zaterdag 27 juni 2015

Intussen blijft in het pedo-bisdom Brugge alles bij het oude! Nog een West-Vlaamse 'priester' neemt ontslag, pas na de derde klacht...

Na de derde klacht wegens seksueel misbruik heeft priester Antoon Stragier (61) ontslag genomen bij het bisdom van Brugge. Opmerkelijk: hoewel de man herhaaldelijk in opspraak kwam, bleef hij vertrouwen genieten van zijn oversten.

Antoon Stragier is de voorbije jaren herhaaldelijk in opspraak gekomen. In 2005 belandde bij het parket een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag waaraan de geestelijke zich schuldig gemaakt zou hebben toen hij tussen 1994 en 2007 pastoor was in Marke, bij Kortrijk. Volgens verschillende bronnen ging het om ongeoorloofde aanrakingen bij minderjarige jongens.

"Er kwam een bemiddeling en het slachtoffer kreeg een schadevergoeding", zegt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom Brugge. "De betrokken priester kreeg ook een aantal voorwaarden opgelegd, zoals therapie. Gevolg was dat zijn taak als aalmoezenier werd herleid tot die van mislezer."

In oktober 2010 bevestigde de nieuwe bisschop, Jozef De Kesel [Doofpotter!], de benoemingen van de priester, net als de begeleiding en de maatregelen die hem waren opgelegd. Stragier bleef dus actief in de bedevaarten en het zorgcentrum.

In 2012 liep er weer een klacht binnen tegen hem. Deze keer ging het over een jongen die hij had lastiggevallen toen hij medepastoor was in Zwevezele, tussen 1983 en 1994. Het bisdom paste nogmaals dezelfde strategie toe [!]. "Opnieuw werd een regeling getroffen met het slachtoffer", zegt nog Rossel. "In het najaar van 2014, toen er andere onfrisse praktijken aan het licht kwamen van priesters uit Middelkerke en Hooglede werden alle dossiers van priesters die in opspraak waren gekomen door het opvangpunt seksueel misbruik onder de loep genomen. Er werd geoordeeld dat Stragier in functie kon blijven."

En nóg was het niet gedaan. Begin juni 2015 meldde Antoon Stragier zich plots zélf bij het opvangpunt met bijkomende problemen van grensoverschrijdend gedrag uit de periode 1983-1994. Hij deed dat nadat de vader van een slachtoffer hem uitleg was komen vragen over wat hij zijn zoon had aangedaan. Stragier moet dan ook wel beseft hebben dat er deze keer geen regeling meer mogelijk zou zijn. "Eén dag later legde hij al zijn functies neer, de bisschop heeft het ontslag onmiddellijk aanvaard", zegt Rossel. "Diezelfde dag nog heeft het opvangpunt de nieuwe gegevens overgemaakt aan het parket. Er loopt nu een intern onderzoek."

Het feit dat verschillende beleidsverantwoordelijken van het bisdom er jarenlang geen graten in zagen dat er verschillende klachten waren tegen Stragier, wekt bij sommige insiders verwondering [Ons verwondert het in het geheel niet!]. Stragier zelf wilde geen commentaar kwijt. "Ik laat dat over aan mensen die beter geplaatst zijn dan ik", klonk het.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/west-vlaamse-priester-neemt-pas-na-derde-klacht-ontslag-a2374401/Wel Jef De Kesel, van hoeveel 'tijdbommen' hebt u nog weet? 

Hier nog een 'insider':


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Enige kommentaren op de casus Stragier:

-Bisschop Jozef DeKesel: "Moedig vind ik zijn uitlatingen niet" (sic Jefke DeKesel 15/04/2011 in Het Laatste Nieuws na de woordmelding van de weeropgestane pedofiele bisschop van Brugge Roger vanGheluwe)

- Op de website THOMAS (afdeling Theologie van de "Katholieke" Universiteit Leuven:
Het artikel/kapittel
"Misbruik in de kerk.
Macht en machtmisbruik.
(NVDR:en dan daaronder- AUB niet lachen:) SEKS IS MACHTIG "

(verder commentaar op www.pastoralezorg.be/page/elisabeth )

- Direct van kerknet/ Brugge (NVDR: mijn lievelingslecture!):
(op 02/04/2008): Aankondiging van een voordrachtenreeks op 1-3/07/2008:
"Geroepen om lief te hebben" (!astablieft!NVDR) met hierin (!eveneens astablieft!NVDR)
"In dienst van de kleinsten.Een diaconale kerk" van René Stockman, overste van de "Broeders van Liefde": een pedofiel moeras met weerzinwekkende reacties van de oversten (telefoneren naar de BOB tijdens het onderzoek; zoals men hoort zou dan na een eerste vernietigende veroordeling zelfs nog in gerechtelijk beroep gegaan zijn zodat de gehandicapte jongere slachtoffers achteraf nog eens figuurlijk gefnuikt werden)

-de "Torhoutse Koen" "De colores" (wat een onzin!NVDR):
"Bezongen Liefde" (!!NVDR!!)

-En als bittere zwanezang uit het westvlaamse milieu(dd 14/2/2013):
"Ja er zijn nog jonge christenen".

In het bisdom Brugge is er NIETS veranderd:
hiert ziet men het exhibitionisme in zuiverste vorm van op minderjarigen georiênteerde sexmaniakken.

In zeerecht (Aan U Bisschop Kockerols! Uw kollega Jozef DeKesel op de hoogte brengen van de gevolgen bij verzuim!) "havarie grosse".

Mt 7,19: "Iedere boom die geen goede vruchten draagt, moet omgehakt worden en in het vuur gesmeten".
Verbum Domini manet in aeternum

Anoniem zei

Een uitstekend artikel!

Bijzonder treffend de afbeelding van Patrick Degrieck met de titel: "Opvangpunt seksueel misbruik Brugge":
dit zou inderdaad beter "Opvangpunt seksuele MISBRUIKERS Brugge" heten.

Op de intussen oudbekende kerkelijke website www.rorate.com verscheen op woensdag 10 januari 2007 om 16:53 een artikeltje van onze oude bekende Thzeo Borgermans;
hierin schrijft hij dat Antoon Stragier diocesan directeur Vlaanderens bedevaarten wordt en tevens aalmoezenier van het RVT Herdershove was.
Antoon Stragier is op 11/03/1953 in Roeselare geboren en wird op 09/07/1983 tot priester gewijd.

Een droge melding en tegelijkertijd dynamiet puur:
In deze jaren ging ene oblatenpater Eric Dejaegher, voortvluchtige massapedofiel in Noordcanada bij de eskimodorpen Baker Lake en Igloolik, ondergedoken in een riante villa der paters oblaten in de Rooiekapelstraat te Blanden, regelmatig mee met Lourdesbedevaarten en nam daar zeer vlijtig zeer veel biecht af.
Klein detail: Dejaegher is ,zoals ook vanGheluwe, eveneens geboren in Roeselare.

Wanneer men dan het RVT Herdershove opzoekt bij Google, merkt men dat dit ouderenzorgcentrum nu WCZ Herdershove heet en een deel van "curando noord" is (een conglomeraat van eertijds christelijke bejaardentehuizen).
Bij de leden van de Raad van Bestuur vindt men in volle letters: E.H. Patrick Degrieck(!!!!), die hier nu weer een pedofiel onder zijn vleugels nam.
Het centrale adres van de directie luidt overigens (nu niet omvallen):
VZW OLV van 7 weeên Ruiselede
Pensionaatstraat 82
8755 Ruiselede
Ond.Nr. 0445499422

Dat is nu juist het adres waar Tom Flavez onderdak vond in november 2014 na zijn acute buitensmijting uit het bisdomsgebouw Brugge.

Dit is een uiterst vertakt en zeer taai mafieus netwerk om pedofiele priesters bezig te houden, te beschermen en alles te doofpotten.
Dat men deze zware zondaars dan nog inzet (en op de website daarmee reclame maakt) om dagelijks "de mis te lezen" (sic ook Peter Rossel), maakt de ganse vunzige boel uit sacramenteel gezichtspunt nog veel erger.

Dit is blasphemie, godslastering puur.

The Guardian Angel zei

Inderdaad, de bejaardentehuizen als opvangcentra voor pedo-priesters!

Anoniem zei

In het artikel over Antoon Stragier staat:
"Begin juni 2015 meldde Antoon Stragier zich plots zélf bij het opvangpunt met bijkomende problemen van grensoverschrijdend gedrag uit de periode 1983-1994... "Eén dag later legde hij al zijn functies neer, de bisschop heeft het ontslag onmiddellijk aanvaard", zegt Rossel."

Het zou me verwonderen indien Antoon Stragier al begin juni al zijn functies neerlegde.
Op de website van Vlaanderens bedevaarten staat hij daar NOG ALTIJD VERMELD ALS DIRECTEUR. Zie http://www.bedevaarten-bisdombrugge.be/directeurs-van-vlaanderens-bedevaarten

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer