donderdag 30 juli 2015

Over het 'bisdom' Brugge:

 • De promotie van pedofilie door het parochieblad,
 • het misbruiken van de eigen familieleden,
 • het weten en verzwijgen van deze 'euveldaden',
 • het misbruiken van gehandicapte kinderen,
 • het doofpotten van deze berichten,
 • de vergoelijkende contactopname met de BOB,
 • het produceren van godsdienstboeken met pedofiele afbeeldingen,
 • het onder de scholieren brengen door de godsdienstlera(a)r(e)(s)(sen) van deze beer,
 • het telefonisch intimideren van de protesterende ouders,
 • het laten onderduiken van een voortvluchtige pedofiel,
 • het beschutten van pedofiele recidivisten,
 • het herhaaldelijk begaan van 'inschattingsfouten',
 • het begaan van juridische bokkensprongen,
 •  en als klap op de vuurpijl dan een massamoord op zwaar zieken.

Crimineel: ja.

Bron: Anoniem2 opmerkingen:

Anoniem zei

Drie kleine bemerkingen:
1. De godsdienstboekenreeks "Roeach" (met pedofiele afbeeldingen in "Roeach3") verscheen bij Pelckmans in Kapellen (Antwerpen);
de hoofdredacteurs waren wel de westvlaming (overigens professor aan het omineuze seminarie van Brugge) Frans Lefebvre en Jozef ("Jef") Bulckens, uit de antwerpse kempen.
Van de auteurs van boek nr.3 (naar het geheugen 8 personen) waren er inderdaad 5 uit westvlaandeen afkomstig.
2. Toon Osaer, de huidige directeur van de uitgeverij Halewijn (Kerk&Leven), probeerde destijds de bezorgde moeder Alexandra Colen telefonisch te intimideren door te zeggen dat ze "als goede katholieke aan de bisschoppen moest gehoorzamen"(sic).
Deze zaak speelde zich in Antwerpen en aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel af.
Dat er in westvlaanderen ook (telefoon)gesprekken met ouders gevoerd werden, is zeer waarschijnlijk.
3.Eric Dejaegher zat ondergedoken in Blanden (aartsbisdom Brussel-Mechelen, vicariaat Vlaams-Brabant).
De overste van de vlaamse oblaten is Georges Vervust, inderdaad westvlaming van herkomst en goed bevriend met kardinaal Danneels.

Zo zit deze rottigheid in alle vlaamse bisdommen, maar in het bisdom Brugge in het bijzonder.
Het dorre hout moet verbrand worden.

Anoniem zei

Vandaag stootte ik op de blog van de jezuietenpater Guido Dierickx SJ op www.ignisweb.magazine.nl op een markante uitspraak:
"De kerk kann in deze gezelschappelijke discours alleen doorkomen met deskundigheid en profilering":
de noordbelgische bastaardkerk is gekenmerkt door krotterij aan de lopende band en door een totaal gebrek aan katholiek profiel.
Desastreus.
En de website van de Katholieke Actie Vlaanderen is zeer deskundig en substantieel; en profiel toont ze, klaar en duidelijk.

Ance deus nunca sera eroe anonimo
l

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer