donderdag 7 mei 2015

Kardinaal Müller: Kerk kan huwelijk niet aan oppervlakkig christendom opofferen

De leer van de Kerk is geen theorie, zij berust op de trouw aan het woord van de Heer."


Dat zegt kardinaal Müller in gesprek met het Franse katholieke tijdschrift La Vie. De Kerk kan het huwelijk niet opofferen aan het steeds oppervlakkiger christendom van feitelijk "ongelovige gedoopten". Müller: "Het huwelijk tussen twee gedoopten is een voltrokken sacrament, een objectieve realiteit. Een sacramenteel huwelijk ontbinden met al zijn aspecten van vrijheid, onoplosbaarheid, trouw en vruchtbaarheid is onmogelijk. Als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer moet ik de leer van de Kerk naar voren brengen. De Kerk kan de sacramentaliteit van huwelijken niet veranderen: men belooft trouw te zijn tot aan de dood."

Profetische rol
Het is niet het doel van de gezinssynode een oplossing te vinden voor het probleem van de hertrouwd gescheidenen, aldus kardinaal Müller, "maar om het huwelijk opnieuw te bevestigen als de grondslag van de burgerlijke samenleving en van de kerkgemeenschap, om zijn fundamentele dimensie weer te laten herleven. Het risico is groot dat we ons teveel op die bijzondere kwestie toeleggen en het wezenlijke over het hoofd zien. Het gaat er niet om te zeggen wat we graag zouden willen, elk in onze bijzondere situatie. Als de synode een verandering moet bewerken, is het een versterking van de profetische rol van de Kerk. Een compromis sluiten is makkelijker voor ons, maar de goede oplossing is degene die ons waarachtig naar de situatie laat kijken en verder laat komen dan de situatie die het ongeluk mogelijk heeft gemaakt."

Ongelovige gedoopten

Het is voor de Kerk geen aanvaardbare optie zich aan te passen aan het oppervlakkige christendom dat zich in het geseculariseerde Westen breed maakt, aldus kardinaal Müller. "In heel wat landen van Europa zijn christenen ongelovige en niet-praktiserende gedoopten. Ze aanvaarden de kern van het christendom niet, die een verandering in denken en gedrag tot gevolg heeft: een bekering [Dit is net wat Johan Bonny altijd over het hoofd ziet: een bekering. Een permanente ommekeer in het leven van een mens om het kwade niet meer te doen!]. Ik vel hiermee geen oordeel over personen, maar je hoeft in onze landen maar te kijken naar het percentage gedoopte christenen dat niet gevormd is of de toename van abortus om in te zien dat het bestaan van een oppervlakkig christendom er een werkelijkheid is."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7361-kardinaal-muller-kerk-kan-huwelijk-niet-aan-oppervlakkig-christendom-opofferen

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Kardinaal Müller neemt hier het taboe-woord “bekering” in de mond, maar met dit ene woord veegt hij wel Vat ii in haar geheel van tafel – en eucumene.

+++

Nostra Aetate zoekt naar de kleinst gemene deler tussen de verschillende religies, wat op zich een leuke theoretische oefening kan zijn voor ongelovigen die uit verveling niet beter weten wat doen, maar als dat onderdeel van de geloofsleer gaat uitmaken, verwerpt men wel de geloofsleer in haar geheel.

+++

Toch is het het vermelden waard dat Nostra Aetate de mond vol heeft met het woord “God”. Maar welke god dit is, is niet duidelijk.

In ieder geval handelt het hier niet over de drie-ene God van het katholicisme, tenzij ze een drie-ene god bedoelen die bestaat uit ‘eender welke god’, met ‘Jezus als profeet’ en een ‘geest die uit christus voorkomt’. (geloof het of niet, maar dat is wel de godsdefinitie die Nostra Aetate voorhoudt)

In Nostra Aetate wordt constant opzettelijk de definitie van Jezus als Zoon van God vermeden – je merkt dat wanneer je er op let.

Eén voorbeeld waar dit gebeurd is in Nostra Aetate, Hoofdstuk 4 ‘Over de Joden’, tweede alinea, citaat Rom. 9, 4-5,

Het citaat uit de Bijbel zoals vermeld in Nostra Aetate is niet volledig. Romeinen 9, 4-5 zegt inderdaad dat de Israëlieten de Wet van God gekregen hebben, de eredienst, etc, Dat de Joden van de vaders/profeten afstammen, etc. Dat Jezus vervolgens het vlees van hen afstamt etc. Maar vers 5 in de Bijbel eindigt met: “[Jezus] Die boven alle dingen is, Gezegende God, voor altijd. Amen.” Nostra Aetate heeft dit laatste stuk van vers 5 weggelaten. Frappant, want het precies omdat Jezus beweerde dat Hij God was – uit het Evangelie van Witte Donderdag tijdens Zijn verhoor door het Sanhedrin dat de Farizeeën Jezus ter dood veroordeeld hebben. Tot vandaag blijft het Joodse ketterij dat Jezus “de Gezegende” (of Messias) zou zijn en dat Jezus God zou zijn.

Kardinaal Müller mag het taboe-woord “bekering” wel in de mond genomen hebben, maar hij zegt nog niet tot welke godsdienst men zich zou moeten bekeren.

+++

Zelfs als ik Kardinaal Müller beschuldig de ongelovigen tot de verkeerde god te wil bekeren, rijmt zijn uitspraak nog niet met Nostra Aetate.

Want Nostra Aetate gaat verder:

“De Kerk verwerpt bijgevolg, als in strijd met de geest van Christus, elke discriminatie of onderdrukking ten opzichte van mensen om reden van ras of kleur, van stand OF GODSDIENST.”

+++

Aangezien Kardinaal Müller het katholieke huwelijk als sacrament verdedigt, lijkt hij niet geneigd ter gelegenheid van de Synod voor het Gezin de bepalingen voor echtscheiding en hertrouwen uit de Talmoed over te willen schrijven – zoals sommigen willen doen. Alleen al door dit standpunt in te nemen verwerpt Kardinaal Müller Nostra Aetate.

Anoniem zei

Ik had liever dat Kardinaal Müller fatsoenlijke catecheses publiceerde in plaats van naar La Vie te trekken voor een interview. Maar dan...

La Vie maakt deel uit van de Le Monde groep.

Le Monde is eigendom van Pierre Bergé en Xavier Niel.

Pierre Bergé is homoseksueel en steunt het homohuwelijk. Xavier Niels zaken emporium is ook actief in de seksindustrie.

Toch neemt La Vie een neutraal standpunt in inzake het homohuwelijk, ondanks oppositie van de eigenaars.

Dus, ook al vind ik de woorden van Kardinaal Müller een beetje afgewaterd, toch zal dit interview in bepaalde kringen inslaan als een bom.

En deze kringen beperken zich niet tot de seksclubs en homolobbies. Kardinaal Danneels zal ondertussen ook al met schuimende lippen over de grond hebben liggen rollen. “Mijne Synode. Mijn levenswerk.” En nu mag zich zelfs over “zijn concilie” zorgen gaan maken. Maar beste Godfried, niet opgeven. Alles is nog niet verloren. Nog iets harder duwen (en wanneer je diegenen die nog iets geloven hard genoeg de hoek in gedrukt hebt, zal hun uitval des te krachtiger zijn)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer