zaterdag 1 augustus 2015

Opmerkelijke uithaal van prelaat naar de critici van 'encycliek' Laudato Si'

De kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen heeft ongewoon fel uitgehaald naar critici van de encycliek Laudato Si'.

In een interview met CNN wordt bisschop Marcelo Sanchez Sorondo [Een naam om te onthouden. Hij is de grote man achter de klimaatverandering-klucht binnen het Vaticaan.] gevraagd wat hij vindt van de kritiek van "sommige prominente katholieken" dat de paus "niet moet preken of leren over zaken als het milieu en economie".


'Een vergissing'

Volgens Sanchez is dergelijke kritiek "een vergissing" omdat de paus in zijn spreken over de schepping "teruggaat naar Sint-Franciscus en naar het begin van de Bijbel". [Noch Sint-Franciscus, noch de Bijbel spreken over een klimaatverandering die het gevolg zou zijn van menselijke activiteit.]


'Gewoon krankzinnig'

Hij merkt verder op: "dit idee dat het niet 'christelijk' is om over de schoonheid van de schepping te spreken en over onze rol om rentmeesters van die schoonheid te zijn, is gewoon krankzinnig".

Dat is ook niet het punt van kritiek.

In Laudato Si' spreekt men van:

1. een klimaatopwarming. Dat is gelogen! De laatste 20 jaar zijn de temperturen stabiel!
2. een stijging van de zeespiegel. Ook dat is gelogen! De zeespiegel stijgt niet!
3. een toename van het aantal stormen. Ook dat is gelogen! Nu is er eerder een afname van het aantal stormen!'Van olie leven'

Volgens de bisschop is "een kleine minderheid" tegen de encycliek met als "onderliggende reden dat deze mensen van olie leven [Helaas heeft KAVlaanderen géén connecties met de Rockefellers!], en het is duidelijk dat de encycliek leert dat het gebruik van dit materiaal niet het beste ding is voor het vraagstuk van klimaatverandering" [Er is géén klimaatverandering!]. Overigens zei de tweede man van het Vaticaan onlangs nog dat de paus met de encycliek geen wetenschappelijke debatten wil beslechten. [Bergoglio zou er dan ook beter aan doen om zijn mond te houden!]


Jeb Bush

De bisschop noemde geen namen, maar verwees naar "erg belangrijke mensen – sommigen van hen voeren campagne om president te worden". Het lijkt een verwijzing naar de voormalige gouverneur van Florida, de katholieke Jeb Bush, die zei niet naar de kerk te gaan om politiek advies te krijgen. Andere republikeinse katholieken uitten zich in soortgelijke bewoordingen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/opmerkelijke-uithaal-prelaat-naar-critici-encycliek
Bisschop Marcelo Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen in 'goed' gezelschap:

Drie eco-terroristen op een rij: Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN, Bisschop Marcelo Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en Bergoglio

Pares cum paribus facillime congregantur.

 

Naast Bisschop Marcelo Sanchez Sorondo is ook Hans Joachim Schellnhuber van het Potsdam Institute for Climate Impact Research één van de breinen achter de zogenaamde 'encycliek' Laudato Si' van Bergoglio:

Link:

https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/201chumanity-at-risk-201c-climate-scientist-schellnhuber-speaks-at-the-vatican


Bergoglio benoemde Schellnhuber tot de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen

Link:

http://visnews-en.blogspot.it/2015/06/other-pontifical-acts_17.html
Pikant detail:

Klimaat-goeroe Hans Joachim Schellnhuber is een atheïst, een Gaia-Believer en iemand die streeft naar een Wereldregering


Link:


https://stream.org/pope-francis-dr-strangelove-craves-one-world-government-run-experts/


In de volgende bijdrage haalt de bonafide klimaatwetenschapper Dr. William Briggs zwaar uit naar de klimaat-goeroe van Bergoglio, Hans Joachim Schellnhuber:


/

20 opmerkingen:

Anoniem zei

Zeg snotaap, hoe oud zijt gij? Geen klimaatverandering? U bent wetenschapper?
Maak ons geloof nog maar een beetje meer belachelijk.

Anoniem zei

Tja, in de Bijbel staat ook niks over de Griekse schuldencrisis

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:35

1 Co 3:18 Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand wijs onder u meent te zijn, hij moet dwaas naar deze wereld worden, om wijs te zijn.
1 Co 3:19 Immers de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: "Hij, die de wijzen in hun eigen arglistigheid vat."
1 Co 3:20 En eveneens: "De Heer weet, dat de gedachten der wijzen ijdel zijn."


@ Anoniem van 09:51

Luk 7:41 Een geldschieter had twee schuldenaars; de een was hem vijfhonderd tienlingen schuldig, de andere vijftig.
Luk 7:42 Daar ze niet konden betalen, schold hij het beiden kwijt. Wie van de twee zal nu het meest van hem houden?

Anoniem zei

U bedriegt niet alleen uzelf: u maakt gewoon ons katholiek geloof belachelijk met al uw samenzweringstheorieën. Alsof dat het katholiek geloof is. Veel spiritualiteit heb ik hier nog niet gelezen.
Onvoorstelbaar wat u hier allemaal uitkraamt, waar zelfs de elementairste logica in ontbreekt. Beweren dat wat u verkondigt is de wijsheid van God is,... wat een hoogmoed!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 13:17

Drie opmerkingen:

1. Toon mij aan dat het klimaat opwarmt onder invloed van menselijke activiteit.

2. Als het Vaticaan samenspant met de Verenigde Naties over bijvoorbeeld 'dé klimaatopwarming' dan is hier sprake van een complot. Het Vaticaan heeft het nooit goed kunnen vinden met de VN etc. en de mensenrechten en zo. Merkwaardig op zich is alleen al die samenwerking!

3. Mijns inziens kan u voor 'spiritualiteit' vast en zeker terecht bij 'Kerk en leven'. Daar wordt u op uw wenken bediend! Met onder meer dé 'klimaatopwarming' als pseudo-religie!

Anoniem zei

U gaat niet in op de kern van de zaak: voor is katholiek geloof zich bezighouden met samenzweringstheorieën.
Ik lees hier niets over de kern van het geloof, nl. de persoonlijke relatie van een gelovige met zijn God en Schepper.
Het feit dat u zo denigrerend doet over spiritualiteit, zegt inderdaad alles.

Anoniem zei

http://www.zeeburgnieuws.nl/nieuws/images2/shrinking_icecaps_lead.jpg

Satelliet foto's liegen niet. Zelfs als het afsmelten een atuurlijk fenomeen zou zijn dan nog is het onze plicht zuinig om te gaan met onze fossiele brandstoffen om dit proces niet te versnellen.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 08:51

De term 'spiritualiteit' werd door u geopperd.

Met mijn zinnetje, dat 'spritualiteit' vast en zeker te vinden is in 'Kerk en leven' had ik een andere bedoeling, die u weer niet begrepen heeft. 'Spiritualiteit' is een corrupte term!

'Spiritualiteit' heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten.

Bijvoorbeeld. In de 'New age beweging' wordt spiritualiteit doorgaans afgezet tegen de georganiseerde religie en ligt de betekenis van de spiritualiteit in de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf.

Godfried 'kardinaal' Danneels heeft de 'New Age' in België geïntroduceerd. Deze 'New Age spritualiteit' is ook te vinden bij 'Kerk en leven' en heeft NIETS met het Katholieke Geloof te maken.

Onder invloed van het postmodernisme heeft de idee postgevat, dat absolute waarheden niet bestaan en verantwoordelijk zijn voor intolerantie. De aanspraak van verschillende godsdiensten op de absolute waarheid staat daardoor onder druk. Volgens de uit het postmodernistische denken voortvloeiende pluralistische religietheologie kan geen enkele religie meer aanspraak maken op de absolute waarheid. Het betekent dat elke religie "iets waars" verkondigt, geen enkele echter de absolute waarheid.

Dat betekent, dus dat religie door pseudo-religie wordt vervangen. Wetenschap is voor velen pseudo-religie. Ook de strijd voor 'homo-rechten' is pseudo-religie, maar bijvoorbeeld ook de klimaatverandering en de strijd daar tegen.

Niet God aanbidden, maar wel de mens of de aarde.

In de rationale van de klimaat-pseudo-religie worden de zwakste mensen bedreigt door de klimaatverandering. Omdat wij iets 'goeds' willen doen voor de arme mensen of de ijsberen gaan sommigen vechten tégen de klimaatopwarming. De truc die wordt toegepast, is de oorzaak van de klimaatverandering aan de mens toe te schrijven. Indien het een natuurlijk proces zou zijn, kan de mens niet ingrijpen. Nu maakt men zichzelf wijs dat men de klimaatopwarming kan tegenhouden.

Indien nu iemand beweert, dat er geen klimaatverandering is, wordt er natuurlijk furieus gereageerd, omdat dat de basis van hun pseudo-religie aantast. Echter, men kan wetenschappelijk aantonen, dat er geen klimaatopwarming is en dat degene die beweren van wel bedriegers zijn.

Het valt me steeds weer op hoe mensen die bijvoorbeeld voor de 'dierenrechten' zijn allemaal pro menselijke abortus zijn.

Voor dat soort van 'spiritualiteit' pas ik!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:27

Ten eerste, de satellietfoto's die u presenteert, zijn geen foto's maar wél vervalste tekeningen.

Ten tweede, waarom zouden wij minder fossiele brandstoffen moeten verbranden, indien er geen relatie zou zijn tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en het smelten van de ijskap?

Ik begrijp niet hoe u redeneert. Indien het een natuurlijk proces zou zijn, is er geen menselijke oorzaak!

Het bewijs dat u presenteert, is geen bewijs!

Anoniem zei

U begrijpt het niet... wel de poolkappen smelten af, als dit een natuurlijk fenomeen is en we gebruiken die wetenschap niet om het tij te keren dan zondigen we... Openb. 11:18 De volken waren in toorn ontstoken, maar ook úw toorn is ontbrand, en de tijd is gekomen om de doden te oordelen en om het loon aan uw dienstknechten, de profeten, te geven, aan de heiligen en aan hen die ontzag hebben voor uw naam, kleinen en groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen.’ Het menselijk negeren staat gelijk aan het vernietigen. Proficiat G A

Anoniem zei

Toon eens wetenschappelijk aan dat de satellietfoto's vervalste tekeningen zijn. Hebt u de echte satellietfoto's? Graag met bronvermelding van wie die foto's dan genomen heeft.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:13

Indien dit een natuurlijk fenomeen zou zijn, hoe denkt u dan 'het tij te keren'?

Is dit geen hoogmoed, dat de mens het tegen de natuur zou durven opnemen?

De poolkappen smelten af. Dat klopt. Maar, de grootte van de poolkappen is altijd al heel variabel geweest.

Tot voor enkele jaren bleef er maar 20% van over. Echter, nu groeien de poolkappen weer.

http://wattsupwiththat.com/2015/01/05/polar-ice-caps-more-stable-than-predicted-new-observations-show/

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 20:08

Het komt eraan.

Maar, dat verandert niets aan het feit dat uw 'foto's' tekeningen zijn!

Anoniem zei

Guardian Angel u hebt gelijk. Indien het natuurlijk is kunnen we het niet keren, we kunnen er wel voor zorgen dat we het proces niet versnellen.

Anoniem zei

Van olie leven.

Als ze de serverfarms waarop het internet zich bevindt aan de gang gingen houden met het weinige elektriciteit de windmolens produceren, dan zou het medium waarmee ze hun onzin de wereld insturen stopvallen.

In andere woorden, ofwel moeten ze kerncentrales bouwen, ofwel moeten ze ophouden over olie te zeuren. Maar het is wel olie die het internet aan de gang houdt.

Trouwens, de bewezen reserves steenkool zij zo groot, dat we het nooit opgestookt gaan krijgen. De bewezen reserves olie zijn nooit zo groot geweest als nu, en de technologie om dieper en efficiënter te boren wordt steeds beter.

Dat verhaaltje over het uitputten van de natuurlijke reserves is zo een beetje hoogheidswaanzin. Het is niet zeker of de mens daartoe in staat zou zijn.

Misschien wel met een atoombom, en het opzettelijk verspillen. Maar de enigsten die vernielen en verspillen en niets productiefs doen zijn net zij die zeuren en klagen, en liever op hun gat liggen en hun nutteloze meningen in het rond strooien, in de hoop dat er iemand op hun wijze woorden zit te wachten.

Aanstellers zijn het. Het gaat over het geld. De subsidies die beschikbaar zijn vanwege Rockefeller, George Soros, de VN, de EU, om de milieu- en homo- vriendelijke agenda’s te promoten zijn aanzienlijk.

Ik ben vorige week nog in Asisi geweest. Je zal er geen enkel gedelapideerd gebouw vinden. Alles is er in de voorbije 5 jaar of zo gerestaureerd. De straten zijn nieuw, je kan er van de grond eten. Overal hangen bordjes op de gebouwen van de Rotary International (vrijmetselaars), en de VN ( vrijmetselaars) maar er de massa’s pelgrims en gelovigen blijven weg. Het is er opmerkelijk stil. De winkels zijn leeg, de bars zijn leeg, en de Italianen zijn zo vriendelijk wanneer er nog een toerist komt opdagen dat het bijna niet meer leuk is.

Het ECHTE PROBLEEM met die encykliek is dat niemand erin geïnteresseerd is, en dat het oude lulkoek geworden is, voor de grote VN top voor het klimaat in het najaar, waar deze encycliek het keynote document zou moeten zijn.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 12:38

Het zee-ijs is verdwenen tot op 20% na. Indien de laatste 20% ook nog zou wegsmelten zou dat geen enkel effect hebben. De 80% die al weg is, heeft geen stijging van de zeespiegel veroorzaakt.

Met andere woorden, wat het zee-ijs betreft, is er geen probleem.

Het is een natuurlijk, cyclisch proces. En het zou me zeer verwonderen, moesten we voor 1980 niet dezelfde variaties in het zee-ijs aantreffen.

Waar niemand het over heeft, is dat het landijs op Groenland zeer stabiel blijft.

Anoniem zei

U bent werkelijk niet eerlijk.
Weerom bijdragen die niet in uw kraam passen niet publiceren.
U hebt dus geen verklaring voor de wijzingen in de Alpen.
Selectief, selectief, selectief. Daarmee toont u overduidelijk aan: u kletst uit uw nek.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:51

Voordat u mensen valselijk beschuldigt, moet u wel even bijhouden waar u wel en waar u niet reageert.

De vraag in kwestie werd beantwoord waar ze gesteld werd en dat is onder een andere bijdrage:

"Over de ijskappen en de 'rekenfouten' van de NASA:"

Daar kan u het antwoord mét tijdsaanduiding vinden


The Guardian Angel zei...

@ Anoniem van 12:30

Het is inderdaad zo, dat sinds 1975 de temperaturen iets hoger liggen, dan het gemiddelde. Tijdens de jaren '50 en '60 was het dan weer kouder dan gemiddeld.

Echter, sinds 1995 is de trend weer dalend. Het koelt weer iets af.

Echter, deze variaties zijn natuurlijk en de mens speelt daarin geen enkele rol.

Tegenwoordig is het sowieso beduidend koeler dan in het begin van het Holoceen.

3 augustus 2015 15:01


Ik denk, dat dit antwoord uw vraag in voldoende mate beantwoordt.

De gletsjers in de Alpen zijn inderdaad iets gekrompen, maar wat voor het zee-ijs geldt, geldt ook voor de gletsjers: het is een cyclisch proces. Op dit ogenblik groeien de gletsjers weer.

Anoniem zei

Aan anoniem 3 augustus 2015 12:47

Uitstekend gezien.

De modernistische kritikasters hebben echter eens te meer de trein gemist.
Ze blijven nog altijd aan het gletsjersmelten resp. -groeien, en dan nog onderscheidelijk in Groenland, Chile, Zwitserland en aan de zuidpool, plakken.
Ondertussen hebben ze niet waargenomen dat het vatikaan reeds bezig is met een reajustering van de richting van het offensief.
(En ze lezen ook niet kerknet-daar wird tenminste iets tussen de lijnen door bericht).

De traditionele en zeer goed geînformeerde katholieke duitstalige website www.katholisches.info berichtte op 30 juli 2015 dat de Hl. Stoel het "Global Freedom Network" verlaten heeft.
"Global Freedom Network" werd op 17.03.2015 opgericht als platform om mensenhandel en dwangarbeid te bestrijden, en wel door samenwerking van de Hl. Stoel (afgevaardigde: de hier genoemde Mario Sanchez Sarondo) en de organisatie "Walk free", een stichting van de australische miljardair Andrew Forrest.
De miljarden werden gemaakt met ijzererts en later ook met rundvlees voor China (7300 km² weideland) en- ter bestrijding van de landbouwslaverij- ook een projekt in Pakistan met levering van goedkope steenkool tegen opheffing der lijfeigenschap/loonslaverij.
Ban-Ki-Moon, de imam van al-Azhar, een joodse rabbijn en de anglicaanse "aartsbisschop" Justin Welby waren tesamen met Franciscus bij het oprichtingsfeest van deze vereiniging/werkgroep aanwezig- er is ook een afdeling voorzien voor de interreligieuze samenwerking.
Met zeer weinig commentaar werd voor een paar dagen het weggaan van de Hl. Stoel uit deze verenigingen bekend gegeven- "men wil zich niet laten instrumentalizeren"(!); en Sanchez Sarondo gaf direct zijn post in de raad van beheer af.
De ganse operatie was halsoverkop opgezet en wird dan snel zeer kramikkelijk:
zeer veel goedkope steenkool om te stoken in Pakistan (wel geen olie, maar fijnstof natuurlijk toch), zeer veel runderkweek met methaanproductie (ook slecht voor de ozonlaag), tribulaties met Australiê en China-
zeer deskundig is dit alles niet.
Dat natuurlijk zeer veel arme mensen het oerwoud afbranden en zeer veel rook produceren, daarbij het leefmilieu en de natuur helemaal naar de knoppen helpen; dat in Zuidamerika vele armen in de reservaten en districten van de indianen stormen en daar o.a. door kwikzilver geweldige euveldaden tegen de natuur en de mensen begaan, is ook klaar.
En dat "Laudate si" op dat gebied zwijgt resp. uit toogpraat tesamen gesteld is, is nu ook duidelijk.
"Deskundigheid en profiel" (G. Dierickx): zeer veel is er niet van te zien!

Anoniem zei

Aan anoniem 3 augustus 2015 16:51

Zoals de rentboeken en de gemeenteoorkonden van Zwitserland tonen, was van de 13e tot de 15e eeuw het klimaat zeer warm;
er stonden ook wijnstokken bij bvb. Geislingen/Steige (Baden-Württemberg, rand van de Schwäbische Alb, ook als "Schwäbisch Sibirien"(sic) bekend, en ook bij Leuven.

Vanaf het einde van de 15e eeuw wird het klimaat plots en sterk kouder.
Vele gemeenteweiden werden versneeuwd en vergletscherden, met lokaal zware sociale problemen: uitwijking van de bevolking, het soldenierswezen, de kleinpercellering van de terreinen, hongersnoden en revolutionaire ideeên.
Het is mij echter onbekend of men in de jaren tevoren nu minder gestookt heeft of zeer veel vulkanen terzelfdertijd geêxplodeerd zijn.

Wat nu de alpen met Mario Sanchez Sarondo te doen hebben, weet ik niet.
Wat ik wel weet, is dat in het vaticaan ondertussen wel aan het nut van deze acties voor het katholiek geloof zeer getwijfeld wordt.
De laatste boeken van "Scholas occurrentes" door de argentijns uitgeverij Clarins zijn daar een goed voorbeeld van.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer