maandag 10 augustus 2015

Leken vragen Bergoglio om helderheid

Meer dan 405.000 mensen, onder wie 104 kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen vragen paus Franciscus in een “kinderlijke petitie” om een “woord van verheldering”, meldt LifeSiteNews. Volgens de petitie is dat “de enige manier om de groeiende verwarring onder de gelovigen te overwinnen” over thema’s als huwelijk, echtscheiding en homoseksuele relaties.

‘Culturele Revolutie’

“Een interventie van het hoogste [kerkelijke] gezag is nodig om de oprukkende Culturele Revolutie te keren die door antichristelijke krachten wordt gepromoot”, aldus de initiatiefnemers van de petitie. Die krachten “proberen al decennia de morele overtuigingen van mensen te ondermijnen die gebaseerd zijn op het Evangelie en de natuurwet.”

Tot de ondertekenaars behoort onder anderen kardinaal Raymond Burke, die paus Franciscus in november vorig jaar heeft opgeroepen om helderheid inzake de kerkelijke Leer over seksualiteit.

Omstreden pleidooien

De petitie volgt op de groeiende verwarring en onvrede over de gang van zaken tijdens de Buitengewone Synode over het Gezin van oktober vorig jaar. Daarbij bepleitten sommige bisschoppen openlijk en met schijnbare steun van de paus de toelating van hertrouwd gescheiden katholieken tot de communie. Ook willen enkele bisschoppen grotere vrijheid voor homoseksualiteit.

Honderd vragen

Het initiatief tot de petitie is genomen door een aantal lekenorganisaties. Die hebben ook een boekje uitgegeven onder de titel ‘Voorkeursoptie voor het Gezin’ dat honderd vragen over huwelijk, seksualiteit en gezin op toegankelijke wijze beantwoordt.

Het boekje is ook in het Nederlands verschenen.

De petitie kan ook in het Nederlands worden getekend via:


www.filialappeal.org

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/leken-vragen-paus-om-helderheid

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste,
ik vond deze link: http://ocl.org/council-trent-condemn-eastern-marriage-practices/
Kan u daar eens uw licht over werpen? Klopt dit?
Dank!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 12:22

Het is natuurlijk duidelijk uit welke hoek de wind waait.

U bedoelt dus, dat in de Griekse Traditie 'de onschuldige, verlaten echtgenoot' mag hertrouwen.

Ik zou me er heel makkelijk kunnen vanaf maken met te zeggen, dat u tot de Latijnse Traditie behoort en dat de Griekse Traditie niet op de Latijnse Traditie van toepassing is.

Met andere woorden, het probleem, dat u denkt te signaleren, is er geen.

Echter, u zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met dit antwoord.

Daarom enkele opmerkingen:

1. Het probleem werd weer door Venetië gesignaleerd. Venetië is altijd al anti-katholiek geweest.

2. Het probleem stelde zich in veroverde gebieden, die niet Katholiek waren, maar waar er toch een katholieke bisschop werd aangesteld.

3. De praktijk waar u op doelt, valt in de Griekse Traditie onder het begrip 'oikonomia'. Laten we die term hier maar vertalen met 'barmhartigheid' waar Bergoglio zo de mond van vol heeft.

4. Aangezien zowel de Griekse als Latijnse Traditie zeggen, dat een scheiding niet mogelijk is, maar de Griekse Traditie toch een tweede huwelijk toelaat voor 'de onschuldige, verlaten echtgenoot', doet dit toch de wenkbrauwen fronsen. Het lijkt wel jezuïtisch.

5. Het is bekend dat de praktijk van de 'oikonomia' binnen de Griekse Traditie aanleiding geeft tot vele misbruiken. Is dit dan iets waar de Latijnse Traditie mee moet gaan beginnen?

6. Iemand die bij zijn sacramenteel huwelijk aan de mogelijk tot scheiden denkt, huwt niet, maar pleegt meineed.

7. Zo ook kan men bij het sacramentele wezen van het huwelijk binnen de Griekse Traditie vragen stellen. In theorie is daar een tweede huwelijk mogelijk, echter, is dat eerste huwelijk dan een écht sacramenteel huwelijk?

8. De praktijk van de 'oikonomia' binnen de Griekse Traditie doet vragen rijzen aangaande de geldigheid van zo een soort van 'huwelijk'!

9. Misschien moeten we de geldigheid van het sacrament van het huwelijk binnen de Griekse Traditie wel in vraag stellen.

Anoniem zei

Beste GA,

Ontdekking !

Na maanden een pennenstrijd te 'beleven' met een zekere dame die zich keihard keert tegen MDM, ontdekte ik de profetiëen over paus Benedictus XVI en paus Franciscus die gedaan werden vanaf januari 2013.

http://www.locutions.org/2013-locutions/
http://www.dionysiusparochie.nl/het-onbevlekt-hart-van-maria-spreekt-tot-de-wereld/de-boodschappen-van-2013/
(de boodschappen van 2013 zijn er alleen in het Engels)

Ik weet niet of ze u bekend zijn.

Voor u kan ik dit kort houden :

Welnu, reeds in januari 2013 beginnen Jezus en Maria te vertellen
hoe de nieuwe paus reeds lang voorheen door hen werd voorbereid,
van in zijn kindertijd, en dat hij een extreem moeilijke taak
te dragen heeft. Hij is werkelijk een "spelbreker" zoals Jezus
hem zelf noemt. Dat is dus de bedoeling!

Omdat hij als "spelbreker" toch zeer sterk blijft staan
denken veel mensen dat dat het werk is van de duivel.
Niet dus. Hij krijgt daar van Maria juist de opdracht toe!
Franciscus is zich daar zeer goed van bewust en hij zal
werkelijk de marteldood sterven. Hij weet veel meer dan
hij mag mededelen.

Hiermede is ook het probleem opgelost dat iedere dag weer opduikt,
namelijk dat Franciscus' lichaamstaal sterk uitdagend tot zelfs ridicuul is.

Ik ga nu trachten die teksten naar het Nederlands te vertalen,
en op mijn kleine experimentele blog te plaatsen
al weet ik nog niet of ik dat wel aankan.

Wat MDM betreft; ik beschouw die als even belangrijk als voorheen.

Het zou er op neer komen dat wij bewust in een spanningsveld werden geplaatst!

Wat mij betreft; ik zet dit door want diep in mij zat het toch te wringen.

Anoniem zei

Welke verheldering verwachten ze van een marionet die zichzelf verschillende keren tegenspreekt in dezelfde zin? Vragen ze hem op te houden de psychopathische hypocriete apostaat uit te hangen?

Welke verheldering verwachten ze van iemand die net een encykliek gepromulgeerd heeft, die een probleem beschrijft op een manier dat in werkelijkheid net het tegenovergestelde probleem is, en uiteindelijk geen enkele theologische of pastorale relevantie heeft – noch wetenschappelijke correctheid.

De brief aan de “Heilige Vader” (lees hulp-bisschop van Rome die liever bij zijn voornaam aangesproken wordt) is zeer bedenkelijk.

Het spreekt over de anti-katholieke lobby’s. Hoe deze het 6de Gebod aanvallen. In het licht van de Synode voor het Gezin (van 2014) “lijkt het alsof het Baken (van het 6de Gebod) uitgegaan is”, en dan vragen ze voor een verklarend woord van Bergoglio. Ik vraag me af wat er niet duidelijk is aan de Synode van 214. Jorge heeft toen niets gedaan om die farce te voorkomen en zal nu weer niets doen.

En waarom alleen de verwatering van het 6de Gebod? Gebod 7 en 9 zijn hier evenzeer van toepassing, en als pro-lifers mochten ze gebod 5 ook vermeld hebben – alsook de rest van de geboden, want ze staan allemaal onder druk staan vanwege anti-katholieke lobby’s.

Nergens staat er: Dit is de Leer. Geen Yota zal veranderd worden. Leg de Kardinalen en bisschoppen die toch een homo-agenda en hertrouwen promoten, het zwijgen op of excommuniceer hen.

Maar nee, ze vragen of de “Heilige Vader”, voor “een verklarend woord” – “voor de leken-gelovigen”, wil leveren teneinde het “verwateren van Leer van Christus [te voorkomen]”

“Heilige Vader, wij smeken u dit woord te spreken. Wij doen dit met een hart dat toegewijd is aan al wat U bent en vertegenwoordigt. Wij doen dit in de zekerheid dat Uw woord nooit de pastorale praktijk zal losmaken van de leer van Jezus Christus en Zijn vertegenwoordigers – omdat dit slechts de verwarring zou vergroten.”, zo lezen we in de brief.

Ze hadden daarom beter gezegd. “Jorge, wij smeken u de leer te verdedigen en te verkondingen. Wij doen dit met een hart dat toegewijd is aan Jezus en Zijn Kerk op Aarde – waarover u rentmeesterschap heeft. Wij doen dit omdat u dit rentmeesterschap verwaarloost, en de pastorale praktijk losmaakt van de Leer van Christus – het is net dit dat verwarring zo groot maakt – maar uiteindelijk is alles meer dan duidelijk. Behalve dan de homo’s die willen trouwen maar niet kunnen en niet heel zeker zijn waarom men hen beloftes maakt die niemand kan nakomen.

Hetgeen er op het spel staat is te belangrijk om je woorden te wikken en te wegen. Het is duidelijk dat het hard tegen hard gaat, en niets minder dan het huwelijk tussen Christus en Zijn Kerk zelf op het spel staat.

Tot slot vragen ze om een apostolische zegen .... Ik moet Bergoglio nog de eerste keer een zegen zien geven.

Anoniem zei

Het boekje “Voorkeursoptie voor het Gezin”.

Opties? Wat zijn de opties dan? Alsof er naast de voorkeursoptie andere opties zou zijn. Nee. De leer is dit en niets anders. De rest recht naar de hel

Ze hebben reeds 104 kardinalen, bisschoppen en aartsbisschoppen. Uit Europa zie ik de Emeritus Bisschop van Augsburg als enigste geestelijke – en een heel bedenkelijke – de Karnavalsbisschop, die van allerlei beticht wordt, en na zijn ontslag in een psychiatrische instelling in Zwitserland behandeld is. Aan de andere wel een overvloed aan de gebruikelijke platbroeken uit de Europese adel, die graag hun koninkrijken terug willen en de vooraanstaande Zuid-Amerikanen en willekeurige leken die er aan de diverse universiteiten carrières van gemaakt hebben over het onderwerp te zwanzen. Niet voor niets dat die lui zich willen associëren met het Piotr Skarga instituut uit Polen dat deze petitie organiseert.

Piotr Skarga S.J. was belangrijk in de Poolse Contra-reformatie, maar zijn geschriften waren eerder politiek en sociaal-economisch, dan theologisch. Een voorstander avant-la lettre van de Poolse Partitie, waarover er nog een paar wereld-oorlogen uitgevochten zijn. Dat past die lui nu net goed: Geen theologie graag, maar politiek-sociaal debat.

Als de illustere voorgangers van die adel die nu gretig deze petitie ondertekenen niet zo gretig geweest waren de vrijmetselaars te geloven die hen in de 18de en 19de Eeuw beloofd hadden dat ze hun koninkrijken terug zouden krijgen indien ze liberale ideologieën accepteerden, dan zou de Kerk vandaag zich niet in de staat van verval bevinden waar de Kerk zich in bevindt – en hun koninkrijken misschien zelfs nog bestaan.

Maar ze hebben niets bijgeleerd. Piotr Skarga promootte in de vroege 17de E de macht van de koning in plaats van devolutie van macht naar de parlementen. En het Piotr Skarga instituut doet dit nog. Maar ten koste van wat precies? De fout die ze maken is nog groter dan een parlement de macht te geven.

Idem voor Tradition Familiy and Property (TFP) – aan de oppervlakte zeggen ze wel dat ze traditioneel katholiek zijn, maar iets dieper is hun activisme eerder politiek en socio-economisch gemotiveerd, in plaats van pastoraal en theologisch.

Zo zullen velen onder hen de Oostenrijkse Economische School (Het Libertarianisme) promoten. Libertarianisme wenst geen bemoeienis vanwege de overheid, maar promoot privé-initiatief. Dat klinkt inderdaad anti-communistisch en anti-maconniek. Maar wat indien een privé-persoon omwille van zijn initiatief, zo succesvol wordt dat hij zo groot wordt dat hij een regering op zich wordt? Op die manier is het Libertarianisme vruchtbare bodem voor oligarchen. En over oligarchen heeft Jezus weinig goeds te vertellen. Lees de evangelies van de twee weken voor Pasen maar eens.

Daarenboven, mag Ludwig von Miesen die het Libertarianisme geformuleerd heeft, wel katholiek geweest zijn, en een poging ondernomen hebben een alternatief voor het kapitalisme en communisme te formuleren, hij was privé-leraar voor de zoon van de Rothschild. Aan zijn vrienden kent men de man. Libertarianisme komen lui als Rothschilds, Morgans, Vanderbilts heel goed uit.

Trouwens, als je te veel tijd en energie hebt kan je het eens nagaan, hoe veel tweede huwelijken, homo-partnerschappen, etc, er bestaan onder de Europese adel. En welke erfgenaam er beter of slechter voor staat indien een tweede –huwelijk of homo-huwelijk rechtsgeldigheid krijgen? Bekijk het Huis van Torlonia eens, Adel uit Rome, die toevallig ook Prins Assistent bij de Pauselijke Troon zijn, en wie hun vrienden zijn.

Anoniem zei

Men moet eens goed overwegen wat er vandaag werkelijk speelt.

De geloofs-afval is maximaal en zelfs nog groeiende.

De te brave Benedictus XVI zou al zeker twee jaren in een hoekje zijn gedrumd.
De Kerk zou nog slechts een achterlijk kapelletje lijken.

Wat Bergoglio doet is vanuit de Traditie gezien absoluut verschrikkelijk, maar juist hij speelt het klaar om de Kerk in een ABSOLUTE TOPPOSITIE te plaatsen. En dat is ook ten zeerste nodig!

Men beseft eigenlijk niet dat het heden onmogelijk is de Traditie te laten gelden en dus moet het gezegd: MEN WEET NIET GOED WAT MEN WIL!

Laat Bergoglio zijn gang gaan: dit is echt een kwestie van vertrouwen in God.
Dit spel is zondermeer gedoemd om niet lang meer te duren.
En dat Bergoglio het inderdaad met zijn leven zal betalen is nu toch wel zeer duidelijk dunkt me. Hij gaat tot het uiterste en de vijanden van de Kerk beginnen dat te begrijpen. Hij bewijst de Traditionelen een onbetaalbare dienst. Hij weet zeer goed wat hij doet en hij kent er de prijs van: zijn eigen leven.
Dank God voor Bergoglio!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer