maandag 24 augustus 2015

Maar toch begint het Vaticaan, na alle verkochte lulkoek, nu toch ook te beven:

Vaticaans diplomaat: "Moslimmigratie kan uitdaging worden voor christelijke identiteit Europa"


De aankomst van steeds meer islamitische vluchtelingen in Europa kan een uitdaging worden voor de christelijke en democratische identiteit van het continent [Mooie omschrijving.]. Dat stelde de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de VN in Genève, aartsbisschop Silvano Tommasi, dit weekeinde in gesprek met Radio Vaticaan.


Begrip voor de Europese waarden

Moslimimmigranten ontbreekt het vaak aan begrip voor de Europese waarden, aldus mgr. Tommasi. Daartoe behoren respect voor een pluralistische maatschappij, de scheiding van religie en politiek en democratie. [Nog meer vrijmetselaarspraat!]

Recht 'eigen identiteit te behouden' [Sinds de jaren '60 is het Vaticaan inderdaad een grote liefhebber van 'rechten'!]

De opname van mensen in nood, ging hij verder, is weliswaar een christelijke plicht, maar Europa heeft ook het recht erop “de eigen identiteit te behouden”. Moslims, zei de aartsbisschop, mogen de vrijheidswaarden niet in vraag stellen.

Mislukt Midden-Oostenbeleid

De enorm gestegen aantallen vluchtelingen zijn volgens mgr. Tommasi enerzijds het gevolg van een mislukt Midden-Oostenbeleid sinds de door de VS geleide invasie in Irak in 2003 [Tommasi heeft blijkbaar ook het licht gezien!]. “De situatie in het Midden-Oosten is sindsdien voortdurend verergerd.” [Hetgeen natuurlijk net de bedoeling was.]

'Ongelijkheid tussen de landen'

Anderzijds, voegde hij toe, vluchten de mensen voor de armoede, die groeide uit een systematisch beleid van ongelijkheid tussen economisch sterke en zwakke landen. “Er is een politieke wil deze ongelijkheid tussen de landen te behouden.” Een belangrijke rol spelen daarbij volgens de aartsbisschop de belangen van multinationals. [Ooops!]

Christenvervolgingen

De Vaticaanse diplomaat beklaagde verder de internationale onverschilligheid over de christenvervolgingen in het Midden-Oosten. Afgezien van paus Franciscus, die steeds weer aan het lijden herinnert, wordt het gebeuren op internationaal vlak aan de kant geschoven “alsof de mensenrechten van de christenen niet dezelfde waarde hebben als de rechten van andere personen”. [Rechten, rechten, rechten...]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vaticaans-diplomaat-moslimmigratie-kan-uitdaging-worden-voor-christelijke-identiteit-europaDe ketterijen van het Tweede Vaticaans Concilie zijn blijkbaar een beetje in vergetelheid geraakt! Hoe was het ook alweer?

NOSTRA AETATE

 
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten

3. De Islam

De Kerk beschouwt ook met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij trachten zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen, zoals Abraham, op wie het islamitisch geloof zich zo graag beroept, zich aan God onderwierp. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken. Daarom staat een hoogstaand zedelijk leven bij hen zeer in achting en vereren zij God, vooral door gebed, aalmoezen en vasten.

Mogen ook in de loop der eeuwen tussen Christenen en moslims veel onenigheid en vijandschap zijn voorgekomen, de heilige Synode spoort thans allen aan het verleden te vergeten, zich ernstig toe te leggen op wederzijds begrip, en gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke waarden, de vrede en de vrijheid te verdedigen en te bevorderen in het belang van alle mensen.


BLASFEMIE! 

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer