donderdag 24 september 2015

Nog meer vuiligheid van 'Kerk & leven':

"Het Offerfeest is in een wezen een gedachtenisviering, vergelijkbaar met de eucharistie."

Johan Vrints
van Orbit
(Voorheen Kerkwerk Multicultureel Samenwerken)

In Kerk & leven
23 september 2015 - p. 12

LOS VAN DE MERKWAARDIGE ZINSSTRUCTUUR IS DIT PURE KETTERIJ!

DE REST VAN HET ARTIKELTJE OVER ABRAHAM ETC. STAAT VOL MET LEUGENS!


Probleem is dat de moslims zich ten onrechte op Abraham beroepen. 

Abraham is trouwens ook géén jood, maar een Proto-Christen!


1. De islam vervalst de Bijbel:


1.1. Wie is het offer?

In de Bijbel staat dat Isaak het offer is.

In de islam wordt valselijk beweerd, dat Ismaël het offer zou zijn.1.2. Wie is de wettige zoon van Abraham?

Isaak was het enige, wettige kind van Abraham en Sara.

Ismaël is een onwettig kind, dat Abraham bij zijn slavin Hagar had verwekt.1.3. De islam vervalst alles:

De islam vervalste in de 7de eeuw na Christus het verhaal op een zeer geraffineerde manier.

De koran noemt de naam van de zoon van Abraham, die geofferd gaat worden, niet.

Maar, in de Hadith wordt deze zoon, door Mohammed valselijk geïdentificeerd, als zijnde Ismaël.

In de islam krijgt vrijwel alles een nieuwe, verdraaide interpretatie.


2. In Romeinen 4 wordt duidelijk hoe de Heilige Apostel Paulus net Abraham aanwijst als hét model voor een Christen. Waarom? Omdat Abraham in Christus geloofde en dus in feite een Proto-Christen is!


Gen 15:6  Hij geloofde in Jahweh, en Deze rekende het hem tot gerechtigheid aan.

Rom 4:3  Want wat zegt de Schrift? "Abraham heeft in God geloofd, en dit werd hem als gerechtigheid toegerekend."

Gal 3:6  Zo ook "geloofde Abraham aan God, en dit werd hem als gerechtigheid toegerekend."
Gal 3:7  Beseft het dus wel: Wie uit het geloof zijn geboren, zijn kinderen van Abraham!
Gal 3:8  En daar de Schrift heeft voorzien, dat God de heidenen rechtvaardigen zou door het geloof, daarom heeft zij aan Abraham de Blijde Boodschap voorspeld: "In u zullen alle volkeren worden gezegend."

Gal 3:16  Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: "aan zijn zaden", alsof er spraak was van meerderen, maar "aan uw Zaad", als van één, en dit is Christus.


Hoe zouden dan Christenen en moslims verenigd kunnen zijn in Abraham?

Het zijn net de moslims én de joden die het Zaad van Abraham, 
Christus, als Enige Zoon van God,
loochenen!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoe kan Abram geloofd hebben in iemand die nog niet geboren was en pas eeuwen later zou leven? Ons engelke is in zijn blind fanatisme weer aan het raaskallen.

Anoniem zei

Weet Johan Vrints dan niet dat God walgt van dierenoffers?

Anoniem zei

Isa 1:11 Wat geef Ik om uw talloze offers, Spreekt Jahweh! Ik ben zat van de offers van rammen, En van het vet van kalveren; Het bloed van stieren, van lammeren en bokken, Ik lust het niet meer.
Isa 1:12 Opgaan, om mijn aanschijn te zien, Mijn voorhof betreden: wie eist het van u?
Isa 1:13 Neen, brengt geen nutteloze spijsoffers meer; De wierook walgt Mij. Nieuwe maan, sabbat of hoogtij: Ik duld geen feesten tezamen met misdaad;
Isa 1:14 Ik haat uw stonden en tijden, Ze zijn Mij een last; Ik ben moe ze te dragen.
Isa 1:15 Heft gij uw handen omhoog, Ik sluit mijn ogen voor u, Ik luister niet eens, hoeveel gij ook bidt: Uw handen druipen van bloed;
Isa 1:16 Wast u eerst, en wordt rein! Weg uw boosheid uit mijn ogen.

Anoniem zei

Hoe kan Abram geloofd hebben in iemand die nog niet geboren was en pas eeuwen later zou leven?

The Guardian Angel zei

Volgens de Bijbel was Sara, de vrouw van Abraham, tien jaar jonger dan Abraham en was ze onvruchtbaar.

God zei echter tegen Abraham, wiens oorspronkelijke naam Abram was, dat Sara zelf een zoon (Isaak) zou baren, ondanks haar hoge leeftijd van negentig jaar.

Abraham heeft echter van God de belofte gekregen dat hij de vader zou worden van een groot nageslacht én hij zou voorvader worden, via Maria, van Jezus.

Abraham kende Christus omdat God hem dat geopenbaard heeft.

Gen 18:1 Daarna verscheen Jahweh hem bij de eik van Mamre. Eens, toen hij op een hete middag in de opening van zijn tent zat,
Gen 18:2 en zijn ogen opsloeg, zag hij drie mannen voor zich staan.

De Drie-Eenheid is aan Abraham verschenen.

Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten:

Gal 3:16 Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: "aan zijn zaden", alsof er spraak was van meerderen, maar "aan uw Zaad", als van één, en dit is Christus.

Door zijn geloof is Abraham nu in het Koninkrijk bij Christus.

Anoniem zei

Waar spreken jullie eigenlijk over?

De eucharistie is het sacrament waarin het Lichaam, Bloed, Ziel, EN Goddelijkheid van Christus aanwezig is.

Dat is dus iets anders dan het Offerfeest. Maar natuurlijk, is Kerknet bezeten van hun Heilige Schillebeeckx. Ketters zijn het en branden zullen ze.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer