vrijdag 19 juni 2015

Mgr. Jozef De Steen-Kesel, hou de eer aan uzelf en donder op!

"Opnieuw ontslag in bisdom Brugge"

Bisschop Jozef De Kesel heeft deze week het ontslag aanvaard van [Carmino Bohez] zijn adjunct-vicaris voor de jeugd [!][!][!]. De man verliet al in 2003 het Grootseminarie van Brugge na een melding over grensoverschrijdend gedrag [!], maar kon daarna aan de slag bij de Brugse kerkleiding.

De feiten dateren van 2003, toen C.B. nog een jonge beloftevolle professor en directeur van het Grootseminarie van Brugge was. Een van de seminaristen stapte toen naar de president van de priesterschool met een melding over grensoverschrijdend gedrag [!][!][!].

"Ik had een ernstig persoonlijk conflict met hem", wil de seminarist, die inmiddels priester is, daarover kwijt. "Hij had een heel informele stijl als directeur, terwijl hij wel in een machtspositie zat. Ik heb daar toen melding van gemaakt, en dat is toen kordaat aangepakt. Hij is moeten vertrekken." Ook andere toenmalige seminaristen geven aan dat er spanningen waren over de houding van de prof. "Hij was zeer lijfelijk [!][!][!] en dat zorgde voor wrevel." Na de melding in 2003 verliet C.B. het Grootseminarie en werd hij adjunct-vicaris voor de jeugd [!][!][!].

"Persoonlijke aangelegenheid"

Bisschop Jozef De Kesel en zijn entourage werden in december op de hoogte gebracht van het conflict van meer dan tien jaar geleden. Het opvangpunt kreeg hierop de vraag om de zaak te onderzoeken en sprak met alle betrokkenen. De conclusie was dat het om een persoonlijke aangelegenheid ging die op het publieke forum niet verder gecommuniceerd moest worden [!][!][!].

Toch besloot C.B. deze week zijn ontslag in te dienen. "Ik wou al eerder een van mijn taken stopzetten", zegt hij daar zelf over. "De berichtgeving vorige week was de druppel (DM 24/4). Er was inderdaad sprake van een conflict met een of meerdere seminaristen, maar dat ging over mijn manier van aanpak als directeur. Ik was heel jong toen ik als directeur begon, wellicht heb ik een aantal dingen niet goed aangepakt. Ik ben een lijfelijk persoon, ja [!][!][!]. Het was trouwens op mijn vraag dat ik in 2003 ben vertrokken uit het Grootseminarie. Mogelijk had dat toen transparanter en beter gecommuniceerd moeten worden, dan was er zo veel jaar later geen ophef over geweest. Het opvangpunt heeft me voorgesteld begeleiding te volgen, en ik ben daarop ingegaan. [!][!][!]"

Inmiddels wijzen steeds meer mensen naar bisschop De Kesel en zijn entourage als verantwoordelijken voor het gebrek aan transparantie en daadkracht [!][!][!]. De bisschop zelf wenst niet te reageren. [!][!][!] [!][!][!] [!][!][!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/opnieuw-ontslag-in-bisdom-brugge-a2306808/

 

Carmino Bohez?

Priester Carmino Bohez is momenteel leerkracht in de humaniora van Hemelsdaele en geeft er les in de vijfdes en zesdes (dus 16 a 18 jarigen). Hij is in Hemelsdaele als leerkracht 'benoemd', dus hij blijft er (tenzij hij er zelf zijn ontslag zou geven). 

Link:

http://www.hemelsdaele.be/Personeel.aspx?PersoneelID=80


Waarom De Kesel hem daar niet weghaalt, is waarschijnlijk omdat de persoon in kwestie daar minder 'lijfelijk' zal zijn.

Laten we ook niet vergeten, dat de 'bisschop van Antwerpen', Johan Bonny met zijn kerkelijk homohuwelijk, ook uit de Brugse stal komt!

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Daar schrik ik niet van. Heb hem als ex-seminarist ook als directeur gehad in de afdeling filosofie.

Anoniem zei

Katholiek zijn ?.?
Heeft dit hier nog iets te maken met de blijde boodschap brengen?
Bestaat er ook geen boetesacrament.....??
En wie oordeelt er toch zo graag?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 07:17,

Wij oordelen niet over De Kesel als persoon, wél over zijn daden, of eerder zijn niet-daden!

De Kesel is een schande voor de Kerk!

En ook Bergoglio is medeplichtig, dat hij dit allemaal toelaat!

Anoniem zei

Aan anoniem 20 juni 2015 07:17

Wanneer U het terug in het pastoraal verkeer brengen van een pedofiele priester (bvb. T.F.)of de extreem langzame en late reactie bij daden van "niet-aangepast gedrag bij mindrjarigen" en "grensoverschrijdend gedrag bij volwassenen" (al dan niet in Zuid-Amerika) nu als de "verkondiging van de Blijde Boodschap" aanziet, moet ik dit toch terugwijzen.

Lees eerst eenmaal Lk3,7-9 (overigens ook bij Mt 3,7-10) om de mening van Onze Heer Jezus Christus te leren kennen.

Jullie zijn echte farizeeêrs en sadduceeêrs die van de kerkelijke vleespotten proberen te leven, niet zelden "omdat het diploma anders waardeloos wordt" (sic een gevallen pastor((pastor met 1 "o").

Willen profiteren tot het einde en daarbij kinderen in gevaar brengen:
viezer gaat het niet.

Anoniem zei

Voor de achtergrond van deze catastrofale toestand moet men het interview lezen van "bisschop" DeKesel in het bladje "Sleutelpunt" (Nr.1 /jaargang 13/ Jan.-Feb.-Maart 2015)- te bekijken op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be ;
ten onrechte zeer weinig bekend, ook niet gerefereerd op kerknet en op de websites van het bisdom Brugge.
Het interview werd inderdaad voor de vele inschattingsfouten in de late herfst 2014 gegeven.

AUB niet lachen: helemaal op het einde zegt DeKesel dat hij " wil bijdragen tot de vernieuwing van de kerk in de provincie".

Hierbij willen zeer velen hier hem met alle kracht helpen.

In mijn achterhoofd herinner ik mij nog aan een interview (weer die beruchte neiging van de bastaardkerk-vertegenwoordigers om interviews over alles mogelijke in alle mogelijke, liefst nietchristelijke gazetten te geven)op het einde van 2010, waar hij oa zei dat het ambt van bisschop nog veel zwaarder was dan hij gedacht had en dat het zeer goed kon zijn dat hij mogelijkerwijze zou vragen om vroegtijdig hiervan verlost te worden.

Hier laten we het best de grootste latijnse dichter Q. Horatius Flaccus commenteren:
-Nescit vox missa reverti (Ars poetica.390)
(Een uitgesproken woord kann niet Meer teruggenomen worden)
- Quidquid delirant reges, plectuntur Archivi (Epist.I, 1,39)
(De Archieven staan vol met het geraaskal der koningen (lees hier
overdragen: de bisschoppen))

Smakelijk!(Buon pranzo!)

Anoniem zei

Er klopt iets niet in wat de bisschop zegt in het artikel van De Morgen.
Koen Vanhoutte was sinds 29 juni 1985 professor aan het Grootseminarie van Brugge.
en op 30 juni 2006 werd hij door Roger Vangheluwe ook nog benoemd tot president van het Grootseminarie. Hij zat ook in de bisschoppenraad met Vanghluwe, enz.

En dan laat de bisschop aan het artikel in De Morgen, aangaande directeur pr Carmino Bohez zeggen: "Bisschop Jozef De Kesel en zijn entourage werden in december op de hoogte gebracht van het conflict van meer dan tien jaar geleden."

Koen Vanhoutte moet daar toch al lang van op de hoogte geweest zijn, zo zou men dan toch denken?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:14,

Of De Kesel op de hoogte was, weten we niet. Maar, duidelijk is dat zijn entourage wel op de hoogte was. Koen Vanhoutte weet wat daar allemaal gebeurd is.

Carmino Bohez is trouwens niet vertrokken na de brief van Igor de Bliquy, maar wél na het artikel in De Morgen aangaande de brief van Igor de Bliquy.

De doofpot werkt dus nog steeds.

Pas na het artikel in De Morgen gebeurt er iets.

Dit bewijst dat noch Koen Vanhoutte, noch De Kesel van plan waren om iets te doen.

Net zoals Carmino Bohez als leraar actief blijft.

Anoniem zei

Zie http://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/D14-010

Op een nascholing, werkte Carmino Bohez mee aan een 'Dag van de Pastoraal'
'Op Stap naar verzoening'

Zie "Getuigenis 2 - Rik Depré en Carmino Bohez

Op-stap naar verzoening: in de praktijk

Hoe kan een pastoraal dragende groep op school werken met rituelen van verzoening en vergeving?"

Ik zou zo zeggen: de zondaar begint eerst met berouw te tonen en sorry te zeggen, in plaats van excuses te verzinnen, en dan kan men pas beginnen aan verzoening en taken zoeken voor de zondaar waarbij hij zeker niet terug in de verleiding kan komen om gelijkaardige zonden te begaan.


Anoniem zei

Aan anoniem 22 juni 2015 15:14

Koen VanHoutte was sedert 1985 professor voor o.a. spiritualiteit aan het grootseminarie in Brugge en dan later ook nog spiritueel directeur aan het grootseminarie.
Verder was hij ook bezig met het onderwijs in de ziekenpastoraal en de vorming en begeleiding van de ziekenhuispastores.

Dat moet toch een zeer merkwaardig onderwijs geweest zijn bij de spiritueel-morele aberraties die in het seminarie plaatsgevonden hebben, en om van de massamoord door de beruchte wevelgemse diaken I.P. te zwijgen.
Hier had reeds zeer lang een actieve preventie door gedegen catechese en verkondiging van het Evangelie moeten plaatsvinden.
Dit is duivels tohuwabohu.

Anoniem zei

Nu nam ook priester Antoon Stragier uit het bisdom Brugge zelf zijn ontslag.
Waarom werd deze priester, na een aantal klachten, niet door de bisschop ontslagen?

Anoniem zei

Aangaande priester Antoon Stragier, zie http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2373818/2015/06/24/West-Vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag.dhtml

Anoniem zei

Hoe laat treedt het 'Meldpunt van seksueel misbruik' in actie?
Zie het artikel in De Morgen:
http://www.demorgen.be/binnenland/west-vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag-a2374401/

"Na de derde klacht wegens seksueel misbruik heeft priester Antoon Stragier (61) ontslag genomen bij het bisdom van Brugge. Opmerkelijk: hoewel de man herhaaldelijk in opspraak kwam, bleef hij vertrouwen genieten van zijn oversten.


Antoon Stragier is de voorbije jaren herhaaldelijk in opspraak gekomen. In 2005 belandde bij het parket een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag waaraan de geestelijke zich schuldig gemaakt zou hebben toen hij tussen 1994 en 2007 pastoor was in Marke, bij Kortrijk. Volgens verschillende bronnen ging het om ongeoorloofde aanrakingen bij minderjarige jongens.

"Er kwam een bemiddeling en het slachtoffer kreeg een schadevergoeding", zegt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom Brugge. "De betrokken priester kreeg ook een aantal voorwaarden opgelegd, zoals therapie. Gevolg was dat zijn taak als aalmoezenier werd herleid tot die van mislezer."

In oktober 2010 bevestigde de nieuwe bisschop, Jozef De Kesel, de benoemingen van de priester, net als de begeleiding en de maatregelen die hem waren opgelegd. Stragier bleef dus actief in de bedevaarten en het zorgcentrum.


Regeling getroffen

In 2012 liep er weer een klacht binnen tegen hem. Deze keer ging het over een jongen die hij had lastiggevallen toen hij medepastoor was in Zwevezele, tussen 1983 en 1994. Het bisdom paste nogmaals dezelfde strategie toe. "Opnieuw werd een regeling getroffen met het slachtoffer", zegt nog Rossel. "In het najaar van 2014, toen er andere onfrisse praktijken aan het licht kwamen van priesters uit Middelkerke en Hooglede werden alle dossiers van priesters die in opspraak waren gekomen door het opvangpunt seksueel misbruik onder de loep genomen. Er werd geoordeeld dat Stragier in functie kon blijven."


En nóg was het niet gedaan. Begin juni 2015 meldde Antoon Stragier zich plots zélf bij het opvangpunt met bijkomende problemen van grensoverschrijdend gedrag uit de periode 1983-1994. Hij deed dat nadat de vader van een slachtoffer hem uitleg was komen vragen over wat hij zijn zoon had aangedaan. Stragier moet dan ook wel beseft hebben dat er deze keer geen regeling meer mogelijk zou zijn. "Eén dag later legde hij al zijn functies neer, de bisschop heeft het ontslag onmiddellijk aanvaard", zegt Rossel. "Diezelfde dag nog heeft het opvangpunt de nieuwe gegevens overgemaakt aan het parket. Er loopt nu een intern onderzoek."

Het feit dat verschillende beleidsverantwoordelijken van het bisdom er jarenlang geen graten in zagen dat er verschillende klachten waren tegen Stragier, wekt bij sommige insiders verwondering. Stragier zelf wilde geen commentaar kwijt. "Ik laat dat over aan mensen die beter geplaatst zijn dan ik", klonk het. " einde artikel

Tom zei

Ik schrik hier van.
Ik ben seminarist geweest toen CB nog professor was.
Ik kwam vaak op zijn kamer, ook alleen. Maar nooit of te nooit heb ik ooit iets meegemaakt dat nog maar lijkt op grensoverschrijdend.

Is dit niet een uit de hand gelopen conflict?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer