maandag 22 juni 2015

IPB: "Paus staat op de bres voor zorgzamer wereld"

De nieuwe encycliek van de paus ‘Laudato Si’ bevestigt wat elk weldenkend mens vaststelt die op een open en eerlijke manier naar de wereld en onze manier van omgaan met de aarde en haar bewoners kijkt [Wat bevestigt het?]. Het is meer dan tijd voor een nieuwe levensstijl [Hoezo?]. Dat zegt Josian Caproens, voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB, het overlegorgaan van [de ongelovige] Vlaamse leken in de katholieke Kerk). "In de ‘Zorg om de schepping’ neemt de paus een duidelijk standpunt in [Welk?]. Hij beklemtoont het algemeen welzijn en de zorg voor de komende generaties [Het is schandalig om een mensen die sober leven of die niets of nauwelijks iets hebben om te leven, om aan die mensen te gaan vragen, dat ze zuinig moeten zijn met water!]. Het is een holistische mens- en wereldvisie waarbij alles met alles verbonden is [Dat is het door de Kerk veroordeelde Teilhardisme!]. Hij heeft aandacht voor mens én milieu [Dat heeft hij niet!]. De strijd tegen armoede, zorg voor de natuur en ijver voor de menselijke waardigheid gaan hand in hand. Sociale en ecologische problemen staan niet los van elkaar."

'Algemene oproep'

De paus richt zich niet alleen tot individuele gelovigen en mensen van goede wil maar ook tot politici, regeringsleiders en beleidsverantwoordelijken [Een encycliek moet aan bisschoppen gericht zijn. Het is géén politiek pamflet!]. Elkeen moet in zijn dagelijks leven zijn verantwoordelijkheid opnemen en politici daagt hij uit om moedige beslissingen te nemen in functie van een zorgzamer wereld. [Neen! Het regime in de VS en de VN hebben Bergoglio gedicteerd wat hij in zijn 'encycliek' moet schrijven! Men moet de dingen niet omdraaien!]

Het knelpunt ligt volgens hem vooral in de consumptiemaatschappij die de natuurlijke rijkdommen verspilt en opgebruikt en gericht is op winstmaximalisatie [In Afrika, Azië en in Europa en Amerika bestaat die 'consumptiemaatschappij' voor de meesten niet!]. Het is opmerkelijk dat de paus niet alleen de problematiek in al zijn aspecten benoemt maar ook alternatieve benaderingswijzen en actieterreinen aangeeft. Zo heeft hij het bijvoorbeeld in het vijfde hoofdstuk over de dialoog als belangrijke grondhouding. [Welke?]

Hij roept op tot een open en eerlijk debat [!] waarbij persoonlijke opvattingen of vooroordelen het gemeenschappelijk goed niet in de weg staan [Inderdaad! Géén actie, maar vrijblijvend debat! DIALOOG! Kletskoek!]. Daarbij kan de Kerk een belangrijke rol spelen [Inderdaad, sinds het Tweede Vaticaans Concilie dialogeert en debateert de Kerk als de beste!]. Ze kan de dialoog stimuleren, zowel lokaal als op wereldvlak, en aandringen op transparante besluitvorming, verantwoord gebruik van de natuurlijke bronnen en zich engageren tot een respectvolle dialoog met andere gelovigen en met wetenschappers. [Dialoog, dialoog, dialoog... Met 'dialoog' raakt men anders niet in de hemel!]

In hoofdstuk zes worden scholen, gezinnen en geloofsgemeenschappen opgeroepen om gewoonten en gedragingen te helpen veranderen. Het is zeker zo dat binnen opvoedings- en gemeenschapsrelaties zich andere levensstijlen kunnen ontwikkelen, met belangrijke veranderingen in de samenleving tot gevolg." [Kletskoek!]

Uitnodiging tot zorgzamer samenleving

"Tenslotte vervalt de paus niet in een doemdenken. Hij spreekt van een meer gepassioneerde manier van omgaan met de bescherming van onze wereld, waarbij hoop, creativiteit en enthousiasme drijfveren zijn. Voor gelovigen is het besef dat de aarde en elk schepsel een weergave zijn van Gods alomvattende liefde een fundamentele drijfveer in het bewust en gemotiveerd omgaan met de zorg om de schepping. Vanuit het scheppingsgeloof zijn zij geroepen om zorg te dragen voor de ganse schepping. Gelovigen kunnen inspireren tot een duurzamere levensstijl en zélf het goede voorbeeld geven. [Uit de 'encycliek' blijkt duidelijk, dat Bergoglio niet in de Schepping gelooft! Vraag blijft natuurlijk ook waarom Bergoglio "het goed beheer van de Schepping" via de omweg van de politiek-correcte lijn van de Verenigde Naties introduceert. Trouwens, in de 'encycliek' staat dat de mens het product is van "evolutionaire processen". Waar blijft de Schepping dan? Zeker als we weten dat Bergoglio ook in de Big Bang gelooft. Deze 'encycliek' is een farce!]

Ook het IPB zal, in antwoord op Laudato Si, haar verantwoordelijkheid verder opnemen naar een zorgzamer samenleving. Reeds in 2008 organiseerde het IPB een Forum rond eco-spiritualiteit in samenwerking met het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Ook in de toekomst zal zij rond dit thema haar antenne- en zenderfunctie proberen waar te maken."

In plaats van het licht uit de doen, gaat het IPB weer eens een klets-forum organiseren! 

Nog méér gelul! Hoe 'ecologisch'!

Bron: Kerknet

1 opmerking:

Anoniem zei

Niet te veel van aantrekken, overmorgen zal deze encycliek als een slechte droom ergens in een boekenkast stof verzamelen. Tenminste, de boekenkast van de 'verspiller' die de groundstoffen van de aarde verkwanseld heeft een kopie afgedrukt heeft.

Trouwens, Bergoglio zal zelf als de titel van zijn eerste encycliek vergeten zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer