dinsdag 22 september 2015

Bergoglio hangt!

Republikeins congreslid boycot paus wegens klimaat

Het Amerikaanse republikeinse congreslid Paul Gosar, die school liep in een jezuïetencollege en die praktiserend katholiek is, kondigt een boycot aan van de toespraak van paus Franciscus tot het Amerikaanse congres. Gosar vertelt dat hij aanvankelijk bijzonder in de wolken was over de komst van de paus. Toch weigert hij zijn toespraak van aanstaande donderdag bij te wonen, omdat hij veronderstelt dat die in het teken zal staan van het klimaat.

"Velen waren er zoals ik van overtuigd dat de paus, die wereldwijd een van de belangrijkste godsdienstige voorvechters is, deze gelegenheid zou benutten voor een toespraak over religieuze onverdraagzaamheid. De toespraak zou hem de kans bieden om de vervolging en terechtstelling van christenen en religieuze minderheden aan te klagen en de zinloze moorden van IS en andere terreurorganisaties te veroordelen. Het zou een kans zijn om de slavernij, vernedering, verkrachting en ontheiliging van christelijke vrouwen en kinderen; de gesubsidieerde en welbewuste genocide van ongeboren kinderen en het onderscheid tussen goed en kwaad onder de aandacht te brengen."

Paul Gosar getuigt dat zijn enthousiasme fel bekoeld werd toen via de media duidelijk werd dat de paus in het congres voornamelijk op de klimaatverandering zal focussen. Gosar zegt nog dat hij in principe als eerste de paus zou toejuichen, maar voegt eraan toe dat de paus niet op zijn steun hoeft te rekenen voor een toespraak zoals de eerste de beste linkse politicus. "Ik hoop dat de paus beseft dat hij zijn tijd beter benut met aandacht voor kwesties zoals de godsdienstvrijheid of de heiligheid van het leven."

Bron: Kerknet


Natuurlijk vertelt deze selectieve vertaling van 'Kerknet' maar een deel van het verhaal!

Dit zijn nog enkele belangrijke punten die Paul Gosar maakt:


Why I Am Boycotting Pope Francis’s Address to Congress

Media reports indicate His Holiness instead intends to focus the brunt of his speech on climate change—a climate that has been changing since first created in Genesis.

More troubling is the fact that this climate change talk has adopted all of the socialist talking points, wrapped false science and ideology into “climate justice” and is being presented to guilt people into leftist policies.

If the Pope stuck to standard Christian theology, I would be the first in line.

If the Pope spoke out with moral authority against violent Islam, I would be there cheering him on.

But when the Pope chooses to act and talk like a leftist politician, then he can expect to be treated like one. 


"Wanneer Bergoglio ervoor kiest om te handelen en te praten zoals een linkse politicus, dan kan hij er zich aan verwachten dat men hem dan ook als dusdanig zal behandelen!"

The Earth’s climate has been changing since God created it, with or without man.

In Pope Francis’ encyclical on the environment (written with the consultation of that great seminary the EPA and its embattled head Gina McCarthy), he condemned anyone skeptical of the link between human activity and climate change and adopted the false science being propagated by the Left.


Hier beschuldigt het Amerikaanse republikeinse congreslid Paul Gosar het EPA (= United States Environmental Protection Agency) en Gina McCarthy ervan, dat zij de pen van Bergoglio hebben vastgehouden, bij het schrijven van de zogenaamde encycliek van Bergoglio Laudato si'. 

Blijkbaar zijn de Almerikaanse congresleden hier ook van op de hoogte!

Dit bevestigt ons vermoeden, waarover wij eerder reeds hebben gepubliceerd!

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/02/het-vaticaan-waar-amerikaanse.html


Een encycliek die gedeeltelijk door een Amerikaanse topdiplomaat werd geschreven, kan ONMOGELIJK tot het pauselijke magisterium behoren!

Het  is duidelijk, dat het Bergogliaanse Vaticaan vanuit Washington DC wordt aangestuurd!

If the Pope wants to devote his life to fighting climate change then he can do so in his personal time. But to promote questionable science as Catholic dogma is ridiculous. 

Bron: Time

Link:

http://time.com/4040743/paul-gosar-pope-francis-congress/Inderdaad!

"Indien Bergoglio zijn leven wenst te wijden aan de strijd tegen de klimaatverandering, dan kan hij dat doen in zijn vrije tijd. Maar, deze pseudo-wetenschap verheffen tot Katholiek dogma is ronduit belachelijk!"

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Punt is ; wanneer Bergoglio in de buurt is, slaan de katholieken op de vlucht.

Anoniem zei

Aan de kerkgang in Cuba te zien, blijkt dat 50 jaar Communistische Revolutie in Cuba de Kerk in Cuba minder schade aangericht heeft dan 50 jaar Concilie. De Kerkgang is in Cuba hoger dan in de 'Katholieke' 'Oude' wereld, ondanks het feit dat de Communistische Revolutie katholicisme zwaar gediscrimineerd heeft.

Anoniem zei

Als ze Kerk en Staat willen scheiden, dat ze het dan ook doen.

Maar Gina McCarthy de encycliek laten schrijven, samen met een groepje milieu radicalen uit Duitsland (allen directeurs van overheidsinstituten voor het milieu – topambtenaren dus) is dus helemaal geen scheiding van Kerk en Staat.

Dan, voor een katholiek is God een hogere autoriteit, dan een staatshoofd, niet omgekeerd. Dat Bergoglio dat niet wil begrijpen grenst aan het ongelooflijke. Die encycliek bereikt precies het tegenovergestelde van wat ze proberen te schrijven.

Daarenboven is het niet alsof die topambtenaren die encyclieken schrijven bijzonder katholiek zijn. Om te beginnen als ze wel katholiek waren zouden ze uit respect voor de Vicaris van Christus niet zijn ghostwriter voor willen spelen. Maar dan, Bergoglio is geen paus, maar een stroman.

A propos; McCarthy is lid van de Universalist Church of America. Ze zullen zich christen noemen maar dat is er met de haren bijgetrokken. Een Universalist, gelooft niet in de Drie-Ene God, gelooft niet in de zonde, gelooft niet in de hel, gelooft dat God de mens alleen geschapen heeft opdat hij gered kon worden, en dat iedereen naar de hemel gaat. Bergoglio zegt dat ook allemaal.

Ik wil hier benadrukken dat indien een protestant zich christen wil noemen dat ze de geloofsbelijdenis van Nicea moeten aanvaarden. Iedereen die die geloofsbelijdenis niet aanvaardt is geen christen – zeker geen katholiek – dat betekent dus heeeeeeeeel veeeeeeeel ‘katholieke’ bisschoppen in, zich niet eens ‘christen’ kunnen noemen. Dit geldt natuurlijk ook voor de gelovigen.

Anoniem zei

Bergoglio is een stroman.

Je hebt het leukste van het interview van de bewuste senator in Time Magazine niet eens herhaalt.

Er wordt daar over het “First Amendment” van de Amerikaanse grondwet gesproken; Godsdienstvrijheid. Nu, in de VS bestaat dat niet, want indien een ziekenhuis weigert abortus te doen, ze zwaar beboet worden. Nu is een groot deel van de Amerikaanse ziekenhuizen eigendom van de bisdommen, en kunnen dus ‘katholiek’ genoemd worden. Maar ze MOETEN aborteren of anders.

“OH, maar dat is allemaal niet erg”, zegt stroman Bergoglio, “Tijdens het H. Jaar kan je een absolutie voor abortus krijgen.”

Ik vraag me af of ik absolutie kan krijgen voor de schade die mijn auto het milieu aanricht.

De staat in ieder geval niet. In Europese landen is de milieubelasting tussen 10 en 15% van totale belasting heffing, en dat zit voor het overgrote merendeel in de loodvrije benzine. In het algemeen is de belasting op diesel iets lager dan op loodvrije benzine. Vandaar dat ze nu ze boos zijn op Volkswagen, die in de voorbije 7 jaar met de uitstootijfers van hun dieselmotoren vervalst hebben. Kan je je inbeelden hoeveel milieubelasting de staat misgegaan is?

En zo zie je ook dat een land zwaar kan lijden indien ze een industrietak verliezen. Zo heffen Scandinavische landen bijzonder hoge belastingen op het milieu. Zo hoog zelfs dat de Finse papierindustrie het afgebolt is. De Finse fiscus heeft dat gevoeld.

Dus ja. Stroman Bergoglio moet over het milieu praten.

En tot slot voor de grap, niet voor niets dat Bergoglio zich in een Ford Focus laat rondrijden, terwijl Benedictus een Volkswagen Passat heeft.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer