maandag 15 juni 2015

De nieuwe ketterse 'encycliek' van Bergoglio de Apostaat 'LAUDATO SI' werd 'gelekt' en is nu reeds online beschikbaar!

LINK:

http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/laudato_si.pdf

Het is een nooit gezien pseudo-wetenschappelijk en ketters gedrocht van een tekst geworden!

We hebben géén 'pauselijke encycliek' nodig om ons zo te laten indoctrineren met de pseudo-wetenschap van de Verenigde Naties!

Wij hebben eerder al aangetoond, dat Bartholomeus I van Constantinopel, een agent is van het Amerikaanse regime.

Wel, aangezien Bergoglio zich nu met de 'patriarch' associeert, is een bewijs, dat Bergoglio ook een agent is van dit regime!

De verwijdering van Paus Benedictus XVI was een staatsgreep die door het Amerikaanse regime werd georchestreerd! 


Het feit bijvoorbeeld, dat de huidige vluchtelingencrisis volgens Bergoglio veroorzaakt wordt, door de 'klimaatopwarming' en niet door Amerikaanse, Franse en Belgische bommen, is een bewijs, dat Bergoglio liegt en een marionet is van het Amerikaanse regime en de NATO!

Waarom de Kerk met de 'wetenschappers' zou moeten 'dialogeren' aangaande de klimaatopwarming ontgaat ons geheel!


Theologie in deze encycliek = 0

God bestaat blijkbaar niet en Christus is helemaal uit beeld!

Van de zondeval heeft Bergoglio blijkbaar nog nooit gehoord.

Volgens Bergoglio de Apostaat is Genesis fictie!!! [Zie Nr. 66 = satansgetal!]

Niet de ongehoorzaamheid van de mens aan God is een probleem, maar wél de gebroken 'harmonie' tussen mens en natuur!

We moeten dus blijkbaar volgens Bergoglio allemaal terug de bomen in!

Wat een ongelofelijke bastaard is die Bergoglio!

Deze 'encycliek' is een stinkende vuilbak gevuld met de meest rotte ketterijen! 

Het 'joods-christelijke gedachtengoed' waar Bergoglio het over heeft, bestaat niet! Wij zijn Christenen en géén Joden! 

Blijkbaar denkt Bergoglio dat Adam en Eva Joden zijn!

De Schepping behoort blijkbaar tot 'de orde van de liefde'! 

Volgens Bergoglio is de mens blijkbaar het gevolg van 'evolutionaire processen'! [Nr. 81.]

Blijkbaar is Bergoglio ook nog een aanhanger van het door de Kerk veroordeelde Teilhardisme. [Nr. 83.]

Wat een fossiel is me dit!

Vervolgens vervalt Bergoglio in louter ecologisch geleuter!

Duizenden mensen worden afgeslacht en Bergoglio maakt zich zorgen over een paar dierproeven! [Nr. 130.]

Over het gat in de ozon-laag...

Over de fossiele brandstoffen...

Bergoglio is totaal gestoord!

Dit is géén encycliek

Over de Verenigde Naties!!! [Nr. 169.]

In Nr. 175 roept Bergoglio op tot de creatie van een wereldregering!!!!!

"Una vera Autorità politica mondiale"

ONGELOFELIJK!Over een 'ecologische spiritualiteit' vanaf pagina 155.

Over een 'ecologische bekering' vanaf pagina 164.

Bergoglio debiteert de ene ketterij na de andere!


De Sacramenten worden ook nog eens geherinterpreteerd!

Het is duidelijk, dat de zonde niet meer bestaat!

Wat is het grote 'gebrek' van de mens?

Hij zorgt niet goed voor de aarde!


En dan, wie verzint dit:

Preghiera per la nostra terra = Gebed voor onze aarde

Dit alles neigt naar pantheïsme!

"Almachtige Heer,
die overal in het universum aanwezig zijt
en in de kleinste van uw wezens..."
De tekst van Bergoglio of van zijn ghost-writers, staat bol van niet bewezen pseudo-wetenschappelijke beweringen, die in feite leugens zijn!

Wat een wereldvreemdheid!

Wat een geleuter!

Géén enkele Paus van voor hét Concilie wordt geciteerd!


Deze 'encycliek' kan onmogelijk tot het pauselijk magisterium behoren:

1. Omdat Bergoglio géén paus is

en

2. Omdat de tekst pseudo-wetenschappelijk, ketters geleuter is! 


BERGOGLIO IS DE GROOTSTE VIJAND VAN DE KATHOLIEKEN! 


De Christenen in het Midden-Oosten
waren blijkbaar geen encycliek waard!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Theologisch is deze encycliek niet. Wetenschappelijk evenmin. Menselijk ook niet, want een van de Ghost Writers is er van overtuigd dat de draagcapaciteit van de Aarde maar 1 Miljard is. Het zal daarom zijn dat ze abortus en homo's nodig hebben in de Kerk?

Rome zal na het geloof verloren te hebben ook het verstand verliezen.

Eigenlijk gaan (katholiek) geloof en gezond verstand hand in hand.

Anoniem zei

Lees ook: http://valseprofeet.com/2015/06/17/video-paus-franciscus-de-klimaatheld/

Bergoglio de Valse Profeet zal samen met de Antichrist aan het hoofd van de Nieuwe Wereld Orde staan, en het brein vormen achter de Eén-wereldreligie (idd het pantheisme, of eerder satanisme).

Deze gruwel van een "encycliek" is nog maar het begin!

Anoniem zei

God heeft voor ons, mensen, de Aarde geschapen. Het is onze taak haar te bewaren voor hen die na ons komen. Paus Franciscus slaat spijkers met koppen. Dit is een pracht van een encycliek. Voor Bergoglio-haters is het echter nooit goed.

The Guardian Angel zei

@ Anonien van 10:17,

Vraag blijft natuurlijk waarom Bergoglio "het beheer van de Schepping" via de omweg van de politiek-correcte lijn van de Verenigde Naties introduceert.

Trouwens, in de 'encycliek' staat dat de mens het product is van "evolutionaire processen". Waar blijft de Schepping dan? Zeker als we weten dat Bergoglio ook in de Big Bang gelooft.

Deze 'encycliek' is een farce!

The Guardian Angel zei

Aan de ene kant ontkent Bergoglio de Schepping, aan de andere kant wil hij de mensen van uit de Schepping, waarin hij niet gelooft, verplichten om iets te doen tegen de opwarming van het klimaat, waarin hij blijkbaar wel gelooft.

Wie kan dit nog volgen?

Hypocriet is dit!

Anoniem zei

@Anoniem van 20 juni 10:17
Voor Traditioneel-Katholieke haters zoals Bergoglio is het ook nooit goed geweest en zal het ook nooit goed worden.

Waarom zou men meer belang hechten aan de aarde dan aan de gehoorzaamheid Gods? Jesus heeft toch zelf gezegd dat we alleen onze vader die in de hemelen is moeten dienen. Katholieken hebben natuurlijk al van in het begin de opdracht gekregen om de aarde te onderwerpen.

De schepping is natuurlijk zo ingewikkeld dat wetenschappers deze nooit kunnen onthullen. Daarom moet men de Schepper eren. Hij heeft immers te Zijner Glorie dit alles geschapen. Dat Bergoglio nu de schepping tracht de relativeren kan niet op voor Christus. Bergoglio volgt zijn eigen gedacht, niet het de Waarheid van Jesus Christus. Daarmee komt de vraag wie Bergoglio nu werkelijk vereert. Zichzelf? Satan? Allah? Aarde? Bergoglio probeert hiermee zelf een nieuw heidendom uit te vinden maar dat is buiten 'Bergoglio-haters' gerekend.

Wie moet je als Katholiek meer eren? God of de aarde?
Aan u de keuze.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer