dinsdag 25 augustus 2015

De Brugse vicaris voor onderwijs Filip Debruyne (62) gaf 4 miljoen euro voor bouw van scholen uit aan luxe-appartementen. De Kesel was "niet op de hoogte".

JOZEF DE KESEL: "IK WEET VAN NIETS!"6 opmerkingen:

Anoniem zei

So what: het geld kwam uit een gift. Geen gemeenschapsgeld werd verduisterd. Het werd geïnvesteerd, en zal beter geïnvesteerd zijn dan op een bankrekening, zodat het onderwijs uiteindelijk er meer aan overhoudt.
Wat is het probleem? Waarover zou hij zich moeten schamen op het Oordeel?
Het gescheld op het bisdom Brugge wordt hier wel heel makkelijk uit de kast gehaald. Wellicht omdat dit het enige bisdom is waar nog echt geloof is. Dat laatste bisdom van onze kerkprovincie moet blijkbaar volgens sommigen helemaal kapot gemaakt. In de andere bisdommen komen sommige misstanden gewoon niet uit: daar is al lang geen geloof meer.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 18:47

Ik geloof ik niks van!

Anoniem zei

Aan anoniem 25 augustus 2015 18:47

Proficiat!
Uw posting illustreert uitstekend de geestelijke hoogmoed van het bisdom Brugge:
reeds sedert de jaren`'50 was men daar overtuigd dat zij het beste van alle vlaamse bisdommen het katholieke vaandel hoogdroegen (juist met deze breed uitgeroepen faam kon bischop Desmedt zijn ophefmakende rebelse rede bij het begin van het 2e vatikaans concilie houden en daarmee de ontsporing uitlokken);
Kerk&Leven werd vanuit Brugge gestuurd (eerst Felix Dalle, met in 1984 de ondersteunungs-en aanmoedigingsactie voor pedofielen door Jef Barzin, later dan Marc Vandevoorde);
de vele zelflovende uitspraken van "nonkel" Roger vanGheluwe à la "Natuurlijk zijn er (in Noordbelgiê) problemen; maar wij hier in Westvlaanderen staan er nog zeer goed voor en mogen niet klagen..."(sic 2008 betr. priesterroepingen);
1990-1995 dan de uit het brugse seminarie (Frans Lefevre) meeontwikkelde godsdienstboekenreeks Roeach met pedofiele afbeeldingen; Lefevre was naast Professor aan het grootseminarie ook exegetische specialist voor een boekje tesamen met Godfried Danneels (tiens, tiens), met een zeer Vieze kaft met roodblote Figuren à la Adam en Eva vanvoor.
De meest fantastische "geloofsuiting" was dan wel het massale pedofiele misbruik in het tehuis "Tordaele" met gehandicapten.
Bijzonder interessant- en tegelijkertijd beste aanduiding hoe tof, leuk, aardig en plezant men in westvlaanderen de pedofilie wel vondt en hoe weinig men hiertegen preventief actie wou voeren:
tot 2013 stond Roeach 3 nog in de schoolbiblioteekscatalogus van een college aan de kust in het Internet tentoon;
en de eerstgenoemde auteur van dit vunzige boek (A.d.V.) bleef tot zijn pensionering leraar aan zijn college, ook met "menswetenschappen" en organiseerde nog 2013 een actie voor puberscholieren in een kindertuin; Motto: "Een vlieg in de kleuterklas".
Fris gepensioneerd gaf hij dan nog extra cursussen voor de ouders van de collegescholieren en zat dan ook nog in het Eeckhouthuis van het bisdom Brugge.
Men wil zijn licht toch niet oder de tafel Maar wel vanboven op de kandelaar zetten.
Pikant overigens: na journalistisch scherpschuttervuur op de site van kavlaanderen verdween hij dan abrupt en legde een stiltetijd in; na 12 maanden (ook Roger vanGheluwe vond ca. 12 maanden een gepaste stiltetijd) Staat hij nu weer vrank en vrij in het telefoonboek.
De niet ophoudende rij van pedofiele schandalen en homofiele foto's van geestelijke op Facebook werden op deze site uitvoerig besproken.

Summa summarum:
Het bisdom Brugge kan niet door @The Guardian Angel en de Katholieke Actie Vlaanderen kapot gemaakt worden, omdat het door deze pedo- en homobeer al totaal kapot vergiftigd is.
Bij objectief bekijken: het "geloof" van het bisdom Brugge heeft met het christelijk geloof niets Meer te doen; het is een iuw "geloof", en wel bezeten van de duivel, draaiend rond sex, met fixering op pedo- en homofilie, gedoreerd met veel muziek van Oosterhuis, met nieuwe Liturgie en een totaal nieuwe geloofsjuristerij.
En het seminarie en het bisdommelijk bestuur zijn rot tot in de kern.

Totale transparentie: dat is zeer noodzakelijk in zulke gevallen.
En transparent is zowel het gesjoefel van de westvlaamse salesiaan als de investering door Filip Debruyne niet.

Krotterij van hoog tot laag en een dikke nek erbovenop.
Zizania ad comburrendum

Anoniem zei

Enige juiste woord: zizania. Dat is wat jullie hier zaaien.
Laster en verdraaiing van feiten.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:48

Zoals we al schreven, schreeuwt iedereen moord en brand als het over geld gaat.

Helaas hebben we over de misbruikschandalen en over de liturgische misbruiken etc. jullie nog nooit gehoord.

Wat is dan volgens U de waarheid in deze?

Anoniem zei

Aan anoniem 28 augustus 2015 16:48

Ik heb het posting van anoniem 27 augustus 2015 23:46 gecontroleerd:
het is volkomen juist.
Het Project 3HW-"Een vlieg in de kleuterklas" vond plaats bij het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende op maandagnamiddag 23 april 2012 en dinsdag 24 april 2012 (3e klas humane wetenschappen, lessen "gedragswetenschappen" en "cultuurwetenschappen").
D begeleiders waren Arseen DE Visch en Bram Mignauw.
De ouders moesten daarvoor hun instemming geven voor akkoord (schrijven/formulier van 16/04/2012).

Arseen De Visch staat eveneens op de Folder van de "Dag van Godsdienst", een studiedag in de Oude Abdij Drongen op woensdag 20 februari 2013, georganiseerd en met inschrijving bij www.eekhoutcentrum.be
Helpdesk: 056 24 61 82
Arseen Devisch zit hier in "Het huis van de profeet" (alles in lichtblauw, grijs en wit getekend) in de "slaapkamer" / aanbod: Workshop meditatie.

Een deel van de auteurs van "Roeach" werkten later ook mee an de daaropvolgende reeks godsdienstboeken "Meander":
Marc Phlips BVB. bij Meander 1 en 2 en 3, en Arseen De Visch bij meander 3 (naar de bibliografische fiches van de Koninklijke Bibliotheek van Belgiê).

Wat nu "zizania" betreft: dikwijls als "waterrijst" vertaald, wordt "zizanion" in Walter Bauers Griechisches Wörterbuch zum Neuen Testament omschreven als (vert.)"lastig onkruid dat zich voortplant op de graanvelden".
Dat U nu deze Artikels op kavlaanderen.blogspot.be als 2zizania" afstempelt, toont zeer veel lef.
Dat U de triestige situatie van de Kerk in westvlaanderen (bisdom Brugge) met alle pedofiele catastrofen en de ganse maffieuze vernetting nu als een "tarweveld" aanziet en de terechte kritiek hierop als "onkruid", is het duidelijkste bewijs dat U pedofilie in dit bisdom als een waardevol gegeven, als een "graanveld/tarweakker" aanziet en de kritiek hierop als slecht.

Potverdorie! Zo'n eklatant duidelijke hoogschatting van de pedofilie in westvlaanderen als in Uw posting had ik niet voor mogelijk gehouden.
De spirit van vanGheluwe is nog steeds levendig.
Hier kan nog van alles gebeuren.
Oppassen, jongens!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer