dinsdag 28 juli 2015

Johan Braeckman in 'De Morgen':"Buitenaards leven? Kans is groot"

Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.

De ontdekking van Kepler 452b laat ons weer speculeren over buitenaards leven. Kepler 452b lijkt op de aarde en draait rond een ster die vergelijkbaar is met de zon. Helaas kunnen we niet, op zijn Star Treks [Blijkbaar is
Johan Braeckman fan van sciencefiction!], even gaan kijken. Met de snelheid van de ruimtesonde New Horizons, die onlangs nog prachtige foto's van Pluto maakte, zou de reis bijna 26 miljoen jaar duren [De liefhebbers van sciencefiction fantaseren graag! Is het eigenlijk niet een vorm van geestelijke armoe, dat men zich in sciencefiction verliest, in plaats van in de eigen ziel te turen, die veel boeiender is?].

Maar dat belet niet dat we ondertussen beseffen dat de kans op buitenaards leven vrij groot is [Nog meer sciencefiction. Wat een absurde bewering!]. Alleen al de Melkweg, ons sterrenstelsel, bevat triljoenen planeten. Miljarden ervan kunnen leven bevatten. Men schat dat er tussen de honderd en tweehonderd miljard sterrenstelsels zijn, die elk ook weer miljarden leefbare planeten bevatten [En Johan Braeckman heeft ze allemaal geteld!]. Kortom, het aantal planeten waarop leven kan voorkomen, is extreem groot [Lachwekkend!].

Giordano Bruno werd nog in 1600 levend verbrand omdat hij beweerde dat het heelal oneindig is, een ontelbaar aantal planeten bevat en dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd [Dit alles is gelogen. Het was de Engelsman Thomas Digges die de idee van een oneindig heelal reeds in 1576 in boekvorm publiceerde, acht jaar voordat Bruno erover begon. Bruno heeft dit idee ook tijdens zijn verblijf in Engeland opgepikt. Weinig origineel dus. Of het heelal nu oneindig is of niet, heeft geen enkele theologische betekenis. Dit kan dus niet de reden geweest zijn, waarom men hem "levend verbrand" heeft. Trouwens, iemand "dood verbranden", lijkt te veel op de tegenwoordige crematies.].

God had immers de aarde speciaal voor de mens geschapen [Correct!]. Later was zijn zoon mens geworden en aan het kruis genageld, om ons te verlossen [Wat heeft dit nu met "buitenaards leven" te maken?]. Dat toonde voldoende de uniciteit van de aarde en het uitverkorene van de mens aan. Het was ondenkbaar dat Jezus ook op andere planeten was geboren en vermoord, om de zonden van buitenaardse wezens weg te nemen [Dit wordt niet beschreven in de Heilige Schrift, dus is het ook niet gebeurd.]. Die wezens, waren die dan ook geschapen naar Gods beeld en gelijkenis? Ondenkbaar! Enkel de mens heeft zo'n geprivilegieerde relatie met de schepper van het universum [Klopt. Enkel mensen hebben een ziel!].

Het klinkt natuurlijk absurd in hedendaagse oren, maar eeuwenlang voerde men dit soort discussies, telkens als de vraag opdook of er leven is op andere planeten [Blijkbaar heeft Johan Braeckman deze discussies nog niet goed verteerd en behoren ze ook niet tot het verleden, aangezien hij er weer over begint.]. Maar hoewel Giordano Bruno nu onmiskenbaar de wetenschap aan zijn kant heeft [Bruno was een esoterische halve gare die zich met alchemie inliet.], plaatsen we onszelf nog altijd centraal. Als buitenaards leven bestaat, dan zijn we niet meer uniek in het universum [Als... en Braeckman blijft maar dagdromen...], maar het zijn nog steeds de kenmerkende menselijke eigenschappen die ons echt interesseren. We zijn en blijven antropocentrisch, met of zonder leven op andere planeten. Behalve wat biologen en astronomen, wie kan het wat schelen dat men micro-organismen buiten de aarde vindt? Of iets wat lijkt op een schimmel, onkruid of een insect? [De 'marsmannetjes' lijken misschien wel op "mestkevers" zoals die andere vrijmetselaar ooit zei.]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/buitenaards-leven-kans-is-groot-a2403949/


En beste Johan Braeckman,
nu alleen nog de bewijzen
voor je sciencefiction-verhaaltje!


Nu nog even over de vraag waarom Giordano Bruno ter dood werd veroordeeld


Eén van de kenmerken van de Romeinse Inquisitie was, dat ze zeer weinig mensen ter dood heeft veroordeeld. Meestal betrof het niet zozeer 'vrijdenkers' die ter dood werden veroordeeld, maar wel criminelen. Dit is ook het geval met Giordano Bruno.

Historicus John Bossy, professor-emeritus van de Universiteit van York, heeft overtuigend aangetoond, dat Giordano Bruno, die o.a. op de Franse ambassade in Londen verbleef, de Engelse Katholieken bespioneerde voor Sir Francis Walsingham, de staatssecretaris van Queen Elizabeth. Als pseudoniem gebruikte Giordano Bruno de naam 'Henry Fagot'. Hetgeen natuurlijk meteen zijn haat tegen de Kerk verklaart.

Giordano Bruno was dus een agent in dienst van de Britse geheime dienst. Bruno heeft vele malcontente Engelse Katholieken verraden en hen overgeleverd aan het gerecht. Vele Katholieken werden gemarteld en door het Britse gerecht ter dood veroordeeld.

Het was ook Giordano Bruno die het 'Throckmorton Plot' verraden heeft. De Spaanse geheime dienst zou de protestantse Queen Elizabeth hebben willen vermoorden en vervangen door haar nicht de Katholieke Mary, Queen of Scots.  

De Katholieke Sir Francis Throckmorton zou de leider van het complot geweest zijn. Het klopt dat Throckmorton in Parijs in contact stond met Charles Paget en Thomas Morgan die beide agenten waren van Mary, Queen of Scots. Francis Throckmorton stond in Londen ook in contact met de Spaanse ambassadeur Bernardino de Mendoza. Op één of andere manier heeft Giordano Bruno lucht gekregen van het vermeende complot en Francis Throckmorton verraden. Giordano Bruno was dus een protestantse 'mol' op de Franse ambassade. 

Sir Francis Throckmorton werd samen met anderen gearresteerd en gemarteld. Hij bekende het complot. Echter, later heeft Sir Francis Throckmorton zijn bekentenissen ingetrokken. Het is dus onduidelijk of er überhaupt sprake was van een complot, of dat dit een bedenksel was van het Britse gerecht om Sir Francis Throckmorton uit de weg te ruimen. Hoe dan ook, Throckmorton werd op grond van hoogverraad schuldig bevonden en op 21 mei 1584 tot de dood veroordeeld. Op 10 juli 1584 werd hij in Tyburn (nu Marble Arch) door middel van ophanging terechtgesteld.

Bron: Bossy, John (1991). Giordano Bruno and the Embassy Affair. New Haven: Yale University Press.

Toen enkele jaren later Giordano Bruno te Rome terechtgesteld werd, had dit niets te maken met de 'marsmannetjes' zoals Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, lijkt te beweren, maar wél alles met het feit dat Giordano Bruno een gevaarlijke agent was van de Britse geheime dienst, die mogelijkerwijze een aanslag op de Paus beraamde.

De bewering van Johan Braeckman, dat Giordano Bruno "een martelaar voor de wetenschap" zou zijn, is dus ronduit belachelijk.

Net zoals het feit, dat de Gran Loggia d'Italia in 1889 een standbeeld voor 'de vrijdenker' Giordano Bruno op de Campo de' Fiori in Rome liet plaatsen. Merkwaardig, dat de vrijmetselaars een standbeeld oprichten voor Giordano Bruno die ook nog pater geweest is! Maar, afvalligen staan blijkbaar in hoog aanzien bij de vrijmetselarij!

De Gran Loggia d'Italia is trouwens een dependance van de United Grand Lodge of England in Londen. En zo is de cirkel weer rond.


Het sinistere standbeeld van Giordano Bruno op de Campo de' Fiori in Rome.

Géén 'vrijdenker', maar iemand die bloed aan zijn handen heeft.
Het bloed van vele onschuldige Katholieken.

Het wordt tijd, dat de Katholieken hun naïviteit eens wat laten varen.
Ze zouden zich wat meer bewust moeten worden van wie hun vijanden zijn
en wie de Katholieke Kerk wil vernietigen en met welke middelen.

Het is niet omdat Katholieken lamme goedzakken zijn,
dat de vijanden van de Kerk dat ook zouden zijn.

Katholieken zijn verwikkeld in een strijd met het Kwade!

Als alternatief opschrift voor het standbeeld van Giordano Bruno
stellen wij intussen voor:

"On Her Majesty's Secret Service"32 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik heb onderstaande vraag gesteld aan een aantal "leading" Vlaamse historische en wijsgerige pedagogen.

Toch een beetje tot mijn verbazing "lijken" ze volgens de eerste reactie helemaal niet bekend met het LEF-levensbeschouwelijke vormings-project van Patrick Loobuyck.

Onbekend maakt onbemind?

Of zijn die wijsgerige pedagogen academici die ver staan van het slagveld waar de levensbeschouwelijke onderwijsstrijd uitgevochten wordt?

Dan toch een "paradigma"(???)shift die nog maar in de beginfase zit?

Voer voor de anthropology of Flemish education?

Vriendelijke groeten,

Wendy L.


Geacht Professor,

Voortgaande op onderstaande publicaties hebben we in Nederlandstalig België een aantal vermaarde "philosophers of education" in huis.


https://books.google.be/books?id=hH7eFmZxhvIC&printsec=frontcover&dq=philosophers+of+education&hl=nl&sa=X&ved=0CE8Q6AEwB2oVChMI9JbWtfX9xgIVyzwUCh143wk1#v=onepage&q=philosophers%20of%20education&f=false

https://books.google.be/books?id=ufebBQAAQBAJ&pg=PR8&dq=leonard+waks&hl=nl&sa=X&ved=0CEUQ6AEwBmoVChMItPaW3Nf_xgIVwV0UCh2muwjF#v=onepage&q=leonard%20waks&f=false

Misschien zie ik dat verkeerd, maar men zou toch kunnen verwachten dat mensen die in dergelijke internationale publicaties genoemd worden ook eens hun licht laten schijnen over het LEF-levensbeschouwelijk eenheidsvak van Prof Dr Patrick Loobuyck?

https://books.google.be/books?id=lbRm6YOQg9kC&pg=PA170&dq=patrick+loobuyck&hl=nl&sa=X&ved=0CEQQ6AEwB2oVChMIiOCPr9f_xgIVgW4UCh0wtAtd#v=onepage&q=patrick%20loobuyck&f=false

Kent u publicaties van die Vlaamse "philosophers of education" met een zekere reputatie waar een bespreking en/of duiding wordt gegeven van Loobuyck's project?

Dank bij voorbaat voor uw feedback.

Wendy L.

The Guardian Angel zei

Beste Wendy,

Wat LEF betreft, gaat het 'Katholiek' onderwijs inderdaad op de rem staan.

De invloed van Patrick Loobuyck (van de universiteit van Antwerpen) op het 'katholiek' onderwijs is nihil.

De KULeuven heeft inderdaad zijn hakken in het zand gezet aangaande LEF. (Zie volgende post.)

Merkwaardig dat de KULeuven de façade van het 'Katholiek' onderwijs wil hooghouden.

En ja, de zuilen bestaan nog altijd, ook al is het 'Katholiek' onderwijs niet meer Katholiek en ook als is de katholieke godsdienstles in het 'Katholiek' onderwijs niet meer Katholiek!

The Guardian Angel zei

10 antwoorden aan LEF vanwege de KULeuven

1. Is neutraliteit aan iedereen willen opleggen een neutrale positie?

2. Zitten jonge mensen te wachten op neutraliteit?

3. Hoe ga je op een neutrale manier geëngageerde mensen vormen?

4. Mag LEF gegeven worden door katholieken? Moeten ze hun identiteit verstoppen? Zo neen, wat zullen andersgelovige ouders daarvan vinden?

5. Mag LEF gegeven worden door combattieve atheïsten? Zo ja, hoe zijn gelovige ouders verzekerd van een waarderend spreken over godsdienst?

6. Waar is het exemplarische handboek dat een vak als LEF zou hanteren?

7. Welke empirische evidentie is er dat een neutraal vak minder intolerantie in de samenleving voortbrengt?

8. Klopt de suggestie van De Standaard dat de godsdienstvrijheid 292 miljoen euro kost?

9. Is LEF een academische positie of een politieke strategie?

10. Waarom zou LEF neutraler zijn dan zedenleer?

Link:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/discussie-levensbeschouwelijke-vakken-2015/

wendyleyn zei

Patrick Loobuyck lijkt nogal geïnspireerd door het werk en de publicaties van John RAWLS. Bij mijn weten vernoemt hij het werk van John Dewey zelden of nooit alhoewel er heel veel gelijkenissen zijn tussen zijn voorstel en de ideeën van Dewey. Ik denk daarom dat Patrick Loobuyck een pragmaticus is.

wendyleyn zei

Het LEF-eenheidsvak is wel iets meer dan enkel Prof Patrick Loobuyck zo te zien:

http://www.levensbeschouwingen.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=4

The Guardian Angel zei

Beste Wendyleyn,

Vrijwel allemaal niet-KULeuven mensen. En wat mij betreft een mooie club vrijmetselaars. De vrijmetselarij wil natuurlijk haar greep versterken op hetgeen er nog rest van het 'Katholiek' Onderwijs. Trouwens, 70% van het onderwijs in Vlaanderen behoort nog steeds tot de katholieke koepel.

Ik denk dat deze lieden hun energie beter kunnen besteden aan het vinden van een antwoord op de islamisering die België en Europa bedreigt, dan zich nog bezig te houden met achterhoedegevechten met een Kerk in Vlaanderen die helemaal op haar gat ligt.

Interessant is ook, dat er nu steeds meer, voorlopig nog kleinschalige, nieuwe écht Katholieke scholen in België worden opgericht.

wendyleyn zei

Ik denk dat iemand zoals Patrick Loobuyck enorm bezig is met de problematiek van radicale islamisering. Hij bracht heel onlangs een verzamelbundel over IS uit.

wendyleyn zei

LOOBUYCK, PATRICK, E.A., 'De lokroep van IS. Syriëstrijders en (de)radicalisering', 2015, Uitgeverij Pelckmans, 284 p., 21,50 euro

The Guardian Angel zei

Inderdaad. Zijn pleidooi voor een 'euro-islam' en een 'verlichte islam'.

Dit lijkt mij niet echt 'pragmatisch', maar eerder naïef.

Men beseft blijkbaar niet goed wat de islam is. Deze salongeleerden denken dat ze met een soort van Christendom te maken hebben, maar, hierin vergissen ze zich.

De 'vrijmetselarij' bestrijdt de Kerk al 500 jaar. Het Tweede Vaticaans Concilie was natuurlijk een prachtige owngoal voor de Kerk en met Bergoglio hebben we nu de hoofdvogel afgeschoten.

Hoe denkt men eigenlijk die 200 tot 300 duizend 'vluchtelingen' in Europa te integreren die elk jaar hier aankomen. En dat met de reeds aanwezige allochtone bevolking die niets met Europa, België of Nederland heeft en dat met een collaborerende politiek die deze massa-immigratie organiseert.

Met andere woorden, de toevloed is té groot en het is duidelijk dat dit in conflict zal eindigen. De Libanese Burgeroorlog zal waarschijnlijk als model dienen, niet het LEF-model.

In onze Vlaamse scholen waar de moslims de overhand hebben, hoeft een leerkracht geen poging te doen om ook naar iets over godsdienst, evolutie etc. te vertellen. De leerlingen steken allemaal hun vingers in de oren en beginnen "Haram, haram, haram" te roepen en de discussie is meteen afgelopen.

wendyleyn zei

Ik ken niet genoeg af van vrijmetselarijen om te weten of u het helemaal bij het rechte eind hebt. Ook de islam is voor mij nogal een onbekende omdat ik er waar ik woon niet zoveel mee te maken krijg. Ik heb me voorgenomen om eens mijn tanden in Ninian Smart zijn "Godsdiensten van de wereld" (2003)te zetten want buiten het katholicisme weet ik niet zoveel van religies.

The Guardian Angel zei

Iedereen die strijd tégen de Kerk noem ik een vrijmetselaar. Niet helemaal correct. Maar, de onderliggende redenen van de strijd van bijvoorbeeld de protestanten tégen de Kerk is identiek als de strijd van de formele vrijmetselaars tégen de Kerk, ook al beweren ze dat ze niets tegen de Kerk hebben.

Ninian Smart. Verlies er uw tijd niet mee.

Het boeddhisme is géén godsdienst.
Het hindoeïsme is puur racisme.
Het huidige jodendom is de strijd tegen Christus.
De islam: idem.
Alleen het Katholicisme is de Ware en Enig geopenbaarde godsdienst.

Anoniem zei

God heeft zich eerst geopenbaarde aan de Joden. Jodendom is de eerste geopenbaarde godsdienst. Wie zegt dat alleen het katholicisme waar is en de enig geopenbaarde godsdienst is een leugenaard. Liegen is zonde!

The Guardian Angel zei

Het oude jodendom leefde in de verwachting van de Messias. Het nieuwe jodendom verzet zich tegen de Messias.

Het Oude Testament is de proloog op het Nieuwe Testament, en niet op de Talmoed of de Caballa.

Het erfdeel van de Oude Joden is overgegaan op de Katholieken.

De Nieuwe Joden werd hun erfdeel ontnomen.

wendyleyn zei

Ik ben iemand die nooit de meesterpositie inneemt. Zeker ook niet in dergelijke gevoelige materies. Wie denkt de waarheid in pacht te hebben heeft daar nooit geen absolute zekerheid over.

wendyleyn zei

Ik zou het fijn vinden als alle godsgelovigen mekaar beluisteren en aanvaarden zoals ze zijn. Nog beter zou ik het vinden als alle mensen godsgelovig of niet mekaar zouden respecteren omwille wat ze zijn. Allen samen kunnen we er een voor iedereen betere wereld van maken.

The Guardian Angel zei

Beste Wendyleyn,

Ik waardeer je engagement.

Maar, je geeft aan dat je de godsdiensten verder wenst te bestuderen.

Wel, ik vind het kras dat u zegt, dat wij als Katholieken de Waarheid niet in pacht zouden hebben.

Wat heeft het dan voor zin om de godsdiensten te bestuderen, wanneer u toch geen respect hebt voor de overtuiging van de gelovige?

Theologie aan de KULeuven bestudeert de religie ook zoals een cultureel fenomeen. De LEF-aanpak drijft dit nog verder door. Dit is onaanvaardbaar voor een gelovige.

Als Katholieken hebben wij weldegelijk met de Heilige Schrift de Waarheid in de hand. Alle andere religies dwalen.

Ik ga nu niet in relativisme vervallen en zeggen, dat alle mensen goed zijn en dat we allemaal gelijk hebben. Dat is wat Paus Benedictus XVI de 'Dictatuur van het Relativisme' noemt. Dat is uiteindelijk de basisgedachte van de Vrijmetselarij: "Ieder zijn waarheid".

Ik respecteer moslims als mens. Maar, ik respecteer hun perverse religie niet. Net omdat ik de moslims als mens waardeer, daarom doe ik soms pogingen om hen tot het Katholieke Geloof te bekeren, want ik weet zéker, dat iedereen die niet gedoopt is vrijwel zeker naar de hel gaat. Een bijzonder oordeel van God is altijd mogelijk, maar in de meeste gevallen onwaarschijnlijk.

Ik wil echter niet dat moslims naar de hel gaan, daarom moeten zij zich bekeren.

Zo werkt het Katholieke Geloof.

De 'betere wereld' waar u het over heeft, heeft Christus ons beloofd in het hiernamaals, niet in deze wereld.

wendyleyn zei

Op aarde heeft voor mij niemand de waarheid in pacht. Je kan de waarheid zoeken en er proberen naar te leven. Zelfs Christus was wat dat betreft in zijn spreken een bijzonder voorzichtig man.

The Guardian Angel zei

De Geopenbaarde Waarheid komt van God, dus van boven en niet van de aarde!

Joh 6:28 Ze zeiden Hem dan: Wat moeten we doen, om de werken Gods te verrichten?
Joh 6:29 Jesus antwoordde hun: Dit is het werk van God: dat gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft.

Joh 6:38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij heeft gezonden.

Joh 14:23 Jesus antwoordde hem: Zo iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; dan zal mijn Vader ook hem beminnen, en Wij zullen tot hem komen, en ons verblijf bij hem nemen.
Joh 14:24 Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; welnu het woord, dat gij hoort, is niet het mijne, maar dat van den Vader, die Mij heeft gezonden.

Joh 14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Mat 25:40 Dan zal de Koning hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.
Mat 25:41 Maar dan zal Hij zeggen tot hen, die aan de linkerhand staan: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat bereid is voor den duivel en zijn engelen.

Ik denk dat dit duidelijk is.

wendyleyn zei

OK zowel voor u als voor mij is dat inderdaad heel duidelijk.

Anoniem zei

@GA: en wie heeft de Bijbel geschreven oe nadien overgeschreven? Engelen of mensen? Onfeilbare mensen?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Uw reactie is heel erg flauw.

Waarom stelt u mij een vraag, terwijl het alleen maar uw onwetendheid onderstreept.

"Wie heeft dé Bijbel geschreven?"

Tientallen mensen hebben aan de Bijbel geschreven. Het is niet het boek van één menselijke auteur.

Engelen schrijven niet en onfeilbare mensen bestaan niet.

“Wie schreef de Bijbel?” is een vraag die met zekerheid beantwoord kan worden, als we de Bijbelse teksten beschouwen in het licht van het externe, ondersteunende bewijs.

2 Timoteüs 3:16 zegt: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd".

In 2 Petrus 1:20-21 herinnert Petrus de lezer eraan "dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.”

De Bijbel zelf vertelt ons dat God de Auteur is van Zijn boek.

wendyleyn zei

In deze laatste discussie ga ik me zeker niet mengen. Gaat mijn petje en mijn verstand te boven.

The Guardian Angel zei

Dit is gewoon een kwestie van geloof.

wendyleyn zei

Dat is wellicht de nagel op de kop. Maar ik deel dat soort geloof niet met je. Ik ben een zoekende in de wereldse woestijn.

Anoniem zei

Zonder iemand te willen kwetsen :

Sommigen hebben 'het geluk' om als kind te worden genegeerd, of op een of andere wijze te worden vernederd. Wanneer er in het gezin of in de directe omgeving een minimum aan christelijke beleving is, en/of een minimum aan vrede, dan is de kans zeer groot dat het kind die vernedering aanvaardt en ik meen dat daarmede een goede basis wordt gevormd tot Geloof, in Waarheid, in God.

Kinderen die van kleinsaf aan een zeer gemakkelijk leventje leiden waar alles nogal vanzelf goed gaat lijken God niet zo erg nodig te hebben. Zij hebben wellicht niet het gevoel dat hen iets ontbreekt. Misschien leidt dit tot oppervlakkigheid, lauw christendom ?

Wanneer een kind vanaf de eerste levensdag wordt vertroeteld en zelfs verheerlijkt moet men ook willen inzien dat het kind daar zelf niets aan kan doen. Deze persoon moet voor de rest van zijn leven voortdurend door goedmenende zielen worden 'opgevangen', dikwijls zonder dat de verwende persoon ooit tot enig inzicht komt.
Mijn bescheiden mening is dat zulke mensen later zeer opstandig blijken en onbewust in zeer hoge mate voldaan zijn met zichzelf. Hoe zou er ooit een god kunnen bestaan die hen een amdere mening zou durven voorhouden ?
Zelfs wanneer deze persoon aanleg zou hebben tot empathie zal hij wellicht de rest van zijn leven vele naasten 'verpletteren' door zijn zelf onbegrepen sarcasme en hoogmoed.

Mijn ervaring is dat net deze mensen blijven steken in louter verstandelijkheid en dus God de rug toekeren en nooit tot geloof komen, tenzij hen van Hogerhand bijzondere Genade wordt geschonken.

Zoals men dan opmerkt :"... gaat mijn petje en mijn verstand te boven", - en dit is zelfs nog een zeer vriendelijke reactie want niet sarcastisch - zegt men zelf dat men geen geestelijke beleving kent, en deze ook niet kan zoeken.

Voor nederige mensen is het zoveel gemakkelijker in het eigen hart te kijken, en bijgevolg tegemoetkomingen te krijgen vanuit de Harten van Jezus en Maria.

Aangeboren of aangeleerde nederigheid is beter dan goud en roem.

The Guardian Angel zei

@ Wendyleyn van 07:30,

Katholieken hebben al gevonden!

En inderdaad,

"Gaat mijn petje en mijn verstand te boven."

Is eigenlijk een mooie omschrijving van God.

We hebben God dus al gevonden.

Het komt er nu op aan God te erkennen en niet te blijven zoeken.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 12:41

Het blijven zoeken en alles willen weten en begrijpen, is hoogmoedig.

The Guardian Angel zei

Enkel de nederigen kunnen God vinden en ervaren.

Mar 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.

Daarom ook dat zoveel 'geleerden' atheïst zijn, omdat ze per sé willen begrijpen, wat niet te begrijpen valt.

wendyleyn zei

Zowel bij (sommige)katholieken als (sommige) vrijzinnigen kreeg ik als antwoord "waarom, daarom". Sindsdien kijk ik naar de mens die voor me staat. Hoe hij of zij leeft en anderen dag in dag uit bejegent, dat is mijn weegschaal om met mijn verstand of mijn hart met hem of haar om te gaan.

The Guardian Angel zei

Luk 6:26 Wee u, wanneer alle mensen u prijzen; want zó hebben hun vaders met de valse profeten gedaan.
Luk 6:27 Maar Ik zeg tot u, die naar Mij luistert: Bemint uw vijanden; doet wel aan die u haten;
Luk 6:28 zegent die u vloeken; bidt voor wie u lasteren.
Luk 6:29 Wie u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe; en wie u van de mantel berooft, weiger hem ook het onderkleed niet.

Anoniem zei

Ik heb deze discussie gelukkig gemist, maar de clou zit in de titel:

De "kans" is groot dat er buitenaards leven bestaat.

"Kans" is het wiskundige concept van de probabiliteit en dat kan berekend worden.

Een voorbeeld van probabiliteit: Als ik op de kermis ballen ga gooien en ik heb gemiddeld 10 ballen nodig om 1 keer iets te raken dan is mijn ‘kans’ 1 in 10. Als ik maar 9 ballen zou hebben, is mijn ‘kans’ iets te raken NUL. Natuurlijk, zou ik geluk kunnen hebben en iets van de eerste of tweede keer kunnen raken, maar indien ik 90 ballen zou hebben zou ik maar 9 keer iets raken.

We kunnen op dezelfde wijze de ‘kans’ berekenen dat er leven in het heelal is kunnen ontstaan en evolueren.

En we kunnen alleen besluiten dat de ‘kans’ dat er leven in het heelal is kan ontstaan “NUL” is.

DE KANS DAT ER LEVEN OP AARDE BESTAAT IS NUL, DUS IS DE KANS DAT ER LEVEN BESTAAT ELDERS IN HET HEELAL IS DAN HELEMAAL NUL. Niet “vrij groot” zoals Braekman fantaseert, maar de kans bestaat simpelweg ‘helemaal niet’.

---
Ter uitleg:

Serieuze exo-biologen (lui die in marsmannetjes geloven maar tenminste serieus met het onderwerp omspringen) beweren dat volgens optimistische ramingen er ‘waarschijnlijk’ een quadriljoen exo-planeten zouden kunnen bestaan – een getal met 24 nullen.

Verder beweren dezelfde serieuze wetenschappers dat de ‘kans’ er leven op Aarde is kunnen ontstaan zo ongeveer een Quintiljoenste is – een getal met 30 nullen achter de komma.

‘Kans’ heeft een Quintiljoen planeten nodig eer ‘kans’ erin slaagt toevallig ergens op 1 planeet leven te creëren.

Zoals we reeds gezegd hebben zijn er maar een Quadriljoen planeten (1 x 10 exponent 24) Dat zijn dus niet genoeg planeten om ‘kans’ toevallig ergens op een planeet leven te doen onstaan. In feite, een miljoen keren te weinig planeten om toevallig ergens toevallig leven te creëren.

Echter we weten dat er leven op Aarde bestaat, ook al bestaat de kans niet dat er uberhaupt 1 planeet in het heelal level heeft – laat staan een tweede planeten – laat maar helemaal staan wat Braekman beweert: “miljarden planeten”

---
Voor de lezer van dit commentaar dit nog steeds niet helemaal verward is met de grootorders van deze cijfers, nog even dit:

De kans de Aarde zich in een ‘gastvrije hoek’ van het heelal bevindt is een getal met 150 nullen achter de komma. 1 x 10 exponent 150: er zijn niets eens zoveel atomen in het hele universum.

Ik raad Braekman aan 'God's Undertaker: has science buried God?' van John Lennox te lezen. Wetenschap heeft God nu net niet begraven. Hoe meer we leren over het universum, hoe minder we kunnen beweren dat God er niets mee te maken heeft.

De spectaculaire grootordes van de getallen hierboven wordt door vele atheïstische wetenschappers beschouwd is het grootste gevaar voor hun atheïsme, omdat de ‘kans’ zoooo klein is, dat ‘toeval’ er onmogelijkerwijs iets mee te maken kan hebben. Want uiteindelijk bestaat er leven op Aarde, en dat is volgens de probabiliteit simpelweg onmogelijk, maar toch bestaat het.

---
voor zover Braekman betreft - ik kan me vergissen maar ik neem aan dat hij Engelse literatuur geraadpleegd heeft, en ik denk dat hij zich vergist heeft in de vertaling van het Engelse “Trillion”, hetgeen een Triljard is in het Nederlands – en geen Triljoen. Een triljoen heeft 18 nullen, terwijl een triljard maar 9 nullen heeft, en zodoende houdt zijn betoog over het aantal mogelijke planeten met leven houdt gewoon geen steek.

Hij kan wel nog terecht in het bankwezen; daar spreken ze ook over de miljarden alsof het niets is. Maar uiteindelijk ... de realiteit van deregelijke is zoals in de film “The Matrix”.

Anoniem zei

Men kan KANSberekeningen ook wel eens anders bekijken, namelijk vanuit het hart. Mag ik hopen dat u dat ook eens wil proberen ? Misschien ontdekt u dan 'iets' nieuws ... misschien gaat u ontdekken hoe wij naar Gods beeld zijn geschapen en we dus moeten toegeven dat God veel meer Hart en nuchter verstand heeft dan wij.

Vermits God oneindig is staat Hij ook boven de tijd. Tijd werd en wordt ons gegeven met een tijdsmaat, maar vanuit Zijn Liefde ook overvloedig, zoals een land om te leven en te gedijen maar vooral geestelijk te groeien. Vermits Gods Liefde voor ons onmeetbaar is lijkt het me duidelijk dat wij Zijn Liefde 'moeten' zoeken. God maakt zijn verlangen naar onze liefde voor Hem zeer duidelijk in de H.Schrift. Juist door Zijn mateloze Liefde schenkt Hij ons zelfs de vrijheid Hem (tijdelijk) te ontkennen.

De KANS is dus zeer groot dat wij Hem ontkennen of op zijn minst negeren.
De KANS is zeer groot dat TIJD iets is dat enkel en alleen in betrekking staat met onze zielegroei, liefde-groei, gelegenheid om koppigheid en hoogmoed te overwinnen, gelegenheid om berouw te ontdekken daar ergens heel erg diep op de bodem van de eigen ziel.

Waarom is de KANS op mateloos veel Leven in de cosmos ook mateloos groot ?

Omdat God de Vader Zijn Zoon offerde - u zult dit hopelijk ook ernstig willen overdenken - en zelfs Zijn moederlijke Liefde offerde in en door het mede-lijden van Maria, kan ik geen enkele reden bedenken waarom de cosmos niet overvloedig van leven zou zijn voorzien.

De KANS dat de cosmos weinig of geen leven zou bevatten lijkt me dus NUL en zelfs het overdenken niet eens waard want de KANS dat we God te kort doen in Zijn oneindige Liefde is bijzonder groot - zoals we dagelijks weer met berouw moeten vaststellen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer