donderdag 18 juni 2015

'FLATER VAN DE WEEK' IN KERK & LEVEN: 'KERKELIJK DENKEN OVER HOMOSEKSUALITEIT BEWEEGT'

De nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke:

"Bedreiging of nieuwe kans?"

Op 22 mei stemden de Ieren per referendum in met de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Daarmee is Ierland het negentiende land in de wereld dat het zogenaamde homohuwelijk – eigenlijk een foutief woord – invoert. In de media werd dit geduid als een nederlaag voor de Kerk, maar is dat de enige manier waarop katholieken naar dat thema kunnen kijken?

Vooreerst iets opmerkelijks: veel van de landen waar holebi’s kunnen huwen, hebben een katholieke achtergrond, zoals Spanje, Portugal, Argentinië en uiteraard ook België. Moeten we concluderen dat die landen nu afrekenen met hun katholieke verleden, of is de katholieke gedachte dat alle mensen gelijk(waardig) zijn hier juist diep in de samenleving doorgedrongen? Ligt het katholieke gedachtengoed eigenlijk aan de basis van die evolutie? Die vragen zijn best een sociologische studie
waard. 

Nergens waren het de 'katholieke' partijen die primair het zogenaamde 'homo-huwelijk' hebben ingevoerd. Het waren overal socialisten of liberalen; met andere woorden, de vrijmetselarij dus.

Ons land [= Vrijmetselaars-land] was het tweede – na Nederland [= Bilderberg-land] – om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat gebeurde al in 2003, met een zeer brede meerderheid, van links over centrum tot rechts, van gelovige tot ongelovige politici, zelfs over de grenzen van meerderheid en oppositie. We kunnen zonder overdrijven zeggen dat het hele proces rimpelloos verliep. Ook in de samenleving was nergens sprake van groot protest, zelfs de Kerk roerde zich nauwelijks [Met de homo-vriendelijke Godfried 'kardinaal' Danneels als 'primaat van België' hoeft dat niet te verwonderen!].

Sindsdien treden in ons land jaarlijks zo’n duizend koppels van hetzelfde geslacht in het huwelijk. Dat is vooralsnog slechts een fractie [2,5%] van het totale aantal huwelijken, ongeveer 40.000 per jaar [Merkwaardig dat zo een klein groepje het huwelijk zou 'herdefiniëren'.]. Opmerkelijk: tot dusver zijn er procentueel minder echtscheidingen bij holebi’s dan bij hetero’s. Het wordt interessant om te zien of dat zo blijft [De echtscheidingscijfers exploderen! Op dit ogenblik scheiden er 500 holebi's per jaar; dat is 25%!]. Wie lang heeft moeten knokken om te mogen trouwen, is misschien meer aan het huwelijk gehecht?

Onder katholieken blijft het onderwerp desalniettemin gevoelig. Bisschoppen die openingen creëren, krijgen ook tegenwind, zoals mgr. Johan Bonny mocht ondervinden [Welke 'opening' heeft Bonny gecreëerd? Helemaal niets!], of gaan zeer omzichtig te werk, zoals mgr. Jean-Pierre Delville [Behoort hij ook tot de 'Roze Brigade'?]. Veel gelovigen vinden ondertussen het homohuwelijk de normaalste zaak van de wereld, maar net zo goed zijn er anderen die er een ondermijning van het instituut huwelijk in zien [De mening van de zogenaamde 'gelovigen' heeft geen enkel belang. Kort door de bocht gezegd, gaat volgens de Kerkelijke Leer iedereen die buiten het kerkelijke huwelijk seksuele betrekkingen onderhoudt en niet tot inkeer komt, naar de hel! De mening van de 'gelovigen' verandert daar niets aan!]. In een gezonde democratie moeten beide meningen overigens een plaats hebben, met respect voor elkaar en zonder onderlinge verwijten [De Kerk is dus géén democratie!].

Het wettelijke homohuwelijk is intussen in ons land al twaalf jaar een feit. En steeds meer landen zullen volgen. Voor mensen die het daar moeilijk mee hebben, kan het nuttig zijn om eens op een andere manier naar het fenomeen te kijken. Kunnen we huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet beter als een nieuwe kans zien, in plaats van als een bedreiging? Want de invoering ervan toont juist aan dat regeringen en parlementen het huwelijk niet beschouwen als een voorbijgestreefd instituut, maar nog steeds als iets waardevols, waarin ze blijven investeren. Op die manier bekeken, is die nieuwe evolutie goed nieuws voor al wie het huwelijk genegen is. [Hoe pervers kan je zijn? Hoe ziek in je kop kan je zijn, wanneer je zoiets beweert? "Het huwelijk is een ouderwets instituut, behalve voor homo's!" Maar ook: "Adoptie is achterhaald, behalve voor homo's!"]

En uiteindelijk blijft de essentie van het huwelijk toch dat twee mensen bewust en – in principe – levenslang voor elkaar kiezen [Dat is de essentie niet. Dé essentie van het huwelijk, volgens de Katholieke Leer, zijn de kinderen!]. Dat ze zich publiek engageren om elkaar een leven lang bij te staan, in mooie en moeilijke momenten? [Leugens!] Als holebi’s het recht op huwen opeisen, moeten we hen dan niet zien als bondgenoten in de strijd voor duurzame relaties? [Holebi's kunnen biologisch niet 'trouwen'!]

Een openstelling van het kerkelijke huwelijk voor holebi’s zit er nog lang niet aan te komen, dat ligt veel te moeilijk in andere werelddelen [Dit is totaal onmogelijk!]. Maar de Europese Kerk [die niet bestaat!] kan vooroplopen door vernieuwend na te denken over de diverse soorten relaties van vandaag en hun plaats in de geloofsgemeenschap [Dat zou de totale apostasie betekenen!]. Misschien moeten de Europese bisschoppen aan het Vaticaan vragen om ons continent wat meer regionale vrijheid te gunnen in het debat daarover?” [Dit zou een schisma inhouden!] 

U moet goed beseffen, dat CD&Ver Luk Vanmaercke jarenlang bij de Europese Unie gewerkt heeft! De EU is het instrument bij uitstek van de Vrijmetselarij om de Kerk kapot te maken. Met zo een figuur aan het hoofd van 'Kerk en leven' kan je dergelijke satanische berichten verwachten!

Bron: Kerk en leven

Link:


http://www.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1434460131_152405.pdf

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Een kerkelijk huwelijk voor homoseksuelen ligt "nog lang niet" in het verschiet, schrijft Vanmaercke, want "dat ligt te moeilijk in andere werelddelen". Bisschoppen "die openingen creëren krijgen ook tegenwind, zoals mgr. Johan Bonny onlangs mocht ondervinden."

→ Uiteraard gaat dit over de Mars voor het Gezin , die ze natuurlijk ook bij Kerk en leven hebben opgemerkt. Maar waarom zwijgen hun berichtgevingen daar dan in alle talen over? Is dit hun manier van objectieve berichtgeving over wat er leeft binnen het kerklandschap in Vlaanderen?

Daarom nog even speciaal dit bisnummer voor de Oost-Indisch dove redactie van Kerk en leven:

Laat iedereen er getuige van zijn dat de katholieken Monseigneur Bonny oproepen om de katholieke leer te verkondigen (cf. Pro Familia geeft de bisschop van Antwerpen een “goede oude” Mechelse Catechismus cadeau). Hoe lang zullen de bisschoppen hun gelovigen nog blijven negeren en in de kou laten staan?

YouTube-filmpje vanaf 7:57: https://www.youtube.com/watch?v=TbBIKWUPup8&t=7m57s

Verder raden wij iedereen die goed geïnformeerd wil blijven aan om zijn/haar abonnement bij Kerk en leven op te zeggen en over te schakelen naar Katholiek Nieuwsblad.


Bron: https://www.facebook.com/marsvoorhetgezin/posts/497740990377686

Anoniem zei

Kerk en Leven maakt stelt wel de pertinente vraag of de Kerk zelf verantwoordelijk is voor de afvallen op het huwelijk. En ik vraag me zelf inderdaad af of het het Vaticaan zelf niet geweest is dat homo-seksualiteit zo gepromoot heeft en de Kerk zelf gesaboteerd heeft, want, het zijn inderdaad de zogeheten katholieke landen die het eerst geweest zijn homo-seksualiteit te decriminaliseren, en het burgerlijk homo-huwelijk in te voeren. Protestantse landen zijn hiermee altijd later.

Hetzelfde geldt voor de echtscheiding, abortus en euthanasie dat in zogeheten katholieke landen in het algemeen sneller ingevoerd is dan in de protestantse landen.

Vrijmetselarij heeft hier veel mee te maken, want vrijmetselarij is sterker in katholieke landen, omdat de duivel meer werk aan de winkel heeft dan in protestantse landen. Maar het is ingewikkelder dan dat. Groot-Brittannie, dat de bakermat van vrijmetselarij is, dat het eerste protestantse land was, heeft tot vandaag een veel conservatievere houding t.a.v. ‘ouderwetse’ morele bepalingen.

Het heeft veel te maken dat de Grand-Lodge van Londen, weet wat slecht is voor een maatschappij en zullen hun ideen exporteren i.p.v. ze op eigen maatschappij toe te passen. Nu en dan zal Groot-Brittannie een slecht idee op zichzelf toepassen om anderen ook ideeen te geven.

Ik denk dat de verschillen tussen de Britse Grand Lodge, en de Europese Grand Orient er iets mee te maken heeft.

Maar dan opnieuw, het zijn altijd de Katholieke landen die het eerst en het hardst de katholieke moraal aangevallen hebben.

***

En tot slot als je homo bent, en hoopt dat de vrijmetselarij je wil helpen je te integreren in de maatschappij, laat je het mes niet in de rug steken, want de vrijmetselarij haat homo-seksualiteit. Als je wil dat iemand je wil helpen, ga je beter naar een hardnekkige traditionele katholiek. Die zal je tenminste niet verraden, of je het wol voor de ogen strijken.

Anoniem zei

Ik moet hier aan toevoegen dat moreel gezien iets niet-afkeuren, gelijk staat aan het goedkeuren.

Je kan dan argumenteren dat de 3.2 miljoen Ieren die zich niet eens geregistreerd hebben, zich bij de meerderheidsgroep voegen, die in dit geval ‘ja’ gestemd hebben.

Dus in morele zin hebben 5.65 miljoen Ieren ‘ja’ gestemd hebben, een deel dat effectief ‘ja’ gestemd heeft, een deel dat de moeite niet genomen heeft ‘ja’ te stemmen, en een deel dat de moeite niet genomen heeft ‘nee’ te stemmen. Dat geeft ons een percentage van 88% van Ieren die direct en indirect ‘ja’ gestemd hebben.

Slechts 734,300 (of 12%) van de Ieren hebben ‘nee’ gestemd.

Daarin ligt het grote falen van de Katholieke Kerk in Ierland. Er is een grote groep katholieken die zich niet de moeite genomen hebben te voorkomen dat diegenen die macht over hen uitoefenen, wetten invoeren die tegen hun geloof indruisen.

Maar ja, als zelfs de Bisschop van Rome niet wil oordelen. Welk voorbeeld kunnen ze dan volgen?

***

Wat ook interessant is, is dat het vooral de Lutheranen zijn die ‘nee’ gestemd hebben.

Terwijl zelfs de iman in de moskee de gelovigen opgeroepen heeft ‘ja’ te stemmen, dan begin je je toch af te vragen. Als zelfs imans in de moskee oproepen dat de westerse maatschappij zich in eigen voeten schiet, betekent dat nog niet dat de iman homo-seksualiteit voor de goede moslim goedkeurt. Ik vraag me ook af wat de moslims in Ierland gekregen hebben in ruil voor steun voor een wetsvoorstel dat door de regering gesteund werd.

Een andere vreemde vaststelling is dat de Anglicaanse kerkleiders ook opgeroepen hebben ‘ja’ te stemmen. Het Britse parlement heeft voor Groot-Brittannië het homo-huwelijk goedgekeurd, maar specifiek voor de Anglicaanse Kerk verboden. Het anglicaanse kerkrecht maakt deel uit van de wet van het land, waar het parlement over beslist, en het anglicaans kerkrecht is ondergeschikt aan de wet van het land, en dit is Groot-Brittannie, terwijl de Britse monarch gouverneur van de anglicaanse kerk is. Toch heeft de anglicaanse kerk in Ierland, die strikt genomen onderhevig is aan het Brits parlement, tegen hetgeen het Brits parlement in Groot-Brittannië beslist heeft, opgeroepen ‘ja’ te stemmen. Dat is dezelfde houding als de Imans.

Saboteer die anderen zodat wij onszelf kunnen handhaven.

Anoniem zei

De kerk is intern alles kapot aan het maken!
Binnenkort is de kerk inderdaad leeg..

En ik heb 2 jaar geleden mijn abonnement van kerk en leven opgezegd!
Ik zag de bui, dwalingen toen al aan komen!
Ik heb geen zin lectuur te lezen die God beledigen.

Arm Vlaanderen!

Anoniem zei

Het Italiaanse pasta-imperium Barilla is trots op de katholieke waarden, maar het familiebedrijf ondervond aan den lijve dat het niet altijd gemakkelijk is daar vandaag de dag ronduit voor uit te komen. ( Het is zeer vergaand aan het worden )

‘Thuis is, waar je gezin is.’ Het is de slogan waarmee een van Italië’s grootste pastaproducenten Barilla al tientallen jaren haar producten op de markt brengt. Een slogan die stevig stoelt op het katholieke gedachtegoed van de familie Barilla. In 1877 door Pietro Barilla begonnen als een winkeltje in brood en pasta in de Italiaanse stad Parma, groeide datzelfde winkeltje in ruim honderd jaar uit tot een internationaal concern. Ondanks die enorme expansie is het bedrijf nog altijd in handen van de familie Barilla zelf. Vandaag de dag staan broers Guido, Luca en Paolo er aan het roer, achterkleinkinderen van oprichter Pietro.

Net zoals de familie achter het pastaconcern nog altijd dezelfde is, zijn ook de katholieke waarden van het bedrijf onveranderd gebleven. Het gezin met vader, moeder en kinderen staat nog altijd centraal bij Barilla. Dat komt niet alleen terug in de slogan, maar ook steevast in hun tv-reclames: moeder, vader en kinderen om de keukentafel, genietend van een bord Barilla-pasta. Het gezin als hart van de samenleving, het gezin als de toekomst van het land.

‘Het heilige gezin’
Een plaatje waar hoegenaamd niets verkeerd aan is, maar desondanks kwam het beeld van het ideale gezin dat Barilla de consumenten voorschotelt, het bedrijf de laatste jaren steeds meer op kritiek te staan. Waarom altijd dat traditionele plaatje van man, vrouw en kinderen? Waarom altijd de vrouw achter het fornuis? Heeft Barilla nu nog steeds niet begrepen dat het er tegenwoordig anders aan toegaat in de wereld? Guido Barilla wilde op de radio best uitleggen wat daar achter steekt: “De vrouw is moeder, oma, geliefde, ze zorgt voor het huis, ze zorgt voor de mensen die ze liefheeft. Ze is een fundamentele persoon voor de reclame, niet alleen in Italië.”

Anoniem zei

Voor hem komt het katholieke gedachtengoed van de familie als vanzelfsprekend terug in de reclames die Barilla maakt: “Communicatie is een fundamentele stimulans voor de commercie en iedereen doet dat zoals hij denkt dat dit het beste is.” Voor Barilla betekent dit dat het gezin in de reclames altijd centraal staat, dat wil zeggen het gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen. “Voor ons blijft het concept van het heilige gezin een van de fundamentele waarden van ons bedrijf. Ons gezin is een traditioneel gezin.” Barilla, zo wil hij maar zeggen, houdt vast aan de katholieke waarden die bij de familie horen.

Geen homostellen
Dat betekent voor Guido Barilla ook dat er geen reclamespots worden gemaakt waarin homoseksuele stellen voorkomen, ondanks de steeds fellere roep om meer diversiteit in reclames van onder meer Italiaans parlementslid Laura Boldrini. Barilla: “Ik zou geen reclame maken met een homoseksueel gezin, maar niet omdat ik geen respect heb voor homoseksuelen, die het recht hebben om te doen wat ze willen zonder anderen lastig te vallen, maar omdat ik niet denk zoals zij en denk dat het gezin waarop wij ons richten hoe dan ook een klassiek gezin is.” Dat homoseksuelen daar wellicht niet blij mee zijn, vindt Barilla geen reden om zijn katholieke waarden op te geven: “Wij houden van het traditionele gezin en als homo’s houden van onze pasta en van onze reclames, dan eten ze onze pasta. Als ze daar niet van houden, dan eten ze pasta van een ander merk. Iedereen is vrij te doen wat hij wil.”

Storm van kritiek
Een storm van kritiek barstte los en homo-organisaties uitten hun onvrede over Guido Barilla’s standpunten over het traditionele gezin. Een oproep het merk te boycotten liet niet lang op zich wachten. Ineens was Barilla niet slechts voorstander van het gezin, maar zou het bedrijf – in de woorden van Aurelio Mancuso,president van Equality Italia – problemen hebben met “de concrete sociale presentie van homoseksuelen”.

Het internationale pastaconcern bezweek onder zoveel druk en Guido Barilla maakte enkele dagen later publiekelijk zijn excuses. “Ik wil graag verduidelijken dat ik het grootste respect heb voor iedere persoon, voor homo’s en voor alle typen van liefdevolle gezinnen. Het spijt me als mijn woorden misverstanden of problemen hebben veroorzaakt. Ik wilde simpelweg de centrale rol van de vrouw in het gezin onderstrepen.” Ook het bedrijf zelf ging door het stof om de geleden imagoschade binnen de perken te houden en kondigde ‘diversiteitsmaatregelen’ aan.

Dolce & Gabbana
Het maakt duidelijk hoe moeilijk het is om als bedrijf vandaag de dag openlijk de eigen katholieke normen en waarden te benoemen, zelfs in Italië. Ook de homoseksuele, eveneens Italiaanse, modeontwerpers van het wereldberoemde kledingmerk Dolce & Gabbana ondervonden dit toen ze zich, net als Guido Barilla, uitspraken voor het traditionele gezin. “Het gezin is geen modegril. Het is een bovennatuurlijk gevoel van verbondenheid”, zei Stefano Gabbana in maart tegen de Italiaanse Panorama. Domenico Dolce voegde daaraan toe: “Je wordt geboren en je hebt een vader en een moeder. Daarom ben ik tegen het idee van wat ik chemische, synthetische kinderen noem. Gehuurde baarmoeders, sperma gekozen uit een catalogus. Voorplanting moet een daad van liefde zijn.”

Het waren geen nieuwe gedachten van de modeontwerpers – in 2006 had Gabbana in de Britse Daily Mail al gezegd tegen het idee te zijn van een kind dat opgroeit met twee homoseksuele ouders – maar dit keer leidde het tot woedende reacties. Aangevoerd door Elton John, die samen met zijn partner David Furnish twee via ivf verkregen kinderen opvoedt. De Britse zanger riep op tot een wereldwijde boycot van Dolce & Gabbana. Net als Guido Barilla zag ook het modeduo zich daardoor genoodzaakt hun uitspraken over het gezin te verhelderen: “We geloven in vrijheid en liefde.” Het was nooit de intentie van de ontwerpers “om keuzes van anderen te veroordelen”, maar “het is de manier waarop wij de realiteit zien”. Een realiteit die blijkbaar niet meer ronduit benoemd mag worden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer