dinsdag 23 juni 2015

22-6-2015 Bergoglio 'betreurt' de vervolging van de Waldenzen

Vergeet de Lijkwade, want dit was de reden waarom Bergoglio naar Turijn trok:

Paus Franciscus sprak [hij 'dialogeerde'] maandagmorgen tijdens een bezoek aan een kerk [tempel] van de waldenzen in de Noord-Italiaanse stad Turijn een spijtbetuiging uit over de historische vervolging van de kleine christelijke gemeenschap van de waldenzen [Bergoglio kan zoveel vrijblijvende spijtbetuigingen uitspreken als hij wil, zijn persoonlijke mening heeft geen enkel belang!]. "De katholieke Kerk nam een onchristelijke houding aan en heeft zich onchristelijk gedragen [Bergoglio moet eerst eens zeggen wat de Kerk en wat de anderen gedaan hebben!]. In de naam van de Heer Jezus Christus, vraag ik om vergiffenis. [Bergoglio ziet het groot! Niet in naam van de Kerk, maar in naam van Jezus Christus vraagt Bergoglio om vergiffenis! Bergoglio is de Valse Profeet op de Zetel van Petrus! Bergoglio is de grootste vijand en verrader van de Kerk ooit!]" Het was het eerste bezoek ooit van een paus aan een gebedshuis van waldenzen. [Noot: Bergoglio is geen paus! Hij is een bedrieger en een usurpator!]

Paus Franciscus zei dat de relaties tussen de katholieke Kerk en de waldenzen fel zijn verbeterd, ook al blijven er meningsverschillen bestaan over belangrijke ethische en antropologische vragen [Natuurlijk! De Waldenzen hebben het homo-huwelijk al! Wij nog niet!]. Hij bemoedigde tot respect voor de eigenheid van christelijke geloofsgemeenschappen [Wij hoeven geen respect te hebben voor de ketterij! Oproepen tot het respecteren van de zonden van anderen is anti-katholiek!] en vroeg dat katholieken en waldenzen zich samen zouden engageren, onder meer voor de zorg van armen en mensen die uitgesloten zijn [Allez, begin maar!]. Hij sprak tevens zijn tevredenheid uit over de Bijbelvertaling [Ketterij!] waarvoor beiden hebben samengewerkt en de gemeenschappelijke veroordeling van geweld tegen vrouwen [En het geweld tegen mannen wordt niet veroordeeld?]. Voorganger Paolo Ribet begroette de paus als 'Fratello' (broeder) [Beiden zijn duivels!]. Hij benadrukte ook dat de waldenzen het pad van Jezus proberen na te volgen [De Waldezen zijn niet christelijk!] en beklemtoonde dat katholieken en waldenzen volgens hetzelfde evangelie proberen te leven. [De Waldenzen hebben net zoals alle andere protestanten de Heilige Schrift vervalst!]

De waldenzen werden in de twaalfde eeuw door de Franse koopman Petrus Valdes (1140-1206) uit Lyon gesticht. Die gaf alle bezittingen op en preekte een leven van eenvoud en armoede. Later groeide de beweging uit tot een kerk [De Waldenzen zijn geen 'kerk'.], waarvan de gelovigen in de middeleeuwen door de katholieke kerk als ketters werden vervolgd [Brandstapels!]. Vandaag tellen de waldenzen wereldwijd 50.000 gelovigen [Minder dan 30.000! Bergoglio moest nu snel nog 'vergiffenis' gaan vragen voordat ze helemaal uitgestorven zijn!], die voornamelijk in Italië, Argentinië en Uruguay leven.

Bron: Kerknet


Wat Bergoglio blijkbaar niet weet:

1. Elke protestantse en elke schismatieke beweging, zoals bijvoorbeeld de Waldenzen, is niet het gevolg van theologische verschillen, maar wél van politieke machinaties. Het zijn altijd de politici die de religie misbruiken om hun eigen ambities te realiseren. Daarom verzinnen ze een ideologie die tégen de Kerk in gaat. Dit geldt duidelijk ook voor de Waldenzen!

2. De Waldenzen zijn begonnen als een armoedebeweging, die in het begin door de Kerk gedoogd werd. Echter, toen de beweging politiek begon te worden, werd in 1184 de beweging door paus Lucius III terecht veroordeeld en werden de volgelingen geëxcommuniceerd. Tot op heden zijn de Waldenzen geëxcommuniceerd, omdat ze geen deel uitmaken van de Kerk! 

3. Echter, de Waldenzen werden gesteund door de Zuid-Franse adel, die zich op deze wijze los wilde maken van de koning van Frankrijk. Maar de koning sloot zich aan bij de paus en de Waldenzen werden hevig vervolgd door de Franse koning.

4. Dus Bergoglio, wie heeft de Waldenzen vervolgd? En waarom werden de Waldenzen vervolgd?

5. De Waldenzen waren 'separatisten'! Daarom werden ze vervolgd door de Franse koning!

6. Bergoglio, je bent een zieke leugenaar!


Apostaat Bergoglio betreedt de tempel van de Waldenzen in Turijn

De vervalste 'Bijbel' ligt al open!

Men biedt Bergoglio de vervalste 'Bijbel' aan...

In een publieke daad van apostasie, kust Bergoglio de vervalste 'Bijbel' van de Waldenzen!

Zoals reeds gezegd, hebben de Waldenzen intussen ook al het homo-huwelijk ingevoerd en het is duidelijk, een misselijkmakende Bergoglio geniet ervan!


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Op de site van Radio Vaticaan slechts een korte en schijnbaar onbeduidende zin: “On Monday 22, at 9 a.m., he will visit the Valdese Temple.” Maar een zin met zeer grote consequenties.

De Waldenzen

Waldenzen zijn een soort vroege protestanten die zwoeren bij totale armoede. De stichter, Peter Waldo, verachtte de Katholieke Kerk, hij verkocht in 1173 al zijn bezittingen en gaf het geld aan de armen, en stichtte op die manier een eigen kerk met eigen leer.

Zij beweerden dat waardigheidsbekleders niet geschikt waren om het Evangelie te prediken. Ze verachtten de verering van Maria. Ze zeiden dat relikwieën gewoon rotte beenderen waren die behoorden aan wie weet welk persoon; dat op bedevaart gaan geen nut heeft en geldverspilling is; dat vlees op gelijk welke dag mag gegeten worden (dus geen vastendagen); dat Wijwater geen zier effectiever was dan regenwater; dat gebed in een schuur juist hetzelfde is als in een kerk, enz… Ze bespotten bovendien de leer van de Transubstantiatie (verandering van brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van de Heer) en ze belasterden de Rooms Katholieke Kerk als de hoer uit de Apocalyps.

Ze werden door Paus Lucius III officieel als ketters verklaard en geëxcommuniceerd tijdens de Synode van Verona in 1184, en door Paus Innocentius III tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215.

De H. Don Bosco bestreed de ketterijen van de Waldenzen in zijn streek, in Turijn. Zij verspreidden pamfletten met hun leer. Don Bosco liet tegenpamfletten drukken en verspreiden om de mensen te vermanen niet aan het katholiek geloof te verzaken. De Waldenzen pleegden meerdere aanslagen op het leven van de H. Don Bosco, welke hij met hulp van de Hemel wist te ontwijken en te overleven.

De huidige Waldense kerk beschouwt zichzelf als een Protestantse kerk van de gereformeerde traditie, origineel gekaderd door Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn. Het erkent als haar standaard leer de geloofsbelijdenis gepubliceerd in 1655 gebaseerd op de gereformeerde belijdenis van 1559. Het erkent slechts twee ceremonies: doopsel en het avondmaal. Jaarlijks vinder een synode plaats, waar de leiders samenkomen. De spiritualiteit van de Waldenzen wordt als volgt beschreven: het prediken van het Evangelie, de gemarginaliseerden dienen, sociale rechtvaardigheid promoten, interreligieuze samenwerking bevorderen en het verdedigen van religieuze diversiteit en vrijheid van geweten. [lijkt zeer sterk op de agenda van Bergoglio!]

Bergoglio stuurde op 26 augustus 2014 een telegram naar de Methodisten en de Waldenzen naar aanleiding van hun synode van 24-29 augustus in Turijn. Hij uitte zijn broederlijke welkom en verzekerde de deelnemers van zijn spirituele nabijheid terwijl ze hun discussies voeren. In het telegram stond verder dat de heilige vader ‘bidt dat de Heer, door de voorspraak van de Maagd Maria, aan alle christenen vooruitgang mag verlenen op het pad naar volle gemeenschap, om te getuigen van de Heer Jezus Christus en het licht en de sterkte van Zijn Evangelie aan de mensen van onze tijd aan te bieden.”

Tijdens zijn komende bezoek aan Turijn zal Bergoglio dus eerst de relikwie van de Lijkwade van Jezus bezoeken, daarna de basiliek waar de relikwieën van Don Bosco liggen en dan gaat hij de tempel bezoeken van de Waldenzen die relikwieënverering verachten, spotten met het katholiek geloof in het algemeen, en die Don Bosco wilden vermoorden omdat hij hun ketterij bestreed.

Vorig jaar had Bergoglio al een bijeenkomst met de Evangelistische miljardiar Kenneth Copeland en uitte hij zijn verlangen naar eenheid met zijn congregatie. Nu wil hij de Waldenzen opvrijen. Allemaal in de naam van “het pad naar volle gemeenschap”. De één-wereldkerk komt in zicht!

bron: http://valseprofeet.com/2015/03/30/bergoglio-zal-tijdens-bezoek-aan-turijn-de-tempel-van-de-waldenzen-bezoeken/

Anoniem zei

In de naam van de Heer Jezus Christus, vraag ik om vergiffenis

Dat is een foute vertaling.

Hij zei; “In de naam van de Heer Jezus Christus, vergeef het ons.”

Ketterij.

Alleen zonden moeten vergeven worden. De vraag is eerst of de katholieken die aan de vervolging deelgenomen hebben zich ergens zondig aan gemaakt hebben. Indien ja, dat is dat niet het probleem van de Kerk, maar wel voor de individuelen die gezondigd hebben. In dat geval zou de paus aan God kunnen vragen of Hij hen wil vergeven. Een requiemmis zou hier gepast zijn. Maar de Waldenzen kunnen die vergiffenis niet geven.

Anoniem zei

A propos, de paus is niet lang bij het lijkgewaad van Turijn blijven hangen.

Tijdens de preek in de mis na zijn bliksembezoek aan het lijkgewaad wist hij nog te zeggen dat “Immigratie de competitie doet toenemen, maar migranten mogen daar niet de schuld voor krijgen, omdat zij zelf slachtoffers van onrecht, van deze wegwerp economie, en oorlog.”

“Het doet mij huilen wanneer ik zie hoe mensen behandeld worden als commerciële handelswaar”, zei de ‘onfeilbare’. “Commerciele handelswaar”, “Wegwerp cultuur”. Wow. Als ik ooit een eufemisme gehoord heb voor de slavenhandel die ISIS vanuit Noord-Afrika organiseert.

Anoniem zei

Ja, de vervolging was politiek. Het ging over macht. Akkoord, en de vervolgingen pas goed op gang toen Luther en consoorten op de proppen kwamen. Die hadden het op een akkoordje gegooid met de katholieken. De verschillende protestantse sektes concurreerden met elkaar en de Waldenzen liepen in de weg.

Het zijn (bijna) altijd de protestanten geweest die graag brandstapels, staken, brutale moordpartijen of heksenjachten georganiseerd hebben. Dat gedoe over heksen trouwens is protestantse lulkoek met hun bijgeloof. Op een bezem rondvliegen, allez... alleen protestanten geloofden dat.

Als de katholieken driester tekeer gegaan waren, in plaats een ongelovigen te tolereren, zouden er vandaag geen protestanten, schismatici, of ketters zijn.

Maar ja, er verandert nooit veel. Vandaag dialogeren de katholieken nog met de ongelovigen en verzoenen ze zich.

Zelfs de heksenjachten van Heinrich Kramer en Jacob Sprenger in de 15de E, zijn verder onderzoek waard. In de Bulla ‘Summis desiderantes affectibus’ van Paus Innocentius VIII staat niets meer dan dat de Inquisiteur niet gehinderd mag worden door de autoriteiten zijn job uit te oefenen.

De Bulla had weinig effect. Zelfs de Bisschop in Innsbruck heeft Kramer aan de stad uit gegooid en hem voor “oude gek” uitgemaakt. Waarschijnlijk omdat Kramer inderdaad niet goed toe was. Heinrich Kramer schreef dan maar het boek ‘Malleus Maleficarum’ (De hamer van de heksen) om indruk te kunnen maken. Auteurschap wordt vaak betwijfeld. Velen beweren dat het boek door Jacob Sprenger geschreven is. Dat lijkt een beetje op de associatie van Maarten Luther met Pillipp Melanchton. En daarmee weet je weer genoeg.

Hoe dan ook, het boek was veroordeeld door de Kerk als onethisch en in strijd meet de katholieke leer.

Anoniem zei

Dat eeuwig geknuffel

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer