zondag 28 juni 2015

'Pastoor' Johan Loones van het bisdom Brugge: “Wij moeten niet meer bekeren”

18 December 2011


Johan Loones is priester in de West-Vlaamse parochies Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Met sigaar in de hand vertelt hij in de fraaie pastorie van Ledegem over de plaats van godsdienst vandaag: ‘De paus en ik, wij hebben hetzelfde evangelie, maar misschien lezen we het op een andere manier.’ [!]

Sindsdien is Rent-a-Priest gestegen in populariteit. Ziet u hen als een bedreiging?

“Van mij mogen ze dat doen; ik zie dat niet als bedreiging. Eigenlijk bieden wij net hetzelfde aan. Als er twee homo’s hun relatie willen zegenen, doe ik dat ook [!][!][!]. Er is niemand die verbiedt een relatie tussen mensen te zegenen [De 'brave' man vergist zich!]. Een kerkelijk huwelijk is tussen man en vrouw, maar ons geloof zegt toch: “waar liefde is tussen mensen, daar gebeurt God”? Of dat nu tussen twee vrouwen, twee mannen of een man en vrouw is, wat maakt dat uit? [???]

De Kesel, hebben ze dat daar op het seminarie geleerd?

“Het verschil met Rent-a-Priest is dat ik zeg: ‘bij mij gebeurt het in een kerk.’ [!][!][!] In den hof doe ik dat niet. Zij wel: mensen krijgen een ceremonie in hun tuin, rond de salontafel of in een stemmig kapelletje, maar dat is het. Ik stel vast dat daar weinig of geen sprake is van een gemeenschap van chris­tenen.

“Wij priesters doen veel meer dan vieringen; onze taak bestaat hoofd­zakelijk uit begeleiden en inspireren. Als priester moet je mensen enthousiast maken en begeleiden in hun christen-zijn, zeker in deze nieuwe tijden. Niet iedereen is nog christen, maar dat is geen reden tot bezorgdheid; het is nu eenmaal zo. Wij moeten niet meer bekeren. Ik doe het niet voor de paus, die brave man interesseert me niet erg. [!][!][!]

Wie of wat is God dan wel voor u?

“Voor mij persoonlijk … (denkt na) We moeten een beetje meer zwijgen over God [!!!]. Ik heb liever dat God de leegte [Boeddhisme.], het niets is [Nihilisme!]. Of, als je de Bijbel leest: dat God één en al liefde is. Mensen moeten proberen in die liefde met elkaar te leven, elkaar te respecteren en appreciëren zoals ze zijn. Dan gebeurt God voor mij. Maar we moeten niet alles op Gods hals schuiven, die is daar niet in geïnteresseerd, denk ik. 

Wat vindt u van uitspraken van aartsbisschop Léonard?

“Wat ik vind van Léonard? Dat die man beter zijn mond zou houden op bepaalde domeinen [!][!][!]. De laatste twee jaar zijn er in de Kerk al genoeg brokken gemaakt en dan komt onze aartsbisschop met zijn dwaze uitspraken puin bijmaken [!][!][!]. Zo bestaat mijn werk er soms gewoon in om puin te ruimen.

“Mensen reageren daar natuurlijk op. In het begin hebben wij een verklaring van onze stuurgroep voorgelezen om duidelijk te maken: ‘wij staan daar niet achter.’ [!][!][!] We hebben in elke kerk applaus gekregen. [!][!][!]

Wat vindt u van het celibaat?

“Ik ben nu 22 jaar celibatair, met vallen en opstaan [!][!][!][!][!][!][!][!][!]. Ik probeer dat vorm te geven omdat het nu eenmaal zo is. Ik heb nooit gekozen om celibatair te zijn [!][!][!][!][!][!][!][!][!], wel om priester te worden. Maar over het celibaat kan niet gesproken worden in Rome.

“Daar zeggen ze misschien ‘God wil dat’, maar God wil dat niet [!][!][!]. Het celibaat is pas in de middeleeuwen ingevoerd [Klopt niet!]. Vroeger waren priesters, kardinalen en bisschoppen getrouwd [Klopt zeker niet!] en gingen de erfenissen naar de familie. De Kerk wou eigendommen, dus ze mochten niet meer trouwen en alle erfenissen gingen naar de Kerk [Dit is een urban legend. Erfenissen van priesters kunnen wel degelijk naar de familie gaan!]. Macht veroveren was een van de redenen voor het invoeren van het celibaat [!][!][!]. De Kerk is inderdaad een machts­instituut [!][!][!], maar we moeten dat durven doorbreken. [Wat een idiote praat!]

Dat gehuwde mannen of vrouwen priester zouden worden, daar heb ik geen probleem mee [Wie dit zegt, is niet meer in volle communie met de Kerk, maar nijgt naar schisma.]. Ik heb er ook nog nooit wakker van gelegen of echtgescheidenen de communie nu wel of niet mogen ontvangen [Waarom verwondert mij deze uitspraak niet?]. Iedereen moet voor zich­zelf naar eer en geweten beslissen of ze de communie willen ontvangen of niet. [Maar, de Kerk kan de Communie niet geven aan hen die die inschatting niet kunnen of foutief maken. 'Naar eer en geweten' beslissen, veronderstelt dat men kennis van zaken heeft en niet beslist op basis van onvolledige of foutieve kennis!]

Het volk dat nu op zondag in de mis zit, wie zijn dat voornamelijk?

“Dat zijn vooral oudere mensen. Veel jongeren zie je daar niet, dat is de realiteit. Ik doe niks om jong volk naar mijn kerk te krijgen [!][!][!][!][!][!][!][!][!], maar ik kom wel veel jongeren tegen [!][!][!]. Als ik hier op café zit op vrijdagavond, zeggen de jongeren die bij mij aan de toog zitten: ‘Door hier met ons te babbelen, doe je beter dan middeltjes te zoeken om ons naar de kerk te krijgen.’ [???]

“Je moet goed beseffen wie je bent als priester. Als ik mij zou opstellen als zeer conservatief, luisteren die jongeren niet naar mij [!!!]. Maar ik probeer als priester vanuit mijn geloof naar hen te luisteren en op hun manier zijn zij ook christelijk [???]. In de eerste plaats probeer ik gewoon mens met de mensen te zijn [Een priester is géén 'gewoon' mens!]. Ben je zoveel beter als je in de kerk zit op zondag? Ik geloof dat niet. [Dan moet deze 'priester' toch wel zeer tevreden zijn, dat er geen jongeren in zijn kerk zitten!]

Bron: Kartonliesa

Link:

https://kartonliesa.wordpress.com/2011/12/18/wij-moeten-niet-meer-bekeren/'Pastoor' Johan Loones is "een gewoon mens onder de mensen".

Beste Jef De Kesel,
Is dit typerend voor al uw 'priesters' daar in het Brugse?
Wordt het niet eens tijd voor een herkerstening van uw personeel?

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het celibaat is als sinds Augustines, en Hieronimus, misschien zelfs al sinds Paulus.

Anoniem zei

Waarom is hij priester geworden?
Voor hem is de bijbel een boekje waar je niet naar moet lezen!
Ongelooflijk dat die mannen hun functie mogen behouden binnen de kerk..
Als je dat doet op een ander werk, word je op staande voeten ontslagen!
Bisschoppen van België zijn blinde herders, ze bouwen niet op, maar breken de mens innerlijk af door alles overboord te gooien!
Binnenkort is er geen Rooms katholieke kerk meer, en vooral geen leden meer!


Anoniem zei

Petrus was getrouwd.
"Agustines" leefde hoe dan ook in de vierde eeuw.
Het celibaat heeft niets met de oer-Kerk te maken.
God heeft het celibaat niet gewild, de invoering had inderdaad met macht en geld te maken.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:14,

U vergist zich.

Petrus was inderdaad getrouwd geweest. Echter, nergens wordt zijn vrouw vermeld.

Wij weten dat Petrus een schoonmoeder had.

Mat 8:14 En toen Jesus in het huis van Petrus was gekomen, zag Hij, dat zijn schoonmoeder bedlegerig was en lijdend aan koorts.
Mat 8:15 Hij nam haar bij de hand, en de koorts verliet haar; en ze stond op, en bediende Hem.

Waarom wordt de vrouw van Petrus daar niet vermeld? Dat zij voor haar moeder zorgde?

De reden is, dat de vrouw van Petrus op dat ogenblik reeds overleden was.

Anoniem zei

Citaat Monsgr. aartsbisschop Léonard:
"Twee uiterst belangrijkste woorden bij de opleiding van priesterkandidaten in een seminarie zijn: kwaliteit en selectie".
Zeer juist.
De door deze "pastoor" uitgeslagen onzin is typerend voor de totale verloedering van het bisdom Brugge, van de theologische opleiding in het seminarie aldaar en van de selectie op defecte kandidaten.

Inderdaad: alle wijdingen door vanGheluwe zijn uit sacramenteel gezichtspunt ongeldig: vanGheluwe was nicht "capax" en deze typen zijn eveneens niet "capax".

Anoniem zei

Domheid totaal.
Wij zijn allen zondaars; Maar we zijn tot heiliging, tot verbetering geroepen;
en de zonden brengt men voor in de biecht- dat is primair iets tussen de mens en God, is de zonde toch een falen tov. God.
Het is uiterst vervelende theatraliek de eigen zonden dan nog eens groot in het publiek te etaleren en er aandacht en, waarom ook niet, Sympathie voor vte vragen.
De mainstream is echter géén referentieinstelling voor de zondigheid van een mens.
Stomme lieden (@The Guardian Angel heeft mij hier ooit en terecht gecensureerd voor een ander vulgair woord) die dit alles nog in rioolgazetjes en in het net zetten.
Inderdaad, de grootste "cracks" van Vlaanderen!

Wat nu "het celibaat met vallen en opstaan" betreft:
zeer langdradig.
Elders is men al veel verder:
Op de inofficiêle bisschoppelijke website www.kerknet.be (afd. aartsbisdom // vicariaat Brussel-Hoofdstad)werd verscheen er voor een paar dagen (op 23 Juni 2015) een interview "Mensen verzamelen is een uitdaging" met Jan De Koster van de dekenij Brussel-Zuid.
Tegen het einde van het interview zegt deze heer vrijuit dat hij een levensgezellin heeft en daarmee de krant leest, kookt, inkopen doet en op vakantie naar de Ardennen gaat.
't Ziet er echt aangenaam uit.

Zoals de website van de Katholieke Kruistochten toont, heeft Jan De Koster destijds ook het manifest "Gelovigen nehmen het woord" ondetekend en fungeerde destijds als pastoor.
Hoe het op dit moment met het priesterzijn gesteld is, weet ik niet: bij zijn naam staat nooit ZEH of EH (dat is eerder bij Patrick Degrieck het geval);
er staat nu alleen "pastoraal verantwoordelijke" (wat ik natuurlijk ook over mijn tervuurse herdershond kann zeggen);
en voor de rest "vieringen"- de biecht en de laatste sacramenten zijn helemaal weggevallen.

We beleven weer de geestelijke verloedering van de clerus zoals op het einde van de middeleeuwen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer