dinsdag 25 augustus 2015

Priester geeft 4 miljoen voor bouw van scholen uit aan luxe-appartementen:

De bisschop van Brugge stuurt aan op het ontslag van één van de grote machtsfiguren van zijn bisdom. Als vicaris voor het onderwijs zou priester Filip Debruyne (62) miljoenen voor de renovatie en bouw van scholen hebben geïnvesteerd in appartementen en luxe-lofts. Zonder dat de bisschop het wist.
In de omgeving van priester Filip Debruyne (62) valt te horen dat hij vindt dat hij niets fout deed [De entourage zit natuurlijk mee in de boot!]. Hij meent dat hij het beste voorhad en op lange termijn dacht. Zijn verdediging: de investering in een tiental appartementen en chique lofts zou de scholen op termijn wel ten goede komen. Alleen: bisschop Jozef De Kesel wist niets af van die investeringen, die zouden oplopen tot 4 miljoen euro. "Structuren opzetten zonder medeweten van de bisschop in tijden dat de paus pleit voor transparantie: dat is Debruyne zijn dood geworden", zeggen ingewijden.

Voor zover bekend heeft vicaris Filip Debruyne zich niet persoonlijk verrijkt. Alles draait om de werkingstoelage die scholen elk jaar toegestopt krijgen van de overheid [!]. Die storten een deel van dat geld traditioneel door naar de Guimardstraat [Daar is blijkbaar nog wat geld te rapen!]. Vervolgens krijgen de vicariaten van de bisdommen elk een deel uit die pot, dat scholen ten goede moet komen.

De woordvoerder van het bisdom Brugge wikt zijn woorden. "Filip Debruyne is momenteel met ziekteverlof [!]. De dokter heeft hem dat ook aangeraden. De taak van vicaris voor het onderwijs is hem zeer zwaar geworden. De bisschop van Brugge is nu in gesprek met hem om te zien welke taak hij in de toekomst verder op zich kan nemen", zegt woordvoerder Peter Rossel. Hoewel Rossel niet van een ontslag spreekt, klinkt het in West-Vlaamse priestermiddens dat het onafwendbaar is en dat de bisschop op zoek moet naar een nieuwe onderwijsvicaris. [Het zal wel weer een groot schandaal worden gezien de bezetenheid van de wereld met haar geld!]

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2434586/2015/08/25/Priester-geeft-4-miljoen-voor-bouw-van-scholen-uit-aan-luxe-appartementen.dhtml


EN DAT MOET ALLEMAAL VOOR HET AANSCHIJN VAN GOD VERSCHIJNEN?

Hier zien we Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), 'ere-burger' Vicaris Filip Debruyne en burgemeester Norbert De Cuyper (CD&V) van Torhout (22.02 2015)

De Guimardstraat, de CD&V en de politieke vervlechtingen en machinaties, én natuurlijk het geld,

houden de Kerk in Vlaanderen in een dodelijke wurggreep!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Altijd als het over geld gaat, wordt de goegemeente wakker!

De rest interesseert hen geen fluit!

Anoniem zei

ONDERWIJSVICARIS VAN TAAK ONTHEVEN

De bisschoppelijke vicaris Filip Debruyne heeft op eigen initiatief gehandeld en heeft aan zijn bisschop gevraagd om van zijn taak ontheven te worden. De onderwijsvicaris kwam in opspraak omdat hij via de vzw Fonds Steenbrugge geld had geïnvesteerd in vastgoed. Het bisdom Brugge benadrukt dat hij zich niet persoonlijk heeft verrijkt.

“Als bisschoppelijk vicaris werkt Filip Debruyne onder verantwoordelijkheid van de bisschop, mgr. Jozef De Kesel. Deze onderwijsvicaris heeft de bisschop in een belangrijke aangelegenheid niet erkend. De vzw Fonds Steenbrugge werd opgericht zonder medeweten van de bisschop, noch in overleg met hem en zijn raad”, benadrukt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom Brugge. “Daarmee heeft de bisschop de onderwijsvicaris zelf geconfronteerd. Filip Debruyne heeft zich daarvoor verontschuldigd en gevraagd van zijn verantwoordelijkheid ontheven te worden. De bisschop heeft dat aanvaard.”

The Guardian Angel zei

Alleen maar jammer dat men enkel maar zo alert reageert wanneer het over geld gaat!

Anoniem zei

Het zegt natuurlijk weer genoeg: “Luxe appartementen en lofts”.

Je zou bijvoorbeeld een leegstaand klooster kunnen verbouwen tot gewone appartementen voor de gewone man; het klooster hebben ze reeds, met 4 miljoen zou je op het einde van de verbouwing nog wisselgeld overhouden.

Aan de andere kant.

Ik kan me inleven in een situatie waarin de Kerk zegt dat de Staat naar de pomp mag lopen met hun scholen. Katholiek onderwijs bestaat in België niet; het is door-de-staat gesubsidieerd atheïsme dat in een gebouw plaatsgrijpt waar de Kerk eigenaar van is. Dat is een Win-Win situatie voor de staat, met nul risico. De Kerk levert hen het schoolgebouw, en dan wordt er in die school atheïsme onderwezen. Natuurlijk, men leert er ook lezen en schrijven, maar dat komt de Kerk evenmin ten goede.

Het wordt hoog tijd dat die verwrongen situatie ongedaan gemaakt wordt.

Ten eerste moeten priesters hun staatssalaris en pensioen kwijt. De Gemeentes mogen niets meer in de pan te brokken hebben bij de Kerkfabrieken – dus Kerkfabrieken moeten afgeschaft worden en de volledige eigendom terug aan de parochies of het bisdom overgedragen worden. De staat mag niets in de pan te brokken hebben in de inhoud van het katholiek onderwijs. Leeerkrachten in het katholieke onderwijs moeten door de bisschop betaald worden. Als iemand het niet kan betalen dat ze de scholen en kerken en ziekenhuizen en kloosters, etc., maar verkopen.

Wanneer het bijvoeglijk naamwoord “katholiek” voor het naamwoord staat, dan moet het ook katholiek zijn, niet alleen naar inhoud, maar wat de materiele aspecten betreft, eigendom van het bisdom.

Maar eerst moeten de bisdommen afgeschaft worden, want die vrijmetselaars kunnen moeilijk voor “katholieke” bisschop doorgaan, er zullen binnenkort ook meer bisschoppen zijn dan mensen die naar de kerk gaan.

---
Zoals een commentator gisteren aantoonde; dat het vreemd is dat Brugge geen apostolische visitatie over de vloer krijgt. Dat is inderdaad. In andere woorden; de situatie gaat zo erg worden dat je de Kerk in Belgie kan afschrijven. Dus, ja, waarom nog een dak van een kerk herstellen of een school voor dat part. Investeer het maar in woningbouw. Maar a.u.b. investeer het in woningen die renderen; dat van die luxe is zo niet meer van deze tijd; de mensen hebben daar geen geld meer voor.

Anoniem zei

De vicaris lekker in een burgerpak.

Anoniem zei

Inderdaad, het lijkt erop dat vandaag de drukste dag op de blog is ooit.

Wanneer er een bisschop rondloopt die pedofielen beschermd, of wanneer er een paus rondloopt die ketterijen verkoopt, of een priester zelfmoord pleegt ... Oh nee, daar is geen kat in geinteresseerd. Maar als er iemand een euro mis ziet gaan waar hij meent recht op te hebben, oh, dan is het huis te klein.

Anoniem zei

De vzw Fonds Steenbrugge...
Aha!
De Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, ooit eens een juweel onder de vlaamse benedictijnenabdijen met de abten Dom Modest van Assche, groot vlaams boegbeeld, en met Dom Elgius Dekkers, die de beroemde reeks Corpus christianorum (uitgaven van de kerkvaders naar de laatste wetenschappelijke stand)uitgaf), beleefde sedert de jaren 70 een continue neergang.
Een korte historiek vindt zich op de "nieuwe" website der abdij, die merkwaardigerwijze in 2008 stopt:
kort tevoren was een groot deel van het klooster (notabene eerst 1954-1962 gebouwd) afgebroken, vanachter in de moestuin was een "Huis Pax" met seniorenflats gebouwd en zover mij bekend, landde het voorste deel bij het bisdom Brugge.
Op de homepage wordt er niet naar roepingen gevraagd; in de plaats ervan wordt nog onze oude bekende Roger vanGheluwe in alle toonaarden bezongen met zijn inhuldiging van de nieuwe kapel enz.
Sedert 2008 werd de website overigens niet meer sterk geactualiseerd; ook het gastenboek loopt niet verder.
Curieus, curieus- juist zoals met de vroegere "Rocky-mountains-Mission" van de Jezuieten (ook plots opgedoekt na massale pedofiele misdrijven).
De vroegerelandbouwgronden der abdij werden verkocht en in het Internet wordt ook van verkaveling gesproken.

Enfin, het past alles: een door en door rot bisdommelijk bestuur, een bisdom door pedofillie zwaar geteisterd, totale geestelijke verdoling, een abdij die zich tot een seniorenresidentie muteert, een grote abdijbibliothek die in vele stukken gesneden werd, en nu nog een belegging in lofts en appartementen.

Jefke DeKesel, normalerwijs zou men depressief moeten worden met deze problemen;
Maar neem het niet ter harte, denk aan Uw "chef" en boer lustig voort zonder de appetijt te verliezen: "Buon pranzo!" (Bergoglio)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer