverden. Vele verdragen tussen landen zijn erop gestoeld, en tot vandaag blijft het principe dat de paus over de hele wereld heerst van kracht. Ook al is de toepassing van het principe verwaterd.

Tussen haakjes: de Karel de Grote Prijs, die overhandigd wordt aan de verraders van het Europees Volk (zij die hun voeten aan het natuurrecht en de correcte scheiding van Kerk en Staat, en voor een geïslamiseerd Europa ijveren) wordt niet voor niets “Karel de Grote Prijs” genoemd. De Karel de Grote Prijs wordt gegeven aan hen die voor het omgekeerde ijveren dan wat Karel de Grote gedaan heeft, nl. het afpakken van de wereldheerschappij van de Paus.

Anoniem zei

3/4
Verwatering van de Re Publica.

De principes van Staatskunde die door Plato, Cicero, of Seneca verwoord zijn in hun diverse edities van “Re Publica” (koninkrijk – of heerschappij – van het volk) zal je meer herkennen in de hedendaagse territoriale wetgeving; de ‘wet van het land’. Tegenwoordig spreekt men over “Sociaal Contract”. Maar a.u.b. als iemand me een copie van het “Sociaal Contract” kan bezorgen had ik het graag gehad, want ik heb het nog nooit gezien.

In ieder geval, in hedendaagse wetgeving bestaat de Romeinse basis (‘jus gentes’ en ‘jus inter gentes’) (het volksrecht en het recht tussen volkeren) zo goed als niet meer, omdat de ‘jus gentes’ op ‘jus naturale’ (natuurrecht) gestoeld was. Met het verdwijnen van ‘jus naturale’ uit het ‘jus gentes’ vanaf de Franse Revolutie --- de Code Napoleon is de grootste afwijking van het Romeins Recht dat de Europese wetgeving ooit gezien heeft, ook al heeft men mij op de lagere school het tegenovergestelde proberen wijs te maken --- met het verdwijnen van moraal, is ‘jus naturele’ ook verdwenen, en daarmee het ‘jus gentes’, want het één komt uit het ander voort. Echter, de principes van ‘jus naturale’ gelden nog steeds in het Zeerecht (‘Admiralty Law’ van Engeland is de huidige autoriteit – voorheen was dat de ‘Wetten van Amalfi’; de ‘Tabula Amalfitana’)

Tussen haakjes: Belastingparadijzen hanteren nog steeds het Zeerecht, niet de territoriale wetten die je in je doorsnee land terugvindt. Dit heeft alles met eigendomsrecht te maken, en het daaruit volgende belastingrecht. Hieronder waarom deze randnota heel belangrijk.

Zie ook ‘Crown Colony’ versus ‘Proprietary Colony’ – De ‘proprietary colony’ was privé-eigendom van een favoriet van de Engelse monarch, zoals Leopold II van België die Congo als privégebied gekregen heeft. (Te vergelijken met Middeleeuwse Feodaliteit, maar met meer vrijheden voor de heerser) De Amerikaanse Kolonies waren een belangrijke groep van Britse ‘Proprietary Colonies’. Tegenwoordig zijn alle voormalige ‘Proprietary Colonies’ onafhankelijke landen, terwijl de ‘Crown Colonies’ (die eigendom van de ‘Crown’ (kroon) waren, tot ‘Crown Depencies’ omgevormd.

De ‘Crown’, is niet de Engelse monarch. De Engelse monarch is maar een werknemer van de ‘Crown’. De ‘Crown’ is eigendom van de City van Londen. De City van Londen hanteert een heel ander rechtsstelsel dan je van een moderne constitutionele parlementaire democratie zou verwachten. De ‘Crown’ hanteert het principe van het Zeerecht.

Begrijp je het? De Crown heeft de volkeren en de naties een verbasterde wetgeving gegeven, terwijl ze in hun eigendommen fatsoenlijke wetgeving blijven hanteren. Omdat in het Zeerecht, eigendomsrecht nog bestaat. In territoriale wetgeving bestaat het eigendomsrecht niet. Dus kunnen ze het volk hun geld afpakken.

De City, H. Stoel, en Washington D.C. zijn drie supranationale entiteiten, waar het recht van het land niet geldt. (zie de randnota over belastingparadijzen) De simpelste vergelijking is dat een zeekapitein dictator is op zijn schip. Hij voert niet alleen het commando, hij is er staatshoofd, parlement, regering, politie, rechter, jury en beul. Hij beveelt er zijn leger (kanonnen indien die er zijn) en beslist wie al dan niet aangevallen wordt. Hij kan huwelijken sluiten, etc, etc. De City, H. Stoel en Washington D.C. zijn waarlijk onafhankelijk, en onschendbaar, de rest van het gepeupel kijkt tegen een heel ander predikament aan.

Anoniem zei

4/4
Bergoglio de Anti-Christ

Het is daarom zo een nederlaag voor de Kerk dat Bergoglio Vaticaanbank aan de City gegeven heeft en zijn (geheime) archieven aan de zionisten gegeven heeft. De Paus is de kapitein van de Boot van Petrus, in alle betekenissen van Zeekapitein die ik hierboven uitgelegd heb; staatshoofd van een supranationale entiteit, seculier alsook spiritueel. Maar Bergoglio heeft het rijk waar hij over heerst – volgens de principes dat Karel de Grote zijn rijk aan de Paus gegeven heeft – verkwanselt en aan ongelovigen overgedragen. Als zelfs in het Vaticaan Christus niet langer koning is, waar zou Hij dat wel koning zijn op aarde?


Het is voor deze en andere redenen dat ik toen ik het standbeeld eerst zag dat ik dacht dat het Karel de Grote toonde, die zijn rijk aan een jood geeft.

Maar nu dat ik weet dat het standbeeld ‘Eccclesia en Synagoga’ genoemd wordt, WEET IK, dat dit een standbeeld van Bergoglio zelf is, die de Geopenbaarde Waarheid, de Katholieke Traditie, het Nieuwe Verbond, de Geloofsleer, de Katholieke Moraal, en de Suprematie van Petrus aan zijn vriendje Skorka geeft.

Zie hier het complot waar velen voor gevreesd hadden toen een Jezuïet tot paus verkozen werd. Hun vrees heeft zich gematerialiseerd. Bergoglio heeft het pausschap verraden.

En niet alleen in de wereldlijke zin van het pausschap, waarin de paus over de hele wereld heerst, MAAR VOORAL, hij heeft het Nieuwe Verbond verkwanseld.

Je gaat me niet meer kunnen wijsmaken dat Bergoglio een ander doel heeft dan het sluiten van de Hemelpoorten, want wat je op Aarde verbreekt, zal ook in de Hemel verbroken zijn.

We wisten al dat Bergoglio een Jood is, die niet in de Messias gelooft, die meent dat huwelijken ontbonden kunnen worden, waardoot het Mystiek Huwelijk tussen Christus en Kerk ook ontbonden wordt.

Hier zie je dat Bergoglio waarlijk de antichrist is.

Anoniem zei

Je zegt dat het allemaal Jezuieten zijn, aan de St Joseph University.

Wel, als je het zo nagaat zie je alleen gelul over joden.

Het enigste waarover de professoren kunnen publiceren is “JP ii en de Joden”, en boeken over Kardinaal Kasper.

Nog interessanter is de lijst leden van de Trust van de Universiteit:

MAAR DIT KEER IS HET ECHT HET LEZEN WAARD; EEN DERGELIJK LIJSTJE SCHURKEN HEB IK NOG NOOIT VERZAMELD GEZIEN.

Voorzitter:
Robert D. Falese, President, CBA&G LLC: een niet-actieve vermogensbeheer firma uit Florida

Onder voorzitters:
- Daniel J. Hilferty, '78, President and CEO, Independence Blue Cross – EEN GEZONDHEIDSZORG VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE O.A. VERZEKERING ONDER MEDICARE LEVEREN.

- Edward D. Loughlin, Executive Vice President, SEI Investments – PRIVE BANK EN VERMOGENS BEHEER

- Edward W. Moneypenney, CFO (retired), 7-Eleven, Inc. – FAST FOOD KETEN

Secretaris:
Lynn B. McKee, Executive Vice President, Human Resources, Aramark, Inc. ARAMARK ZIJN DE BEESTEN DIE SCHANDALIG LAGE-KWALITEITS VARKENSVOER IN DE AMERIKAANSE GEVANGENISSEN SERVEREN EN DIE OOK DE CATERING TIJDENS HET PAUSBEZOEK GELEVERD HEBBEN.

Een selectie van de leden van de Trust.
- Robert J. Caruso, Managing Partner & President, Select Equity Group, Inc. – LEVERT FINANCIERING VOOR HEDGE FUNDS.

- A. Bruce Cawley, President, Millennium 3 Management, Inc. – MARKETING EN PR

- Rev. Albert J. DiJulio, S.J., Sabbatical – EEN JEZUIET

- Gerianne Tringali DiPiano, M.B.A., CEO, FemmePharma Global Healthcare, Inc. – PHARMA BEDRIJF GESPECIALISEERD IN GYNAECOLOGIE

- Marlene S. Dooner, Senior Vice President, Investor Relations, Comcast Corporation – DE VICE-PRESIDENT VAN COMCAST : HET GROOTSTE TV NETWERK TER WERELD, EIGENAARS VAN NBC. (14 miljard dollar winst in 2014)

- Rev. Vincent J. Genovesi, S.J., Rector of the Jesuit Community, Saint Joseph's University – EEN PROTESTANTSE JEZUÏET

- Rev. C. Kevin Gillespie, S.J., Associate Provost for University Centers, Loyola University Chicago; 27th President-elect of Saint Joseph's University – OPNIEUW EEN PROTESTANTSE JEZUÏET

- Ambassador David F. Girard-diCarlo, Member & Shareholder, Cozen O'Connor – VOORMALIGE VS AMBASSADEUR IN OOSTENRIJK EN AANDEELHOUDER IN COZEN O’CONNOR, EEN INTERNATIONAAL ADVOCATEN KANTOOR DAT O.A. DE GEVANGENEN IN GUANTANAMO BAY JURIDISCH ADVIES VERLEENT.

- John J. Griffin, Jr., Vice President, J.P. Morgan – J.P. MORGAN MOCHT OOK NIET ONTBREKEN.


Het lijstje advocaten gaat door en door. De advocaten van Melosovisc staan er ook bij.


Het valt op dat het hele lijst bestaat uit Voorzitters, Onder-Voorzitters, van internationale advocatenkantoren, en beursgenoteerde ondernemingen, vermogensbeheer, en allerlei exotische financiële instrumenten.


Bergoglio is natuurlijk niet vies handjes te schudden met multi-miljoenairs.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer