woensdag 2 september 2015

De homo-vriendelijke Johan Bonny was in augustus op vakantie in Afrika:

Jammer, dat Bonny geen witte soutane heeft, dan had hij met zijn gespeelde devotie, nog meer indruk kunnen maken.
Zoveel volk heeft Bonny nog nooit in zijn eigen kathedraal gezien!
De Afrikanen wat voor de gek houden, kan Bonny als de beste!
Ook de ex-bisschop van Brugge, Vangheluwe, beter bekend als 'Nonkel Roger',
was een graag geziene gast in Afrika.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik wil deze willekeurige gedachte even kwijt aan de wereld in het algemeen;

Cicero zei reeds “De tijden zijn slecht. Kinderen gehoorzamen hun ouders niet meer. En iedereen schrijft boeken”. Maar een fatsoenlijk katholiek boek is er in de laatste 100 jaar in België niet gepubliceerd.

Anoniem zei

toch wel vreemd dat ze als ze naar afrika gaan ze plots wel een soutane kunnen dragen, maar in het eigen bisdom niet.

Anoniem zei

Het bezoek van Bonny in Nigeria heeft alles te doen met het hardnekkig en starke verzet van de afrikaanse bisschoppen tegen de homo-agenda, zoals die op de 2e synode voor de familie door vele modernisten aangestreefd wordt; en niets met empathie en deugdelijk interesse voor de lokale bevolking, overigens juist zoals bij vanGheluwe.
Merkwaardig genoeg lopen ze niet rond in Noordcanada, in Haîti, in Ruanda en waar de Priesters van de noordbelgische bisschoppen hun pedofiele wandaden verrichtten.
Wat er bij de "sabbatjaren" (of halve jaren) gebeurde, die deze kornuiten destijds na het aan het licht komen van hun euveldaden aangeboden kregen om voorlopig uit de kijker te komen: daar wil ik niet aan denken.

Anoniem zei

Breaking News:
2 september 2015 :"Deze pagina is niet meer beschikbaar"- De bisschopsraad van Brugge is weg op kerknet!

OP 2 September 2015 verscheen op de website van het bisdom Brugge bij de benoemingen actueel de aankondiging van de benoeming van een nieuwe vicaris voor het onderwijs.
De vroegere vicaris, de door financiêle en immobilienoperaties zwaar verbrande Filip Debruyne, stond tot inclusive 1 september 2015 nog steeds in volle glorie bij de priesterraad van het bisdom Brugge met een uitvoerig cirriculum vitae vermeld (naast overigens ook Koen Vanhoutte, de langjarige generaalvicaris van vanGheluwe en DeKesel).
De officiêle bekendgeving van zijn ontslag- en zeker niet "eervol ontslag" op de bisdommelijke site "personalia"/benoemingen werd bij Debruyne nooit toegepast.

10 dagen na de torpedering verdwijnt eensklaps de totale bisschopsraad van het net.
En Debruyne is helemaal de damnatio memoriae ten prooi voorgeworpen.
Dat is dan wel allemaal de "nieuwe barmhartigheid" à la Bergoglio.


Mij schijnt dit niet alleen een torpedovoltreffer geweest te zijn:
hier werd de machinekamer getroffen en nu explodeert het munitiemagazijn.
En zelfs geen SOS mogelijk ("Save our souls"): met grootste warschijnlijkheid geloven ze zelf niet aan hun ziel.
Dit bisdom gaat de kelder in.

Anoniem zei

Bisschoppen hebben een residentieplicht in hun bisdom.
Ze zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de gelovigen van hun eigen bisdom.
Voor de uitoefening van de sacramenten hebben ze de toestemming nodig van de territoriaal verantwoordelijke bisschop.

Vakantiereizen zijn onder dit aspect bijzonder kritisch te bekijken:
de studie van de situatie in andere bisdommen is mogelijk, Maar moet steeds gezien worden onder het aspect van het voordeel van de eigen én van de uitwaartse gelovigen:
het zij als ondersteuning van de uitwaartse gelovigen door materiêle en/of geestelijke hulp (bvb. bij de vervolgde christenen in het midden-oosten) of voor de eigen gelovigen (door te vragen om missionarissen).
Wat het laatste betreft, zijn hier de missionarissencongregaties bijzonder interessant en nuttig.

Deze reis van Bonny- en veel Meer nog de nu overal verbreide foto's hebben daarmee niet veel te doen:
het theologisch gehalte in het bisdom Antwerpen is zo diep gezonken dat aan export van een greintje kwaliteit niet te denken is (de mensen in Afrika mogen dankbaar zijn dat ze met de vlaamse beer niet geînfecteerd worden);
en in hoeverre de antwerpse gelovigen nu nut hebben dat de door de boko haram-milities geterroriseerde christenen nu aan enige priesters moeten verzaken, is ook onklaar.
Typisch Bonny: zottigheid puur.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer