zondag 23 augustus 2015

Bergoglio, de hypocriete anti-globalist!Bergoglio in zijn zogenaamde 'encycliek' Laudato Si':


"In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”."

Intussen kunnen we vaststellen, dat de Vaticaanse Bank, de IOR, op dit ogenblik gerund wordt door de Washington-based Promontory Financial Group.

Political Ecumenism. With the Technocrats and Anti-globalists


On the other hand he has called in none other than the upper crust of the global technocracy to bring order to the Vatican’s disastrous finances, starting with the IOR, the Institute for Works of Religion, which is now the de facto charge of the Washington-based Promontory Financial Group.

Promontory is on the résumé of Rodolfo Marranci, now the director general of the Vatican quasi-bank. Also from Promontory are Elizabeth McCaul and Raffaele Cosimo, respectively the heads of the New York and European headquarters, appointed “senior advisers.” Antonio Montaresi has also come from across the Atlantic, to direct the risk management office. And Promontory is the employer, after an apprenticeship at Goldman Sachs, of Louis-Victor Douville de Franssu, whose father, Jean-Baptiste, is the current president of the IOR.

Promontory has a unique position in the world. It works on the border between public and private, as a shadow supervisor and regulator that the American authorities use to penetrate, through its consultancy work, into the most opaque operations of banks all over the globe. Its founder and head, Eugene A. Ludwig, was comptroller of the currency during the presidency of Bill Clinton and has been joined by other former officials of the U.S. Securities and Exchange Commission.

But this reputation as an impeccable arm of the law that Promontory acquired over the years, including in the Vatican, was shattered last August 3 when the New York Department of Financial Services suspended the company from operating in the state, for not having blocked the transfer of funds conducted in Dubai by the English bank Standard Chartered on behalf of beneficiaries in Iran, in spite of the fact that this country is under sanctions.

The suspension does not affect the work that the men of Promontory continue to do at the Vatican, but it is in any case a devastating blow to their image. The company has announced an appeal to the supreme court of the State of New York. No comment from the Holy See, but it is easy to imagine the irritation of Jorge Mario Bergoglio.


Bron: Chiesa.espressonline.it

Link:

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351117?eng=y&refresh_ce

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Openbaringen Hoofdstuk 18Klaagliederen over Babylon
[9] De koningen van de aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, zullen om haar huilen en jammeren als zij de rook zien opstijgen van haar brand.
[10] Zij blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, en zij roepen: ‘Wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad! In één uur is uw vonnis voltrokken.’

Babylon is Rome, en het momnet dat hier beschreven wordt is nadat het beest van het Modernisme in de Kerk ten onder gegaan is.

[15] De kooplieden die zich aan haar verrijkt hebben, blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, terwijl ze huilen en rouwen: [16] ‘Wee, wee de grote stad, die gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels! [17] In één uur ging al die rijkdom teniet.’


Scharlaken en purper zijn de kleren van Bisschoppen en Kardinalen.

Anoniem zei

Dit lijkt me een ernstige "Hineininterpretierung" van de tekst van het Boek der Openbaring. Babylon is inderdaad Rome, maar niet het Rome van nu, maar dat van de eerste eeuw, het Rome dat de tempel in Jeruzalem verwoest heeft. Het boek handelt niet over één of andere toekomstvoorspelling, maar over de situatie ten tijde van het schrijven ervan. Dit gegeven is bij Bijbelwetenschappers algemeen bekend en aanvaard. Het verwondert me dus enigszins dat een verstandig man als GA die met de materie vertrouwd lijkt, dit niet corrigeert?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het gaat inderdaad over de tijd en het Rome van nu!

Hoe blindt, kan u zijn?

Anoniem zei

Aan anoniem 24 augustus 2015 15:02

Het citeren in deze context van de Openbaring van Johannes is helemaal juist.
Het is een visionair boek; en het behandelt een geweldig probleem van de christenheid, destijds in het vroege christendom zeer acuut, maar eveneens heden ten dage met dezelfde intensiteit en gevaarlijkheid:
de onderwerping aan de wereld, aan de verwereldlijking, aan staatsmacht met heidense gedachten:
De Apokalyps is als briefvorm aan de 7 christelijke gemeenten in Kleinaziê gericht, die onder zware wereldse druk van de staatsmacht lagen;
van de 6 genoemde steden behoorden er 3 (Pergamon, Smyrna en Ephese) tot een verband om de keizercultus te bevorderen.
Het zich bekennen tot het christendom vergde in deze situatie veel moed en de bereidschap het kruis op zich te nehmen.
De Apokalyps refereert met grootste waarschijnlijkheid wel naar Nero en zelfs naar het ponieuwgeborenworden (wat de mensen in de 1e eeuw na Christus wel geweldig geîntrigeerd moet hebben), maar niet (zoals U wel schreef) naar de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem door Titus.
De Apokalyps werd van oudsher in de canon van het Nieuwe Testament opgenomen omdat zijn inhoud voor alle tijden is- niet als geschiedkundig boek (Babylon heeft hier meerdere betekenissen resp. tijdsperiodes) maar wel om voor het heden en de toekomst geînterpreteerd te worden.

En de huidige toestanden in Rome (ik denk hierbij alleen aan de hoteldirectie van het domus Santa Marta) passen nu werkelijk goed bij deze visioenen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer