zaterdag 27 juni 2015

'Rabbi' Bergogliostein voegt intussen de daad bij het woord en ontvangt de zionistische vrijmetselaarsloge B’nai B’rith op de koffie:Paus Franciscus ontving donderdag leden van B’nai B’rith, de oudste, ononderbroken bestaande joodse organisatie [Kerknet bedoelt natuurlijk de oudste zionistische organisatie.]. Hij sprak tijdens de ontmoeting de hoop uit dat joden en christenen blijven samenwerken, ten dienste van het algemene welzijn en samen de vrede bevorderen, in het bijzonder in het Heilige Land en het Midden-Oosten [Cynisch!]. Christenen en joden moeten gemeenschappelijk het respect voor het leven en de Schepping, de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit bevorderen [Bergoglio vergeet, dat joden geen christenen zijn!]. De paus herinnerde ook nogmaals aan het belang van het conciliedocument 'Nostra Aetate', dat een nieuwe relatie met het jodendom heeft ingeluid [De joden moeten zich niet meer tot het Ware Geloof bekeren.]. Daarna werden belangrijke stappen gezet voor het wederzijds respect en de samenwerking [De verbastering van de Katholieke Liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie gebeurde grotendeels op aanwijzingen van de Amerikaanse joden.].

De joodse vereniging B’nai B’rith zet zich in voor de bevordering van de geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en joden in het bijzonder. Zij heeft tevens een kantoor bij de Europese Unie in Brussel [Zoals elke lobby-groep.]. B’nai B’rith steunt verschillende culturele programma's en bevordert religieuze verdraagzaamheid en internationale samenwerking in meer dan 50 landen wereldwijd, waaronder ons land. Daarbij is er ook veel steun voor programma's voor de bestrijding van het antisemitisme.

Bron: Kerknet


7 opmerkingen:

Anoniem zei

B’nai B’rith zijn vrijmetselaars.

Anoniem zei

tertullianus;de joden zijn niet meer het uitverkoren volk; ze hebben de genade van God verspeeld door hun hardnekkig ongeloof. hun plaats is overgenomen door de rechtvaardigen uit de heidenen. de oudtestamentische wet is vervangen door het gebod van liefde tot God en tot de naaste.de Messiaanse profetieën in het oude testament zijn in Jezus Christus vervuld.

kyrillos van Alexandrië: De joden zijn het meest gestoorde volk ter wereld. zij hebben zich uiterst goddeloos gedragen, en hun manie overstijgt zelfs die van de Grieken. ze lezen de Schriften en begrijpen niet wat ze lezen. hoewel ze van boven het hemelse licht ontvingen, geven ze er de voorkeur aan in het donker te wandelen. zij zijn als mensen die noch hun gevoelens noch hun verstandelijke vermogens gebruiken. dienovereenkomstig worden zij in beslag genomen door duisternis en leven in de nacht. zij zijnverstoken van het goddelijke licht.

chrysostomos;Ik weet dat sommigen van u mij zullen veroordelen omdat ik durf te beweren dat de synagoge niets anders is dan een theater. maar dezen schrikken mij niet af. de joden zijn tot honden gedegenereerd. zij zijn dronkaards en veelvraten. zij slaan hun ondergeschikten. zij willen niets van god weten. hun feestdagen zijn waardeloos en werden als zodanig door hun bijbelse profeten beschouwd. hun synagogen zij als de woonplaatsen der demonen... als onze weg de waarheid is, en dat is zo, dan is de hunne een van bedrog. ik spreek niet over de schriften. verre van dat. want die leiden mij naar jezus. ik spreek over de joodse onzuiverheid en krankzinnigheid...wat moet ik hier nog aan toevoegen? roofzucht, hebzuht, het bedriegen van armen, dieven, afpersers. een hele dag zou niet voldoende zijn om deze zaken te vertellen.

ignatios van antiochië:Het is totaal absurd om Jezus Christus te belijden en het jodendom te praktiseren, want het Christendom ging niet in het jodendom geloven, maar het jodendom in het Christendom.
Maar als iemand het jodendom aan jullie uitlegt, luister niet naar hem. Als hij niet spreekt over Jezus Christus, beschouw ik ze als grafstenen en de graven van de doden.

en dan zijn er nog die beweren dat bergoglio een rechtmatige bisschop is.

Anoniem zei

Oei, het lijkt alsof Bergoglio het verkeerde in zijn encycliek geschreven heeft.

In die foto hebben ze een gezicht alsof ze zwaar op de vingers getikt zijn, terwijl die joodse vrijmetselaars het hoofd strak naar Mgr. Georg Gänswein gekeerd hebben, alsof ze op antwoord wachten;

B’nai B’rith : “Wat bedoel je? De encycliek is tegen dit of dat? Luistert eens hier jong, het is nu net dit en dat wat wij doen, en als je er iets op tegen hebt, draai je de klok terug in de vooruitgang in Judeo-christelijke relaties.”

***
Ondertussen is Kardinaal Vincent Nichols op de BBC komen zeggen: “[The Pope] does salute business leaders, he talks of their life as a 'noble vocation'. " (Laudato Si, paragraaf 129) Is dat het enigste wat de BBC, of Kardinaal Nichols voor dat part, over de encycliek kunnen zeggen?

Ik ben het even gaan Googlen: “Pope says, Business is a noble profession”

En inderdaad; the Wall Street Journal, Forbes, Business Insider en aantal andere kranten zeggen niet veel over Laudato Si, maar wat ze wel zeggen is: "Pope says: "Business is a noble profession".

Ook Kardinaal Turkson, alsook die van Manilla, zeggen even weinig, maar wat ze wel zeggen is: "Pope says: "Busines is a noble profession."

Het is echt vreemd hoe vijf dagen na publicatie van de encycliek, het niet meer over het milieu gaat, maar dat de essentie van de encycliek zich verplaatst heeft naar het ophemelen van de zakenwereld.

***
En voor zover deze foto betreft: Ik hoop dat Mgr. Georg Gänswein aan paragraaf 129 gedacht heeft, om de vraag te beantwoorden, en de gespannen situatie in de audiëntie met B’nai B’rith te ontwapenen.

***
Maar dat was niet het einde van het kruisverhoor;

B’nai B’rith: “dus Jorge ... Laudato Si ... Geprezen zij ... Wie is het die geprezen wordt?”

Bergoglio: “Geprezen zij de zakenlui.”

B’nai B’rith: “Dus niet Laudato Si uit het Zonnelied van St. Franciscus?”

Bergoglio: “Nee, Laudato Si Negotium Populus uit het Zonnelied van Paus Franciscus.”


***
Maar het hekke was helemaal van de dam toen men over de eucumenische patriach Bartolomeus begon.

B’nai B’rith : “Waarom komt een Orthodox zwaar aan het woord in die encycliek – of tenminste in paragraaf 7, 8, en 9?”

Waarop Mgr. Gänswein wel een gepast antwoord kon formuleren;

“Omdat jullie de overige 240 paragrafen hebben mogen schrijven.”

Anoniem zei

Doet pijn hé dat Benedictus een Bnai Brith-vriend heilig verklaarde. Dat durf je niet te publiceren.

The Guardian Angel zei

Ten eerste heeft Benedictus XVI Johannes Paulus niet heilig verklaard en ten tweede ook pausen biechten!

Anoniem zei

Inderdaad:
De gezichtsuitdrukking van Msgr. Gänswein wordt steeds grimmiger.
Veel "maagzuurwerende pillen" van het ABL (Armée Belge/isch Leger) innemen, jongens!

Anoniem zei

@ 28 juni 2015 11:26

Lachwekkend. Vergeleken met die staatsambtenaar die 's zondags in de kerk een eucharistie 'viert' zonder consecratie maar met communie, zou het zelfs geen pijn als Benedictus de hond van Stalin heilig verklaard had.

Denk je nu echt dat ik zo verliefd ben op B16 dat ik geen kwaad in hem wil of kan zien? Ik ben eerder geneigd te zeggen dat hij de zoveelste conciliaire anti-paus is. Maar hij is wel de enigste half-fatsoenlijke paus die we in 60, 70 jaar gehad hebben. Zelfs Pius xii heeft heel bedenkelijke dingen gedaan.

De laatste paus die nog te vertrouwen is, is volgens mij Pius xi. Hij is in ieder geval de laatste paus die een encycliek geschreven heeft die de moeite waard is te lezen.

De pausen na hem hebben stuk voor stuk geopolitieke spelletjes gespeeld, of ze wilden of niet, of ze er iets goeds mee gedaan hebben of niet... Maar geestelijke herders zijn het in ieder geval niet. B16 ja OK. Maar als zijn voorganger de boel niet verkloot had, had B16 ook niets moeten corrigeren.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer