woensdag 26 augustus 2015

"Betegeling vernieuwde d’Abdij ademt vroegere grandeur uit"

Herbestemming abdij Vier jaar geleden werden de vroegere abdijgebouwen in erfpacht gegeven aan de vzw Katholiek Onderwijs van het bisdom Brugge. Een gedeelte van de Sint-Pietersabdij werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarop volgde een volledige renovatie van de andere abdijgebouwen.

In de vernieuwde gebouwen, omgedoopt tot d’Abdij, vinden nu de diocesane begeleidingsdiensten, de algemeen ondersteunende onderwijsdiensten en de inspectie voor rooms-katholieke godsdienst onderdak. “We kregen een schitterend gebouwencomplex dat iedereen die het betreedt, waardeert. De fijngevoeligheid van de architecten leidde tot een renovatie die tegelijk vernieuwend is en respect opbrengt voor de traditie van een benedictijnenabdij”, zegt Filip Debruyne, bisschoppelijk vicaris voor onderwijs.

In het gebouw werd een aula met 160 zitplaatsen ondergebracht, evenals een veelheid aan vergaderzalen, vormingsruimtes, administratieve burelen, twee computerlokalen, toiletten,… D’Abdij
heeft zo een capaciteit van 1.300 tot 1.500 vormingsmomenten in een schooljaar. 

Link:

http://www.stone.be/Portals/Stone/Eloket/2271/Betegeling%20vernieuwde%20d'Abdij%20ademt%20vroegere%20grandeur%20uit.pdf

Het is duidelijk, dat Filip Debruyne, bisschoppelijk vicaris voor onderwijs, het groots zag.

Het mocht allemaal wel iets kosten!

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Niet alleen "het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in transitie".
Ook het bisdommelijk bestuur van Brugge is in transitie.
Meerdere maanden lang werd met een grote aankondiging op de eerste bladzijde van de bisdommelijke site een nieuwe econoom en financiële specialist gezocht (voor zover ik mij herinner had de vorige persoon reeds na korte tijd die plaats verlaten).
Een schelm die hier iets boos vermoedt.

Het officieel artikel van de bisschopsraad op kerknet bezit ondertussen antieke waarde: helemaal verouderd is het een uitstekend herinneringsmonument voor de vanGheluwe-traditie in het bisdommeloijk bestuur van Brugge anno 2015:
Naast de bisschop Jozef DeKesel, door zijn langdurig gestumper en uiterst slepende behandeling van pedofiliegevallen zwaar aangeslagen, vindt men er ook nog Carmino Bohez, destijds adjunct-vicaris voor de jeugdpastoraal en de roepingen (ondertussen ook al afgetrapt) en natuurlijk Filip Debruyne, geboren in Kortrijk, getogen in Torhout (steeds weer dezelfde steden!), vicaris voor de jeugd en vlijtig begeleider van bedevaarten van het bisdom Brugge (nu ook weg).
Wie er nu voor de jeugdpastoraal verantwoordelijk is, weet ik niet; waarschijnlijk is het na al de pedofiele schandalen beter om de jeugdpastoraal met deze brigade te stoppen.

Van bedevaarten gesproken: wanneer men www.bedevaarten-bisdombrugge.be aanclickt en dan de brochure 2015 bekijkt: Hupsakee!
Daar verschijnt dan opeens de oudbekende Antoon Stragier ((A.S.), die ondertussen in mei en juni zwaar in de gazetten kwam met pedofilie) en zelfs ook met de naam Filip Debruyne ernaast.
DEbruyne stond vele weken op de eerste zijde van kerknet/brugge met zijn bedevaartbegeleiding.
De modernistische criticasters kunnen nu kerknet en de website van de brugse bedevaarten moeilijk "zijk" noemen; dat hier echter een echt mafianetwerk van onchristelijke bandieten ontrafeld wordt, ziet het kleinste kind.
En Peter Rossel zit ook al zeer lang in de brugse priesterraad (de "senaat"(sic naar Rorate/Theo Borgermans).

Daar moet ik toch aan de uitspraak van Alexandra Colen over Danneels denken:
"Godfried wist nooit van iets, weet nooit iets en zal nooit van iets geweten hebben".
Dit nooit-iets-weten is klaarblijkelijk zeer infectieus.

Anoniem zei

Jammer dat deze abdij opgeheven is. Men lijdt heden aan vergadering- en vormingitis.

Anoniem zei

De "rooms-katholieke" Kerk zag het altijd al groots: kijk naar Sint-Pieter in Rome, betaald met de verkoop van "aflaten" om "zielen" te "verlossen" uit een "vagevuur" dat niet eens bestaat. Dat is pas een schande.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:56

Een kerk is het Huis van God.

Logisch dat die een beetje behoorlijk, als een afspiegeling van de hemel, wordt ingericht.

Een afgedankte abdij, waar de prelaten zich in luxueuze bureaus installeren, zoals bijvoorbeeld ook Vangheluwe deed, is niet echt katholiek.

Van een katholiek wordt verwacht dat hij sober leeft, en bij voorkeur zelfs in armoede.

De luxe van d'Abdij is erover, zeker als je dit soort dingen betaalt met gekregen geld.

Anoniem zei

Bent u er geweest? Weet u waarover u spreekt?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 21:19

Ik stel alleen maar vast dat vicaris Filip Debruyne ook in d'Abdij resideert.

Contactgegevens vicaris Filip Debruyne:
d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, Assebroek

Link:

http://www.kobrugge.be/vicariaat/Vicaris.aspx

Anoniem zei

Nee, u stelt niet allen vast: u hebt het over luxe, over luxueuze bureaus.
Overigens, Debruyne is geen prelaat.
U doet gewoona aan stemmingmakerij.

Anoniem zei

Hier krijgt iedere overtuigde vlaming hartzeer:
De St.-Pietersabdij in Stenbrugge, waar ooit Dom Modest van Assche resideerde, waar zoveel voor de vlaamse beweging gedaan wird, waar in de jaren 50 een beroemd koor gregoraans en vlaamse kerstliederen zong, is aan het wegkwijnen.

Ik herinner mij hoe in de jaren 1980-1995 een vermogend ondernemer uit Vlaanderen, Jan Cobbaut (+), veel geld gaf om de Jan-Cobbaut-stichting, medegeleid door de steenbrugse benedictijn Pater Pil (+) op te richten;
naar het geheugen werd er een grote conderentie over de taalgrens georganiseerd (vaag herinner ik mij nog de naam van een duitse professor Franz Petri)en dan ook nog hulp bij de uitgave van een lijvig gedenkboek met foto's over Dom Modest van Assche.
Wat er met de vele gedrukte exemplaren gebeurt is, mag joost weten.
En wat er met de resten van die stichting gebeurd is: eveneens onbekend.

Ze zijn geil op centen en moeten van vlaamsgezinden niet weten; en het christelijk geloof speelt geen rol.
Mene, mene, tekel u'pharsin

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 14:27

Luxe is natuurlijk relatief.

Debruyne is toch kanunnik!

Anoniem zei

Aan anoniem 27 augustus 2015 14:27

De Mensenzoon had geen steen om onder Zijn hoofd te leggen.

Zoals reeds in de pedofiele doordrenking van het bisdom Brugge bleek, in de doofpotting sedert tientallen jaren, in de mislukte operaties bij de gevallen Tom Flavez en Claerhout enz.: in dit bisdom is transparentie een niet gekend begrip.

Geen transparentie, doofpotting overal, dodelijk zwijgen (wie was er eigenlijk verantwoordelijk voor de spirituele begeleiding en de supervisie van de ziekenhuispastor en diaken Ivo Poppe? Werd daar nooit het thema pijn, slepende ziekte, wens naar verlossing, hopeloosheid, palliatieve begeleiding, en de weerklank hiervan in de 5 boeken van Mozes aangesproken en behandeld?
Wie droeg daar destijds verantwoordelijkheid?)
Waarom moet men steeds meer bureaus hebben wanneer het aantal gelovigen toch wegsmelt als sneeuw voor de zon?

Overigens: de informatie via kerknet is toch maar zeer krenterig.

"Deskundigheid en profiel" (Guido Dierickx SI): dat is nu juist in het bisdom Brugge niet te vinden.
Apostolische visitatie nú!
(DeKesel had dit overigens reeds sedert 5 jaren zelf kunnen aanvragen bij het vaticaan)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer