woensdag 5 augustus 2015

Een gerenommeerde groep van Katholieke top-klimatologen veegt de vloer aan met Bergoglio en zijn zogenaamde 'encycliek' Laudato Si'

Het zijn de armen die het zwaarst getroffen zullen worden door de maatregelen die men voorstelt om een fictieve 'klimaatopwarming' te counteren! De prijzen voor energie zullen exponentieel stijgen! Dat is wat men eigenlijk beoogt!

Europa betaalt zich blauw en de armen elders zullen in de duisternis zitten!Heartland Institute Press Conference Before Vatican's 2015 Climate Summit
Participants in Heartland Institute Mission to Vatican Comment on Pope Francis’s Encyclical on the Environment

Link:

https://www.heartland.org/press-releases/2015/06/17/participants-heartland-institute-mission-vatican-comment-pope-franciss-enc

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat er met de energieprijzen zal gebeuren weet ik niet. Indien ze stijgen zullen het natuurlijk eerst de armsten zijn die het voelen.

Maar belangrijker, indien er niet genoeg electriciteit geprodcueerd wordt voor iedereen, dan zullen het de armsten zijn waar men eerst de electriciteit gaat ratsoeneren.

Ik geloof dat dit reeds het geval is in het hoog-ontwikkelde, sociale en liberale Belgie.

Anoniem zei

Het Heartland Institute is bijzonder controversieel.

Maar dan, ze hebben een wetenschappelijke positie die tegen de agenda van de VN ingaat. Dat mag niet. Ze zijn katholiek, dat mag ook niet van de VN.

Uit de statuten van de UNESCO

“UNESCO: Its Purpose and its Philosophy by Julian Huxley.”

“Preparatory Commission of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.”

“As we have seen earlier, the unifying of traditions in a single common pool of experience, awareness, and purpose is the necessary prerequisite for further major progress in human evolution. Accordingly,
although political unification in some sort of world government will be required for the definitive attainment of this stage, unification in the things of the mind is not only also necessary but can pave the way for other types of unification. Thus in the past the great religions unified the thoughts and attitudes of large regions of the earth’s surface ; and in recent times science, both directly through its ideas and indirectly through its applications in shrinking the globe, has been a powerful factor in directing men’s thoughts to the possibilities of, and the need for, full world unity.”

“Special attention should consequently be given by Unesco to the problem of constructing a unified pool of tradition for the human species as a whole. This, as indicated elsewhere, must include the unity-in-variety of the world’s art and culture as well as the promotion of one single pool of scientific knowledge. But it must also eventually include a unified common outlook and a common set of purposes. This will be the latest part of the task of unifying the world mind ; but Unesco must not neglect it while engaged on the easier jobs, like that of promoting a single pool of scientific knowledge and effort.”

Bron:
http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000681/068197eo.pdf

---
DE VN / UNESCO zegt duidelijk dat religies moeten convergeren, tot een nieuwe religie die één is in haar variëteit.

Politiek, wetenschappelijk, kunst, cultureel moet convergeren, om een wereldregering te kunnen vormen.

Dit is vereist omdat zodoende het menselijke ras zich kan blijven ontwikkelen, en blijven evolueren.

De tweede alinea die ik aanhaal zegt duidelijk dat tradities slecht zijn.

Maar belangrijker is het uiteindelijke doel van de UNESCO; om het menselijk denken en menselijk doel op Aarde te unificeren. Dit is een moeilijke taak, zo geeft Julian Huxley toe, het is een taak die men niet uit het oog mag verliezen, wanneer men de gemakkelijke taak uitvoert, die erin bestaat het wetenschappelijk denken te unificeren.

Het is eigenlijk lachwekkend; Huxley, kleinzoon van Thomas Huxley, Darwin’s Bulldog, de grootste promotor van de evolutie theorie, is bang dat evolutie gestopt is, en moet daarom menselijk denken beïnvloeden, teneinde voortdurende evolutie te verzekeren. Dat is hoe paranoide die lui zijn. Ze geven de mens (de verschillende ‘rassen’) de schuld dat evolutie gestopt is, en daarom moeten de rassen weg. In deze twee alinea’s van het citaat uit het bewuste document alleen blijkt dat de VN vijandig staat ten aanzien van de mens - maar ik wijk af.

---
Als het Heartland Insitute kritiek krijgt, dan is dat omdat de VN hen als een vijand van de mensheid beschouwd die menselijke vooruitgang tegenwerken, alleen al omdat ze een alternatieve wetenschap over Climate Change.

Toch, moet het gezegd worden dat Heartland de Libertarian Economy volgen. Een economische school die geen bemoeienis vanwege de overheid wenst; die de mens de vrijheid wil geven te doen wat ze willen. Ook al noemen ze zich Katholiek, de verwerping van het concept ‘overheid’ staat regelrecht tegenover het concept van Christus Koning.

Al ze echt katholiek waren dan zouden ze de overheid onder druk zetten een belijd te voeren dat katholiek was, in plaats van het verwerpen van de liberale en maconnieke overheden die ontstaan zijn met het ontstaan van de natiestaten.

Anoniem zei

Eindelijk!

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Katholieke Actie Vlaanderen overschrijdt het aantal commentaren in de laatste 7 dagen het cijfer 100 (honderd)!

Bij de in doorsnee 250 tot 300 lezers van deze site per dag (maakt per week 1750 leescontacten) is dat een enorm hoog getal.
Omgelegd op het beruchte "Kerk&Leven" met zijn 250 000 abonnees (1x per week) en gelezen door ca. 500 000 mensen naar hun eigen zeggen (ieder blad gelezen door 2 personen) zou dit voor Kerk&Leven ca. 100 000 (honderdduizend) lezerbrieven per week beduiden.
Wanneer dan alleen mar één lezersbrief op honderd gedrukt zou worden, zou het volume van Kerk&Leven verviervoudigen van inhoud- mindr een theologische als toch wel een ecologische catastrofe.
De theologisch-papierene atoombom voor de noordbelgische bastaardkerk:
De bloggroote van Marc Vandevoorde maal 250(tweehondrdvijftig)(!).

Alleen dit bewijst zeer indrukwekkend hoe belangrijk deze blogspotsite is;
en de niet zelden zeer hoge theologische kwaliteit en de grote kennis van de Hl. Schrift met exegese en filologie dwingen respect en bewondering af.
Voortdoen, jongens!

Per aspera ad astra

Anoniem zei

Men zal zich “Climategate” wel herinneren.

De gelekte Email die toont hij dat wetenschappers de themperatuur-data manipuleren.

In 2009 had een hacker email van een ‘wetenschapper’ aan de Engelse universiteit van East-Anglia uitgelekt, waarin deze wetenschapper aan zijn collega om raad vroeg hoe hij de calculus van de computer modellen kon aanpassen om de themperatuur te doen stijgen, omdat de temperatuur metingen toonden geen toekomstige stijgende temperatuurstrend.

Het was vrij belangrijk dat hij bewees dat de toekomstige temperaturen hoger lagen want hij was aan het keynote document voor de VN Klimaatstop in Copenhagen aan het werken.

Het lek van deze email heeft de VN klimaatstop in Copenhagen in 2009 tot een farce herleid.

En in 2015 opnieuw.

Dit keer heeft de VN niemand minder dan de paus gevraagd om het keynote document voor hun klimaatstop te schrijven. Nu begrijpt de VN niet dat voor velen Bergoglio maar de hulp-bisschop van Rome is, en geen paus, en geen religieuze of morele autoriteit heeft. Voor zij die niet zo katholiek zijn, maar eerder de Kerk en alles waar Ze voor staat haten, zijn bang dat katholieken wel naar Bergoglio luisteren, en zijn tegerlijkertijd woest over Bergoglios keuze van adviseurs. Nu de verwachtingen van Laudato Si op de klimaatsop zo hoog gespannen is, vooral omwille van de VIP die het document gepubliceerd heeft, schreeuwen ze het uit.

De kritiek op Laudato Si, en Berglio gecombineerd, zal ertoe leiden dat de VN klimaatstop later in het jaar opnieuw in een farce zal vervallen.

En de Synode voor het gezin zal hetzelfde lot ondergaan.

Bergoglio heeft een paar keren laten weten dat hij tegen 2016 op pensioen zal gaan. Nee, de VN gaat hem afdanken als zijnde nutteloos.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer