dinsdag 9 juni 2015

De stilte vanwege de Belgische 'bisschoppen' is oorverdovend!

Als bange wezels zitten de 'bisschoppen' in 'the green room' van de Belgische 'theater-kerk'
te wachten op het 'verlossende woord' van de van God losgeslagen 'bisschop van Rome'.

Zalig... Al bijna een maand lang geen ketterijen meer te horen vanwege onze 'bisschoppen'...

En in plaats, dat onze 'bisschoppen' het Woord van God verkondigen,
prefereren zij te zwijgen en te zwijgen en te zwijgen...Uit de Heilige Schrift:

Mat 25:24  Nu trad ook hij naar voren, die het éne talent had ontvangen. Hij zeide: Heer, ik weet, dat ge een streng man zijt; ge maait, waar ge niet hebt gezaaid, en oogst, waar ge niet hebt uitgestrooid.
Mat 25:25  Ik was dus bang, en ben uw talent in de grond gaan begraven; zie, daar hebt ge het uwe terug.
Mat 25:26  Maar zijn meester antwoordde hem: Gij slechte en luie knecht; ge wist dat ik maai, waar ik niet heb gezaaid, en dat ik oogst, waar ik niet heb uitgestrooid.
Mat 25:27  Ge hadt dus mijn geld bij de wisselaars moeten beleggen; dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben teruggekregen.
Mat 25:28  Neemt dus het talent van hem af, en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft.
Mat 25:29  Want wie heeft, aan hem zal worden gegeven, en hij zal overvloed hebben; maar wie niet heeft, hem zal ook nog ontnomen worden wat hij bezit.
Mat 25:30  Werpt den onbruikbaren knecht naar buiten de duisternis in; daar zal geween zijn, en gekners der tanden.
Merkwaardig!

In een land waar er intussen meer bisschoppen zijn, dan seminaristen,
zou men eigenlijk beter een paar bisdommen opdoeken en samenvoegen,
in plaats van nog een aartsbisschop bij te creëren!

9 opmerkingen:

Anoniem zei

• van 't Pallieterke

- Verguisd -

Monseigneur,

Gij hebt vijf zware jaren achter de rug. Als aartsbisschop in ons land aangesteld in 2010, net voor uw zeventigste verjaardag, stond het in de sterren beschreven dat gij een overgangsfiguur zoudt worden. Met de letterlijke en figuurlijke zegen van uw vriend paus Benedictus - Joseph Ratzinger - werd gij in de zuidelijke Nederlanden aan het hoofd gesteld van een kerk die het moeilijk had en wat rechtlijnigheid kon gebruiken.

De al te zachte hand van Godfried Danneels, die helemaal geen beheerder was geweest en de problemen liever met de mantel van de liefde bedekte in plaats van ze op te lossen, had voor een malaise en een stilstand gezorgd. Tijdens zijn 'bewind' was de rek eruit geraakt en was alle dynamiek tot stilstand gekomen. De theoreticus en haast fluisterende kardinaal hoopte op een impuls van de Heilige Geest maar vergat dat het geloof zonder de werken dood is.

Dus vergrijsde zijn kerk en wat overbleef was een restkerk van oude getrouwen die elke band met de nieuwe generaties had gelost.
De vernieuwingen, moderne beschouwingen, liturgische experimenten en progressieve interpretaties van de geloofsleer hadden geen zoden aan de dijk gebracht.
Danneels werd dan ook op handen gedragen door kerkverlaters, kerkcritici, antikerkelijken, progressieve christenen en natuurlijk de onvolprezen staatszender (VRT). Gij zelf waart na hem alleen goed voor kritiek.
Elk woord dat gij zegde, werd tegen het licht gehouden.

• - Het schandaal -

Natuurlijk werd uw start verbrod door het uitbreken van het schandaal van het seksueel misbruik in de kerk.
Niettemin hebt gij het hoofd hoog gehouden en met al uw bisschoppen samen deemoedig deze onverkwikkelijke zaak aangepakt.
Hoewel gij het etiket 'conservatief' om de haverklap rond de oren kreeg geslingerd, hebt gij meer dan eens aangetoond dat gij wel degelijk in het midden van de kerk staat.
Gij hebt ruimte gegeven aan de verworvenheden van de vernieuwing in de kerk maar ook aan het behoud van de tradities. Gij hebt vastgehouden aan de aloude geloofsinzichten maar ze secuur vertaald en geactualiseerd op basis van de principes van het Tweede Vaticaans Concilie. Gij hebt hulpbisschoppen benoemd die zich naar uw eigen zeggen 'in het midden van het kerkspectrum' bevinden.

En terwijl Danneels mensenschuw en onzeker was bij het voetvolk, hebt gij het land doorkruist en hebt gij als een herder parochies, kloosters, bejaardentehuizen en ziekenhuizen bezocht. Gij keuvelde met de mensen, maakte grapjes en durfde weleens een vrolijk liedje met hen zingen. Gij bleef overnachten in pastorijen en kloosters en gij waart tevreden met een eenvoudige maaltijd en elementair comfort. In die zin waart gij iemand die perfect op de golflengte van paus Franciscus zit. Wie zei daar dat jullie mijlenver van elkaar staan?

Anoniem zei

vervolg

- Een verschillende aanpak -In organisatorische aanpak en theologische duiding duidelijk verschillend maar op het pastorale vlak elkaars gelijken!

Niemand vergeet uw grote luisterbereidheid, ook ten aanzien van fundamentele niet-katholieken.
Wie uw opvolger wordt zullen we binnenkort weten. Het feit dat Godfried Danneels - die volgens geruchten u nooit als tweede kardinaal naast zich zou geduld hebben - nogal fors partij trekt voor de progressieve Antwerpse bisschop Bonny, is geen goede zaak. Hij zou beter niets meer zeggen en bidden voor zijn kerk.
Als we echt een synthesefiguur nodig hebben dan steekt Mgr. Jean-Pierre Delville uit Luik er met kop en schouders bovenuit: professor en volksmens, vernieuwend én met zin voor traditie, priester voor de armen, verzoener, actief op de bres en 'slechts' vooraan in de vijftig, een man van Benedictus én Franciscus. En net als gij geen Vlamingenhater.
En gij zult herinnerd worden als een bijzonder man, met een speciale opdracht in bijzondere tijden en in bijzondere omstandigheden. Het ga u goed.

Anoniem zei

Ze gaan Van Looy benoemen. Hij heeft misschien minder goede connecties dan De Kesel, maar hij komt des te graag in de publiciteit. Wat dat betreft gelijkt hij volledig op die mislukte bisschop van Rome. Veel woorden, en geen daden.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 Juni 2015 15:10

U heeft de nagel op de kop getroffen:
beide door U besproken bisschoppen zijn indrdaad knettergek.
"Soort zoekt soort" zei mijn oude grootmoeder.

Anoniem zei

Aan t'Pallieterke

Jongens,
De stijl en de woordenschat van Uw taal is ook na vele jaren dezelfde gebleven:
dat is in de tijden van de vrije val van de cultuur in de zuidelijke nederlanden een niet gering lof.
Maar Uw herinnering en Uw oordeelsvermogen is foetsie:
dat is voor een weekblad en de spreekbuis van de vlaamsgezinden een katastrofe.

Danneels had helemaal geen zachte hand, zoals in de Roeachaffaire en in de liturgische verloedring zeer goed bewezen.
Vanwege "niet goede beheerder": op alle mogelijke terreinen en met alle mogelijke trucs probeerde hij de volksdevotie kapot te maken, de traditionele liturgie te verbieden, de "Pro Ecclesia"-gezelschappen te koejonneren, "Summorum pontificis" te saboteren; de homoseksualizering van de seminaries bereikte onder hem haar hoogtepunt, het aantal priesterkandidaten in Mechelen-Brussel, Gent en Antwerpen haar dieptepunt.
De katholieke kerk in Vlaanderen werd inhoudelijk totaal verkracht, ketterij geproduceerd aan de lopende band, de afdeling Theologie van de Uni Leuven tot een ketters broeinest veranderd;
Hij verkocht sex ipv. liefde en hij strooide zijn ketters plutonium breed onder het volk uit.
't Pallieterke heeft vergeten wat het zelf voor 6 jaar schreef: dat Danneels nooit iets wist, weet of zal weten en dat Vlaanderen op kerkelijk gebied een puinhoop was.

Anoniem zei

En als puinruimer heeft msgr. Léonard op de meeste gebieden gefaald.
Ik heb reeds zeer vroeg zijn boeken gelezen, ook zijn zeer verzorgde diensten bezocht, ik weet zeer wel van het grote ophef hoe hij bij een eucharistisch kongres in Quebec een tridentijndse mis opdroeg- zeer dapper, als einige bisschop, en wel notabene om 07:00 's morgends.
Ik heb zeer grote verwachtingen en hoop op hem gesteld.
Ik heb hem zeer eerlijk en vrank en vrij mijn bescheiden mening gezegd en geschreven, ik heb hem uit de eerste frontlijn ook raadgevingen en tips gegeven;
en ik beleefde ook hoe hij enige daarvan ook in de praktijk omzette, overigens ook met succes en resultaat.

En dan na weinige maanden was de fietsband plat:
het protesteren van de wereldse media, het tegenstribbelen van de cvp-vernette diocesane diensten, beraad en diensten, van de bisschoppelijke communicatiemedia bereikte zijn doel:
Msgr. Léonard werd slap.
Een brief waarin ik hem op enige en belangrijkste tactische punten wees, beantwoordde hij tamelijk geîrriteerd (dat is zijn goed recht), en dan op het einde als troost voor de soldaat in de eerste frontlijn, dat we niet mogen nalaten in ons gebed voor Onze-Lieve-Vrouw, die zich steeds beschuttend voor ons stelt.
Dit laatste is juist en heb ik steeds behartigd.
De ganse pedo-, homo-, para-, zoo- en heterofiele beer van de vlaamse basataardkerk werd dan door anderen aan het licht gebracht.
Zeer velen werden ontmaskerd, enerzijds als daders, anderzijds als doofpotters en supporters van deze aberraties; en van veel andderen zullen de euveldaden nog boven komen.
In de bisdommen heeft zich niets veranderd: deze interessante uitspraak,ooit in DeMorgen geschreven, totaal onafhankelijk ook op deze website uitgesproken, met veel leeg gezever door Manu Keirse indirect ook bevestigd, is de treurige bilans van het archiêpiskopaat van msgr. Léonard.
Het openbreken van dit abscess en de schrijnende beschrijving van de treurige toestand van de kerk in Vlaanderen gaan NIET op zijn konto.
De verdubbeling (in Belgiê) en de viervoudiging van de vergoedingen voor de misbruikslachtoffers ook niet- dat is de grote en blijvende verdienste van @The Guardian Angel en van kavlaanderen.blogspot.
Zijn zwijgen over de rampzalige toestand van het vlaamse godsdienstonderwijs, van de afdeling theologie der uni Leuven, van het vrij onderwijs, van de ketterijen in de noordbelgische clerus: dat gaat op zijn konto.
Msgr. Léonard faalde door zijn gebrek aan consequentie; dodelijk voor een theoloog.
Hij wou nog redden wat er te redden viel, ontzag zeer vele daders en meelopers en profiteurs en verzweeg wat hij wist en te weten kwam:
dat het hier om een zeer groot en intens geknoopt duivels netwerk ging met de afschuwelijkste misdaden tot op het hoogste niveau.
Daar is niets meer te redden- dat moet fundamenteel bestreden worden.
De Hl. Kerk is begrond in Jezus Christus- de diabolos en zijn restanten hebben daar niets te zoeken.
Msgr. Léonard mag mij kleine man maar simpel en zelfs fanatiek vinden;
hij is ongetwijfeld een grote geleerde en een hoge aartsbisschop.
Maar ik had mij gewenst dat hij één tiende van de moed die hij op 16 oktober 2014 in de Synode voor de Familie 1 toonde aan de zijde v. Kardinaal Pell en tegenover hoogste tegenstanders, hier in de zuidelijke Nederlanden getoond had.
Zeer veel irenisme (bij zoveel slachtoffers!) en zeer weinig Lepanto.
Daar blijft dan het mooie offertoriumgebed:
"Recordare Virgo Mater in conspectu Dei, ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat indignationem suam a nobis."

(Lord Byron, "Childe Herolds' pilgrimage"):
"Then farewell, Horace,...
Upon Soracte's ridge we part."
Monseigneur, "Vaert wel ende levet scone" (Hadewijch)

V
AVV
K

Anoniem zei

Off-Topic!

De doodsteek voor DeKesel en het grootseminarie van Brugge (Deel 1)

Begin mei 2015 verscheen een kleine droge melding in de vlaamse krant "De Morgen" dat een priester C.B. in het bisdom Brugge zijn ontslag aangeboden had wegens "grensoverschrijdend gedrag" met seminaristen, alles dan nog gezegd met relativerende en verschonende woorden en- parbleu!- "niet met kinderen".
Er werd dan een beetje geschreven dat er in het bisdom Brugge sedert het wegjagen van de pedofiele bisschop Roger vanGheluwe niets veranderd was enz.;
en bisschop DeKesel was voor kommentaar niet te spreken.
Sedertdien wordt op de kerkelijke websites, op de websites van de betroffen school (het lyceum "Hemelsdaele") en in de vlaamse geschreven pers over deze zaak geen woord meer gerept.

Ten onrechte!
Deze dorre melding is de doodsteek voor bisschop DeKesel en het grootseminarie van Brugge.
Wel zitten er overal in de wereld vieze venten en is men in het bisdom Brugge/provincie Westvlaanderen ondertussen zo afgestompt door sexuele schandalen dat het op één man meer of minder niet aankomt.
Maar hier liggen de zaken anders:
Carmino Bohez was in het begin der jaren 2000 directeur en professor aan het grootseminarie van Brugge en zeer vele jaren aanspreekverantwoordelijke voor priesterkandidaten;
zijn naam kwam zeer veel op de website van het bisdom Brugge en bij de roepingenpastoraal voor.
Naar de uitspraken van een priester en ondertussen getuigenissen van andere exseminaristen en ook priesters, waren er conflicten van Bohez met de seminaristen en kwam het ook tot toegegeven grensoverschrijdend gedrag.
De uitspraak van Bohez dat hij "zeer lichamelijk" is, slaat met verstomming:
zuiver geestelijke mensen bestaan niet- dat moest de apostel Thomas ook ervaren;
wat hier echter schroomvol omschreven wordt, is dat de directeur Bohez hier zijn hiêrarchische positie misbruikte om sex met seminaristen te hebben.
Van kuisheid en het celibaat kan er daar in dit grootseminarie geen sprake van geweest zijn.
Het slaat met verstomming dat deze perversies niet ruchtbaar werden:
deze zwaarste zonden schijnen bij de biechtvader niet opgevallen te zijn;
de geestelijke directeur ("spirituaal") van het grootseminarie- sedert 1 juli 1997 onze oude bekende Koen VanHoutte, vroeger de rechterhand van VanGheluwe en nu van DeKesel, wist zogezegd helemaal niets van deze spirituele aberraties van zijn seminaristen (zoals hij ook nooit iets wist van de perversies van VanGheluwe en consoorten).
Tamelijk snel -in 2003- verdween Bohez dan als directeur en vond onderdak in het bisdomsbestuur van Brugge, direct onder de pedofiel VanGheluwe, als adjunct-vicaris voor de jeugd en voor de roepingenpastoraal:
hij zat als het ware direct aan de bron voor vers vlees.Anoniem zei

De doodsteek voor DeKesel en het groostseminarie Brugge(Deel 2)

Zeer vele meldingen in het internet getuigen van de grote invloed van Bohez en zijn vele activiteiten in het bisdom Brugge:
o.a. was hij lid van de priesterraad van het bisdom Brugge (de "senaat", zoals ze zelf schreven)(deemoed was in Brugge nooit geen sterk beoefende deugd), medeorganisator van de federaties, en zoals geschreven aanspreekpartner voor de roepingskandidaten;
onvergetelijk de foto (26 mei 2008) van "Bidden om roepingen" met in het midden bisschop VanGheluwe met mijter en groot ornaat, links van hem Bohez met albe en stola en rechts, in het paars, jawel: aartsbisschop Karl Joseph Rauber, destijds nuntius in Belgiê en zeer goede vriend van kardinaal Danneels, zeer modernistisch en tegenstander van aartsbisschop Léonard en door speciale gratie van Paus Franciscus tot kardinaal benoemd.
Dit ganse geval begint zeer sterk te stinken, en wel niet in Westvlaanderen en in Belgiê alleen.

De seminaristen kregen bij hun klachten bij de toenmalige bisschopsleiding geen gunstig gehoor (natuurlijk niet).
Zelfs door het geweldige schandaal met het wegjagen van VanGheluwe en trots de aangekondigde "nieuwe wind" door bisschop DeKesel kwam het niet tot een reevaluatie van Bohez en zijn positie.
In maart 2014 verscheen op de website van de DPB (Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge) een kleine advertentie, waarin aangekondigd werd dat (AUB niet lachen) E.H. Bohez nu weer zou gaan lesgeven (in het Lyceum "Hemelsdaele" NVDR)(AUB niet lachen) en de deeltijdse betrekking "pedagogisch begeleider pastoraal op school) vrij werd.
Bisschop DeKesel tolereerde alzo dat een priester met goed bekend grensoverschrijdend gedrag nu in het onderwijs ging bij Meisjes (notabene voor het 5e en het 6e leerjaar).
Bravo!
Hier werd nu werkelijk de geitenbok tot tuinier besteld in de groententuin.
De website van de School vermeldde tot gisteren nog zijn naam als leraar;
het plotse ontslag in April 2015, de reden ervan en een offensief antwoord en eerlijke en transparente informatie door de schoolleiding zoekt men tevergeefs.
De "nieuwe aanpak" van misbruik in de kerk met de "aanknooppunten" is klaarblijkelijk geen snars waard.
Niets geleerd door de vele bittere ervaringen- omertá, doofpotten en zwijgen, het koste wat het koste.
Summa summarum:
Het grootseminarie van Brugge was tientallen jaren lang een kweekschool voor homo- en pedofielen (geen wonder dat Pieterke Delanoy er zich zo goed voelde en na de vele heibel in het kortrijkse met de Grote Kring opeens naar het Brugse terugkeerde).
De directie van dit grootseminarie wist alles van de homosex ter plekke:
begonnen met Frans Lefevre, één der twee hoofdredacteurs van het pedofiele boek Roeach, over bisschop VanGheluwe met bischopvicaris Koen VanHoutte en bisschop Jozef DeKesel, met professor kerkjurist Patrick Degrieck, en de zovelen die daar onder VanGheluwe gewijd werden-een selectie op zeer merkwaardige eigenschappen (van "kwaliteit" kann men hier niet spreken).
Onze Heer Jezus Christus maakte een zweep uit koorden en verdreef de geldwisselaars en veeverkopers uit de tempel: ze hadden er een rovershol van gemaakt.
Deze tisten hebben van het grootseminarie van Brugge een homobordeel met pedofilieafdeling gemaakt.
En deze maffia zit uiterst vervlochten in alle parochiale structuren verbonden en is een constante gevaar voor de vlaamse bevolking.

Overigens moet DeKesel geen commentaar geven en moet hij niets doen.
Het enige juiste en belangrijke is, dat anderen hier iets doen.

Albenga-Imperia laat groeten.
Anoniem zei

Het bisdom Brugge- de vlaamse Yamato.


Natuurlijk zwijgen de bisschoppen.
Wat kunnen ze anders doen?
De situatie van de vlaamse bastaardkerk herinnert mij aan het lot van het japanse slagschip Yamato, het grootste slagschip ooit gebouwd;
eens de grote trots van de japanse marine, met een grote faam, kon de Yamato dan toch aan geen enkele grote zeeslag deelnemen.
Bij de laatste operaties in hopeloze situatie werd de Yamato door intense bombardementen eerst geîmmobiliseerd en zonk.
En zo ook de vlaamse bisdommen, Brugge voorop:
Getorpedeerd door de vele schandalen, totaal geîmmobiliseerd en niet actief in de verkondiging, uiterst angstig met de vele jachtvliegtuigen (dat zijn dan toch @The Guardian Angel en de posters hier)continu in de lucht, zwalpen ze stuurloos op de oceaan.
En nu hoort men de inwendige ontploffingen van de munitiekamers (de ophefmakende brieven van de "protesterende" priesters, bvb. in het heuvelland).
De eerste reddingsboten met lafaards zijn al uitgezet en weggevaren.

"Save our souls" kunnen ze slecht roepen: of deze personen een "ziel" hebben, is zeer de vraag.
En het evangelie van Onze Heer Jezus Christus heeft de bastaardkerk in Vlanderen nu niet verkondigd in woord en zeker niet in de daad.
En nu gaat het boeltje in de kelder.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer