maandag 22 juni 2015

Ook de 'Groene Patriarch' schaart zich achter de 'encycliek' van Bergoglio

Het erehoofd van de Orthodoxie, patriarch [ketter, schismatieker en CIA-agent] Bartholomaios I, schaart zich van harte achter de milieu-encycliek van paus Franciscus. Dat blijkt uit een exclusieve bijdrage die de 'Groene Patriarch' heeft geschreven voor Time [= CIA-blad].

Time and Newsweek magazines. According to CIA and Senate sources, Agency files contain written agreements with former foreign correspondents and stringers for both the weekly news magazines.  The same sources refused to say whether the CIA has ended all its associations with individuals who work for the two publications. Allen Dulles often interceded with his good friend, the late Henry Luce, founder of Time and Life magazines, who readily allowed certain members of his staff to work for the Agency and agreed to provide jobs and credentials for other CIA operatives who lacked journalistic experience. 

Link:

http://www.carlbernstein.com/magazine_cia_and_media.php


'Geen verrassing' [want Washington DC schreef de tekst van Bergoglio én die van de 'Groene Patriarch'!]
In zijn reactie benadrukt de patriarch de grote overeenkomst van denken [Beiden zijn ongelovig!] met de leider van de katholieke Kerk. Hij noemt het daarom "geen verrassing" dat de paus de Schepping beschrijft als "huis" en de "oecumenische dimensie van de zorg voor de Schepping" onderstreept.

De aarde verenigt
"De waarheid is dat, ongeacht welke leerstellige verschillen die de verscheidene christelijke confessies mogen hebben en voorbij elk religieus meningsverschil dat de geloofsgemeenschappen mag scheiden, de aarde ons op een unieke en buitengewone manier verenigt", aldus Bartholomaios. [Ook een atheïst kan zich in deze woorden vinden, want water is nat!]

Allen verantwoordelijk
"Uiteindelijk delen wij allen dezelfde aarde [Zijn er dan meerdere aardes?] onder onze voeten en ademen wij dezelfde lucht uit onze atmosfeer. En zelfs al delen wij niet allemaal eerlijk of rechtvaardig in de bronnen van de wereld, zijn wij allemaal verantwoordelijk voor haar bescherming en behoud." Precies daarom, schrijft hij, spreekt de voorliggende encycliek over de noodzaak van "een nieuwe dialoog" [met wie?], "een proces van vorming" [van wie?] en "dringende actie" [door wie?]. Bartholomaios stemt in met de kritiek op de "weggooicultuur" en de nadruk op het "algemeen welzijn" en het "gemeenschappelijk doel van de goederen". Dat geldt ook voor het "vitale belang van schoon water", waar zijn Kerk [Zijn Kerk?] al twintig jaar de noodklok over luidt.

Kerk en samenleving
Ook bevestigt hij de nauwe samenhang die de paus ziet tussen zorg voor de Schepping en sociale gerechtigheid, "in het bijzonder de honger in de wereld". "Een Kerk die nalaat te bidden voor het milieu is een Kerk [Is 'het milieu' onze nieuwe afgod?] die weigert eten en drinken te geven aan een lijdende mensheid. Tegelijkertijd is een samenleving die de opdracht negeert om voor alle mensen te zorgen een samenleving die de Schepping van God mishandelt", aldus de oecumenisch patriarch. [De zondeval was net het ogenblik bij uitstek waarop de mens de Schepping van God mishandelde!]

Eén complexe crisis
"Het gaat niet om twee verschillende crises, zoals de paus vaststelt, maar om één complexe crisis in zowel het sociale als betreffende het milieu." Hij schaart zich achter de "geïntegreerde benadering bij de bestrijding van armoede, waarbij de waardigheid van de ongeprivilegieerden wordt hersteld en tegelijkertijd de natuur wordt beschermd." [Hoe zou dat dan moeten gebeuren?]

Concept van zonde
Bartholomaios wijst erop dat hij in 1997 zei dat de schending van Gods Schepping zondig is [Logisch!]. "Wij zijn paus Franciscus bijzonder dankbaar dat hij onze nadrukt erkent op de noodzaak ons beperkte en individualistische concept van zonde te verbreden. Wij verwelkomen zijn nadruk op 'ecologische bekering' [!] en 'verzoening met de Schepping'." [Nog meer wierook voor Bergoglio van deze ketter! Wanneer gaat Bartholomaios I zich tot het Katholieke Geloof bekeren?]

Minder verspillend
Bartholomaios noemt het een "ware zegen" dat hij met de paus "een gemeenschappelijke zorg over en een gemeenschappelijke visie op Gods Schepping kunnen delen." "Samen beloven wij ons in te zetten om bewust te maken van het rentmeesterschap over de Schepping. Wij doen een appel op alle mensen van goede wil om manieren van leven te vinden die minder verspillend en soberder zijn, minder hebzuchtig en edelmoediger omwille van de bescherming van Gods wereld en ten gunste van Zijn volk." [U heeft het gehoord! We mogen niets meer verspillen! Geen auto meer, geen terrasje meer met buitenverwarming, zoals deze dagen nodig is, wegens de koude, geen vliegtuigreizen meer etc. De 'Groene Patriarch', die zijn eigen rekeningen ook niet zelf betaalt wegens té groen, vergeet er wel bij te zeggen, wanneer een werkend mens voldoende doet en wanneer niet.]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/groene-patriarch-schaart-zich-achter-encycliek

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Van die bietenkwiet mogen we straks geen kaarsjes meer branden voor ons zieleheil

Anoniem zei

Ik wil het geloven dat de Groene Patriarch zich achter de encycliek schaart.

In de eerste paar paragrafen van de encycliek wordt Bartholomeus de hemel in geprezen met zijn geweldige kennis over de verantwoordelijkheden van de katholiek t.a.v. het milieu.

Referenties 14 tot 18 in de encycliek refereren naar Bartholomeus. Dat zijn meer referenties naar de maconnieke grootmeester alleen dan naar het hele Nieuwe Testament.

Jezus bijvoorbeeld moet tot paragraaf 83 wachten eer Hij ook eens vermeld wordt, en ik nodig je uit te lezen wat Bergoglio in paragraaf 83 durft schrijven. De man is stik zot.

Dan moeten we tot paragraaf 96 wachten eer Jezus nog eens vermeld wordt:

96. Jesus took up the biblical faith in God the Creator. DAT LIGT VOOR DE HAND ZOU IK ZEGGEN.

98. Jesus lived in full harmony with creation, and others were amazed. NEE !! ZE WAREN NIET ONDER DE INDRUK, ZE HEBBEN HEM AAN HET KRUIS GENAGELD.

100. The New Testament does not only tell us of the earthly Jesus and his tangible and loving relationship with the world. KETTERIJ.

EN NU KOMT BERGOLIO GOED OP GANG:

121. We need to develop a new synthesis capable of overcoming the false arguments of recent centuries. Christianity, in fidelity to its own identity and the rich deposit of truth which it has received from Jesus Christ, continues to reflect on these issues in fruitful dialogue with changing historical situations. In doing so, it reveals its eternal newness.[98] KETTERIJ. KETTERIJ. KETTERIJ.

Voetnota [98]: “Cf. VINCENT OF LERINS, Commonitorium Primum, ch. 23: PL 50, 688: “Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”.”

Vincent van Lerins was een semipelagionist, en daarmee een ketter.

BERGOGLIO VERWIJST REEDS NAAR “Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate” IN EEN INTERVIEUW UIT 2007.

http://www.30giorni.it/articoli_id_16457_l3.htm

"One does not remain faithful, like the traditionalists or the fundamentalists, to the letter. Fidelity is always a change, a blossoming, a growth. The Lord brings about a change in those who are faithful to Him. That is Catholic doctrine. Saint Vincent of Lerins makes the comparison between the biologic development of the person, between the person who grows, and the Tradition which, in handing on the depositum fidei from one age to another, grows and consolidates with the passage of time: «Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate».”

BERGOGLIO HEEFT GELIJK DAT DE GELOVIGE GROEIT EN VERANDERD NAARMATE HIJ NAAR HEILIGHEID GROEIT, MAAR HET IS NIET HET MAGISTERIUM DAT GROEIT, WEL DE GELOVIGE.

***

Een kleine selectie KETTERS die in de voetnota’s van de encycliek staan:

De speech die Paulus vi aan de Food and Agriculture Organisation van de VN gegeven heeft staat al in voetnota 3.

Voetnota 45: Divina Comedia.

Voetnota 59: Paul Ricoeur: Hermeneutiek en Fenomenologie.

Romano Guardini; de vader van de Nieuwe Evangelisatie: Zijn boek de “nieuwe liturgische beweging” heeft na publicatie rond 1920, veel invloed gehad in Duitsland, is later op Vat ii. Bergoglio heeft nog geprobeerd een doctoraats thesis op Guardini te schrijven, maar heeft opgegeven.

In de Encycliek wordt 5 keer naar Romano Guardini’s “Das Ende der Neuzeit” gerefereerd.

En dan pas in Voetnota 96, komt Jezus voor, maar alleen als een citaat uit een speech van B16 voor de Wereld Vrededag in 2010.

Voetnota 117: Juan Carlos Scannone - professor in het Seminarie waar Bergoglio gestudeerd heeft een belangrijke invloed op Bergoglio. Scannone is aanhanger van de “Theologie van de Mens”, een soort bevrijdeingstheologie.

***

19 referenties naar Pastorale Brieven en Commissierapporten van Bisschoppen Conferenties de wereld rond.

Alleen de Duitse Bisschoppen Conferentie komt een paar keer aan het woord, maar geen enkele andere Europese. Afrikaanse Bisschoppen Conferenties komen helemaal niet aan het woord. Maar in Paraguay en Uruguay, Argentinië, en Indonesië – daar weten ze het pas uit te leggen.

Anoniem zei

RORATE-CAELI HEEFT NOG GELIJK.

Zaterdag spraken ze nog over Dietriech Hildebrand als reactie op de encyclikek:

“He always said that the members of the Church, due to the effects of original sin and actual sin, are always in need of reform. The Church’s teaching, however, is from God. Not one iota is to be changed or considered in need of reform.”

Vandaag schrijft Rorate-Caeli blogspot terecht dat 4 dagen na publicatie niemand nog een woord rept over “de meest revolutionaire encycliek” ooit.

The Guardian Angel zei

Nr. 83 is duidelijk de veroordeelde valse leer van het Teilhardisme.

De rest is pantheïsme.

En inderdaad, deze zogenaamde encycliek is een farce!

Anoniem zei

Geen kaarsjes meer branden is al erg, maar nog erger is dat die bietenkwiet het vuur in het vagevuur en in de hel wil doven! En misschien ook het fornuis in de hemel waarop Sinte Pieter rijstpap klaar maakt!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer