zondag 30 augustus 2015

"Belgische bisschoppen sluiten zich aan bij oproep tot gebed voor de schepping"

Op voorstel van patriarch Bartholemeos I van het oecuenische patriarchaat van Constantinopel) [die een ketter en een schismatieker is,] heeft paus Franciscus 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Orthodoxe kerken bidden al jaren op 1 september voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de katholieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten [Bergoglio spant dus samen met de schismatiekers!]. Aanleiding vormde de publicatie van de encycliek Laudato Si’ waarin de paus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. [Merkwaardige interpretatie! De Schepping is er voor iedereen, niet alleen 'de armsten'!]

Paus Franciscus onderstreepte bij de instelling van de wereldgebedsdag dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’ [Daartoe zijn ze NIET geroepen!], waarbij de consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen [Dit is ketterij!]. Hij hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen katholieken wereldwijd aan te spreken, maar alle mensen van goede wil [Het zijn natuurlijk net de mensen die niet 'van goede wil' zijn, die die de rest van de wereldbevolking uitbuiten!].

De bisschoppenconferentie van België vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping [Bidden is goed, maar 'bidden voor het behoud van de schepping' is hoogmoed!]. Als suggestie verwijzen de bisschoppen naar de twee gebeden waarmee paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si' afsluit.

De Ecokerk [is een werk van de Satan!]

Ecokerk, de groene organisatie van de [schismatieke] Vlaamse kerkgemeenschap, roept alle parochies, kloostergemeenschappen, abdijen, zorg- en onderwijsinstellingen, en christelijk geïnspireerde organisaties in ons land op om ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping (dinsdag 1 september) uitdrukkelijk een gebedsmoment te voorzien rond de zorg voor de schepping. De jaarlijkse gebedsdag biedt zowel individuele gelovigen, als gemeenschappen een gelegenheid om hun persoonlijke roeping als rentmeesters van de schepping te herbevestigen, om God te danken voor het prachtige scheppingswerk, om zijn hulp af te smeken voor de bescherming van de schepping en om zijn vergeving te vragen voor de fouten die begaan werden tegen deze wereld waarin wij leven. ["Fouten die begaan werden tegen deze wereld waarin wij leven." Wie verzint dit? Is de wereld God? De agenda van Bergoglio is een pure, wereldse agenda die elke transcendentie uitsluit!]

Paus Franciscus riep christenen eerder dit jaar op om zich aan te sluiten bij de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, die door orthodoxe Kerken al langer op 1 september wordt gehouden. De paus schrijft: "Als christenen willen we bijdragen aan een oplossing voor de ecologische crisis die de mensheid thans doormaakt [Er is géén ecologische crisis!]. Daartoe moeten we in ons rijke spirituele patrimonium eerst de diepste beweegredenen herontdekken voor onze bezorgdheid voor de schepping. De ecologische crisis moet ons aansporen tot een diepgaande spirituele ommekeer." [We moeten dus tot inkeer komen omwille van de ecologische crisis? Dit is ketterij!]

Oecumenische gebedsviering

Op maandag 7 september vindt om 19 uur nog een oecumenische viering voor de schepping plaats in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel, waarin aartsbisschop André-Joseph Léonard, metropoliet Athenagoras, Steven Fuite, de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), en de anglicaanse kerkleider Jack McDonald samen voorgaan. Die oecumenische viering staat ook nadrukkelijk in het teken van de VN-klimaatconferentie [georganiseerd door de vrijmetselarij!], die van 30 november tot 11 december plaatsheeft in Parijs.

Mgr. Léonard en anderen, jullie gaan hier zeer zwaar uit de bocht!

Jullie lijken, net zoals Bergoglio, een bende handlangers van de vrijmetselarij!

Bron: Kerknet

WAT HEEFT DE ZOGENAAMDE 'ECOLOGISCHE CRISIS' MET OECUMENE TE MAKEN?

'Dé oecumene' is het huishouden van God; namelijk de Katholieke Kerk.

De oecumenische beweging, zoals die sinds het Tweede Vaticaans Concilie gepromoot wordt, is een concept dat totaal vreemd is aan de Katholieke Kerk.

De Kerk is één in de Katholieke Kerk.

De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk.

Beweren, dat de Kerk verdeeld zou zijn, is ketterij!

Men behoort tot de Kerk of men behoort niet tot de Kerk.

Orthodoxen, anglicanen en protestanten en andere schismatiekers behoren NIET tot de Kerk en worden dus ook niet gered! 

5 opmerkingen:

Anoniem zei

En de 364 andere dagen moet er niet gebeden worden?

Anoniem zei

"... de consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld...?

Dat is animisme. (en daarom atheisme)

Anoniem zei

De gebeden voor de creatie en natuur, van Bergoglio, zijn blasfemisch en ketters. Ze rijmen niet met de catechese van de katholieke kerk en lijken eerder op de esotherische prietpraat van wat een vrijmetselaar meent te weten over de definitie van de drie-ene God.

Anoniem zei

Echt kolossaal hoe de prietpraat van Bergoglio nu direct slaafs nagevolgd wordt door de belgische bisschoppen.
Nog geen week geleden werd er in het internet overal bericht van beleggingen in luxusappartementen en -lofts, en in het verder verloop van een verkoop van abdijgronden en de bouw van een seniorenhuis (pardon: Huize Pax) in de vroegere moestuin; en nu wil iedereen voor het milieu bidden.
Dat nu juist zeer vele armen proberen goud te winnen in Amazoniê en daarbij alles met kwikzilverzouten en Cyaniden verpesten, wordt totaal vergeten;
juist zoals men vergeten heeft dat in de jaren '80 Danneels met een Golf GTI (een zeer dorstige automobiel rondreed (het werd naar mijn geheugen zelfs in een radiouitzending van "Kramiek" gerefereerd), terwijl Jorge Bergoglio destijds met een R4 en met het openbaar vervoer rondtoerde (zeker in Duitsland; zeer veel gestudeerd heeft hij niet in St.-Georgen in Frankfurt).
Schijnheiligheid puur.

Anoniem zei

Bij al deze onzin en larifari een mop:

Zitten er 4 groenen in de mooie natuur aan een bosrand en beginnen een groene picnic met alles vegaan, bio en supergezond: heerlijk, de natuur is zo gezond!
Zitten er terzelfdertijd 3 grote wolven met vervaarlijke gebitten in de bosjes.
Zegt de eerste wolf: "Fantastisch! 4 volwassene groenen! Ons middageten van vandaag!"
Daarop de tweede, jongere en wildere wolf: "Die zijn steeds zo gemakkelijk te pakken- dat is echt niet meer plezant!
En dan de derde oudere wolvin, knorrend: "Neen, maar ze zijn gezond..."

Natuur is natuur, gezondheid is relatief en onnozelaars zullen er altijd zijn.
Paus Pius IX en het Eerste Vaticaans Concilie hebben de eenheid van geloof en vernuft, "nous" betoond; de moderne krabbekokers hebben de katholieke leer in essentiêle punten vergeten en verloren.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer