maandag 5 oktober 2015

"Bergoglio houdt heterodoxe openingsrede"

Pope: 'Synod is not parliament, but place to listen to Spirit'

Bergoglio: 'De Synode is geen parlement, maar een plaats om naar de Geest te luisteren'


Op het eerste zicht klinkt dit wel redelijk, maar het camoufleert alleen maar het diepe ongeloof van de heiden Bergoglio. Inderdaad, over de Waarheid wordt niet gestemd, maar de Geest fluistert ons tegenwoordig ook géén 'nieuwe' waarheden in...

The world Synod of Bishops on the family is not a parliament where participants will negotiate or lobby, Pope Francis said, but it must be a place of prayer where bishops speak with courage and open themselves to “God who always surprises us.” [Hier is 'de god van de verrassingen' weer. Hopelijk is het gerucht, dat het slotdocument van de Synode nu reeds klaar is, slechts een gerucht, anders zou Bergoglio hier de zwaarste blasfemie uitkramen, want, dan zou hij zondigen tegen de Heilige Geest!]

Opening the first working session of the synod Oct. 5, the pope said the synod’s 270 voting members need courage, “pastoral and doctrinal zeal, wisdom, frankness and to keep always before our eyes the good of the church and of families and the supreme law — the salvation of souls.” [Hier verwijst Bergoglio zelfs naar de Hoogste Wet van de Kerk en dat is het redden van zielen. Bergoglio trekt werkelijk alle registers open!]

Synod members must be faithful to Church teaching, “the deposit of faith, which is not a museum to be visited or even simply preserved, but is a living spring from which the church drinks to quench the thirst and enlighten” people, he said. [Hier schijnt Bergoglio te suggereren, dat de Leer van de Kerk 'kneedbaar' is!]

The synod hall and its small working groups, he said, should be “a protected space where the church experiences the action of the Holy Spirit.” [Dit is het geleuter van de evangelicals of de Pinkster-sekte!]

In a spirit of prayer, the pope said, the Spirit will speak through “everyone who allows themselves to be guided by God, who always surprises us, by God who reveals to the little ones that which he has hidden from the wise and intelligent, by God who created the Sabbath for men and women and not vice versa, by God who leaves the 99 sheep to find the one missing sheep, by God who is always greater than our logic and our calculations.” [Dit is de Valse Profeet die spreekt. Citaten worden uit hun verband gerukt en zinnen uit het Evangelie worden lukraak aan mekaar geplakt om iets anders te zeggen dan hetgeen er in de Heilige Schrift staat. "God who reveals to the little ones..." "God die aan de kleinen openbaart..." Bergoglio schijnt te vergeten, dat de Openbaring bij het overlijden van de laatste Apostel is afgesloten. Zelfs indien Bergoglio paus zou zijn, dan nog is een Paus enkel maar de Vicaris van Christus, en NIET Christus! Een Paus is de opvolger van Petrus, maar NIET Petrus! Er kan de Kerk dus onmogelijk iets 'nieuws' geopenbaard worden.]

Evangelical humility is “emptying oneself of one’s own convictions and prejudices in order to listen to our brother bishops and fill ourselves with God,” he said. [Dit is waarlijk totale nonsens! Blijkbaar moeten wij onze overtuigingen en 'vooroordelen' opgeven om naar anderen te luisteren? Blijkbaar moeten we als onwetende heidenen luisteren naar de ketterijen van anderen? De Valse Profeet wil natuurlijk, dat we als onnozele kinderen in zijn ketterse praatjes trappen!]

It is a humility [Apostasie heeft niets met 'nederigheid' te maken.], “which leads us not to point a finger in judgment of others, but to extend a hand to help them up again without ever feeling superior to them.” [En volgens Bergoglio mogen we zeker niet met de vinger naar anderen wijzen om hen te oordelen. Dat Bergoglio zich maar geen zorgen maakt, God zal hem wel oordelen! Maar, als Katholieken hebben wij de verdomde plicht om daden en woorden te beoordelen. Wij moeten constant onderscheid maken tussen goed en kwaad om te voorkomen, dat we in zonde vallen!]

Trust-filled prayer is an attitude of openness to God and silencing one’s own preferences “to listen to the soft voice of God who speaks in silence,” Pope Francis told the synod members. “Without listening to God, all of our words will be just words that don’t quench or satisfy.” Without prayer, “all our decisions will be just decorations that instead of exalting the Gospel cover and hide it.” [Maar, de Kerk hoeft niet te bidden om te weten wat Gods Wil is! De Wil van God staat opgetekend in de Heilige Schrift en is net het wezen van de Kerk! Niemand hoeft de Kerk iets 'nieuws' in te fluisteren, want degene die nu fluistert en iets anders zegt, dan hetgeen de Kerk zegt, dat is de Valse Profeet, dat is de Duivel!] 

Bron: CNS

Link:

http://cnstopstories.com/2015/10/05/pope-synod-is-not-parliament-but-place-to-listen-to-spirit/


BERGOGLIO LIJKT TE SUGGEREREN, DAT DE OPENBARING NOG NIET IS AFGESLOTEN!

DIT IS ZWARE KETTERIJ!

BERGOGLIO SPEELT WAARSCHIJNLIJK ZELF VOOR H. GEEST!

Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander Evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!

Gal 1:9  Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander Evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!

 

3 opmerkingen:

Anoniem zei

De God van de verrassingen komt meestal als een dief in de nacht.

Deze is ook leuk:

"..God who reveals to the little ones that which he has hidden from the wise and intelligent,..."

Het is niet dat God zich voor de wijzen en intelligenten verstopt, maar de wijzen en intelligenten verstoppen zich van God. Dat was Adam ook overkomen nadat hij in de appel gebeten had. God zei "Adam, waar ben je", maar Adam was verlegen en had zich verstopt. “Waarom verstop je je?”, vroeg God.

In het kort; zondigen is zich verstoppen voor God. Maar het is niet God die zich verstopt, maar wel de zondaar. Er valt natuurlijk te twisten over de wijsheid en intelligentie van de zondaar.

Anoniem zei

Heel leuk die news reel die je op je blog geplaatst hebt, echter, de explosieve atmosfeer is Rome zal meer te maken hebben met homo-seksuelen die ge-out gaan worden of bang zijn dat hun vuile was buiten gehangen gaat worden en publiekelijk voor schut gezet gaan worden.

De "heterodoxe openingsrede" van Bergoglio is natuurlijk flauwe kul, maar hetgeen hij niet zegt is zo altijd veel belangrijker.

Hij spreekt alsof hij niets gehoord heeft over de Maffia van Danneels, of dat er een priester-professor op huwelijkreis gegaan is. Twee heel belangrijke onderstromingen in de synode, en hij had hierop moeten reageren.

Wat een flauwe kul de bisschoppen en kardinalen te vragen naar elkaar te luisteren; verwacht hij zich aan een vechtpartij? Indien zo, dan had hij gezegd moete hebben, "geen vechtpartij".

Hoe dan ook; de backlash van deze of gene uitkomst van de synode, in welke richting het ook zal gaan, zal immens zijn.

Gebeden voor een goede vaart zijn hier vereist.

Anoniem zei

Aan anoniem 5 Oktober 2015 21:03

Commandant Hendrik Prinsloo tot zijn mannen van het Carolina Boerencommando op 24 Januari 1900 08:00, bij het begin van de slag bij Spioenkop:
"Burgers, wij trekken op tegen de vijand en zullen niet allen terugkeren.
Daarom: doe Uw plicht en heb betrouwen in de Heer".

In Te speravi.
Non confundar in aeternum.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer