zondag 28 juni 2015

Over het grootseminarie van Brugge:

Het grootseminarie van Brugge was tientallen jaren lang een kweekschool voor homo- en pedofielen.

De directie van dit grootseminarie wist alles van de homoseksuele praktijken ter plekke:

Begonnen met Frans Lefevre, één der twee hoofdredacteurs van het pedofiele boek 'Roeach', over 'bisschop' Vangheluwe met vicaris Koen Vanhoutte en bisschop Jozef  De Kesel, met professor kerkjurist Patrick Degrieck, en de zovelen die daar onder Vangheluwe gewijd werden én de selectie op basis van zeer merkwaardige eigenschappen... Van "kwaliteit" kan men hier niet spreken!

Onze Heer Jezus Christus maakte een zweep uit koorden en verdreef de geldwisselaars en veeverkopers uit de tempel: zij hadden er een rovershol van gemaakt.

Deze tisten hebben van het grootseminarie van Brugge een homobordeel met pedofilieafdeling gemaakt!

En deze maffia zit uiterst vervlochten in alle parochiale structuren en is een constant gevaar voor de Vlaamse bevolking.

Bron: Anoniem


Neem nu bijvoorbeeld de gevallen Antoon Stragier en Tom Flavez...  

en de geboden 'hulp' [onderduikadres] van kerkrechter Patrick Degrieck:

Patrick Degrieck van het "Opvangpunt seksuele MISBRUIKERS bisdom Brugge"

Antoon Stragier werd benoemd tot aalmoezenier van het R.V.T. 'Herdershove' te Brugge.

Link:

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/32089-antoon-stragier-diocesaan-directeur-vlaanderens-bedevaarten


http://www.demorgen.be/binnenland/west-vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag-a2374401/


Het 'WZC Herdershove' is onderdeel van Curando van O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw.

Link:

http://herdershove.org/

http://www.curando.be/


Patrick Degrieck is lid van de Raad van Bestuur van Vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën
én
Algemeen Directeur van de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën te Ruiselede.

Link:

http://www.olv7weeen.be/nl/algemeen-directeur


Ook Tom Flavez vond onderdak bij de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.html


Dat men deze zware zondaars inzet om dagelijks "de mis te lezen", maakt de ganse vunzige boel uit sacramenteel gezichtspunt nog veel erger.


En volgens de voorschriften wordt een stola
onder het kazuifel gedragen!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Eigenlijk, ze doen zelfs niet meer alsof. Of ze proberen zelfs niet de schijn hoog te houden. Eerlijk zijn ze in ieder geval. Van hypocrisie kan je ze niet beschuldigen, afgezien van het detail dat ze de belastingbetaler beroven en bedriegen met hun salaris en pensioen.

Anoniem zei

Stola inderdaad onder de kazuifel, tenzij je paus bent.

Maar kijk he, laat hem maar potsierlijk met zijn enorme overmaatse stola rond paraderen. Hij is trouwens goed verkleed om mee in de gay pride op te stappen.

Ik vraag me af wanneer ze iPads in stola's innaaien met bewegende beelden op de stola. Dat zou pas hip zijn.

Anoniem zei

In militaire taal gesproken: het bisdom Brugge ondergaat salamitactiek:
iedre dag wordt er een schijfje afgesneden (en nu zelfs dikke plakken) en de worst wordt voortdurend kleiner.
En reactie is er niet.
Dat is overigens het afschuwelijkste geluid aan het front, zoals unaniem door ervaren soldaten beschreven (de westvlamingen pronken toch zo graag met de herinneringen van "De Grote Oorlog", nietwaar Johan Bonny):
niet het doffe donderen van de artillerie, niet het knallen van de shrapnels, niet het geknatter van de maschinegeweren, niet het knallen van de geweren- neen:
het afschuwelijkste geluid is het doffe ploffen wanneer projektielen in het menselijk vlees landen.
Men hoort veel doffe ploffen in deze dagen in het bisdom Brugge.
(Nu merk ik dat ik hier de oude Multatuli geparafraseerd heb)

Anoniem zei

aan anoniem 28 Juni 2015 02:21

U heeft in zoverre gelijk dat deze tisten en hun netwerk in het volle licht van de openbaarheid hun vieze rommel uitspoken.
Oneerlijk zijn ze daarin- en dat is nu juist het fundamentele: dat ze qua inhoud en en fundamentele eigenschappen NIET katholiek zijn:
ze volgen NIET de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, waar van de Heer gezegd wordt dat "Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden".
En ten laatste bij vanGheluwe was diens bisschopswijding ongeldig en alle wijdingen door hem eveneens;
en het wetend meedogen van deze blasphemische onzin is een zwaarste smet op het blazoen van de vele "nietwetende" meelopers in dit bisdom.
Dit is erger als heidendom en ook erger als christenvervolging: dit is georganiseerde geloofsafval op brede schaal en verleiding tot een ander soort religie, niet met de Heer Jezus Christus in het centrum maar wel met fixering op liefde=Wellness en jeugd.
Dat is de oeroude Danneelsrommel (in 't Pallieterke voor 5 jaar reeds grandioos beschreven);
dit is de beste broedbodem voor nieuwe pedofiliegevallen.
Santé!


Anoniem zei

Aan anoniem 29 Juni 2015 11:58

De uitspraak stamt van Ernst Jünger.

Sherlock Holmes zei

Uit de Brugse Catechismus

Vraag 27: Is de Guardian Angel ooit in het seminarie geweest
Antwoord: Wis en zeker


(Wordt vervolgd)

The Guardian Angel zei

In plaats van zich met allerlei onnozelheden bezig te houden, zou men beter het bisdom Brugge eens grondig uitmesten!

Anoniem zei

Aan @Sherlock Holmes 29 Juni 2015 20:50

Vooreerst: het getuigt niet van christelijke bescheidenheid om Uzelf het pseudonym van een zeer bekende en hoogneuzig-intelligente engelse detectief te geven.
Maar we weten al zeer lang dat men in het bisdom Brugge de "Navolging van Christus" van Thomas a Kempis niet meer leest, laat staan in de praktijk omzet.
(Ik ken wel een norbertijn die dat doet en oude uitgaven verzameld; hierbij een beste groet).

Graag had ik wat informatie gehad over de 2Brugse catechismus".
De oude mechelse catechismus bezit ik in een ondertussen beduimelde uitgave; de "Hollandse Catechismus" heb ik nooit gelezen- mijn vader was er destijds tegen en in de boekenkast van mijn christendemocratische tante stond hij achter glas;
en de boeken van Danneels en Lefevre over de schepping (uit de beroemde "pedofiliepromotie-in-de kerk".periode van 1984-1999) waren alleen reeds uit illustratief oogpunt een wansmakelijke catastrofe.

Het is van geen enkel belang of iemand in het seminarie geweest is.
Het is daarentegen van het grootste belang, dat de zielen voor Onze Heer Jezus Christus gered worden.
Salus animarum suprema lex.
Dat men in het kerkelijk brugs moeras nu zielen redt, is humbug van a tot z.

Massaal kindermisbruik, lijfelijk gedrag bij de seminariedirecteur, een spirituele leider die nooit iets heeft geweten en weet en de hele tijd zwijgt, een pedofiele bisschop die 25 jaar lang zijn gangen gaat, een seminarieprofessor die een godsdienstboek met pedofiele illustraties (het zijn erbarmelijke flodderige tekeningentjes) uitgeeft, een kerkrechter die sjoefelt aan de lopende band, een seminarist die een "vriend" zpekt op "www.gayromeo.be"- dat is nu toch niet het redden van zielen, dat is een war diabolisch spektakel van doorgeknalde sexmaniakken.
En nog veel erger: deze tisten doen eenvoudig verder voort (ze kunnen eenvoudig genoeg niet anders): ze wentelen zich verder in het slijk en de stront van hun zonden ipv. beterschap na te streven.

Het beheer van de website van de Katholieke Actie Vlaanderen is daarentegen heldenwerk.
"Deo iuvante vincemus"-"Met Gods hulp zullen wij overwinnen":
deze spreuk Staat in de oude en gedegen latijnse spraakkunst van Pater Adhemar Geerebaert SI, een uiterst geleerde en tegelijkertijd zeer vlaamsgezinde jezuîet.
De modernisten daar geven zijn boeken niet meer- de kwaliteit van hun onderwijs is dan ook met reuzesprongen terug gegaan.
Miserabel.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer