dinsdag 25 augustus 2015

Zoals verwacht, wordt er nog eentje wakker:

Katholiek Onderwijs is formeel: "Middelen voor onderwijs enkel voor onderwijs"


Naar aanleiding van de berichten over investeringen in vastgoed door vicaris Filip Debruyne van het bisdom Brugge is Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeer formeel: "Schoolbesturen storten ledenbijdragen aan de koepel en deze bijdragen kunnen enkel voor onderwijsdoeleinden en voor de ondersteuning van scholen worden gebruikt. Uiteraard geldt dit ook voor de middelen die de koepel doorstort voor de regionale werkingen. Anders dan in de media meegedeeld is, wijst tot op heden niets in dit dossier in de richting van een afwending van deze ledenbijdragen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal over de aanwending van deze bijdragen door de regio Brugge een onderzoek ten gronde voeren."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is volop in transitie. Zo richtte de Raad van Bestuur recentelijk een financieel comité op. Ook een grondige screening van de interne financieringsregelingen staat op de agenda. “Dit voorval sterkt ons in ons voornemen om maximale financiële transparantie te creëren en voldoende checks and balances in te bouwen “, benadrukt Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bron: Kerknet

Zou Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, beter zélf niet opstappen?

Want hij heeft dit laten gebeuren, en onvoldoende controle uitgeoefend!

SCHULDIG VERZUIM!

1 opmerking:

Anoniem zei

Niet alleen "het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in transitie".
Ook het bisdommelijk bestuur van Brugge is in transitie.
Meerdere maanden lang werd met een grote aankondiging op de eerste bladzijde van de bisdommelijke site een nieuwe econoom en financiële specialist gezocht (voor zover ik mij herinner had de vorige persoon reeds na korte tijd die plaats verlaten).
Een schelm die hier iets boos vermoedt.

Het officieel artikel van de bisschopsraad op kerknet bezit ondertussen antieke waarde: helemaal verouderd is het een uitstekend herinneringsmonument voor de vanGheluwe-traditie in het bisdommeloijk bestuur van Brugge anno 2015:
Naast de bisschop Jozef DeKesel, door zijn langdurig gestumper en uiterst slepende behandeling van pedofiliegevallen zwaar aangeslagen, vindt men er ook nog Carmino Bohez, destijds adjunct-vicaris voor de jeugdpastoraal en de roepingen (ondertussen ook al afgetrapt) en natuurlijk Filip Debruyne, geboren in Kortrijk, getogen in Torhout (steeds weer dezelfde steden!), vicaris voor de jeugd en vlijtig begeleider van bedevaarten van het bisdom Brugge (nu ook weg).
Wie er nu voor de jeugdpastoraal verantwoordelijk is, weet ik niet; waarschijnlijk is het na al de pedofiele schandalen beter om de jeugdpastoraal met deze brigade te stoppen.

Van bedevaarten gesproken: wanneer men www.bedevaarten-bisdombrugge.be aanclickt en dan de brochure 2015 bekijkt: Hupsakee!
Daar verschijnt dan opeens de oudbekende Antoon Stragier ((A.S.), die ondertussen in mei en juni zwaar in de gazetten kwam met pedofilie) en zelfs ook met de naam Filip Debruyne ernaast.
DEbruyne stond vele weken op de eerste zijde van kerknet/brugge met zijn bedevaartbegeleiding.
De modernistische criticasters kunnen nu kerknet en de website van de brugse bedevaarten moeilijk "zijk" noemen; dat hier echter een echt mafianetwerk van onchristelijke bandieten ontrafeld wordt, ziet het kleinste kind.
En Peter Rossel zit ook al zeer lang in de brugse priesterraad (de "senaat"(sic naar Rorate/Theo Borgermans).

Daar moet ik toch aan de uitspraak van Alexandra Colen over Danneels denken:
"Godfried wist nooit van iets, weet nooit iets en zal nooit van iets geweten hebben".
Dit nooit-iets-weten is klaarblijkelijk zeer infectieus.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer