vrijdag 19 juni 2015

"Vijf jaar na Vangheluwe faalt de aanpak van het Brugse bisdom nog steeds"

"Bisdom Brugge faalt in aanpak nieuwe dossiers"


Een brief van een jonge priester [Igor de Bliquy] en een nieuwe case waarbij iemand die grensoverschrijdend gedrag vertoonde, mocht blijven. Het toont aan dat er vijf jaar na het ontslag van bisschop Roger Vangheluwe aan de houding van het bisdom weinig veranderd is.
Een brief van een verbolgen jonge priester zorgt voor beroering. Het document, dat deze krant in handen kreeg, belandde vorige maand bij bisschop Jozef De Kesel, de vicarissen en een heleboel medewerkers van het bisdom. Het is een aanklacht tegen de houding van de kerk tegenover slachtoffers van seksueel misbruik, een nijpend gebrek aan transparantie en de gebrekkige medewerking van de kerkelijke instanties aan het gerecht.

De priester, die veel bijval krijgt van andere jonge collega's, is formeel: de richtlijnen die de bisschoppenconferentie en hogere oversten zélf hebben uitgeschreven, worden niet gevolgd. Daarbij verwijst hij nadrukkelijk naar de zaak van priester Daniel D., die vorige maand het nieuws haalde. D. zou twintig jaar geleden verscheidene kinderen hebben misbruikt. Het bisdom wist in 2013 al dat er iets aan de hand was, maar zou de man pas na een nieuwe klacht in januari aan de kant zetten. De reden van zijn ontslag kwam pas vorige maand aan het licht. 

Bron:

"Jonge West-Vlaamse priester klaagt in brief laksheid van bisdom Brugge aan"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/04/jonge-priester-de-kerk-is-te-spaarzaam.htmlMantel der liefde

Ook een andere zaak wordt volgens verschillende bronnen al jaren met de mantel der liefde bedekt. In 2004 zou professor C.B. [Carmino Bohez] aan het grootseminarie van Brugge aan de kant zijn geschoven na grensoverschrijdend gedrag bij kandidaat-priesters. De man werd daarna aangesteld als adjunct-vicaris voor de jeugd, een functie die hij vandaag nog steeds uitoefent.

Op vraag van het bisdom heeft het Opvangpunt Seksueel Misbruik enkele maanden geleden de kwestie onderzocht. Hun conclusie: "Het betreft een persoonlijke aangelegenheid waarover op het publieke forum niet verder gecommuniceerd moet worden." [Doofpot!]

Kerkjurist Patrick Degrieck, medewerker van het Opvangpunt [!][!][!][!][!], verduidelijkt: "Het ging niet om seksueel misbruik van een minderjarige." "Natuurlijk niet", reageert een insider. "Seminaristen zijn per definitie volwassen. In een rusthuis is het ook onmogelijk om je aan kinderen te vergrijpen. Dat betekent niet dat die man ongestoord adjunct-vicaris voor de jeugd mag blijven."


5. Over Patrick Degrieck

Al even weinig geloofwaardig is de rol van kerkrechter Patrick Degrieck als 'bestrijder' van seksueel misbruik.

Nu is hij als directe medewerker van bisschop De Kesel in de afhandeling van de verjaarde dossiers, maar enkele jaren geleden was hij, met Tom F., nog de onlosmakelijke schaduw van Roger Vangheluwe. Geen verjaardag van de bisschop ging voorbij zonder dat zijn twee vrienden een kleine attentie afleverden.

Het blijft een mysterie waarom uitgerekend Degrieck, als enige geestelijke, een plek in de commissie-Adriaenssens heeft gekregen.

'En dan komt daar een vriend van Vangheluwe in te zitten,' zegt een bron in het bisdom. 'Het klopt gewoon niet!'

Degrieck heeft jarenlang gezeteld in raden van bestuur van katholieke instellingen die seksueel misbruik onder de mat veegden.

Met name in Tielt heeft hij de stellingenoorlog met de plaatselijke deken Leopold Lefebvre van dichtbij gevolgd.

Degrieck wordt boos bij de suggestie dat de penitentie van de Kerk en haar dienaren zelden oprecht lijkt.

In oktober 2010, enkele maanden nadat hij in de commissie-Adriaenssens had gezeteld, vertelde Degrieck dat de Kerk geen doofpotoperatie te verwijten viel...


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.html


De nieuwe zaken liggen in de lijn van wat in het najaar van 2014 kwam bovendrijven. Toen raakte bekend dat drie West-Vlaamse priesters nog altijd in functie waren, hoewel het bisdom op de hoogte was van zedenfeiten. Bisschop Jozef De Kesel gaf toe dat er inschattingsfouten waren gemaakt maar benadrukte toen ook dat hij zijn plicht als burger had gedaan.


Nood aan nieuwe wind

"Er is niets veranderd in Brugge", zegt hoogleraar en kerkjurist Kurt Martens. "De mensen die het ten tijde van Roger Vangheluwe voor het zeggen hadden, zitten nog steeds in het zadel. En na vijf jaar kun je niet langer beweren dat bisschop De Kesel hier niks aan kan doen. Hij heeft zijn kans gehad en ze niet gegrepen. Het is hallucinant hoe daders van seksueel misbruik nog steeds een hand boven het hoofd wordt gehouden. De Kesel zou ontslag moeten nemen. [!][!][!][!][!][!][!][!][!][!]" Ook andere bronnen erkennen dat er dringend nood is aan een nieuwe wind. [!][!][!][!][!]

Het bisdom zelf laat weten dat dit niet aan de orde is. De bisschop bevestigt wel dat hij de brief van de jonge priester heeft ontvangen en benadrukt dat hij meteen met hem in gesprek is gegaan ["Dialogeren" heet dat in de post-conciliaire bastaardkerk!]. "Over de inhoud van dat gesprek kan ik niet in detail treden." [Doofpot!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/vijf-jaar-na-vangheluwe-faalt-de-aanpak-van-het-brugse-bisdom-nog-steeds-a2297900/ONZE VRAGEN:

WAT DOET DEKEN JEF BARZIN, VAN DE VOORMALIGE 'OECUMENISCHE WERKGROEP PEDOFILIE', DAAR ALS DEKEN IN ANTWERPEN ONDER DE VLEUGELS VAN JOHAN BONNY?

WAAROM IS JEF BARZIN LID VAN DE BISSCHOPSRAAD?

WAAROM VERLIET KENNY BRACK, DE 'MINDERBROEDER-KAPUCIJN' VAN YOUFRA WEST-VLAANDEREN VOOR EEN POSTJE IN HET BISDOM ANTWERPEN?

WAAROM VERTROK OOK PATRICK DEGRIECK NAAR HET BISDOM ANTWERPEN?

WAAROM BENOEMDE BONNY DEGRIECK ALS JURIDISCH RAADGEVER BIJ DE DIENST VOOR CANONIEK RECHT VAN HET BISDOM ANTWERPEN?

De vlucht van een deel van de Brugse gay-lobby naar het bisdom Antwerpen onder de vleugels van Johan Bonny, de lieveling van Godfried 'kardinaal' Danneels, lijkt een feit!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Niets is veranderd (Deel 1)

1985 werd de pedofiele professor v.h. grootseminarie van Brugge Roger vanGheluwe bisschop van Brugge.

Kort tevoren was er in het parochieblad Kerk&Leven, onder de toenmalige leiding van de westvlaming Felix Dalle en onder invloed van brugge, een ophefmakend artikel verschenen met een "oproep tot ondersteunung van de interessen der pedofielen in de kerk"(!)(Affaire Barzin)
Geen mens in het brugse seminarie (daronder ook de piepjonge professor Bonny) schijnt dit meegekregen te hebben.

Een paar maanden later werd Marc Vandervoorde, de perschef van het bisdom Brugge, dan hoofdredacteur van Kerk&Leven voor zeer lange tijd.
Van dit ophefmakend artikel in K&L en de vele reacties schijnt hij nooit iets geweten te hebben; uiteindelijk dan in de politiek bij de cvp/cd&v terechtgekomen en nu weer op kerknet, waar hij de blog van Patere Luc Versteylen SI verder voert( P. Luc Versteylen SI werd buitengesmeten wegen sexuele perikelen bij zijn project "De Oude Brouwerij"- naar zijn eigen zeggen was hij "tot aan de grens gegaan maar niet over de grens"/ zijn tientalen jaren durend samenleven met zijn Marieke schijnt toch wel over de grens van het celibaat gegaan te zijn(NVDR)).

In het begin der jaren 90 dan de geweldige invloed van professor Frans Lefevre (ondertussen helemaal doodgezwegen), die dan met Jef Bulckens hoofdredacteur werd van de godsdienstboekenreeks Roeach, daaronder Band 3 met zeer vele westvlamingen.
De geweldige oproer destijds in Vlaaanderen met de onvolprezen Alexandra Colen werd in het brugse seminarie ook niet waargenomen.
Dat is nu wel zeer merkwaardig, omdat hier 4 jaar lang luidruchtig geprotesteerd werd en ook Leuven en Danneels in de vuurlijk kwamen.
In 1999 werd Roeach dan na interventie v.d. Congregatie v.d. Geloofsleer teruggetrokken; terzelfdertijd werd het seminarie voor late roepingen CPRL in Antwerpen, onder leiding van de westvlaming Michel Gesquiere, gesloten wegen teveel sexschandalen en ziekte- en doodsgevallen.
Gesquiere werd door vanGheluwe opgevangen en zer snel naar Kortrijk gestuurd, alwaar deken benoemd; de "roze dekenij" ontstond.

Wie was er nu in deze jaren directeur van het seminarie en aanspreekpartner voor priesterkandidaten (naar zijn eigen zeggen:CB).
Vanaf 1995 in de USA, vanaf begin 2000 in Westeuropa geraakte de pestepidemie van de pedofilie in de kerk bekend; vermeerd werd ook de homofilie in vele seminaries bestreden, deels met opheffing ervan (St.Pölten in Oostenrijk).
In Brugge: reactie nul.

.

Anoniem zei

In Brugge is niets veranderd (Deel 2)

Het grootseminarie was de oogappel van vanGheluwe; in 25 jaar wijdde hij ca. 70 priesters en tegen de 85 diakens.
Wat selectie en kwaliteit betreft, waren er zeer merkwaardige normen:
de namen Ivo Poppe, Tom Flavez en Jeroen Claerhout spreken voor zich.
2006 gaf vanGheluwe een bijzonder interessant interview, waarin hij, aangesproken op het dreigend priestertekort in Vlaanderen , zei"...dat dit natuurlijk in enige streken waar was, maar dat westvlaanderen er hier gelukkig goed voor stond en zeker niet mocht klagen; en dat priesters van het buitenland niet gewenst waren omdat dit niets brengt..." (sic)(AUB niet lachen)
(Onvergetelijk de jubelende berichten in het Nieuwsblad bij elke nieuwe priesterwijding)
(Ondertussen heeft westvlaanderen/het bisdom Brugge meer als genoeg problemen om te klagen en worden nu zonder commentaar ook priesters uit centraal-afrika ingezet (Oostende))

Het meest zotte interview was dan 2008 wel dat van de kersverse "priester" Pieterke Delanoy, die publiekelijk verklaarde "zelf geen Problemen met het celibaat te hebben en dit contrasteerde met collega's die naar een vrouw (!) hunkerden)(dat "caelebs" "alleenlevend" beduidt en niet "getrouwd met een vrouw" scheen hij niet te weten).
Voor een overzicht van deze rotboel in de laatste 5 jaren verwijs ik naar de vele berichten op kavlaanderen.blogspot.

Uiterst illustratief voor de totale aberratie in het grootseminarie van Brugge is de geschiedenis van de seminarist Vincent Orroi, die opeens een vriend zocht op de website "gay-romeo.be" en dan, na een torpederend artikel door @The Guardian Angel, zeer dunlippig door Koen Vanhoutte geroyeerd werd.
Orroi liet dan 2 jaar niets meer van zich horen, isondertussen bij de cd&v van Bredene beland en lid van de "koekedozenclan" (van het geloof, laat staan van God, wordt op zijn blog niet veel gezegd).

In het bisdom Brugge en in het grootseminarie is er niets veranderd.
De sexmafia zit er nog altijd.
Beterschap is niet in zicht.
(Theologisch tenminste niet; de schadevergoedingen werden wel sterk verhoogd.
Voortdoen jongens!)
En de hele wereld wordt uitvoerig over dit treurspel geînformeerd.
Het is een schande.

Anoniem zei

Toen Vangheluwe ontslagen werd in 2010,verkozen de kanunniken en vicarissen Herman Vandecasteele (voorzitter), Jean-Pierre De Rudder, Kristiaan Depoortere, Antoon Vansteeland, Filip Debruyne en Koen Vanhoutte, aangevuld met kanunnik Jan Tilleman en priester Jozef Craeynest Koen Vanhoutte tot diocesane administrator.

Welnu, deze kanunnik Jan Tilleman was tot in 1998 directeur geweest van het St. Leo college in Brugge. En het is in dat college (veelal van jongens) dat Carmino Bohez begon les te geven wanneer hij leraar wilde worden, en ook in Hemelsdaele (veelal meisjes) dat een nauwe band heeft met St. Leo en zelfs sinds kort gefusioneerd is met St. Leo. In de buurtkrant sint Jozef Brugge (maart 2014) las ik dat Carmino Bohez immers zelf zei dat hij leraar was geweest in St. Leo, ik dacht tot 2010 (maar nu kan ik het niet meer nachecken want ik vind die krant van maart 2014 niet meer terug op het internet).

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer