donderdag 30 juli 2015

Aartsbisschop André-Joseph Léonard fluit de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke terug, aangaande zijn standpunt over het zogenaamde 'homo-huwelijk' ('Kerk en leven' - 22 juli 2015 - p. 7)

Aartsbisschop André-Joseph Léonard fluit de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke terug, aangaande zijn standpunt over het zogenaamde 'homo-huwelijk' ('Kerk en leven' - 22 juli 2015 - p. 7)

KAVlaanderen juicht het toe, dat Mgr. Léonard gereageerd heeft op het schandalige en anti-katholieke standpunt van de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke aangaande het zogenaamde 'homo-huwelijk'.

Aan de andere kant betreuren wij ten zeerste, dat het hier weer bij blijft.

Het ontslag van Luk Vanmaercke als hoofdredacteur zou nu aan de orde moeten zijn!

Wat is 'Kerk en leven' toch een bastaardblad! Zo kenmerkend voor de Post-conciliaire Bastaardkerk in Vlaanderen, met haar vele homo- en pedoseksuele vertakkingen, en met als officieus opperhoofd de gay-friendly Johan Bonny!

Eerder schreven wij aangaande deze affaire het volgende:

'FLATER VAN DE WEEK' IN KERK & LEVEN: 'KERKELIJK DENKEN OVER HOMOSEKSUALITEIT BEWEEGT'

"U moet goed beseffen, dat CD&Ver Luk Vanmaercke jarenlang bij de Europese Unie gewerkt heeft! De EU is het instrument bij uitstek van de Vrijmetselarij om de Kerk kapot te maken. Met zo een figuur aan het hoofd van 'Kerk en leven' kan je dergelijke satanische berichten verwachten!"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/flater-van-de-week-in-kerk-leven.html

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is een oorvijg eerste klasse voor de hoofdreacteur van Kerk&Leven.
Respect, Monseigneur Léonard!
In de noordbelgische kerk werd veel te lang veel te veel verzwegen, veel te lang veel te veel ketters gepraat geproduceerd en gepubliceerd, veel te veel laf met de trouwe gelovigen aan de aloude katholieke leer omgegaan, en veel te lang het kerkvolk pastoraal in de steek gelaten.
Veel verandering is er in de 5 jaar van Uw aartsbisschoppelijk ambt ook niet gekomen.
Men wou steeds de mooie schijn behouden en droomde ervan -tot het bittere einde- zoveel mogelijks te redden zonder teveel pijn te doen.
Een illusie, en een zeer treurige en bittere daaraantoe.
Zeer vele fronters hebben dit al zeer lang bemerkt.
Uw woorden zijn waar; en dat U de moed had, dit ook publiek te zeggen, eert U.
Merci, Monseigneur.

Anoniem zei

Kerk en Leven is een bastaardblad maar zelf interviews geven in P-magazine? Wat een ongelofelijk hypocriet kereltje ben jij toch... het feit dat mijn reactie niet gepubliceerd zal worden aanzie ik alvast als het bewijs dat ik gelijk heb. Je zal sneller in de Hel belanden dan veel mensen waar jij met stront naar smijt.

The Guardian Angel zei

Als de hoofdredacteur van 'Kerk en leven' beweert, dat de Kerk het homohuwelijk zal erkennen, dan dwaalt hij en brengt het zieleheil van vele gelovigen in gevaar.

Als KAVlaanderen in P-magazine zegt, tégen abortus te zijn van het Katholieke Geloof, dan legt KAVlaanderen getuigenis van het Geloof af.

Ik begrijp niet hoe u redeneert.

Vanuit Katholiek oogpunt zou 'Kerk en leven' geen bastaardblad mogen zijn, aangezien het toch het officiële blad van de Kerk in Vlaanderen is.

Het is toch ongelofelijk en onaanvaardbaar, dat in 'Kerk en leven' de ene ketterij na de andere gedebiteerd wordt. Daarom is 'Kerk en leven' een bastaardblad, de Post-Conciliaire Bastaardkerk waardig.

P-Magazine daarintegen is NIET de spreekbuis van de Vlaamse Bisschoppen.

Een klein, maar fundamenteel verschil.

Anoniem zei

Aan anoniem 31 juli 2015 20:53

Kerk&Leven is een bastaardblad: het wordt uitgegeven bij Halewijn maar- zoals ik meermaals hoorde bij telefonische aanroepen in de bisdommelijke besturen- de bisschoppen kunnen (naar het schijnt en hun eigen zeggen) helemaal niets daaraan doen wat er daar gepubliceerd wordt.
Dat is dan ook de verklaring dat er tegelijkertijd een enorme hoop onzin en zeer veel tegenstrijdigs breed gepubliceerd wordt.
De vele journalistische blunders van DeKesel en zijn entourage zijn het beste voorbeeld;
zeer illustratief ook het tegelijkertijd verschijnen van bloggezever van Marc Vandevoorde ("terallereerst investeren in personen en niet in gebouwen") en van de aankondiging van het bisdom Gent ("het architekturaal patrimonium te onderhouden") en van het bisdom Antwerpen ("Toegang tot de kathedraal van Antwerpen gratis voor inwoners van de provincie Antwerpen").
(Sedert de pijnlijk nauwkeurige kritische blik door deze website hier op Marc Vandevoorde's blog post Marc Vandevoorde niets meer- doodse stilte sedert 6 weken).

Het interview in P-Magazine heb ik niet gevonden.
Misschien kan het hier verlinkt worden.

Het is uiterst belangrijk dat het evangelie van Onze Heer Jezus Christus, de zuivere katholieke leer overal verkondigd worden;
waarom dan niet in een studentenmagzine ("aan de grenzen")?

Waar ik U echter wel vermanen moet, is: dat U andere mensen uit persoonlijke gronden (en waarschijnlijk frustraties) in de hel wil stoppen.
De hel schrijft men overigens met een kleine "h"- deze fout vermoed ik eerder bij satanisten.
Het uiteindelijke oordeel komt alleen de Heer toe ("Sed deus est qui ipse iuducat"-dat was het continue mantra-achtig voorgedragene excuus van msgr. Philips op zijn sterfbed; deze modernistische voortrekker-theoloog is voor een groot deel der teksten van Vat.II verantwoordelijk en beleefde dan zeer stil de leegloop en de verloedering van de kerk in Vlaanderen).
Met Uw uitspraak beperkt U ongeoorloofd enerzijds de barmhartigheid en anderzijds de gerechtigheid van God.
Dat is een bekende fout en defect van de Kasper-en Danneelstroep en zal bij de komende synode voor de familie (man, vrouw en kinderen- niet het een-of-ander obscuur gezelschap van burgerlijk recht) een grote rol spelen.

Een laatste bemerking: het is Castellucii, de protégé van bisschop Bonny, die in zijn blasphemisch toneelstuk het aaangezicht van Christus met strontbollen laat bewerpen.
Op deze website wordt er niet met drek geworpen.
Op deze website wordt getoond hoe de protagonisten van de noordbelgische bastaardkerk onzin begaan, extra met vlijt op landmijnen springen, hoe ze ostentatief de Heer verraden, hoe ze een wellnesskerk propageren en daarbij voor criminele actie niet terugdeinzen.
Onder theologisch scherpschuttersvuur reageren deze tisten niet- ze incasseren zwijgend .
Dat is naar unaniem oordeel van alle frontstrijdrs het ergste geluid: niet het knallen van geweerschoten, niet het zware gedonder van de artillerie, niet het huilen der shrapnells, nee:
het ergste geluid is het dompe ploffen als een projektiel in het menselijk lichaam dringt.
En dat geschiedt in figuurlijke zin bij het personeel van de noordbelgische bastaardkerk aan de lopende band.

The Guardian Angel zei

De bisschoppen zouden zich moeten distantiëren van 'Kerk en leven' en elke parochie moeten verplichten om een eigen Parochieblad op een A4-tje uit te geven en gratis aan de parochianen ter beschikking te stellen.

Het zou snel afgelopen zijn met 'Kerk en leven'.

De bisschoppen dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid.

En inderdaad,

Het uiteindelijke oordeel komt alleen de Heer toe!

Maar, ik denk dat velen zich vergissen over hoe de Heer zal oordelen!

Anoniem zei

@The Guardian Angel

Inderdaad, de bisschoppen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.
Door het 2e vaticaans concilie werd de positie van de bisschoppen geweldig gesterkt, kerkhistorisch en patristisch onderlegd, opgehemeld in uiterste vorm- en in het westen vond een nooit geziene kerkelijke kaalslag plaats.
"De crisis van de Kerk is veel meer een crisis van het geloof en op de eerste plaats een crisis van de bisschoppen";
eens te meer een citaat van Kardinaal Joseph Ratzinger!

En wat e noordbelgische kastaardkerkers zo graag verzwijgen:
"Heer, U bent gestreng: U neemt waar U niets aangelegd heeft en U wil oogsten waar U niet gezaaid heeft";
en dan gaat het verder: "... Werp alzo de onnuttige slaaf buiten in de duisternis, waar allen wenen en vol pijn met de tanden knarsen(Mt 25,14-30)

"Buona sera!" (cfr. Franciscus)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer