zaterdag 27 juni 2015

'Flater van de Week' door Lieven Boeve van 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen':

"Het woord katholiek verwijst naar onze inspiratie die we de komende jaren willen realiseren via ons project van de katholieke dialoogschool [Dus, het woord 'katholiek' betekent dus niet wat het betekent, maar krijgt een nieuwe invulling.]. Daarin wordt iedereen uitgenodigd om in dialoog [!] met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Ze brengt christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovigen samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. Door dialoog stelt de school mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar er plaats is voor iedereen."

Bron: Kerknet

Dus, volgens Directeur-generaal Lieven Boeve van 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' betekent

Katholiek zijn =  DIALOGEREN!

Katholiek zijn, betekent dus, dat men géén normen of waarden heeft,
dat men geen principes meer heeft...

Ieder zijn 'mening'.
Ieder zijn 'waarheid'.

Geen absolute Waarheid meer.

Gedaan met het Mysterie!
Gedaan met de Trancendentie!
Gedaan met de Katholieke God!

Christenen, moslims, joden, andersgelovigen en niet-gelovigen 
die géén Christenen, moslims, joden, andersgelovigen en niet-gelovigen meer zijn.

Maar, weerloze, onwetende schapen die hard werken en hun belastingen betalen,
die bij gelegenheid zich laten uitzuigen door de internationale, financiële elite,
en die zich, indien nodig, gewillig de keel laten oversnijden... 

Met andere woorden, 
Katholiek zijn = BURGER ZIJN!

Zoals in ham-burger...
Zoals 'Burger' Robespierre... die men ook zijn hoofd afgekapt heeft!

DE DICTATUUR VAN HET RELATIVISME
EN HET ABSOLUTISME VAN DE STAAT!!!

IS DIT DAN DE TWEEDE 'FRANSE REVOLUTIE'?

HET GROTE DIABOLISCHE 'VISIOEN' VAN GODFRIED 'KARDINAAL' DANNEELS???

“In een eenge­maakt Europa is alleen plaats voor de islam, als deze op zijn beurt — net zoals des­ti­jds het chris­ten­dom — een soort Franse rev­o­lu­tie door­maakt”, stelt kar­di­naal Dan­neels. Voor hem betekent dat: een islam die open op de wereld staat, de schei­d­ing tussen kerk en staat en tussen gods­di­enst en poli­tiek erkent, en boven­dien waar­den als ver­draagza­amheid, sol­idariteit en menselijke waardigheid aan­vaardt. “De vorm­ing van een dergelijke Europese islam lijkt mij heel belan­grijk voor de toekomst van ons con­ti­nent. Scholen en andere instellin­gen voor opvoed­ing en vorm­ing kun­nen daar­toe een onmis­bare bij­drage lev­eren”, aldus nog de Belgis­che kerklei­der.


Beste Lieven Boeve,

Als u persé zelfmoord wil plegen, dan doet u maar!

"Quos deus vult perdere prius dementat."

Wij wijzen uw waanzinnige 'project' in elk geval radicaal af! 

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer