vrijdag 19 juni 2015

Weer een 'slachtoffer' uit de Brugse 'priesterraad'! Wie nog meer?


9 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is plakatief afschuwelijk.

Deze priesterraad ("senaat" wordt hier ook in de oudbekende zelfoverschatting geschreven) telt 36 leden+ vanGheluwe;
van deze 37 Personen zijn er tot nu toe en door ons bekend 3 gerechtelijk/publiek bekende pedofielen (8 %);
in de meeste studies wordt het voorkomen van pedofiele neigingen (opgepast: nog niet daden!) geschat op ca. 1%, en van mannen met p.daden op ca. 0,5-0,1%.
In deze club ligt het percentage van pedofiele daders 16 tot 80 maal hoger als in de normale bevolking.
Dat is uiterst verdachtig!

Eveneens merkwaardig is dat er maar één als homosexueel bekende persoon opstaat (door het sterftegeval en de onderzoekingen vastgesteld)(2,7 %).
Grote onderzoekingen in de westerse wereld kwamen in deze tijd op 1,0 tot 3% mannen, die actief homosexueel waren en dit zo aangaven. De rest van de mannen is voor het overgrote deel heterosexueel.
Nu zitten er in seminaries wegens het celibaat- een doorn in het vlees: altijd geweest en juist daarom zo'n sterk teken voor de omgeving- altijd minder mannen mit heterosexuele neigingen als in de normale populatie.
Hier schijnt nu iets niet te kloppen.
Ofwel bestaat deze raad nu hoofdzakelijk uit asexuele mensen of wordt er hier zeer veel verzwegen.
C.B. heeft ondertussen al gezegd dat hij "zeer lijfelijk" was- wat hij daarmee ook bedoelt, is onklaar.

Er staan echter nog een paar andere merkwaardige namen op deze lijst:
- Koen Vanhoutte, rechterhand van vanGheluwe, professor in het grootseminarie en als spirituaal (geestelijke leidsman) daar van zeer veel op de hoogte
- Peter Rossel, "waarnemer van buiten",nu woordvoerder van het bisdom Brugge
-(niet op de lijst, maar wel als redacteur vanboven): de oudbekende Theo Borgermans van Rorate, die zelfs miden in de nacht huilerige artikels schreef dat Paus Benedictus XVI de leer van de katholieke kerk betr. het huwelijk en het celibaat niet wou veranderen.

Een zeer merkwaardige troep.
We kunnen ons op nog meer lijken onder het tapijt verwachten.

Anoniem zei

Er klopt iets niet in wat de bisschop zegt in het artikel van De Morgen.
Koen Vanhoutte was sinds 29 juni 1985 professor aan het Grootseminarie van Brugge.
en op 30 juni 2006 werd hij door Roger Vangheluwe ook nog benoemd tot president van het Grootseminarie. Hij zat ook in de bisschoppenraad met Vanghluwe, enz.

En dan laat de bisschop aan het artikel in De Morgen, aangaande directeur pr Carmino Bohez zeggen: "Bisschop Jozef De Kesel en zijn entourage werden in december op de hoogte gebracht van het conflict van meer dan tien jaar geleden."

Koen Vanhoutte moet daar toch al lang van op de hoogte geweest zijn, zo zou men dan toch denken?

Anoniem zei

Voor deze personen zal wel gelden wat 't Pallieterke voor 5 jaar over Danneels schreef:
"(Godfried) heeft nooit iets geweten, weet van niets en zal nooit van iets weten".

En dan als een toetje slagroom er bovenop: "Mijn advocaten hebben mij aangeraden niets meer te zeggen".

Op Uw gezondheid!

Anoniem zei

Ik denk dat er een typefout staat in dit berichtje.
Het is niet Jan Tillemans maar Jan Tilleman (zonder s).
Zie http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=58731

Priester Jan Tilleman (die ook kanunnik werd) was tot in 1998 directeur van St. Leo Brugge, waarvan Carmino Bohez zelf beweerde dat hij er leerkracht werd.

Anoniem zei

"JAN TILLEMAN MODEREERT PRIESTERRAAD BISDOM BRUGGE

BRUGGE (KerkNet) - Jan Tilleman, pastoor en moderator in de federatie Brugge Sint-Donatianus, is verkozen tot moderator van de priesterraad van het bisdom Brugge. Hij volgt Koen Vanhoutte op die onlangs benoemd werd tot bisschoppelijk vicaris. Het is immers onverenigbaar dat een moderator van de priesterraad ook vicaris is. De leden van het bureau van de priesterraad blijven dezelfde. Carlos Desoete is vice-moderator en Johan Loones secretaris. De andere bureauleden zijn: Carmino Bohez, Filip Debruyne, Christian De Paepe, Tom Flamez en Marc Gesquière. Deze priesterraad blijft in functie tot 2009"

Anoniem zei

Pastoor Johan Loones zat ook in de priesterraad met Vangheluwe.
Hij gaf ooit een interview. Zie https://kartonliesa.wordpress.com/category/interview/

Op de vraag "Sindsdien is Rent-a-Priest gestegen in populariteit. Ziet u hen als een bedreiging?", antwoordde hij:

“Van mij mogen ze dat doen; ik zie dat niet als bedreiging. Eigenlijk bieden wij net hetzelfde aan. Als er twee homo’s hun relatie willen zegenen, doe ik dat ook. Er is niemand die verbiedt een relatie tussen mensen te zegenen. Een kerkelijk huwelijk is tussen man en vrouw, maar ons geloof zegt toch: “waar liefde is tussen mensen, daar gebeurt God”? Of dat nu tussen twee vrouwen, twee mannen of een man en vrouw is, wat maakt dat uit?

“Het verschil met Rent-a-Priest is dat ik zeg: ‘bij mij gebeurt het in een kerk.’ In den hof doe ik dat niet. Zij wel: mensen krijgen een ceremonie in hun tuin, rond de salontafel of in een stemmig kapelletje, maar dat is het. Ik stel vast dat daar weinig of geen sprake is van een gemeenschap van chris­tenen.

Anoniem zei

Toen priester Johan Loones nog pastoor-moderator van de federatie Damme was, was er onder hem een hulppriester, Piet Buysse, in verschillende parochies van de federatie Damme. Zie http://www.hoekedamme.be/info.htm
Die priester Piet Buysse werd beschuldigd van pedofilie en pleegde kort daarna zelfmoord. Zie http://www.spiritualia.be/blogs/angelus/2011/05/weeral-een-pedofiele-priester-minder-in-de-wereld-r-i-p-p-p.html

The Guardian Angel zei

En was er iets van aan?

Anoniem zei

U vraagt "Was er iets van aan?"
Het Nieuwsblad van die tijd schreef: "'De klacht die ingediend werd, was geloofwaardig. Bovendien waren de feiten nog niet verjaard', zegt het Brugse parket. Het gerecht wil niet kwijt wat de priester aan zijn ondervragers vertelde. 'Na het verhoor heeft de onderzoeksrechter beslist de man niet aan te houden. Wel achtte de onderzoeksrechter het nodig om de man een reeks voorwaarden op te leggen.' Zo moest hij zijn taken als priester stoppen. Buysse trok zich daarop terug bij de paters van zijn congregatie, in Asse.

Het Brugse parket sloot het onderzoek naar de klacht gisteren af, aangezien de verdachte dood is. 'Wij zullen daardoor als parket nooit uitsluitsel kunnen geven of de klacht gegrond was', aldus het parket. 'Waarom de man zichzelf van het leven beroofde, kunnen wij ook niet zeggen. Al lijkt het erop dat er een verband is met de klacht en de opgelegde maatregelen.' Buysse werd nooit eerder veroordeeld en er liepen geen andere klachten tegen hem."

In het eerste artikel staat:
"Het gerecht liet hem uiteindelijk vrij in afwachting van verder onderzoek, op voorwaarde dat hij zijn priestertaken stopte. Hetgeen misschien een 'bewijs' is dat de feiten meer dan gegrond waren.

...Buysse was al twaalf jaar lang hulppriester in Oostkerke, Damme, Hoeke en Lapscheure. Daar kwam recent een einde aan nadat een twintiger uit de regio een klacht tegen hem had ingediend. De jongen stapte naar de Brugse bisschop Jozef De Kesel en vertelde hem dat hij enkele jaren geleden seksueel misbruikt was door Buysse. 'De man heeft de bisschop op de hoogte gebracht, en die heeft hem meteen uitgenodigd voor een gesprek', zegt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom. 'De bisschop heeft de man aangeraden naar het gerecht te stappen.'


Bij de politie of gerecht waren er dus geen andere klachten tegen Piet Buysse binnengebracht.
Ik heb de indruk dat men bij het Bisdom Brugge normaal gezien pas bij een derde klacht bij het bisdom een beetje actie begint te ondernemen. In het geval Piet Buysse ondernam bisschop De Kesel actie door de jongeman aan te raden naar het gerecht te stappen, misschien omdat het een derde klacht bij het bisdom was?, of anders heeft De Kesel voor 1 keertje een jongeman aangeraden om naar het gerecht te stappen omdat de zaak nog niet verjaard was en heel geloofwaardig leek.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer